EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:129:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 129, 11 aprilie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 129

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
11 aprilie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 530-a sesiune plenară a CESE, din 6 și 7 decembrie 2017

2018/C 129/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Distribuția inegală a bogăției în Europa: decalaje între statele membre referitoare la raportul profit/muncă” (aviz din proprie inițiativă)

1

2018/C 129/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Sisteme de securitate socială și de protecție socială durabile în era digitală” (aviz din proprie inițiativă)

7

2018/C 129/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Cooperarea cu societatea civilă pentru a preveni radicalizarea tinerilor” (aviz din proprie inițiativă)

11

2018/C 129/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Contribuția societății civile la dezvoltarea unei politici alimentare globale în UE” (aviz din proprie inițiativă)

18

2018/C 129/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Rolul esențial al comerțului și investițiilor în realizarea și punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)” (aviz din proprie inițiativă)

27

2018/C 129/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Avantajele abordării bazate pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) pentru dezvoltarea locală și rurală integrată” (aviz exploratoriu)

36


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 530-a sesiune plenară a CESE, din 6 și 7 decembrie 2017

2018/C 129/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează [COM(2017) 252 final] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului [COM(2017) 253 final – 2017/0085 (COD)]

44

2018/C 129/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării”[COM(2017) 294 final]

51

2018/C 129/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Lansarea Fondului european de apărare”[COM(2017) 295 final]

58

2018/C 129/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei din 28 aprilie 2017 – Comunicarea Comisiei privind accesul la justiție în probleme de mediu”[C(2017) 2616 final]

65

2018/C 129/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri [COM(2017) 282 final – 2017/0113 (COD)]

71

2018/C 129/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar [COM(2017) 353 final – 2017/0146 (COD)]

75

2018/C 129/13

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific”[JOIN(2016) 52 final]

76

2018/C 129/14

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Inițiativa pentru dezvoltarea durabilă a economiei albastre în Mediterana de Vest”[COM(2017) 183]

82

2018/C 129/15

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un plan de acțiune pentru natură, cetățeni și economie”[COM(2017) 198 final]

90

2018/C 129/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene [COM(2017) 481 final – 2017/0219 (COD)]

96

2018/C 129/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană [COM(2017) 565 final – 2017/0247 COD]

98


RO

 

Top