EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:288:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 288, 31 august 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 288

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
31 august 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 526-a sesiune plenară a CESE, din 31 mai și 1 iunie 2017

2017/C 288/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Inteligența artificială – Impactul inteligenței artificiale asupra pieței unice (digitale), a producției, a consumului, a ocupării forței de muncă și a societății” (aviz din proprie inițiativă)

1

2017/C 288/02

Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema „O eventuală redefinire a politicii agricole comune” (aviz exploratoriu)

10


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 526-a sesiune plenară a CESE, din 31 mai și 1 iunie 2017

2017/C 288/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora”[COM(2016) 733 final]

20

2017/C 288/04

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control”[COM(2016) 799 final – 2016/0400 (COD)]

29

2017/C 288/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind: (a) „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne”[COM(2016) 821 final – 2016/0398 (COD)]; (b) Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii [COM(2016) 822 final – 2016/0404 (COD)]; (c) Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul… [Regulamentul CES] [COM(2016) 823 final – 2016/0402 (COD)]; (d) Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente [COM(2016) 824 final – 2016/0403 (COD)]

43

2017/C 288/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag”[COM(2016) 811 final – 2016/0406 (CNS)]

52

2017/C 288/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă”[COM(2017) 11 final – 2017/0004 (COD)]

56

2017/C 288/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Planul de acțiune european în domeniul apărării”[COM(2016) 950 final]

62

2017/C 288/09

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri”[COM(2017) 97 final – 2017/0043 (COD)]

68

2017/C 288/10

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021”[COM(2017) 54 final – 2017/0017 (COD)]

75

2017/C 288/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Accelerarea inovării în domeniul energiei curate”[COM(2016) 763 final]

81

2017/C 288/12

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative, o etapă către mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată [COM(2016) 766 final]

85

2017/C 288/13

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind: „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice”[COM(2016) 861 final – 2016/379 (COD)];„Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE”[COM(2016) 862 final – 2016/377 (COD)];„Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții a Uniunii Europene pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic (reformare)”[COM(2016) 863 final – 2016/378 (COD)];„Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)”[COM(2016) 864 final – 2016/380 (COD)]

91

2017/C 288/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind: „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Al doilea raport privind starea uniunii energetice”[COM(2017) 53 final];„Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile”[COM(2017) 57 final]

100

2017/C 288/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE [COM(2017) 8 final – 2017/0002 (COD)]

107

2017/C 288/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere [COM(2017) 47 final – 2017/0015 (COD)]

115

2017/C 288/17

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale”[JOIN(2016) 29 final]

120

2017/C 288/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației Regionale de Gestionare a Pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO)”[COM(2017) 128 final – 2017/0056 (COD)]

129

2017/C 288/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017”[COM(2017) 150 final – 2017/0068 (COD)]

130


RO

 

Top