Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 72, 26 februarie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 72

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
26 februarie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 72/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 72/02

Cauza C-434/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Spania) – Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain, SL [Trimitere preliminară — Articolul 56 TFUE — Articolul 58 alineatul (1) TFUE — Servicii în domeniul transporturilor — Directiva 2006/123/CE — Servicii în cadrul pieței interne — Directiva 2000/31/CE — Directiva 98/34/CE — Servicii ale societății informaționale — Serviciu de intermediere care permite, prin intermediul unei aplicații pentru telefoane inteligente, punerea în legătură, în scopul obținerii unei remunerații, a unor conducători auto neprofesioniști care utilizează propriul autovehicul cu persoane care doresc să efectueze deplasări urbane — Cerința unei autorizări]

2

2018/C 72/03

Cauza C-521/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 decembrie 2017 – Regatul Spaniei/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1289 — Aplicarea unei amenzi unui stat membru în cadrul supravegherii economice și bugetare în zona euro — Manipularea datelor statistice referitoare la deficitul statului membru în cauză — Competenţă judiciară — Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 — Articolul 8 alineatele (1) și (3) — Decizia delegată 2012/678/UE — Articolul 2 alineatele (1) și (3), precum și articolul 14 alineatul (2) — Regulamentul (CE) nr. 479/2009 — Articolul 3 alineatul (1), articolul 8 alineatul (1), precum și articolele 11 și 11a — Dreptul la apărare — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 41 alineatul (1) — Dreptul la bună administrare — Articolele 121, 126 și 136 TFUE — Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive — Materialitatea încălcării — Prezentare de date eronate — Stabilirea amenzii — Principiul neretroactivității dispozițiilor penale)

3

2018/C 72/04

Cauza C-664/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation/Bezirkshauptmannschaft Gmünd [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2000/60/CE — Politica Uniunii Europene în domeniul apei — Articolul 4 alineatul (1) și articolul 14 alineatul (1) — Obligațiile de a preveni deteriorarea stării corpurilor de apă și de a încuraja participarea activă a tuturor părților interesate la punerea în aplicare a directivei — Convenția de la Aarhus — Participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu — Articolul 6 și articolul 9 alineatele (3) și (4) — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Proiect susceptibil de a avea un impact asupra stării apelor — Procedură administrativă de autorizare — Organizație de protecție a mediului — Cerere care vizează obținerea calității de parte în procedura administrativă — Posibilitate de a invoca drepturi conferite de Directiva 2000/60/CE — Decădere din calitatea de parte în procedură și din dreptul la o cale de atac în cazul neinvocării drepturilor menționate în timp util în cursul procedurii administrative]

4

2018/C 72/05

Cauza C-677/15 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 decembrie 2017 – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Recurs — Contracte de achiziții publice de servicii — Prestare de servicii externe referitoare la gestionarea de programe și de proiecte, precum și consultanță tehnică în domeniul tehnologiilor informației — Procedură în cascadă — Ponderarea subcriteriilor în cadrul criteriilor de atribuire — Principiile egalității de șanse și transparenței — Erori vădite de apreciere — Vicii de motivare — Pierderea unei șanse — Răspunderea extracontractuală a Uniunii Europene — Cerere de despăgubire)

5

2018/C 72/06

Cauzele conexate C-66/16 P-C-69/16 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 decembrie 2017 – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, fostă Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P)/Comisia Europeană, SES Astra SA (Recurs — Ajutoare de stat — Televiziune digitală — Ajutor pentru utilizarea televiziunii digitale terestre în regiunile îndepărtate și mai puțin urbanizate — Subvenție în favoarea operatorilor de platforme de televiziune digitală terestră — Decizie prin care măsurile de ajutor sunt declarate în parte incompatibile cu piața internă — Noțiunea „ajutor de stat” — Avantaj — Serviciu de interes economic general — Definiție — Marjă de apreciere a statelor membre)

6

2018/C 72/07

Cauza C-70/16 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 decembrie 2017 – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal)/Comisia Europeană, SES Astra SA (Recurs — Ajutoare de stat — Televiziune digitală — Ajutor pentru utilizarea televiziunii digitale terestre în regiunile îndepărtate și mai puțin urbanizate — Subvenție în favoarea operatorilor de platforme de televiziune digitală terestră — Decizie prin care măsurile de ajutor sunt declarate în parte incompatibile cu piața internă — Noțiunea „ajutor de stat” — Avantaj — Serviciu de interes economic general — Definiție — Marjă de apreciere a statelor membre)

6

2018/C 72/08

Cauza C-81/16 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 decembrie 2017 – Regatul Spaniei/Comisia Europeană (Recurs — Ajutoare de stat — Televiziune digitală — Ajutor pentru utilizarea televiziunii digitale terestre în regiunile îndepărtate și mai puțin urbanizate — Subvenție în favoarea operatorilor de platforme de televiziune digitală terestră — Decizie prin care măsurile de ajutor sunt declarate în parte incompatibile cu piața internă — Noțiunea „ajutor de stat” — Avantaj — Serviciu de interes economic general — Definiție — Marjă de apreciere a statelor membre)

7

2018/C 72/09

Cauza C-102/16: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Belgia) – Vaditrans BVBA/Belgische Staat [Trimitere preliminară — Transporturi rutiere — Perioadă de repaus a conducătorului auto — Regulamentul (CE) nr. 561/2006 — Articolul 8 alineatele (6) și (8) — Posibilitatea efectuării perioadelor de repaus zilnic și a perioadelor de repaus săptămânal reduse departe de baza de staționare a vehiculului și la bordul vehiculului — Excluderea perioadelor de repaus săptămânal normale]

8

2018/C 72/10

Cauza C-158/16: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Spania) – Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauza 4 — Principiul nediscriminării — Noțiunea „condiții de încadrare în muncă” — Punerea în poziție administrativă de concediu special — Reglementare națională care prevede acordarea unui concediu special în caz de alegere în funcții de demnitate publică doar în favoarea funcționarilor, cu excluderea agenților netitulari)

8

2018/C 72/11

Cauza C-178/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) [Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice de lucrări — Directiva 2004/18/CE — Articolul 45 alineatele (2) și (3) — Condiții de excludere de la participarea la procedura de atribuire a unui contract de achiziții publice — Declarație privind inexistența unor hotărâri definitive de condamnare a foștilor administratori ai societății ofertante — Conduită infracțională a unui fost administrator — Condamnare penală — Disociere completă și efectivă între întreprinderea ofertantă și acest administrator — Probă — Apreciere de către autoritatea contractantă a cerințelor corespunzătoare acestei obligații]

9

2018/C 72/12

Cauza C-226/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franța) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)/Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Trimitere preliminară — Energie — Sectorul gazelor naturale — Securitatea aprovizionării cu gaze naturale — Regulamentul (UE) nr. 994/2010 — Obligația întreprinderilor din sectorul gazelor naturale de a lua măsurile care vizează asigurarea aprovizionării cu gaze a consumatorilor protejați — Articolul 2 al doilea paragraf punctul 1 — Noțiunea „consumatori protejați” — Articolul 8 alineatul (2) — Obligație suplimentară — Articolul 8 alineatul (5) — Posibilitatea întreprinderilor din sectorul gazelor naturale de a își îndeplini obligația la nivel regional sau la nivelul Uniunii — Reglementare națională care impune furnizorilor de gaze o obligație suplimentară de depozitare a gazelor al cărei domeniu de aplicare include consumatori care nu figurează printre consumatorii protejați în sensul Regulamentului nr. 994/2010 — Obligație care trebuie îndeplinită, în ceea ce privește 80 % din gazele depozitate, pe teritoriul statului membru în cauză)

10

2018/C 72/13

Cauza C-255/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Københavns Byret – Danemarca) – Procedură penală privind pe Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S (Trimitere preliminară — Procedură de furnizare de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice — Legislație națională care precizează sau introduce o interdicție privind oferirea de jocuri, loterii și pariuri fără a dispune de o autorizație și care introduce o interdicție privind publicitatea pentru jocuri, loterii și pariuri oferite fără a dispune de o autorizație)

11

2018/C 72/14

Cauza C-268/16 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 decembrie 2017 – Binca Seafoods GmbH/Comisia Europeană [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 834/2007 — Producția și etichetarea produselor ecologice — Regulamentul (CE) nr. 889/2008 — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1358/2014 — Interesul de a exercita acțiunea — Noțiunea „beneficiu personal”]

11

2018/C 72/15

Cauza C-276/16: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [Trimitere preliminară — Principiul respectării dreptului la apărare — Dreptul de a fi ascultat — Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Codul vamal comunitar — Articolul 244 — Recuperarea unei datorii în materie vamală — Lipsa unei audieri prealabile a destinatarului înainte de adoptarea unei decizii de impunere rectificative — Dreptul destinatarului de a obține suspendarea executării deciziei rectificative — Lipsa unei suspendări automate în cazul introducerii unei căi de atac administrative — Trimitere la condițiile prevăzute la articolul 244 din Codul vamal]

12

2018/C 72/16

Cauza C-277/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Trimitere preliminară — Cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice — Directiva 2002/21/CE — Articolele 8 și 16 — Directiva 2002/19/CE — Articolele 8 și 13 — Operator desemnat ca având o putere semnificativă pe o piață — Controlul prețurilor — Obligații impuse de autoritățile naționale de reglementare — Obligația orientării prețurilor în funcție de costuri — Stabilirea tarifelor la un nivel inferior față de costurile suportate de operatorul în cauză pentru furnizarea serviciilor de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 16 — Libertatea de a desfășura o activitate comercială — Proporționalitate)

13

2018/C 72/17

Cauza C-291/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Spania) – Schweppes SA/Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, fostă Carbòniques Montaner SL [Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Mărci — Directiva 2008/95/CE — Articolul 7 alineatul (1) — Epuizarea drepturilor conferite de o marcă — Mărci paralele — Cesiunea mărcilor pentru o parte a teritoriului Spațiului Economic European (SEE) — Strategie comercială care favorizează în mod deliberat imaginea unei mărci globale și unice după cesiune — Titulari independenți care au raporturi comerciale și economice strânse]

14

2018/C 72/18

Cauza C-322/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Global Starnet Ltd/ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Trimitere preliminară — Libera prestare a serviciilor, libertatea de stabilire, libera circulație a capitalurilor și libertatea de a desfășura o activitate comercială — Restricții — Atribuirea unor noi concesiuni pentru gestionarea la distanță a jocurilor — Principiile securității juridice și protecției încrederii legitime — Hotărâre a Curții Constituționale — Obligația sau lipsa obligației instanței naționale de a sesiza Curtea)

15

2018/C 72/19

Cauza C-334/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial de Albacete – Spania) – José Luís Núñez Torreiro/AIG Europe Limited, Sucursal en España, fostă Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Trimitere preliminară — Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto — Directiva 2009/103/CE — Articolul 3 primul paragraf — Noțiunea „circulația vehiculelor” — Reglementare națională care exclude conducerea autovehiculelor pe drumuri și pe terenuri care nu sunt „corespunzătoare pentru circulație”, cu excepția celor care, deși nu sunt corespunzătoare în acest scop, sunt totuși „utilizate în mod curent”)

15

2018/C 72/20

Cauza C-364/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 20 decembrie 2017 – Trioplast Industrier AB/Comisia Europeană (Recurs — Înţelegeri — Piața sacilor industriali din plastic — Punere în întârziere adresată de Comisia Europeană recurentei pentru plata dobânzilor de întârziere aferente cuantumului amenzii aplicate — Acţiune în anulare şi în despăgubire)

16

2018/C 72/21

Cauza C-372/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht München – Germania) – Soha Sahyouni/Raja Mamisch [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 — Cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp — Recunoașterea unui divorț privat obținut în fața unei instanțe religioase într-un stat terț — Domeniul de aplicare al regulamentului menționat]

16

2018/C 72/22

Cauza C-393/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, reprezentată de Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, fostă Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd [Trimitere preliminară — Organizare comună a piețelor produselor agricole — Protecția denumirilor de origine protejate (DOP) — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Articolul 118m alineatul (2) litera (a) punctul (ii), litera (b) și litera (c) — Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 — Articolul 103 alineatul (2) litera (a) punctul (ii), litera (b) și litera (c) — Domeniu de aplicare — Exploatare a reputației unei DOP — Utilizare abuzivă, imitare sau evocare a unei DOP — Indicație falsă sau înșelătoare — DOP „Champagne” utilizată în denumirea unui produs alimentar — Denumirea „Champagner Sorbet” — Produs alimentar care conține ca ingredient șampanie — Ingredient care conferă produsului alimentar o caracteristică esențială]

17

2018/C 72/23

Cauzele conexate C-397/16 și C-435/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof – Italia, Germania) – Acacia Srl/Pneusgarda Srl, în faliment, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Desene sau modele industriale comunitare — Articolul 110 alineatul (1) — Lipsa protecției — Așa-numita clauză „privind repararea” — Noțiunea „piesă dintr-un produs complex” — Repararea produsului complex pentru a i se reda acestuia aspectul inițial — Măsuri care trebuie adoptate de utilizator pentru a se prevala de așa-numita clauză „privind repararea” — Jantă pentru automobil replică cu aspect identic cu cel al modelului de jantă original]

18

2018/C 72/24

Cauza C-419/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Bolzano – Italia) – Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Trimitere preliminară — Libertatea de stabilire și libera circulație a lucrătorilor — Articolele 45 și 49 TFUE — Recunoașterea reciprocă a diplomelor, a certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare ca medic — Directivele 75/363/CEE și 93/16/CEE — Remunerarea medicilor specialiști în formare profesională)

19

2018/C 72/25

Cauza C-434/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court – Irlanda) – Peter Nowak/Data Protection Commissioner (Trimitere preliminară — Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal — Directiva 95/46/CE — Articolul 2 litera (a) — Noțiunea „date cu caracter personal” — Răspunsuri scrise furnizate de candidat în cadrul unui examen profesional — Observațiile examinatorului referitoare la aceste răspunsuri — Articolul 12 literele (a) și (b) — Domeniul de aplicare al drepturilor de acces și de rectificare ale persoanei vizate)

20

2018/C 72/26

Cauza C-442/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal – Irlanda) – Florea Gusa/Minister for Social Protection, Irlande, Attorney General (Trimitere preliminară — Directiva 2004/38/CE — Persoană care a încetat să desfășoare o activitate independentă — Menținerea calității de lucrător care desfășoară activități independente — Drept de ședere — Legislația unui stat membru care limitează acordarea unei indemnizații pentru persoane care caută de lucru la persoanele care au drept de ședere pe teritoriul acelui stat membru)

20

2018/C 72/27

Cauza C-462/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof – Germania) – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 90 alineatul (1) — Reducere de preț în condițiile stabilite de statele membre — Reducerea bazei de impozitare — Principii definite în Hotărârea din 24 octombrie 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — Reduceri acordate caselor de asigurări private de sănătate]

21

2018/C 72/28

Cauza C-467/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Stuttgart – Germania) – Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall (Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Cooperare judiciară în materie civilă — Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială — Convenția de la Lugano II — Litispendență — Noțiunea „instanță” — Autoritate de conciliere de drept elvețian, responsabilă cu desfășurarea procedurii de conciliere prealabile oricărei proceduri pe fond)

22

2018/C 72/29

Cauza C-492/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék – Ungaria) – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala [Trimitere preliminară — Proprietate intelectuală și industrială — Dreptul brevetelor — Medicamente de uz uman — Regulamentul (CE) nr. 469/2009 — Articolul 18 — Produse fitosanitare — Regulamentul (CE) nr. 1610/96 — Articolul 17 alineatul (2) — Certificat suplimentar de protecție — Durată — Stabilirea datei expirării — Efectele unei hotărâri a Curții — Posibilitatea sau obligația de rectificare a datei expirării]

22

2018/C 72/30

Cauza C-500/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 135 alineatul (1) litera (a) — Scutiri — Taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii — Obstacole în calea restituirii TVA-ului perceput în exces — Articolul 4 alineatul (3) TUE — Principiile echivalenței, efectivității și cooperării loiale — Drepturi conferite particularilor — Împlinirea termenului de prescripție a obligației fiscale — Efectele unei hotărâri a Curții — Principiul securității juridice]

23

2018/C 72/31

Cauzele conexate C-504/16 și C-613/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Köln – Germania) – Deister Holding AG fostă Traxx Investments NV (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)/Bundeszentralamt für Steuern [Trimitere preliminară — Fiscalitate directă — Libertatea de stabilire — Directiva 90/435/CEE — Articolul 1 alineatul (2) — Articolul 5 — Societate-mamă — Holding — Reținere la sursă a impozitelor pentru profiturile distribuite unei societăți-mamă holding nerezidente — Scutire — Fraudă, evaziune și abuz în materie fiscală — Prezumție]

24

2018/C 72/32

Cauza C-516/16: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht – Austria) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen/Agrarmarkt Austria [Trimitere preliminară — Agricultură — Organizarea comună a piețelor — Program operațional în sectorul fructelor și legumelor — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 361/2008 — Articolele 103b, 103d și 103 g — Asistență financiară din partea Uniunii Europene — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 — Articolul 60 și anexa IX punctul 23 — Investiții realizate în exploatațiile și/sau la sediile organizației de producători — Noțiune — Încredere legitimă — Securitate juridică]

24

2018/C 72/33

Cauza C-529/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht München – Germania) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Codul vamal — Articolul 29 — Stabilirea valorii în vamă — Operațiuni transfrontaliere între societăți afiliate — Acord prealabil în materie de prețuri de transfer — Preț de transfer convenit compus dintr-o sumă inițial facturată și dintr-o corecție forfetară operată după sfârșitul perioadei de facturare)

25

2018/C 72/34

Cauza C-649/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – Peter Valach și alții/ Waldviertler Sparkasse Bank AG și alții (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 — Domeniu de aplicare — Acţiune în răspundere delictuală împotriva membrilor unui comitet al creditorilor care au respins un plan de restructurare în cadrul unei proceduri de insolvenţă)

26

2018/C 72/35

Cauza C-571/17 PPU: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 22 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam – Țările de Jos) – Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui Samet Ardic [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Proceduri de predare între statele membre — Condiții de executare — Motive de neexecutare facultativă — Articolul 4a alineatul (1) rezultat din Decizia-cadru 2009/299/JAI — Mandat emis în vederea executării unei pedepse privative de libertate — Noțiunea „proces în urma căruia a fost pronunțată decizia” — Conținut — Persoană care a fost condamnată definitiv la o pedeapsă privativă de libertate în urma unei proceduri care s-a desfășurat în prezența sa — Pedeapsă a cărei executare a fost ulterior suspendată în parte, sub anumite condiții — Procedură ulterioară care a condus la revocarea suspendării ca urmare a nerespectării acestor condiții — Procedură de revocare care s-a desfășurat în absența persoanei în cauză]

27

2018/C 72/36

Cauza C-648/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 20 noiembrie 2017 – „Balcia Insurance” SE

27

2018/C 72/37

Cauza C-696/17 P: Recurs introdus la 8 decembrie 2017 de Alex SCI împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera întâi) din 10 octombrie 2017 în cauza T-841/16, Alex/Comisia

28

2018/C 72/38

Cauza C-14/18 P: Recurs introdus la 5 ianuarie 2018 de Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 14 noiembrie 2017 în cauza T-831/14, Alfamicro/Comisia

29

 

Tribunalul

2018/C 72/39

Cauza T-76/15: Hotărârea Tribunalului din 18 ianuarie 2018 – Kenup Foundation și alții/EIT [„Cercetare și dezvoltare tehnologică — EIT — Program cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 — Cerere de propuneri în vederea desemnării unei comunități a cunoașterii și a inovării — Respingerea ofertei reclamantelor — Regulamentul (CE) nr. 294/2008 — Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 — Delegare nelegală de competențe”]

31

2018/C 72/40

Cauza T-747/15: Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2018 – EDF/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate de autoritățile franceze pentru EDF — Reclasarea drept dotare cu capital a unor provizioane contabile create cu scutire de impozit pentru reînnoirea rețelei de alimentare generală — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piaţa internă — Autoritate de lucru judecat — Criteriul investitorului privat”)

32

2018/C 72/41

Cauza T-68/16: Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2018 – Deichmann/EUIPO – Munich (Reprezentarea unei cruci pe partea laterală a unui pantof de sport) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marcă a Uniunii Europene figurativă reprezentând o cruce pe partea laterală a unui pantof de sport — Marcă de poziție — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 18 alineatul (1) și articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

32

2018/C 72/42

Cauza T-204/16: Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale METABOX — Mărcile Uniunii Europene și națională verbale anterioare META4 și mărcile Uniunii Europene și națională figurative anterioare meta4 — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Similitudinea semnelor — Risc de confuzie”]

33

2018/C 72/43

Cauza T-273/16: Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale METAPORN — Mărcile Uniunii Europene și naționale verbale anterioare META 4 și figurative anterioare meta4 — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Similitudinea serviciilor — Noțiunea «servicii complementare» — Similitudinea semnelor — Risc de confuzie”]

34

2018/C 72/44

Cauza T-398/16: Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2018 – Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative COFFEE ROCKS — Mărcile Uniunii Europene figurative anterioare STARBUCKS COFFEE — Motiv relativ de refuz — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

34

2018/C 72/45

Cauza T-630/16: Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2018 – Dehtochema Bitumat/ECHA („REACH — Redevență datorată pentru înregistrarea unei substanțe — Reducere acordată IMM-urilor — Recomandarea 2003/361/CE — Noțiunea de întreprindere legată — Depunerea unei «declarații incorecte privind dimensiunea întreprinderii» — Reducere de 50 % a cuantumului taxei administrative aplicabile — Competența ECHA — Încetarea producerii substanței”)

35

2018/C 72/46

Cauza T-804/16: Hotărârea Tribunalului din 18 ianuarie 2018 – LG Electronics /EUIPO (Dual Edge) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Dual Edge — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

36

2018/C 72/47

Cauza T-231/17: Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2018 – SE/Consiliul [„Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Alocații familiale — Articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf din anexa VII la statut — Noțiunea «copil aflat în întreţinere» — Noțiunea «copil pentru care funcționarul are obligația de a plăti pensie alimentară, ca urmare a unei hotărâri judecătorești întemeiate pe legislația unui stat membru privind protecția minorilor» — Refuz de a acorda statutul de copil aflat în întreținere nepoatei funcționarului”]

36

2018/C 72/48

Cauza T-809/17: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2017 – Intercontact Budapest/CdT

37

2018/C 72/49

Cauza T-816/17: Acțiune introdusă la 14 decembrie 2017 – Luxemburg/Comisia

38

2018/C 72/50

Cauza T-819/17: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2017 – Sierra/EUIPO

39

2018/C 72/51

Cauza T-823/17: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2017 – Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Cauza T-834/17: Acțiune introdusă la 29 decembrie 2017 – United Parcel Service/Comisia

41

2018/C 72/53

Cauza T-835/17: Acțiune introdusă la 29 decembrie 2017 – Eurofer/Comisia

42

2018/C 72/54

Cauza T-837/17: Acțiune introdusă la 28 decembrie 2017 – Negru/EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Cauza T-3/18: Acțiune introdusă la 9 ianuarie 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Cauza T-4/18: Acțiune introdusă la 9 ianuarie 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Cauza T-5/18: Acțiune introdusă la 3 ianuarie 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Cauza T-6/18: Acțiune introdusă la 2 ianuarie 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Cauza T-7/18: Acțiune introdusă la 8 ianuarie 2018 – inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Cauza T-9/18: Acțiune introdusă la 8 ianuarie 2018 – Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Cauza T-12/18: Acțiune introdusă la 11 ianuarie 2018 – Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


RO

 

Top