EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:382:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 382, 13 noiembrie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 382

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
13 noiembrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 382/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

Tribunalul

2017/C 382/02

Repartizarea judecătorilor pe camere

2


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 382/03

Cauza C-591/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Decizia 2011/678/UE — Ajutor de stat în favoarea finanțării testelor pentru depistarea formelor de encefalopatie spongiformă transmisibilă (EST) la bovine — Ajutor incompatibil cu piața internă — Obligație de recuperare — Neexecutare]

5

2017/C 382/04

Cauza C-320/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 14 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Republica Elenă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Articolul 4 alineatele (1) și (3) — Tratare secundară sau tratare echivalentă]

6

2017/C 382/05

Cauza C-329/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Noțiunea „ajutoare acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat” — Obligația unei societăți de capital din sectorul energetic, deținută integral de stat, de a achiziționa energie electrică produsă în cogenerare cu producția de energie termică)

6

2017/C 382/06

Cauza C-552/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera prestare a serviciilor — Autovehicule — Închirierea sau leasingul unui autovehicul de către o persoană care are reședința într-un stat membru de la un furnizor stabilit în alt stat membru — Taxă de înmatriculare — Plata integrală a taxei la momentul înmatriculării — Condiții de rambursare a taxei — Proporționalitate)

7

2017/C 382/07

Cauza C-569/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – X/Staatssecretaris van Financiën [Trimitere preliminară — Aplicarea regimurilor de securitate socială — Lucrători migranți — Stabilirea legislației aplicabile — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 14 alineatul (2) litera (b) punctul (i) — Persoană care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată pe teritoriul a două sau a mai multe state membre — Persoană angajată într-un stat membru și care desfășoară activități salariate pe teritoriul unui alt stat membru în perioada concediului fără plată de trei luni]

8

2017/C 382/08

Cauza C-570/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – X/Staatssecretaris van Financiën [Trimitere preliminară — Aplicarea regimurilor de securitate socială — Lucrători migranți — Stabilirea legislației aplicabile — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 14 alineatul (2) litera (b) punctul (i) — Persoană care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată pe teritoriul a două sau a mai multe state membre — Persoană angajată într-un stat membru și care desfășoară o parte din activitatea sa în statul membru în care are reședința]

8

2017/C 382/09

Cauzele conexate C-588/15 P și C-622/15 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 14 septembrie 2017 – LG Electronics, Inc./Comisia Europeană [Recurs — Înțelegeri — Piața mondială a tuburilor catodice pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare — Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor și a clienților și de limitare a producției — Dreptul la apărare — Transmiterea comunicării privind obiecțiunile numai societăților-mamă ale unei întreprinderi comune, nu și acesteia din urmă — Amendă — Orientările pentru calcularea cuantumului amenzilor (2006) — Punctul 13 — Stabilirea valorii vânzărilor în legătură cu încălcarea — Vânzări intragrup ale produsului vizat în afara Spațiului Economic European (SEE) — Luarea în considerare a vânzărilor produselor finite care integrează produsul vizat realizate în SEE — Egalitate de tratament]

9

2017/C 382/10

Cauza C-589/15 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 septembrie 2017 – Alexios Anagnostakis/Comisia Europeană [Recurs — Drept instituțional — Inițiativă cetățenească care invită Comisia Europeană să prezinte o propunere legislativă privind anularea datoriei publice pentru statele membre aflate în stare de necesitate — Cerere de înregistrare — Refuz al Comisiei — Lipsă vădită de competență a Comisiei — Regulamentul (UE) nr. 211/2011 — Articolul 4 alineatul (2) litera (b) — Obligația de motivare — Articolul 122 TFUE — Articolul 136 TFUE — Încălcare]

10

2017/C 382/11

Cauza C-628/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Regatul Unit) – The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Trimitere preliminară — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 63 TFUE — Domeniu de aplicare — Legislație fiscală a unui stat membru — Impozit pe profit — Credit fiscal — Fond de pensii — Refuz de a acorda dreptul la un credit fiscal acționarilor care nu sunt plătitori de impozit pe veniturile din investiții, pentru dividendele provenite din venituri obținute în străinătate — Interpretarea Hotărârii din 12 decembrie 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Credit fiscal reținut în mod nelegal — Căi de atac]

10

2017/C 382/12

Cauza C-646/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 setembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Regatul Unit) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Trimitere preliminară — Fiscalitate directă — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Libera circulaţie a capitalurilor — Trust — Fiduciari — Alte persoane juridice — Noţiune — Impozit pe plusvalorile aferente bunurilor deţinute în trust ca urmare a transferului locului de reşedinţă fiscală a fiduciarilor în alt stat membru — Determinarea cuantumului impozitului la momentul acestui transfer — Percepere imediată a impozitului — Justificare — Proporţionalitate)

11

2017/C 382/13

Cauza C-648/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 septembrie 2017 – Republica Austria/Republica Federală Germania (Articolul 273 TFUE — Diferend între statele membre cu care este sesizată Curtea în temeiul unui compromis — Fiscalitate — Convenție bilaterală de evitare a dublei impuneri — Impozitarea dobânzilor valorilor mobiliare — Noțiunea „creanțe cu participare la beneficii”)

12

2017/C 382/14

Cauzele conexate C-673/15 P-C-676/15 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 septembrie 2017 – The Tea Board/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Delta Lingerie [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Mărci verbale și figurative care cuprind elementul verbal „darjeeling” sau „darjeeling collection de lingerie” — Opoziția titularului unor mărci colective ale Uniunii Europene — Mărci colective constituite din indicația geografică „Darjeeling” — Articolul 66 alineatul (2) — Funcție esențială — Conflict cu cereri de înregistrare a unor mărci individuale — Risc de confuzie — Noțiune — Similitudine între produse sau servicii — Criterii de apreciere — Articolul 8 alineatul (5)]

13

2017/C 382/15

Cauza C-18/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Țările de Jos) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Trimitere preliminară — Standarde pentru primirea solicitanților de protecție internațională — Directiva 2013/32/UE — Articolul 9 — Dreptul de a rămâne într-un stat membru în timpul examinării cererii — Directiva 2013/33/UE — Articolul 8 alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (b) — Plasare în detenție — Verificarea identității sau a cetățeniei — Stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecție internațională — Validitate — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 6 și 52 — Restrângere — Proporționalitate]

13

2017/C 382/16

Cauza C-56/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 septembrie 2017 – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) litera (d) — Marca verbală a Uniunii Europene PORT CHARLOTTE — Cerere de declarare a nulității acestei mărci — Protecție conferită denumirilor de origine anterioare „Porto” și „Port” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 și al dreptului național — Caracter exhaustiv al protecției conferite acestor denumiri de origine — Articolul 118m din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Noțiunile „utilizare” și „evocare” ale unei denumiri de origine protejate]

14

2017/C 382/17

Cauza C-60/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Suedia) – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket [Trimitere preliminară — Regulamentul (UE) nr. 604/2013 — Determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe — Articolul 28 — Detenție în scopul transferului unui solicitant de protecție internațională către statul membru responsabil — Termen pentru efectuarea transferului — Durată maximă a detenției — Calculare — Acceptarea cererii de preluare anterior plasării în detenție — Suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer]

15

2017/C 382/18

Cauza C-111/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Udine – Italia) – Procedură penală împotriva Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga [Trimitere preliminară — Agricultură — Produse alimentare și furaje modificate genetic — Măsuri de urgență — Măsură națională care vizează interzicerea cultivării porumbului modificat genetic MON 810 — Menținerea sau reînnoirea măsurii — Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 — Articolul 34 — Regulamentul (CE) nr. 178/2002 — Articolele 53 și 54 — Condiții de aplicare — Principiul precauției]

16

2017/C 382/19

Cauza C-132/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia/„Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 26 alineatul (1) litera (b) și articolele 168 și 176 — Deducerea taxei achitate în amonte — Servicii de construire sau de îmbunătățire a unui bun imobil aparținând unui terț — Utilizarea serviciilor de către terț și de către persoana impozabilă — Furnizarea serviciului cu titlu gratuit către terț — Contabilizarea costurilor generate pentru serviciile efectuate ca făcând parte din costurile generale ale persoanei impozabile — Determinarea existenței unei legături directe și imediate cu activitatea economică a persoanei impozabile]

17

2017/C 382/20

Cauzele C-168/16 și C-169/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 septembrie 2017 (cereri de decizii preliminare formulate de Cour du travail de Mons – Belgia) – Sandra Nogueira și alții/Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, fostă Ryanair Ltd (C-169/16) [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Competență judiciară — Competența în materia contractelor individuale de muncă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 19 punctul 2 litera (a) — Noțiunea „locul în care angajatul își desfășoară în mod obișnuit activitatea” — Sectorul aerian — Personal de cabină — Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 — Noțiunea „bază de reședință”]

17

2017/C 382/21

Cauza C-177/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa – Letonia) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome (Trimitere preliminară — Concurență — Articolul 102 TFUE — Abuz de poziție dominantă — Noțiunea „preț inechitabil” — Redevențe percepute de un organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor — Comparație cu tarifele practicate în alte state membre — Alegerea statelor de referință — Criterii de apreciere a prețurilor — Calculul amenzii)

18

2017/C 382/22

Cauza C-183/16 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 septembrie 2017 – Tilly-Sabco SAS/Comisia Europeană, Doux SA [Recurs — Agricultură — Carne de pasăre — Pui congelați — Restituiri la export — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 689/2013, prin care se stabilește restituirea la zero euro — Legalitate — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Articolele 162 și 164 — Obiectul și natura restituirilor — Criterii de stabilire a cuantumurilor acestora — Competența directorului general al Direcției generale (DG) Agricultură și Dezvoltare Rurală de a semna regulamentul în litigiu — Abuz de putere — „Comitologie” — Regulamentul (UE) nr. 182/2011 — Articolul 3 alineatul (3) — Consultarea Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole — Prezentarea proiectului de regulament de punere în aplicare în cadrul reuniunii acestui comitet — Respectarea termenelor — Încălcarea unor norme fundamentale de procedură — Anulare cu menținerea efectelor]

19

2017/C 382/23

Cauza C-184/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Grecia) – Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Trimitere preliminară — Directiva 2004/38/CE — Directiva 2008/115/CE — Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre — Ședere a unui resortisant al unui stat membru pe teritoriul unui alt stat membru în pofida unei interdicții de acces pe teritoriul acestui stat — Legalitatea unei decizii de revocare a unui certificat de înregistrare și a unei a doua decizii de îndepărtare de pe teritoriu — Posibilitate de a invoca, pe cale de excepție, nelegalitatea unei decizii anterioare — Obligație de traducere)

20

2017/C 382/24

Cauza C-186/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Oradea – România) – Ruxandra Paula Andriciuc și alții/Banca Românească SA [Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Directiva 93/13/CEE — Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii — Articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (2) — Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale — Contract de credit încheiat într-o monedă străină — Risc de schimb valutar în sarcina exclusivă a consumatorului — Dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din contract — Momentul la care trebuie apreciată existența dezechilibrului — Conținutul noțiunii de clauze „exprimate în mod clar și inteligibil” — Nivelul de informare care trebuie furnizat de bancă]

21

2017/C 382/25

Cauzele conexate C-215/16, C-216/16, C-220/16 și C-221/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha [Trimitere preliminară — Mediu — Energie electrică de origine eoliană — Directiva 2009/28/CE — Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile — Articolul 2 al doilea paragraf litera (k) — Schemă de sprijin — Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf litera (e) — Taxe administrative — Directiva 2008/118/CE — Regimul general al accizelor — Articolul 1 alineatul (2) — Taxe indirecte suplimentare care urmăresc scopuri specifice — Directiva 2003/96/CE — Impozitarea produselor energetice și a electricității — Articolul 4 — Impozitare minimă a energiei — Redevență aplicabilă aerogeneratoarelor destinate producerii de energie electrică]

22

2017/C 382/26

Cauza C-223/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S. [Trimitere preliminară — Directiva 2004/18/CE — Articolul 47 alineatul (2) și articolul 48 alineatul (3) — Ofertant care menționează capacitățile altor entități pentru îndeplinirea cerințelor autorității contractante — Pierderea de către aceste entități a capacităților necesare — Reglementare națională care prevede excluderea ofertantului de la cererea de ofertă și atribuirea contractului unui concurent]

23

2017/C 382/27

Cauza C-300/16 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Frucona Košice a.s. (Recurs — Ajutoare de stat — Noțiunea „ajutor” — Noțiunea „avantaj economic” — Criteriul creditorului privat — Condiții de aplicabilitate — Aplicare — Obligații ale Comisiei Europene de a efectua o investigație)

24

2017/C 382/28

Cauza C-350/16 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 septembrie 2017 – Salvatore Aniello Pappalardo și alții/Comisia Europeană [Recurs — Politica comună în domeniul pescuitului — Răspundere extracontractuală a Uniunii Europene — Cerere de reparare a prejudiciului — Regulamentul (CE) nr. 530/2008 — Măsuri de urgență adoptate de Comisia Europeană — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept — Posibilitatea de a se prevala de această încălcare — Principiul nediscriminării — Autoritate de lucru judecat]

24

2017/C 382/29

Cauza C-503/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 14 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal da Relação de Évora – Portugalia) – Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Trimitere preliminară — Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto — Directivele 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE și 2009/103/CE — Furt al unui vehicul — Accident de circulație — Vătămări corporale şi prejudicii materiale suferite de persoana asigurată proprietar al vehiculului, în calitate de pieton — Răspundere civilă — Despăgubire — Acoperire prin asigurarea obligatorie — Clauze de excludere — Reglementare națională prin care se exclude persoana asigurată proprietar al vehiculului de la despăgubirea prin asigurare — Compatibilitatea cu aceste directive — Noțiunea „terț victimă”)

25

2017/C 382/30

Cauza C-158/17 P: Recurs introdus la 29 martie 2017 de Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 25 ianuarie 2017 în cauza T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

26

2017/C 382/31

Cauza C-188/17 P: Recurs introdus la 12 aprilie 2017 de Slavcho Asenov Todorov împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a noua) din 14 martie 2017 în cauza T-839/16, Todorov/Curtea de Justiție a Uniunii Europene

26

2017/C 382/32

Cauza C-245/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) la 11 mai 2017 – Pedro Viejobueno Ibáñez y Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Cauza C-321/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) la 29 mai 2017 – /Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Cauza C-437/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 19 iulie 2017 – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Cauza C-448/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd v Prešove (Slovacia) la 25 iulie 2017 – EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Cauza C-469/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 4 august 2017 – Funke Medien NRW GmbH/Republica Federală Germania

30

2017/C 382/37

Cauza C-473/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 2 august 2017 – Repsol Butano S.A./Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Cauza C-474/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 8 august 2017 – Republica Federală Germania/Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Cauza C-480/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Köln (Germania) la 9 august 2017 – Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Cauza C-513/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 22 august 2017 – Procedură contravențională/Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Cauza C-521/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) la 1 septembrie 2017 – c.v. SNB-REACT și alții/Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Cauza C-564/17: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

34

2017/C 382/43

Cauza C-574/17 P: Recurs introdus la 28 septembrie 2017 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 19 iulie 2017 în cauza T-752/14, Combaro SA/Comisia Europeană

35

 

Tribunalul

2017/C 382/44

Cauza T-138/15: Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie 2017 – Aanbestedingskalender și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Măsuri de finanţare acordate de autorităţile neerlandeze pentru crearea şi introducerea platformei TenderNed privind atribuirea electronică a contractelor de achiziţii publice — Decizie de constatare a inexistenţei unui ajutor de stat — Servicii de interes general fără caracter economic”)

37

2017/C 382/45

Cauza T-411/15: Hotărârea Tribunalului din 4 octombrie 2017 – Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative GAPPOL — Marcă a Uniunii Europene verbală anterioară GAP — Acțiune incidentă — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Renume — Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renume — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001] — Obligație de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 94 din Regulamentul 2017/1001)”]

38

2017/C 382/46

Cauza T-695/15: Hotărârea Tribunalului din 3 octombrie 2017 – BMB/EUIPO – Ferrero (Recipient pentru dulciuri) [„Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un recipient pentru dulciuri — Marca internațională tridimensională anterioară — Forma unui recipient standard care poate fi umplut cu dulciuri — Risc de confuzie — Aplicarea dreptului național — Articolul 25 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Articolul 62 și articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002”]

39

2017/C 382/47

Cauza T-765/15: Hotărârea Tribunalului din 27 septembrie 2017 – BelTechExport/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Belarus — Înghețarea fondurilor — Suspendarea măsurilor — Obligația de motivare — Dreptul la apărare — Dreptul de a fi ascultat — Eroare de apreciere”)

39

2017/C 382/48

Cauza T-206/16: Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie 2017 – Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale TRES TOROS 3 — Motiv absolut de refuz — Marcă de vin care cuprinde indicații geografice — Articolul 7 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (CE) nr 207/2009”]

40

2017/C 382/49

Cauza T-453/16: Hotărârea Tribunalului din 3 octombrie 2017 – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative 520Barcode Hellas — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Identificarea naturii semnului opus — Alt semn anterior 520 — Identificarea produselor şi a serviciilor pe care se întemeiază opoziția”]

41

2017/C 382/50

Cauzele conexate T-495/16 RENV I și T-495/16 RENV II: Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie 2017 – Hristov/Comisia și EMA („Funcție publică — Numire — Post de director executiv al unei agenții de reglementare — EMA — Procedură de selecție și de numire — Compunerea comitetului de preselecție — Imparțialitate — Criterii de evaluare — Numirea unui alt candidat — Autoritate de lucru judecat”)

42

2017/C 382/51

Cauza T-562/16: Hotărârea Tribunalului din 26 septembrie 2017 – Hanschmann/Europol („Funcție publică — Europol — Neprelungirea unui contract — Refuz de a acorda un contract pe durată nedeterminată — Despăgubire — Anulare de către Tribunalul Funcției Publice — Executarea hotărârilor în cauzele F-27/09 și F-104/12”)

42

2017/C 382/52

Cauza T-563/16: Hotărârea Tribunalului din 26 septembrie 2017 – Knöll/Europol („Funcție publică — Europol — Lipsa reînnoirii unui contract — Refuzul de a acorda un contract pe durată nedeterminată — Despăgubire — Anulare de către Tribunalul)

43

2017/C 382/53

Cauza T-717/16: Hotărârea Tribunalului din 26 septembrie 2017 – Waldhausen/EUIPO (Reprezentarea siluetei unui cap de cal) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative reprezentând silueta unui cap de cal — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

44

2017/C 382/54

Cauza T-755/16: Hotărârea Tribunalului din 26 septembrie 2017 – La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Take your time Pay After — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 prima teză din Regulamentul nr. 207/2009”]

44

2017/C 382/55

Cauza T-779/16: Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie2017 – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampă în formă de stea) [„Desen sau model comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model comunitar înregistrat reprezentând o lampă în formă de stea — Desen sau model comunitar anterior — Motiv de nulitate — Caracter individual — Impresie globală diferită — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. (CE) nr. 6/2002”]

45

2017/C 382/56

Cauza T-153/17: Acțiune introdusă la 30 septembrie 2017 – FV/Consiliul

45

2017/C 382/57

Cauza T-521/17: Acțiune introdusă la 6 august 2017 – Hernández Díaz/SRB

46

2017/C 382/58

Cauza T-554/17: Acțiune introdusă la 16 august 2017 – González Calvet/SRB

47

2017/C 382/59

Cauza T-575/17: Acțiune introdusă la 17 august 2017 – Algebris (UK) și alții/SRB

47

2017/C 382/60

Cauza T-600/17: Acțiune introdusă la 4 septembrie 2017 – Remolcadores Nosa Terra și alții/Comisia și SRB

48

2017/C 382/61

Cauza T-609/17: Acțiune introdusă la 6 septembrie 2017 – Franța/Comisia

49

2017/C 382/62

Cauza T-615/17: Acțiune introdusă la 8 septembrie 2017 – Ardigo și UO/Comisia

50

2017/C 382/63

Cauza T-631/17: Acțiune introdusă la 19 septembrie 2017 – Hola/Comisia și SRB

50

2017/C 382/64

Cauza T-632/17: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2017 – Erdősi Galcsikné/Comisia

51

2017/C 382/65

Cauza T-633/17: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2017 – Sárossy/Comisia

52

2017/C 382/66

Cauza T-634/17: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2017 – Pint/Comisia

53

2017/C 382/67

Cauza T-636/17: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2017 – PlasticsEurope/ECHA

54

2017/C 382/68

Cauza T-637/17: Acțiune introdusă la 20 septembrie 2017 – Policlínico Centro Médico de Seguros și Medicina Asturiana/Comisia și SRB

55

2017/C 382/69

Cauza T-638/17: Acțiune introdusă la 21 septembrie 2017 – Helibética/Comisia și SRB

56

2017/C 382/70

Cauza T-641/17: Acțiune introdusă la 20 septembrie 2017 – Ferri/BCE

57

2017/C 382/71

Cauza T-652/17: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2017 – Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Cauza T-688/17: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2017 – Maico Holding/EUIPO – Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Cauza T-673/17: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2017 – Port autonome du Centre et de l’Ouest și alții/Comisia

59

2017/C 382/74

Cauza T-674/17: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2017 – Le Port de Bruxelles și Région de Bruxelles-Capitale/Comisia

60

2017/C 382/75

Cauza T-393/16: Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2017 – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Cauza T-394/16: Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2017 – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (DATABAY)

61


 


RO

 

Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, anumite informații conținute în prezenta ediție nu pot fi puse la dispoziție, astfel încât o nouă versiune autentică este publicată.

Top