EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:042:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 42, 5 februarie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 42

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
5 februarie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 42/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 42/02

Cauza C-401/17 P: Recurs introdus la 30 iunie 2017 de Double ‘W’ Enterprises Ltd împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șasea) din 15 mai 2017 în cauza T-899/16, Double ‘W’ Enterprises Ltd/Regatul Spaniei

2

2018/C 42/03

Cauza C-468/17 P: Recurs introdus la 3 august 2017 de Morton’s of Chicago Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 mai 2017 în cauza T-223/15, Morton’s of Chicago/EUIPO

2

2018/C 42/04

Cauza C-520/17 P: Recurs introdus la 30 august 2017 de X-cen-tek GmbH & Co. KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 28 iunie 2017 în cauza T-470/16, X-cen-tek GmbH & Co. KG/ Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

2

2018/C 42/05

Cauza C-614/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 24 octombrie 2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella S.L. și Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Cauza C-627/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresný súd Dunajská Streda (Slovacia) la 8 noiembrie 2017 – ZSE Energia a.s./RG

3

2018/C 42/07

Cauza C-633/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) la 10 noiembrie 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Cauza C-640/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalia) la 16 noiembrie 2017 – Luís Manuel dos Santos/Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Cauza C-661/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 27 noiembrie 2017 – M.A., S.A., A.Z./International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

5

2018/C 42/10

Cauza C-665/17 P: Recurs introdus la 27 noiembrie 2017 de Comisia Europeană împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 12 septembrie 2017 în cauza T-247/16, Trasta Komercbanka AS și alții/Banca Centrală Europeană

6

2018/C 42/11

Cauza C-669/17 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2017 de Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 12 septembrie 2017 în cauza T-247/16, Trasta Komercbanka AS și alții/Banca Centrală Europeană

8

2018/C 42/12

Cauza C-670/17 P: Recurs introdus la 20 noiembrie 2017 de Republica Elenă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 septembrie 2017 în cauza T-327/15, Republica Elenă/Comisia Europeană

8

 

Tribunalul

2018/C 42/13

Cauza T-460/14: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 – AETMD/Consiliul („Dumping — Importuri de porumb dulce boabe preparat sau conservat, originar din Thailanda — Reexaminare intermediară parțială — Modificarea taxei antidumping definitive — Asociație care reprezintă producători din Uniune — Încălcarea drepturilor procedurale — Dreptul la apărare”)

10

2018/C 42/14

Cauza T-136/15: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 – Evropaïki Dynamiki/Parlamentul [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Cereri de cotație pentru ansamblul loturilor vizate de o cerere de ofertă — Refuzul accesului — Lipsa unei examinări concrete și individuale a documentelor solicitate — Excepție privind protecția siguranței publice — Excepție privind protecția intereselor comerciale — Excepție privind protecția vieții private — Excepție privind protecția procesului decizional — Prezumție generală — Sarcină de lucru nerezonabilă”]

11

2018/C 42/15

Cauza T-164/15: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Parlamentul („Achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Prestări de servicii informatice externe pentru Parlament sau pentru alte instituții și agenții ale Uniunii — Clasarea unui ofertant într-o procedură în cascadă — Criterii de atribuire — Obligația de motivare — Răspundere extracontractuală”)

11

2018/C 42/16

Cauza T-314/15: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – Grecia/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutor în favoarea unei întreprinderi care a încheiat un contract de concesiune pentru exploatarea unor terminale pentru containere în Portul Pireu — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Noțiunea de ajutor de stat — Ajutoare destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni economice — Efectul de stimulare al ajutorului — Necesitatea ajutorului — Stabilirea cuantumului ajutorului”)

12

2018/C 42/17

Cauza T-497/15: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – Oltis Group/Comisia [„Cercetare şi dezvoltare — Program-cadru de cercetare şi inovare 2014-2020 (Orizont 2020) — Stimularea şi coordonarea investiţiilor Uniunii în sprijinul cercetării şi inovării în sectorul feroviar — Crearea întreprinderii comune Shift2Rail — Statutul de membru asociat al întreprinderii comune Shift2Rail — Apel la manifestarea interesului — Respingerea candidaturii — Obligaţia de motivare — Eroare vădită de apreciere — Abuz de putere”]

13

2018/C 42/18

Cauza T-692/15: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – HTTS/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară — Înghețarea fondurilor — Obligația de motivare — Răspundere extracontractuală — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)

13

2018/C 42/19

Cauza T-712/15: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – Crédit mutuel Arkéa/BCE [„Politică economică și monetară — Supraveghere prudențială a instituțiilor de credit — Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 — Supraveghere prudențială la nivel consolidat — Grup care face obiectul unei supravegheri prudențiale — Instituții afiliate în mod permanent la un organism central — Articolul 2 alineatul (21) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 — Articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 — Cerințe de fonduri proprii — Articolul 16 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1024/2013”]

14

2018/C 42/20

Cauza T-52/16: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – Crédit mutuel Arkéa/BCE [„Politică economică și monetară — Supraveghere prudențială a instituțiilor de credit — Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 — Supraveghere prudențială la nivel consolidat — Grup care face obiectul unei supravegheri prudențiale — Instituții afiliate în mod permanent la un organism central — Articolul 2 alineatul (21) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 — Articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 — Cerințe de fonduri proprii — Articolul 16 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1024/2013”]

15

2018/C 42/21

Cauza T-114/16: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – Delfin Wellness/ EUIPO – Laher (Cabine cu infraroşu şi de saună) [„Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulităţii — Desene sau modele industriale comunitare înregistrate reprezentând cabine cu infraroşu şi de saună — Desene sau modele industriale anterioare — Motiv de nulitate — Lipsa noutăţii — Articolul 5 şi articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Divulgarea desenelor sau a modelelor industriale anterioare înainte de data de prioritate — Articolul 7 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul nr. 6/2002 — Dreptul de a fi ascultat — Articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002”]

15

2018/C 42/22

Cauza T-280/16: Ordonanța Tribunalului din 14 decembrie 2017 – GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO) („Marca Uniunii Europene — Procedura de declarare a nulităţii — Marca Uniunii Europene verbală GEO — Motive absolute de refuz — Caracter distinctiv — Lipsa caracterului descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) şi (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001]”)

16

2018/C 42/23

Cauza T-482/16 RENV: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – Arango Jaramillo și alții/BEI („Funcţie publică — Personalul BEI — Termen de introducere a acțiunii — Termen rezonabil — Pensii — Reforma din 2008 — Natura contractuală a raportului de muncă — Proporționalitate — Obligația de motivare — Securitate juridică — Răspundere — Prejudiciu moral”)

17

2018/C 42/24

Cauza T-575/16: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 – Martinez De Prins și alții/SEAE („Funcție publică — Funcționari — Agenți — Remunerație — Personal al SEAE repartizat într-o țară terță — Articolul 10 din anexa X la Statutul funcționarilor — Evaluare anuală a indemnizației pentru condițiile de viață — Decizie privind reducerea indemnizației pentru condițiile de viață în Ghana de la 25 % la 20 % — Excepție de nelegalitate”)

17

2018/C 42/25

Cauza T-577/16: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 – Campo și alții/SEAE („Funcție publică — Funcționari — Agenți — Remunerație — Personal al SEAE repartizat într-o țară terță — Articolul 10 din anexa X la statut — Evaluare anuală a indemnizației pentru condiții de viață — Decizie privind reducerea indemnizației pentru condiții de viață în Muntenegru de la 15 la 10 % — Excepție de nelegalitate”)

18

2018/C 42/26

Cauza T-592/16: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – HQ/OCSP („Funcție publică — Agenți temporari — Contract pe durată determinată — Decizie de nereînnoire — Eroare vădită de apreciere — Obligație de solicitudine — Principiul bunei administrări — Dreptul de a fi ascultat — Hărțuire morală — Abuz de putere — Răspundere”)

19

2018/C 42/27

Cauza T-602/16: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – CJ/ECDC („Funcţie publică — Agenţi contractuali — Raport de evaluare a carierei — Exerciţiul de evaluare 2012 — Întocmire — Cerere de anulare a deciziei de închidere a raportului de evaluare”)

19

2018/C 42/28

Cauza T-611/16: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 – Trautmann /SEAE [„Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Alocații familiale — Alocație școlară — Articolul 15 din anexa X la statut — Condiții de acordare — Articolul 3 alineatul (1) din anexa VII la statut — Frecventare în mod regulat și cu program complet a unei instituții de învățământ cu plată — Articolul 85 din statut — Restituirea plății nedatorate — Obligație de motivare — Dreptul de a fi ascultat”]

20

2018/C 42/29

Cauza T-692/16: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – CJ/ECDC [„Funcție publică — Agenți contractuali — Contract pe durată determinată — Articolul 47 litera (b), du RAA — Anularea unei decizii de reziliere anticipată — Articolul 266 TFUE — Executarea unei hotărâri a Tribunalului Funcției Publice — Adoptarea unei noi decizii de reziliere anticipată — Efect retroactiv”]

21

2018/C 42/30

Cauza T-700/16: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – Laboratorios Ern/EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative SLIMDYNAMICS — Marca națională verbală anterioară DYNAMIN — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea produselor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

21

2018/C 42/31

Cauza T-703/16 RENV: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – CJ/ECDC [„Funcție publică — Agenți contractuali — Contract pe perioadă determinată — Reziliere anticipată — Articolul 47 litera (b) punctul (ii) din RAA — Modalități de preaviz — Răspundere — Prejudiciu moral”]

22

2018/C 42/32

Cauza T-828/16: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 – Consejo Regulador „Torta del Casar”/EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de marcă a Uniunii Europene figurativă QUESO Y TORTA DE LA SERENA — Protecția denumirii de origine «Torta del Casar» — Motiv relativ de refuz — Articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (1) și articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

22

2018/C 42/33

Cauza T-912/16: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2017 – RRTec/EUIPO – Mobotec (RROFA) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative RROFA — Marca Uniunii Europene verbală anterioară ROFA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

23

2018/C 42/34

Cauza T-4/17: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2017 – Coedo Suárez/Consiliul („Funcție publică — Funcționari — Pensionare din oficiu — Cerere de recunoaștere a originii profesionale a invalidității — Calificarea cererii ca reclamație — Termen rezonabil — Procedură administrativă prealabilă nelegală — Inadmisibilitate — Răspundere”)

24

2018/C 42/35

Cauza T-217/11 REV: Ordonanța Tribunalului din 28 noiembrie 2017 – Staelen/Ombudsmanul („Răspundere extracontractuală — Cerere de revizuire — Consecințele unei hotărâri ulterioare a Curții prin care se anulează în parte hotărârea Tribunalului — Inexistența unor fapte noi — Inadmisibilitate”)

24

2018/C 42/36

Cauza T-252/15 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 29 noiembrie 2017 – Ferrovial și alții/Comisia („Cerere de măsuri provizorii — Schemă de ajutoare prevăzută de legislația fiscală spaniolă — Dispoziție privind impozitul pe profit care permite întreprinderilor spaniole să amortizeze fondul comercial financiar care rezultă din achiziționarea unor titluri de participare în întreprinderi străine — Nouă interpretare administrativă — Includere în schemă a achizițiilor directe de titluri de participare în societăți holding străine — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

25

2018/C 42/37

Cauza T-902/16: Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2017 – HeidelbergCement/Comisia [„Acțiune în anulare — Concurență — Concentrări — Piața cimentului gri din Croația — Decizie de inițiere a fazei de examinare aprofundată în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 — Act care nu este supus căilor de atac — Act pregătitor — Inadmisibilitate”]

25

2018/C 42/38

Cauza T-907/16: Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2017 – Schwenk Zement/Comisia [„Acțiune în anulare — Concurență — Concentrări — Piața cimentului gri în Croația — Decizie de inițiere a etapei de examinare aprofundată în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 — Act care nu poate fi supus căilor de atac — Act pregătitor — Inadmisibilitate”]

26

2018/C 42/39

Cauza T-148/17: Ordonanța Tribunalului din 7 decembrie 2017 – Troszczynski/Parlamentul („Acțiune în anulare — Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Indemnizație pentru asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat — Inadmisibilitate parțială — Nepronunțare asupra fondului parțială”)

26

2018/C 42/40

Cauza T-381/17: Ordonanța Tribunalului din 7 decembrie 2017 – Acsen/Parlamentul și Consiliul („Acțiune în anulare — Directiva 2011/35/UE — Fuziunea societăților comerciale pe acțiuni — Nulitatea fuziunii — Lipsa unei distincții între nulitatea absolută și nulitatea relativă a fuziunii — Termen de introducere a acțiunii — Tardivitate — Inadmisibilitate vădită”)

27

2018/C 42/41

Cauza T-669/17: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2017 – Hernando Avendaño și alții/SRB

28

2018/C 42/42

Cauza T-735/17: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2017 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España/SRB

28

2018/C 42/43

Cauza T-745/17: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2017 – Kerkosand/Comisia

29

2018/C 42/44

Cauza T-754/17: Acțiune introdusă la 15 noimebrie 2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Comisia

30

2018/C 42/45

Cauza T-779/17: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2017 – United Wineries/EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

31

2018/C 42/46

Cauza T-781/17: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2017 – Kraftpojkarna/Comisia

32

2018/C 42/47

Cauza T-782/17: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2017 – Wuxi Saijing Solar/Comisia

33

2018/C 42/48

Cauza T-783/17: Acțiune introdusă la 1 decembrie 2017 – GE Healthcare/Comisia

34

2018/C 42/49

Cauza T-786/17: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2017 – BTC/Comisia

35

2018/C 42/50

Cauza T-789/17: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2017 – TecAlliance/EUIPO – Siemens (TecDocPower)

36

2018/C 42/51

Cauza T-790/17: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2017 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/52

Cauza T-791/17: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2017 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/53

Cauza T-792/17: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2017 – Man Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

38

2018/C 42/54

Cauza T-797/17: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2017 – Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

39

2018/C 42/55

Cauza T-798/17: Acțiune introdusă la 8 decembrie 2017 – De Masi și Varoufakis/BCE

39

2018/C 42/56

Cauza T-799/17: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2017 – Scania și alții/Comisia

40

2018/C 42/57

Cauza T-800/17: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2017 – Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

41

2018/C 42/58

Cauza T-801/17: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2017 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

42

2018/C 42/59

Cauza T-802/17: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2017 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

43

2018/C 42/60

Cauza T-803/17: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2017 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

43

2018/C 42/61

Cauza T-804/17: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2017 – Stada Arzneimittel/EUIPO (Reprezentare a două arcuri de cerc opuse)

44

2018/C 42/62

Cauza T-808/17: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2017 – Pethke/EUIPO

44

2018/C 42/63

Cauza T-616/16: Ordonanța Tribunalului din 5 decembrie 2017 – FE/Comisia

45

2018/C 42/64

Cauza T-64/17: Ordonanța Tribunalului din 29 noiembrie 2017 – Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

46


RO

 

Top