EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 123, 9 aprilie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 123

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
9 aprilie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 123/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 123/02

Cauza C-304/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regatul Unit) – The Queen, la cererea: American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury [Trimitere preliminară — Regulamentul (UE) 2015/751 — Comisioane interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul — Articolul 1 alineatul (5) — Asimilarea unei scheme tripartite de plată cu cardul cu o schemă cvadripartită de plată cu cardul — Condiții — Emitere de către o schemă tripartită de plată cu cardul a unor instrumente de plată cu cardul „cu un partener de comarcare sau prin intermediul unui agent” — Articolul 2 punctul 18 — Noțiunea „schemă tripartită de plată cu cardul” — Validitate]

2

2018/C 123/03

Cauza C-359/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van Cassatie – Belgia) – Procedură penală privind pe Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA [Trimitere preliminară — Lucrători migranți — Securitate socială — Legislație aplicabilă — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 14 punctul 1 litera (a) — Lucrători detașați — Regulamentul (CEE) nr. 574/72 — Articolul 11 alineatul (1) litera (a) — Certificat E 101 — Forță probatorie — Certificat obținut sau invocat în mod fraudulos]

3

2018/C 123/04

Cauza C-380/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 8 februarie 2018 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 73 — Baza de impozitare — Articolele 306-310 — Regimul special pentru agențiile de turism — Excluderea din acest regim a vânzărilor efectuate către întreprinderi persoane impozabile — Stabilirea globală a bazei de impozitare pentru o perioadă determinată — Incompatibilitate]

3

2018/C 123/05

Cauza C-590/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 8 februarie 2018 – Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2008/118/CE — Articolul 7 — Regimul general al accizelor — Aprovizionare cu produse petroliere fără aplicarea accizelor — Stații de benzină la frontierele Republicii Elene cu țări terțe — Exigibilitatea accizelor — Noțiunea „eliberare pentru consum” a produselor accizabile — Noțiunea „ieșire dintr-un regim suspensiv de accize”)

4

2018/C 123/06

Cauza C-643/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regatul Unit) – The Queen, la cererea: American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury [Trimitere preliminară — Directiva (UE) 2015/2366 — Servicii de plată în cadrul pieței interne — Articolul 35 alineatul (1) — Cerințe în materie de acces la sistemele de plată al prestatorilor de servicii de plată autorizați sau înregistrați — Articolul 35 alineatul (2) primul paragraf litera (b) — Inaplicabilitatea acestor cerințe la sistemele de plată alcătuite exclusiv din prestatori de servicii de plată care aparțin unui grup — Aplicabilitatea cerințelor menționate la schemele tripartite de plată cu cardul care au încheiat acorduri de comarcare sau de agenție — Validitate]

5

2018/C 123/07

Cauza C-144/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 8 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Italia) – Lloyd's of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Trimitere preliminară — Achiziții publice — Articolele 49 și 56 TFUE — Directiva 2004/18/CE — Motive de excludere de la participarea la o cerere de ofertă — Servicii de asigurări — Participarea mai multor sindicate ale Lloyd’s of London la aceeași cerere de ofertă — Semnarea ofertelor de către reprezentantul general al Lloyd’s of London pentru țara în cauză — Principiile transparenței, egalității de tratament și nediscriminării — Proporționalitate)

6

2018/C 123/08

Cauza C-181/17: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 8 februarie 2018 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Politica transporturilor — Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 — Operator de transport rutier — Autorizație de transport public — Condiții de acordare — Articolul 3 alineatele (1) și (2) — Articolul 5 litera (b) — Număr de vehicule necesar — Reglementare națională — Condiții de acordare mai stricte — Număr de vehicule minim mai ridicat]

6

2018/C 123/09

Cauza C-508/17 P: Recurs introdus la 19 august 2017 de CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a treia) din 19 iunie 2017 în cauza T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Comisia Europeană

7

2018/C 123/10

Cauza C-703/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Wien (Austria) la 15 decembrie 2017 – Adelheid Krah/Universität Wien

7

2018/C 123/11

Cauza C-713/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) la 21 decembrie 2017 – Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Cauza C-721/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hannover (Germania) la 27 decembrie 2017 – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov/Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Cauza C-4/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 3 ianuarie 2018 – Michael Winterhoff, în calitate de administrator judiciar al patrimoniului DIREKTexpress Holding AG/Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Cauza C-5/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 3 ianuarie 2018 – Jochen Eisenbeis în calitate de administrator judiciar al patrimoniului JUREX GmbH/Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Cauza C-16/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 9 ianuarie 2018 – Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Cauza C-17/18: Cerere de decizie preliminară formulată de către Tribunalul Mureş (România) la data de 9 ianuarie 2018 – procedură penală împotriva Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Cauza C-22/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Darmstadt (Germania) la 11 ianuarie 2018 – TopFit e.V., Daniele Biff/den Deutschen Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Cauza C-31/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 17 ianuarie 2018 – „Elektrorazpredelenie Yug” EAD/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Cauza C-122/18: Acțiune introdusă la 14 februarie 2018 – Comisia Europeană/Republica Italiană

13

 

Tribunalul

2018/C 123/20

Cauza T-731/15: Hotărârea Tribunalului din 21 februarie 2018 – Klyuyev/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețarea fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Menținerea numelui reclamantului pe listă — Obligația de motivare — Temei juridic — Bază factuală — Eroare vădită de apreciere — Dreptul la apărare — Dreptul de proprietate — Dreptul la reputație — Proporționalitate — Protecția drepturilor fundamentale echivalentă cu cea garantată în Uniune — Excepţia de nelegalitate”)

15

2018/C 123/21

Cauza T-118/16: Hotărârea Tribunalului din 20 februarie 2018 – Deutsche Post/EUIPO – bpost (BEPOST) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale BEPOST — Marca Uniunii Europene figurativă anterioare ePost și marca națională verbală anterioară POST — Marca neînregistrată sau semnul utilizat în comerț POST — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001) — Lipsa prejudiciului adus renumelui și lipsa diluării — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001) — Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului”]

16

2018/C 123/22

Cauza T-445/16: Hotărârea Tribunalului din 23 februarie 2018 – Schniga/OCVV (Gala Schnico) [„Soiuri de plante — Cerere de protecție comunitară a soiurilor de plante pentru soiul de plantă Gala Schnico — Examinare tehnică — Obligația de motivare — Articolul 75 prima teză din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 — Omogenitate — Articolul 8 din Regulamentul nr. 2100/94 — Examinare complementară — Articolul 57 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2100/94 — Egalitate de tratament — Instrumentarea din oficiu a cauzei de către OCSP — Articolul 76 din Regulamentul nr. 2100/94”]

17

2018/C 123/23

Cauza T-727/16: Hotărârea Tribunalului din 21 februarie 2018 – Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) {„Marcă a Uniunii Europene — Decizie a unei camere de recurs prin care se revocă o decizie anterioară — Articolul 80 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 103 din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Principiul general de drept care permite retragerea unui act administrativ nelegal”}

17

2018/C 123/24

Cauza T-45/17: Hotărârea Tribunalului din 20 februarie 2018 – Kwang Yang Motor/EUIPO – Schmidt (CK1) („Marca Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale CK1 — Marca Uniunii Europene figurativă anterioară CK — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

18

2018/C 123/25

Cauza T-179/17: Hotărârea Tribunalului din 21 februarie 2018 – Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille și Tariot (NYouX) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative NY ouX — Marca națională verbală anterioară NUXE — Obligația de motivare — Articolul 75 prima teză din Regulamentul(CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 94 alineatul(1) prima teză din Regulamentul(UE) 2017/1001] — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea produselor — Similitudinea semnelor — Caracter distinctiv — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001]”)

19

2018/C 123/26

Cauza T-210/17: Hotărârea Tribunalului din 22 februarie 2018 – International Gaming Projects/ EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene TRIPLE TURBO — Marca figurativă anterioară a Uniunii Europene TURBO — Motiv relativ de refuz — Lipsa unui risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

19

2018/C 123/27

Cauza T-711/14: Ordonanța Tribunalului din 9 februarie 2018 – Arcofin și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Ajutor pus în aplicare de către Belgia în favoarea societăților cooperative financiare din grupul ARCO — Regim de garantare care protejează participațiile persoanelor fizice cu calitatea de asociați ai acestor societăți — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă — Avantaj selectiv — Măsură care poate denatura sau poate amenința să denatureze concurența și să afecteze schimburile dintre statele membre — Măsură destinată să remedieze o perturbare gravă a economiei unui stat membru — Încredere legitimă — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit lipsită de orice temei juridic”)

20

2018/C 123/28

Cauza T-436/16: Ordonanța Tribunalului din 7 februarie 2018 – AEIM și Kazenas/Comisia („Acțiune în despăgubire — Prescripție — Lipsa dovedirii prejudiciului — Acțiune vădit nefondată sau vădit inadmisibilă”)

21

2018/C 123/29

Cauza T-919/16: Ordonanța Tribunalului din 1 februarie 2018 – Collins/Parlamentul („Privilegii și imunități — Membru al Parlamentului European — Decizie de a nu se apăra privilegiile și imunitățile — Acțiune vădit inadmisibilă — Necompetență vădită — Acțiune vădit lipsită de orice temei juridic”)

21

2018/C 123/30

Cauza T-786/16: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2017 – PV/Comisia

22

2018/C 123/31

Cauza T-47/18: Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2018 – UZ/Parlamentul

24

2018/C 123/32

Cauza T-54/18: Acțiune introdusă la 31 ianuarie 2018 – Fashion Energy/EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Cauza T-62/18: Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – Aeris Invest/SRB

25

2018/C 123/34

Cauza T-204/17: Ordonanța Tribunalului din 7 februarie 2018 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Comisia

27


RO

 

Top