Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:022:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 22, 22 ianuarie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 22

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
22 ianuarie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 22/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 22/02

Cauza C-472/15 P: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 23 noiembrie 2017 – Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA/Comisia Europeană, Republica Italiană (Recurs — Ajutoare de stat — Asigurarea creditelor la export — Reasigurare acordată de o întreprindere publică filialei sale — Aporturi de capital pentru a acoperi pierderile filialei — Noțiunea de ajutoare de stat — Imputabilitate în sarcina statului — Criteriul investitorului privat)

2

2018/C 22/03

Cauzele conexate C-596/15 P și C-597/15 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 noiembrie 2017 – Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P)/Comisia Europeană [Recurs — Sănătate publică — Protecția consumatorilor — Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 — Mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare — Articolul 13 alineatul (3) — Lista mențiunilor de sănătate autorizate înscrise pe produsele alimentare — Substanțe vegetale — Mențiuni de sănătate suspendate — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Articolul 265 TFUE — Luare de poziție a Comisiei Europene — Interesul de a exercita acțiunea — Calitate procesuală activă]

3

2018/C 22/04

Cauza C-658/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Țările de Jos) – Robeco Hollands Bezit NV și alții/Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) [Trimitere preliminară — Directiva 2004/39/CE — Piețe de instrumente financiare — Articolul 4 alineatul (1) punctul 14 — Noțiunea „piață reglementată” — Domeniu de aplicare — Sistem la care participă, pe de o parte, brokeri care reprezintă investitori și, pe de altă parte, agenți ai unor organisme de investiții de „tip deschis” care au obligația de a executa ordine aferente fondurilor lor]

3

2018/C 22/05

Cauza C-671/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) și alții [Trimitere preliminară — Politica agricolă comună — Articolul 42 TFUE — Regulamentul (CE) nr. 2200/96 — Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Practici anticoncurențiale — Articolul 101 TFUE — Regulamentul nr. 26 — Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 — Organizații de producători — Asociații ale organizațiilor de producători — Misiunile acestor organizații și asociații — Practica stabilirii unor prețuri minime de vânzare — Practică de concertare privind cantitățile introduse pe piață — Practică de schimburi de informații strategice — Piața franceză a andivelor]

4

2018/C 22/06

Cauza C-691/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 22 noiembrie 2017 – Comisia Europeană/Bilbaína de Alquitranes, SA și alții [Recurs — Mediu — Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 — Clasificarea, etichetarea și ambalarea anumitor substanțe și amestecuri — Regulamentul (UE) nr. 944/2013 — Clasificarea substanței smoală, gudron de huilă, temperatură înaltă — Categorii de toxicitate acvatică acută (H400) și de toxicitate acvatică cronică (H410) — Obligația de diligență — Eroare vădită de apreciere]

5

2018/C 22/07

Cauza C-122/16 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 noiembrie 2017 – British Airways plc/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a transportului aerian de mărfuri — Decizie a Comisiei referitoare la acorduri și la practici concertate cu privire la mai multe elemente ale prețurilor serviciilor de transport aerian de mărfuri — Viciu de motivare — Motiv de ordine publică invocat din oficiu de instanța Uniunii Europene — Interdicția de a se pronunța ultra petita — Concluzii ale cererii introductive în primă instanță prin care se solicită anularea în parte a deciziei în litigiu — Interdicție, pentru Tribunalul Uniunii Europene, de a pronunța anularea în tot a deciziei în litigiu — Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Dreptul la o cale de atac efectivă)

6

2018/C 22/08

Cauza C-165/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Regatul Unit) – Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department (Trimitere preliminară — Cetățenia Uniunii — Articolul 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Beneficiari — Dublă cetățenie — Cetățean al Uniunii care a dobândit cetățenia statului membru gazdă, păstrând totodată cetățenia sa de origine — Drept de ședere în acest stat membru al unui resortisant al unui stat terț, membru al familiei cetățeanului Uniunii)

7

2018/C 22/09

Cauza C-224/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)/Nachalnik na Mitnitsa Burgas [Trimitere preliminară — Uniunea vamală — Tranzit extern — Transport rutier de mărfuri efectuat sub acoperirea unui carnet TIR — Articolul 267 TFUE — Competența Curții de a interpreta articolele 8 și 11 din Convenția TIR — Nedescărcarea operațiunii TIR — Răspunderea asociației garante — Articolul 8 alineatul (7) din Convenția TIR — Obligația de a pretinde plata, în măsura în care acest lucru este posibil, de la persoana sau persoanele care datorează în mod direct aceste sume înainte de a solicita plata de la asociația garantă — Note explicative anexate la Convenția TIR — Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 — Articolul 457 alineatul (2) — Codul vamal comunitar — Articolele 203 și 213 — Persoane care au dobândit sau au deținut mărfurile și care știau sau ar fi trebuit să știe în mod normal că mărfurile au fost sustrase de sub supraveghere vamală]

8

2018/C 22/10

Cauza C-246/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Italia) – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa [Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Bază de impozitare — A șasea directivă 77/388/CEE — Articolul 11 secțiunea C alineatul (1) al doilea paragraf — Limitarea dreptului la reducerea bazei de impozitare în cazul neplății de către partenerul contractual — Marja de apreciere de care dispun statele membre în cadrul transpunerii — Caracterul proporțional al perioadei de prefinanțare de către operator]

9

2018/C 22/11

Cauza C-250/16 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 16 noiembrie 2017 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH/Comisia Europeană [Recurs — Clauză compromisorie — Al șaselea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2002-2006) — Rambursarea unei părți din sumele plătite recurentei — Despăgubiri forfetare]

9

2018/C 22/12

Cauza C-251/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de la Supreme Court – Irlanda) – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T. G. Brosnan [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — A șasea directivă 77/388/CEE — Articolul 4 alineatul (3) litera (a) și articolul 13 secțiunea B litera (g) — Scutirea livrării unei clădiri și a terenului pe care se află clădirea, alta decât livrarea prevăzută la articolul 4 alineatul (3) litera (a) — Principiul interzicerii practicilor abuzive — Aplicabilitate în lipsa unor dispoziții naționale care să transpună acest principiu — Principiile securității juridice și protecției încrederii legitime]

10

2018/C 22/13

Cauza C-292/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Helsingin hallinto-oikeus – Finlanda) – procedură inițiată de A Oy [Trimitere preliminară — Libertatea de stabilire — Fiscalitate directă — Impozit pe profit — Directiva 90/434/CEE — Articolul 10 alineatul (2) — Transfer de active — Sediu permanent nerezident transferat, în cadrul unei operațiuni de transfer de active, către o societate beneficiară de asemenea nerezidentă — Dreptul statului membru al societății cedente de a impozita profiturile sau plusvalorile acestui sediu rezultate din transferul de active — Legislație națională care prevede impozitarea imediată, din anul transferului, a profiturilor sau a plusvalorilor — Perceperea impozitului datorat ca venit al anului fiscal în care a avut loc operațiunea de transfer de active]

11

2018/C 22/14

Cauza C-308/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia) – Kozuba Premium Selection sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 12 alineatele (1) și (2) — Articolul 135 alineatul 1 litera (j) — Operațiuni taxabile — Scutirea livrărilor de clădiri — Noțiunea „prima ocupare” — Noțiunea „transformare”]

11

2018/C 22/15

Cauzele conexate C-374/16 și C-375/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof – Germania) – Rochus Geissel, acționând în calitate de lichidator al RGEX GmbH i.L./Finanzamt Neuss (C-374/16) și Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin (C-375/16) [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 168 litera (a), articolul 178 litera (a) și articolul 226 punctul (5) — Deducerea taxei achitate în amonte — Detalii care trebuie să fie menționate, în mod obligatoriu, pe facturi — Încredere legitimă a persoanei impozabile în existența condițiilor dreptului de deducere]

12

2018/C 22/16

Cauza C-381/16: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 23 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo – Spania) – Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Marcă a Uniunii Europene — Articolul 16 — Mărcile ca obiect al dreptului de proprietate — Asimilarea mărcii Uniunii Europene cu marca națională — Articolul 18 — Transferul unei mărci înregistrate în numele agentului sau al reprezentantului titularului mărcii — Dispoziție națională care oferă posibilitatea exercitării unei acțiuni în revendicare a proprietății asupra unei mărci naționale înregistrate cu încălcarea drepturilor titularului sau cu încălcarea unei obligații legale ori contractuale — Compatibilitate cu Regulamentul nr. 207/2009]

13

2018/C 22/17

Cauzele conexate C-427/16 și C-428/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 noiembrie 2017 (cereri de decizie preliminară formulate de Sofiyski rayonen sad – Bulgaria) – „CHEZ Elektro Bulgaria” AD/Yordan Kotsev (C-427/16), și „FrontEx International” EAD/Emil Yanakiev (C-428/16) [Trimitere preliminară — Concurență — Libera prestare a serviciilor — Stabilirea de către o organizație profesională de avocați a valorilor minime ale onorariilor — Interdicția ca o instanță să dispună rambursarea unor onorarii inferioare acestor valori minime — Reglementare națională care consideră taxa pe valoarea adăugată (TVA) ca făcând parte din prețul unui serviciu furnizat cu ocazia exercitării unei profesii liberale]

13

2018/C 22/18

Cauza C-507/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 15 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – Entertainment Bulgaria System EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Directiva 2006/112/CE — Articolul 168 litera (a), articolul 169 litera (a), articolul 214 alineatul (1) literele (d) și (e) și articolele 289 și 290 — Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată (TVA) datorate sau achitate în amonte — Operațiuni realizate în aval în alte state membre — Regimul de scutire de taxă în statul membru în care se exercită dreptul de deducere]

14

2018/C 22/19

Cauza C-547/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo – Spania) – Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA [Concurrence — Article 101 TFUE — Accords entre entreprises — Relations commerciales entre exploitants de stations-service et compagnies pétrolières — Accord d’approvisionnement exclusif à long terme en carburants — Décision par laquelle la Commission européenne rend obligatoires les engagements d’une entreprise — Portée du caractère contraignant à l’égard des juridictions nationales d’une décision sur les engagements adoptée par la Commission — Article 9, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003]

15

2018/C 22/20

Cauza C-424/17 P: Recurs introdus la 14 iulie 2017 de Vilislav Andreev Kaleychev împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera întâi) din 22 iunie 2017 în cauza T-58/17, Kaleychev/Curtea Europeană a Drepturilor Omului

16

2018/C 22/21

Cauza C-455/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hannover (Germania) la 31 iulie 2017 – Benedikt Brisch/TUIfly GmbH

16

2018/C 22/22

Cauza C-456/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Köln (Germania) la 31 iulie 2017 – Gabriela Verena Glanzmann și alții/Deutsche Lufthansa AG

16

2018/C 22/23

Cauza C-470/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Handelsgericht Wien (Austria) la 7 august 2017 – Teresa Coria Garcia și alții/Austrian Airlines AG

17

2018/C 22/24

Cauza C-549/17 P: Recurs introdus la 19 septembrie 2017 de Ucraina împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șasea) din 19 iulie 2017 în cauza T-346/14 DEP, Yanukovych/Consiliul

17

2018/C 22/25

Cauza C-550/17 P: Recurs introdus la 19 septembrie 2017 de Ucraina împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șasea) din 19 iulie 2017 în cauza T-347/14 DEP, Yanukovych/Consiliul

17

2018/C 22/26

Cauza C-551/17 P: Recurs introdus la 19 septembrie 2017 de Ucraina împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șasea) din 19 iulie 2017 în cauza T-348/14 DEP, Yanukovych/Consiliul

18

2018/C 22/27

Cauza C-577/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 2 octombrie 2017 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

18

2018/C 22/28

Cauza C-589/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spania) la 10 octombrie 2017 – Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

19

2018/C 22/29

Cauza C-597/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Grondwettelijk Hof (Belgia) la 16 octombrie 2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie și alții

19

2018/C 22/30

Cauza C-598/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 16 octombrie 2017 – A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst

20

2018/C 22/31

Cauza C-601/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 18 octombrie 2017 – Dirk Harms și alții/Vueling Airlines SA

21

2018/C 22/32

Cauza C-604/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) la 23 octombrie 2017 – PM/AH

21

2018/C 22/33

Cauza C-606/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 20 octombrie 2017 – IBA Molecular Italy Srl/Azienda ULSS n. 3 și alții

22

2018/C 22/34

Cauza C-612/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte dei Conti (Italia) la 24 octombrie 2017 – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

23

2018/C 22/35

Cauza C-613/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte dei Conti (Italia) la 24 octombrie 2017 – Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)/Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

23

2018/C 22/36

Cauza C-616/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal correctionnel de Foix (Franța) la 26 octombrie 2017 – Procureur de la République/Mathieu Blaise și alții

24

2018/C 22/37

Cauza C-618/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance de Limoges (Franța) la 30 octombrie 2017 – BNP Paribas Personal Finance SA succesoare în drepturi a societății Solfea/Roger Ducloux, Josée Ducloux, născută Lecay

25

2018/C 22/38

Cauza C-619/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 3 noiembrie 2017 – Ministerio de Defensa/Ana de Diego Porras

26

2018/C 22/39

Cauza C-620/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Székesfehérvári Törvényszék (Ungaria) la 2 noiembrie 2017 – Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Fővárosi Törvényszék

26

2018/C 22/40

Cauza C-621/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 3 noiembrie 2017 – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt. și alții

29

2018/C 22/41

Cauza C-623/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Investigatory Powers Tribunal – London (Regatul Unit) la 31 octombrie 2017 – Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs și alții

29

2018/C 22/42

Cauza C-630/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Općinski Sud u Rijeci (Croația) la 9 noiembrie 2017 – Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

30

2018/C 22/43

Cauza C-678/17: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2017 – Comisia Europeană/Irlanda

31

 

Tribunalul

2018/C 22/44

Cauzele conexate T-101/15 și T-102/15: Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2017 – Red Bull/EUIPO – Optimum Mark (Combinaison des couleurs bleue et argent) {„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marcă a Uniunii Europene care constă într-o combinație a culorilor albastră și argintie — Motiv absolut de refuz — Reprezentare grafică suficient de clară și de precisă — Necesitatea unei dispuneri sistematice care să asocieze culorile în mod prestabilit și constant — Încredere legitimă — Articolul 4 și articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 4 și articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001]”}

33

2018/C 22/45

Cauza T-31/16: Hotărârea Tribunalului din 28 noiembrie 2017 – adp Gauselmann/EUIPO (Juwel) [„Marca Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Juwel — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

33

2018/C 22/46

Cauza T-239/16: Hotărârea Tribunalului din 28 noiembrie 2017 – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale perlage — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

34

2018/C 22/47

Cauza T-254/16: Hotărârea Tribunalului din 28 noiembrie 2017 – Steel Invest & Finance (Luxembourg)/Comisia („Ajutoare de stat — Sectorul siderurgic — Ajutoare acordate de Belgia în favoarea mai multor întreprinderi din sectorul siderurgic — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestora — Obligația de motivare — Noțiunea de ajutor de stat — Avantaj — Criteriul investitorului privat”)

35

2018/C 22/48

Cauza T-475/16: Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2017 – FTI Touristik/EUIPO – Prantner și Giersch (Fl) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Fl — Marca Uniunii Europene figurativă anterioară fly.de — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

35

2018/C 22/49

Cauza T-633/16: Hotărârea Tribunalului din 29 noiembrie 2017 – Bilde/Parlamentul („Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Indemnizație pentru asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat — Competența Secretarului General — Electa una via — Dreptul la apărare — Sarcina probei — Obligația de motivare — Încredere legitimă — Drepturi politice — Egalitate de tratament — Abuz de putere — Independența deputaților — Eroare de fapt — Proporționalitate”)

36

2018/C 22/50

Cauza T-634/16: Hotărârea Tribunalului din 29 noiembrie 2017 – Montel/Parlamentul („Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Indemnizație pentru asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat — Competența Secretarului General — Electa una via — Dreptul la apărare — Sarcina probei — Obligația de motivare — Încredere legitimă — Drepturi politice — Egalitate de tratament — Abuz de putere — Independența deputaților — Eroare de fapt — Proporționalitate”)

37

2018/C 22/51

Cauza T-687/16: Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2017 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene figurativă STYLO & KOTON — Motiv absolut de refuz — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Lipsa relei-credințe”]

37

2018/C 22/52

Cauza T-798/16: Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2017 – Hanso Holding/EUIPO (REAL) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative REAL — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul 3 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

38

2018/C 22/53

Cauza T-895/16: Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2017 – Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale SUPERIOR DRUMMER — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

39

2018/C 22/54

Cauza T-909/16: Hotărârea Tribunalului din 28 noiembrie 2017 – Laboratorios Ern/EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences) {„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale NRIM Life Sciences — Marcă națională verbală anterioară RYM — Motiv relativ de refuz — Lipsa unui risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2001]”}

39

2018/C 22/55

Cauza T-50/17: Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2017 – Mackevision Medien Design/ EUIPO (TO CREATE REALITY) {„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale TO CREATE REALITY — Marcă constituită dintr-un slogan publicitar — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”}

40

2018/C 22/56

Cauza T-670/16: Ordonanța Tribunalului din 22 noiembrie 2017 – Digital Rights Ireland/Comisia („Acțiune în anulare — Spațiul de libertate, justiție și securitate — Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal — Transfer de date cu caracter personal către Statele Unite — Societate cu scop nelucrativ de drept irlandez — Lipsa de protecție a datelor personale pentru persoanele juridice — Operator — Acțiune în numele membrilor și al susținătorilor — Acțiune în interes public — Inadmisibilitate”)

40

2018/C 22/57

Cauza T-423/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 noiembrie 2017 – Nexans France și Nexans/Comisia („Procedură de măsuri provizorii — Concurență — Cabluri electrice — Respingerea unei cereri de aplicare a regimului de confidențialitate în privința anumitor informații care figurează într-o decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa urgenței”)

41

2018/C 22/58

Cauza T-526/17: Acțiune introdusă la 7 august 2017 – Ruiz Jayo și alții/SRB

42

2018/C 22/59

Cauza T-693/17: Acțiune introdusă la 5 octombrie 2017 – García Gómez și alții/SRB

42

2018/C 22/60

Cauza T-719/17: Acțiune introdusă la 23 octombrie 2017 – DuPont de Nemours și alții/Comisia

43

2018/C 22/61

Cauza T-727/17: Acțiune introdusă la 26 octombrie 2017 – PP și alții/SEAE

45

2018/C 22/62

Cauza T-728/17: Acțiune introdusă la 24 octombrie 2017 – Marinvest și Porting/Comisia

46

2018/C 22/63

Cauza T-731/17: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2017 – Escribà Serra și alții/SRB

48

2018/C 22/64

Cauza T-734/17: Acțiune introdusă la 3 noiembrie 2017 – ViaSat/Comisia

48

2018/C 22/65

Cauza T-738/17: Acțiune introdusă la 3 noiembrie 2017 – STIF-IDF/Comisia

49

2018/C 22/66

Cauza T-748/17: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

50

2018/C 22/67

Cauza T-749/17: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

50

2018/C 22/68

Cauza T-750/17: Acțiune introdusă la 10 noiembrie 2017 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Comisia

51

2018/C 22/69

Cauza T-756/17: Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2017 – CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP)

53

2018/C 22/70

Cauza T-758/17: Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2017 – Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR)

53

2018/C 22/71

Cauza T-759/17: Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2017 – Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar)

54

2018/C 22/72

Cauza T-760/17: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2017 – Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+)

55

2018/C 22/73

Cauza T-762/17: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2017 – Grammer/EUIPO (Reprezentarea unei figuri geometrice)

55

2018/C 22/74

Cauza T-763/17: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2017 – Septona/EUIPO – Intersnack Group (welly)

56

2018/C 22/75

Cauza T-765/17: Acțiune introdusă la 23 noiembrie 2017 – Kiku/OCSP – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

56

2018/C 22/76

Cauza T-766/17: Acțiune introdusă la 23 noiembrie 2017 – Eglo Leuchten/EUIPO – Di-Ka (design corp de iluminat)

57

2018/C 22/77

Cauza T-767/17: Acțiune introdusă la 23 noiembrie 2017 – Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampă murală)

58

2018/C 22/78

Cauza T-769/17: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2017 – roelliroelli confectionery schweiz/EUIPO – Tanner (ALPRAUSCH)

58

2018/C 22/79

Cauza T-772/17: Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2017 – Café del Mar și alții/EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

59

2018/C 22/80

Cauza T-773/17: Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2017 – Café del Mar și alții/EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

60

2018/C 22/81

Cauza T-774/17: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2017 – Café del Mar și alții/EUIPO – Guiral Broto (C del M)

60

2018/C 22/82

Cauza T-777/17: Acțiune introdusă la 23 noiembrie 2017 – Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)

61

2018/C 22/83

Cauza T-509/16: Ordonanța Tribunalului din 22 noiembrie 2017 – Baradel și alții/FEI

62

2018/C 22/84

Cauza T-244/17: Ordonanța Tribunalului din 17 noiembrie 2017 – António Conde & Companhia/Comisia

62


RO

 

Top