Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:178:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 178, 6 iunie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 178

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
6 iunie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 178/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 178/02

Cauza C-38/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungaria) la 24 ianuarie 2017 – GT/HS

2

2017/C 178/03

Cauza C-79/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) la 14 februarie 2017 – Gmalieva s.r.o. și alții/Landespolizeidirektion Oberösterreich

3

2017/C 178/04

Cauza C-84/17 P: Recurs introdus la 15 februarie 2017 de Société des produits Nestlé SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 15 decembrie 2016 în cauza T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

4

2017/C 178/05

Cauza C-85/17 P: Recurs introdus la 15 februarie 2017 de Mondelez UK Holdings & Services Ltd, fostă Cadbury Holdings Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 15 decembrie 2016 în cauza T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Société des produits Nestlé SA

5

2017/C 178/06

Cauza C-115/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 6 martie 2017 – Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot

6

2017/C 178/07

Cauza C-116/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 7 martie 2017 – Reinhard Nagel/Swiss International Air Lines AG

6

2017/C 178/08

Cauza C-119/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Sibiu (România) la data de 6 martie 2017 – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/OTP BAAK NYRT prin OTPBANK SA prin Sucursala Sibiu, OTP BAAK NYRT prin OTPBANK SA

7

2017/C 178/09

Cauza C-124/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vergabekammer Südbayern (Germania) la 10 martie 2017 – Vossloh Laeis GmbH/Stadtwerke München GmbH

8

2017/C 178/10

Cauza C-137/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) la 20 martie 2017 – Procedură penală împotriva lui Van Gennip BVBA și alții

9

2017/C 178/11

Cauza C-153/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom la 27 martie 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

10

2017/C 178/12

Cauza C-160/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 1 martie 2017 – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Région wallonne

11

2017/C 178/13

Cauza C-164/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 3 aprilie 2017 – Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

11

2017/C 178/14

Cauza C-167/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 3 aprilie 2017 – Volkmar Klohn/An Bord Pleanála

12

2017/C 178/15

Cauza C-175/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 6 aprilie 2017 – X/Belastingdienst/Toeslagen

13

 

Tribunalul

2017/C 178/16

Cauza T-570/16: Hotărârea Tribunalului din 24 aprilie 2017 – HF/Parlamentul („Funcție publică — Agent contractual auxiliar — Articolul 24 din statut — Cerere de asistență — Articolul 12a din statut — Hărțuire morală — Articolul 90 alineatul (1) din statut — Termen statutar de răspuns de patru luni — Decizie a AAIC de a deschide o anchetă administrativă — Neluarea de poziție de către AICC, în termenul statutar de răspuns, cu privire la realitatea hărțuirii morale pretinse — Noțiunea de decizie implicită de respingere a cererii de asistență — Act inexistent — Inadmisibilitate”)

14

2017/C 178/17

Cauza T-584/16: Hotărârea Tribunalului din 24 aprilie 2017 – HF/Parlamentul („Funcție publică — Agenți contractuali auxiliari — Articolul 3b din RAA — Succesiune de angajări în calitate de agent — Contracte pe perioadă determinată — Decizie de neprelungire — Abuz de putere — Cerere de asistență — Dreptul de a fi ascultat — Răspundere extracontractuală”)

14

2017/C 178/18

Cauza T-152/12: Ordonanța Tribunalului din 17 martie 2017 – Deutsche Post/Comisia („Ajutoare de stat — Domeniul poștal — Ajutoare acordate Deutsche Post de autoritățile germane — Creșterea prețului combinată cu subvenții acordate în vederea acoperirii costului pensiilor salariaților care au statutul de funcționar — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă — Nepronunțare asupra fondului”)

15

2017/C 178/19

Cauza T-488/15: Ordonanța Tribunalului din 28 martie 2017 – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

16

2017/C 178/20

Cauza T-489/15: Ordonanța Tribunalului din 28 martie 2017 – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

16

2017/C 178/21

Cauza T-498/15: Ordonanța Tribunalului din 28 martie 2017 – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (Viewty) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

17

2017/C 178/22

Cauza T-499/15: Ordonanța Tribunalului din 28 martie 2017 – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

17

2017/C 178/23

Cauza T-500/15: Ordonanța Tribunalului din 28 martie 2017 – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

18

2017/C 178/24

Cauza T-534/15: Ordonanța Tribunalului din 28 martie 2017 – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (Viewty GT) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

18

2017/C 178/25

Cauza T-603/15: Ordonanța Tribunalului din 27 martie 2017 – Frank/Comisia („Acțiune în anulare — Program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 — Cerere de propuneri și activități conexe în temeiul Programului de lucru al CER 2015 — Decizie a ERCEA prin care se declară neeligibilă propunerea prezentată de reclamantă — Decizie implicită a Comisiei de respingere a acțiunii administrative referitoare la decizia ERCEA — Desemnare eronată a pârâtului — Inadmisibilitate”)

19

2017/C 178/26

Cauza T-101/16: Ordonanța Tribunalului din 6 aprilie 2017 – Klausner Holz Niedersachsen/Comisia („Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Ajutoare de stat — Furnizare de lemn — Examinare preliminară a unui pretins ajutor de stat acordat de autoritățile germane sub forma unor contracte având ca obiect furnizarea de lemn — Absența unei luări de poziție a Comisiei într-un termen rezonabil — Inadmisibilitate vădită”)

20

2017/C 178/27

Cauza T-199/16: Ordonanța Tribunalului din 20 martie 2017 – Kohrener Landmolkerei și DHG/Comisia [„Acțiune în anulare — Sistemul specialităților tradiționale garantate — Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 — Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/304 — Termen pentru transmiterea de către autoritățile naționale competente a actului de opoziție către Comisie — Acțiune vădit nefondată”]

20

2017/C 178/28

Cauza T-203/16: Ordonanța Tribunalului din 6 aprilie 2017 – Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark/Comisia („Ajutoare de stat — Plângere — Acțiune în constatarea abținerii nelegale de a acționa — Luare de poziție a Comisiei prin care se pune capăt abținerii nelegale de a acționa — Nepronunțare asupra fondului”)

21

2017/C 178/29

Cauza T-725/16: Ordonanța Tribunalului din 27 martie 2017 – Palos Caravina/CdT („Funcție publică — Agenți temporari — Funcționari — Recrutare — Comunicarea informațiilor privind numirea unei terțe persoane — Articolul 25 al treilea paragraf din statut — Nepronunțare asupra fondului”)

21

2017/C 178/30

Cauza T-20/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Ungaria/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Impozit maghiar pe cifra de afaceri legată de publicitate — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

22

2017/C 178/31

Cauza T-86/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 6 aprilie 2017 – Le Pen/Parlamentul („Măsuri provizorii — Membru al Parlamentului European — Recuperare prin compensare a indemnizațiilor plătite cu titlu de rambursare a cheltuielilor de asistență parlamentară — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

22

2017/C 178/32

Cauza T-139/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Kibelisa/Consiliul („Măsuri provizorii — Măsuri restrictive — Republica Democratică Congo — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

23

2017/C 178/33

Cauza T-140/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Kampete/Consiliul („Măsuri provizorii — Măsuri restrictive — Republica Democratică Congo — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

23

2017/C 178/34

Cauza T-141/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Amisi Kumba/Consiliul („Măsuri provizorii — Măsuri restrictive — Republica Democratică Congo — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

24

2017/C 178/35

Cauza T-142/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Kaimbi/Consiliul („Măsuri provizorii — Măsuri restrictive — Republica Democratică Congo — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

24

2017/C 178/36

Cauza T-143/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Ilunga Luyoyo/Consiliul („Măsuri provizorii — Măsuri restrictive — Republica Democratică Congo — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

25

2017/C 178/37

Cauza T-144/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Numbi/Consiliul („Măsuri provizorii — Măsuri restrictive — Republica Democratică Congo — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

25

2017/C 178/38

Cauza T-145/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Kanyama/Consiliul („Măsuri provizorii — Măsuri restrictive — Republica Democratică Congo — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

26

2017/C 178/39

Cauza T-167/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 martie 2017 – RV/Comisia („Măsuri provizorii — Funcție publică — Trimitere în concediu și pensionare — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

26

2017/C 178/40

Cauza T-191/17: Acțiune introdusă la 27 martie 2017 – Boehringer Ingelheim International/Comisia

27

2017/C 178/41

Cauza T-192/17: Acțiune introdusă la 24 martie 2017 – RZ/CESE și Comitetul Regiunilor

27

2017/C 178/42

Cauza T-200/17: Acțiune introdusă la 29 martie 2017 – SB/EUIPO

29

2017/C 178/43

Cauza T-214/17: Acțiune introdusă la 6 aprilie 2017 – Out of the blue KG/EUIPO – Dubois și MFunds USA (FUNNY BANDS)

29

2017/C 178/44

Cauza T-218/17: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2017 – HF/Parlamentul

30

2017/C 178/45

Cauza T-219/17: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2017 – M J Quinlan & Associates/EUIPO – Intersnack Group (forma unui cangur)

31

2017/C 178/46

Cauza T-220/17: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2017 – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz)

31

2017/C 178/47

Cauza T-230/17: Acțiune introdusă la 18 aprilie 2017 – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

32

2017/C 178/48

Cauza T-299/13: Ordonanța Tribunalului din 17 martie 2017 – El Corte Inglés/EUIPO – AATC Trading (ALIA)

33

2017/C 178/49

Cauza T-788/14: Ordonanța Tribunalului din 28 februarie 2017 – MPF Holdings/Comisia

33

2017/C 178/50

Cauza T-145/16: Ordonanța Tribunalului din 3 aprilie 2017 – Corsini Santolaria/EUIPO – Molins Tura (biombo 13)

33

2017/C 178/51

Cauza T-383/16: Ordonanța Tribunalului din 17 martie 2017 – Tri Ocean Energy/Consiliul

33

2017/C 178/52

Cauza T-709/16: Ordonanța Tribunalului din 21 martie 2017 – La Patrouille/EUIPO – Alpha Industries (Représentation d'une figure avec des angles)

34

2017/C 178/53

Cauza T-710/16: Ordonanța Tribunalului din 21 martie 2017 – La Patrouille/EUIPO – Alpha Industries (AEROBATIX)

34

2017/C 178/54

Cauza T-30/17: Ordonanța președintelui Tribunalului din 6 februarie 2017 – Bender/Parlamentul

34

2017/C 178/55

Cauza T-75/17: Ordonanța Tribunalului din 6 aprilie 2017 – TeamLava/EUIPO – King.com (Icônes animées)

34

2017/C 178/56

Cauza T-76/17: Ordonanța Tribunalului din 6 aprilie 2017 – TeamLava/EUIPO – King.com (Icônes animées)

34

2017/C 178/57

Cauza T-77/17: Ordonanța Tribunalului din 6 aprilie 2017 – TeamLava/EUIPO – King.com (Icônes animées)

35


RO

 

Top