Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:213:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 213, 3 iulie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 213

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
3 iulie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 213/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

Tribunalul

2017/C 213/02

Repartizarea judecătorilor pe camere

2


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 213/03

Cauza C-387/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 4 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajowa Izba Odwoławcza – Polonia) – Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie [„Trimitere preliminară — Achiziții publice — Directiva 2004/18/CE — Principiile egalității de tratament, nediscriminării și transparenței — Capacități tehnice și/sau profesionale ale operatorilor economici — Articolul 48 alineatul (3) — Posibilitatea de a menționa capacitățile altor entități — Articolul 51 — Posibilitatea de completare a ofertei — Articolul 45 alineatul (2) litera (g) — Excludere de la participarea la un contract de achiziții publice pentru abatere gravă”]

5

2017/C 213/04

Cauza C-239/15 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 4 mai 2017 – RFA International, LP/Comisia Europeană (Recurs — Dumping — Import de ferosiliciu originar din Rusia — Respingerea cererilor de rambursare a taxelor antidumping achitate)

6

2017/C 213/05

Cauza C-274/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 4 mai 2017 – Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului [„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 132 alineatul 1 litera (f) — Scutirea de TVA a prestărilor de servicii furnizate membrilor lor de grupuri independente de persoane — Articolul 168 litera (a) și articolul 178 litera (a) — Drept de deducere pentru membrii grupului — Articolul 14 alineatul (2) litera (c) și articolul 28 — Acțiuni ale unui membru în nume propriu și în contul grupului”]

7

2017/C 213/06

Cauza C-315/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 4 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Obvodní soud pro Prahu – Republica Cehă) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. [Trimitere preliminară — Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolul 5 alineatul (3) — Compensarea pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor — Întindere — Exonerare de obligația de compensare — Coliziune între o aeronavă și o pasăre — Noțiunea „împrejurări excepționale” — Noțiunea „măsuri rezonabile” pentru prevenirea unei împrejurări excepționale sau a consecințelor unei asemenea împrejurări]

7

2017/C 213/07

Cauza C-339/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 4 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgia) – Procedură penală împotriva lui Luc Vanderborght (Trimitere preliminară — Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Prestare de tratamente stomatologice — Legislație națională care interzice în mod absolut publicitatea pentru servicii de tratament stomatologic — Existența unui element transfrontalier — Protecția sănătății publice — Proporționalitate — Directiva 2000/31/CE — Servicii ale societății informaționale — Publicitate realizată prin intermediul unui site internet — Membru al unei profesii reglementate — Norme profesionale — Directiva 2005/29/CE — Practici comerciale neloiale — Dispoziții naționale în legătură cu sănătatea — Dispoziții naționale privind profesiile reglementate)

8

2017/C 213/08

Cauza C-502/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 4 mai 2017 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/271/CEE — Articolele 3-5 și 10 — Anexa I, punctele A, B și D — Tratarea apelor urbane reziduale — Sisteme de colectare — Tratare secundară sau echivalentă — Tratare mai riguroasă a evacuărilor în zonele sensibile]

9

2017/C 213/09

Cauza C-699/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 4 mai 2017 [cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Regatul Unit] – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Scutiri — Prestări de servicii de restaurant și de divertisment furnizate cu titlu oneros de o instituție de învățământ în beneficiul unui public restrâns]

10

2017/C 213/10

Cauza C-13/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 4 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa – Letonia) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (Trimitere preliminară — Directiva 95/46/CE — Articolul 7 litera (f) — Date cu caracter personal — Condiții de legalitate a unei prelucrări de date cu caracter personal — Noțiunea „necesitate pentru realizarea interesului legitim al unui terț” — Cerere de comunicare a datelor personale ale unei persoane răspunzătoare de un accident de circulație în scopul exercitării unui drept în justiție — Obligația operatorului de a admite o astfel de cerere — Inexistență)

11

2017/C 213/11

Cauza C-17/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 4 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 — Controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniunea Europeană — Articolul 3 alineatul (1) — Persoană fizică ce intră sau iese din Uniune — Obligație de declarare — Zonă internațională de tranzit a aeroportului unui stat membru]

11

2017/C 213/12

Cauza C-29/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 4 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Stralsund – Germania) – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 27 — Litispendență — Prima instanță sesizată — Articolul 30 punctul 1 — Noțiunea „act de sesizare a instanței” sau „alt act echivalent” — Cerere de efectuare a unei expertize judiciare pentru a conserva sau a stabili, înaintea oricărui proces, proba faptelor care pot constitui temeiul unei acțiuni în justiție ulterioare]

12

2017/C 213/13

Cauza C-33/16: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 4 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus – Finlanda) – procedură inițiată de A Oy [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 148 litera (d) — Scutire — Prestare de servicii pentru satisfacerea nevoilor directe ale navelor utilizate pentru navigația în largul mării și ale încărcăturilor lor — Ridicare a încărcăturii efectuată de un subantreprenor în contul unui intermediar]

12

2017/C 213/14

Cauza C-71/16 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 4 mai 2017 – Comercializadora Eloro, SA/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Zumex Group, SA [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a unei mărci figurative care conţine elementul verbal „ZUMEX” — Opoziţia titularului mărcii verbale JUMEX — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (b) şi articolul 42 alineatul (2) — Dovada utilizării — Utilizare în Uniunea Europeană — Articolul 76 alineatul (2) — Dovezi suplimentare privind utilizarea prezentate tardiv la camera de recurs — Puterea de apreciere a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)]

13

2017/C 213/15

Cauza C-98/16: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 4 mai 2017 – Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 63 TFUE — Articolul 40 din Acordul privind SEE — Taxe asupra succesiunii — Legate în favoarea unor organisme fără scop lucrativ — Aplicarea unei cote preferențiale organismelor care există sau care sunt legal constituite în Grecia, precum și organismelor străine similare, sub rezerva reciprocității — Diferență de tratament — Restricție — Justificare)

14

2017/C 213/16

Cauza C-417/16 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 4 mai 2017 – August Storck KG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) — Motive absolute de refuz — Marcă figurativă — Reprezentarea unui ambalaj în formă pătrată alb și albastru — Caracter distinctiv]

14

2017/C 213/17

Cauza C-535/16: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 27 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Specializat Mureș – România) – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Protecția consumatorilor — Directiva 93/13/CEE — Articolul 2 litera (b) — Clauze abuzive care figurează în contractele încheiate cu consumatorii — Noțiunea „consumator” — Persoană fizică care a încheiat un contract de novație cu o instituție de credit în scopul de a-și executa obligațiile de rambursare a creditelor contractate de o societate comercială față de această instituție]

15

2017/C 213/18

Cauza C-36/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Minden (Germania) la 25 ianuarie 2017 – Daher Muse Ahmed/Republica Federală Germania

15

2017/C 213/19

Cauza C-86/17 P: Recurs introdus la 16 februarie 2017 de Redpur GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 15 decembrie 2016 în cauza T-227/15, Redpur GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

16

2017/C 213/20

Cauza C-112/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 6 martie 2017 – Angela Irmgard Diedrich și alții/Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Cauza C-125/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) la 10 martie 2017 – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Cauza C-132/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 14 martie 2017 – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Cauza C-144/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale Calabria (Italia) la 22 martie 2017 – Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Cauza C-149/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht München I (Germania) la 24 martie 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Cauza C-152/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 24 martie 2017 – Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Cauza C-165/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 3 aprilie 2017 – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Cauza C-185/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Varna (Bulgaria) la 10 aprilie 2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna/Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Cauza C-215/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 25 aprilie 2017 – Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republica Slovenia

21

2017/C 213/29

Cauza C-222/17: Recurs introdus la 27 aprilie 2017 de Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) și Armando Álvarez, S.A. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 17 februarie 2017 în cauza T-40/15, ASPLA și Armando Álvarez/Uniunea Europeană

22

2017/C 213/30

Cauza C-230/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 2 mai 2017 – Erdem Deha Altiner și Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen

23

2017/C 213/31

Cauza C-240/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 10 mai 2017 – E.

23

 

Tribunalul

2017/C 213/32

Cauza T-531/14: Hotărârea Tribunalului din 3 mai 2017 – Sotiropoulou și alții/Consiliul („Răspundere extracontractuală — Politica economică și monetară — Decizii adresate unui stat membru pentru remedierea unei situații de deficit excesiv — Reducere și suprimare a drepturilor de pensie în Grecia — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)

25

2017/C 213/33

Cauzele conexate T-15/15 și T-197/15: Hotărârea Tribunalului din 12 mai 2017 – Costa/Parlamentul [„Regim financiar al deputaților în Parlament — Pensie pentru limită de vârstă — Suspendare — Recuperare — Regula anticumul — Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlament — Trimitere la legislația națională — Articolul 12 alineatul (2a) litera (v) din regulamentul privind alocațiile viagere ale deputaților — Indemnizație primită pentru exercitarea funcției de președinte al unei autorități portuare italiene — Încredere legitimă”]

25

2017/C 213/34

Cauza T-122/15: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2017 – Landeskreditbank Baden Württemberg/BCE [„Politică economică și monetară — Supraveghere prudențială a instituțiilor de credit — Articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 — Articolul 70 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 — Mecanism unic de supraveghere — Competențe ale BCE — Exercitare descentralizată de către autoritățile naționale — Evaluarea caracterului semnificativ al unei instituții de credit — Necesitatea unei supravegheri directe din partea BCE”]

26

2017/C 213/35

Cauza T-303/15: Hotărârea Tribunalului din 11 mai 2017 – Barqawi/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Siriei — Înghețarea fondurilor — Eroare vădită de apreciere”)

27

2017/C 213/36

Cauza T-304/15: Hotărârea Tribunalului din 11 mai 2017 – Abdulkarim/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Siriei — Înghețarea fondurilor — Eroare vădită de apreciere”)

27

2017/C 213/37

Cauza T-376/15: Hotărârea Tribunalului din 11 mai 2017 – KK/EASME („Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 — Cerere de propuneri în temeiul programului de lucru pentru perioada 2014-2015 — Program de sprijin pentru inovare în cadrul IMM-urilor — Decizie a EASME prin care o propunere este declarată neeligibilă — Regula «procedurii unice de depunere» — Procedura de revizuire a evaluării — Inaccesibilitate temporară a portalului electronic de depunere a propunerilor — Eroare de apreciere — Încălcare a normelor de procedură — Răspundere extracontractuală”)

28

2017/C 213/38

Cauza T-159/16: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2017 – Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative TRIPLE O NADA — Marca Uniunii Europene figurativă anterioară TRIPLE BINGO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

29

2017/C 213/39

Cauza T-71/16 P: Ordonanța Tribunalului din 3 mai 2017 – De Nicola/BEI („Recurs — Funcție publică — Personalul BEI — Notare — Raport de evaluare — Exercițiul de evaluare 2007 — Erori de drept — Recurs vădit nefondat”)

29

2017/C 213/40

Cauza T-73/16 P: Ordonanța Tribunalului din 3 mai 2017 – De Nicola/BEI („Recurs — Funcție publică — Personalul BEI — Hărțuire morală — Responsabilitate extracontractuală — Erori de drept — Recurs vădit nefondat”)

30

2017/C 213/41

Cauza T-111/17: Acțiune introdusă la 20 februarie 2017 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Cauza T-211/17: Acțiune introdusă la 6 aprilie 2017 – Amplexor Luxembourg/Comisia

31

2017/C 213/43

Cauza T-231/17: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2017 – SE/Consiliul

31

2017/C 213/44

Cauza T-233/17: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2017 – Republica Portugheză/Comisia

32

2017/C 213/45

Cauza T-245/17: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2017 – ViaSat/Comisia

33

2017/C 213/46

Cauza T-256/17: Acțiune introdusă la 2 mai 2017 – Labiri/CESE

34

2017/C 213/47

Cauza T-258/17: Acțiune introdusă la 3 mai 2017 – Arbuzov/Consiliul

35

2017/C 213/48

Cauza T-276/17: Acțiune introdusă la 8 mai 2017 – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Cauza T-278/17: Acțiune introdusă la 10 mai 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Cauza T-279/17: Acțiune introdusă la 11 mai 2017 – Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Cauza T-280/17: Acțiune introdusă la 9 mai 2017 – GE.CO.P./Comisia

37

2017/C 213/52

Cauza T-287/17: Acțiune introdusă la 8 mai 2017 – Swemac Innovation/EUIPO – Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Rectificări

2017/C 213/53

Rectificare la Comunicarea din Jurnalul Oficial privind cauza T-197/17 ( JO C 151, 15.5.2017 )

39


RO

 

Top