Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:345:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 345, 13 octombrie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 345

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
13 octombrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 527-a sesiune plenară a CESE din 5 și 6 iulie 2017

2017/C 345/01

Rezoluția pe tema „Contribuția Comitetului Economic și Social European la programul de lucru al Comisiei pentru 2018”

1

2017/C 345/02

Rezoluția Comitetului Economic și Social European cu privire la Cartea albă a Comisiei privind viitorul Europei și alte aspecte

11

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 527-a sesiune plenară a CESE din 5 și 6 iulie 2017

2017/C 345/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Îmbunătățirea eficacității politicilor UE privind IMM-urile” (aviz din proprie inițiativă)

15

2017/C 345/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Industria produselor contrafăcute și piratate” (aviz din proprie inițiativă)

25

2017/C 345/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Mutațiile industriale în industria zahărului din sfeclă în UE” (aviz din proprie inițiativă)

32

2017/C 345/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „De la Declarația de la Cork 2.0 la acțiuni concrete” (aviz din proprie inițiativă)

37

2017/C 345/07

Avizul Comitetului Economic și Social European cu privire la aplicarea normelor privind ajutorul de stat privind compensațiile acordate pentru prestarea unui serviciu de interes economic general (Decizia 2012/21/UE și cadrul comunitar) (aviz din proprie inițiativă)

45

2017/C 345/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Implicațiile digitizării și robotizării transporturilor asupra elaborării politicilor UE” (aviz din proprie inițiativă)

52

2017/C 345/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Dimensiunea externă a economiei sociale” (aviz din proprie inițiativă)

58


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 527-a sesiune plenară a CESE din 5 și 6 iulie 2017

2017/C 345/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate [COM(2017) 136 final – 2017/0060 (COD)]

67

2017/C 345/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne [COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD)]

70

2017/C 345/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate [COM(2016) 595 final – 2016/0279 (COD)]

76

2017/C 345/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată [COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)], privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță [COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)] și privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor [COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS)]

79

2017/C 345/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004. [COM(2016) 815 final – 2016/0397 (COD)]  ( 1 )

85

2017/C 345/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pe tema „Următorii pași către un viitor european durabil – Acțiunea europeană pentru durabilitate”[COM(2016) 739 final]

91

2017/C 345/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei privind Planul de lucru privind proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019”[COM(2016) 773 final]

97

2017/C 345/17

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară”[COM(2017) 34 final]

102

2017/C 345/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice [COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD)]

110

2017/C 345/19

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune și modalități de unire a eforturilor pentru obținerea de rezultate mai bune”[COM(2017) 63 final]

114

2017/C 345/20

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Prețurile și costul energiei în Europa”[COM(2016) 769 final]

120

2017/C 345/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate [COM(2016) 818 final – 2016/0411(COD)]

126

2017/C 345/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor — Construirea unei economii europene a datelor [COM(2017) 9 final]

130

2017/C 345/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) [COM(2017) 10 final – 2017/0003 (COD)]

138


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE și Elveția.

RO

 

Top