EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 168, 29 mai 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 168

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
29 mai 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 168/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

Curtea de Justiție

2017/C 168/02

Decizia curții de justiție din 7 martie 2017 privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești

2

 

Tribunalul

2017/C 168/03

Decizia Tribunalului din 5 aprilie 2017 privind vacanțele judecătorești

4


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 168/04

Cauza C-598/14 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 aprilie 2017 – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (4) — Articolul 65 alineatele (1) și (2) — Marca verbală LAGUIOLE — Cerere de declarare a nulității întemeiată pe un drept anterior, dobândit în temeiul dreptului național — Aplicarea dreptului național de către EUIPO — Atribuții ale instanței Uniunii]

5

2017/C 168/05

Cauzele conexate C-217/15 și C-350/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Italia) – Proceduri penale împotriva Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15) (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolele 2 și 273 — Legislație națională care prevede o sancțiune administrativă și o sancțiune penală pentru aceleași fapte referitoare la neplata taxei pe valoarea adăugată — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 50 — Principiul ne bis in idem — Identitate de persoană acuzată sau sancționată — Lipsă)

5

2017/C 168/06

Cauza C-298/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 5 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Lituania) – UAB „Borta”/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Trimitere preliminară — Achiziții publice — Directiva 2004/17/CE — Contract care nu atinge pragul prevăzut de această directivă — Articolele 49 și 56 TFUE — Limitare a recurgerii la subcontractare — Depunere a unei oferte comune — Capacități profesionale ale ofertanților — Modificări ale caietului de sarcini)

6

2017/C 168/07

Cauza C-336/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 6 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbetsdomstolen – Suedia) – Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2001/23/CE — Articolul 3 — Menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi — Convenții colective aplicabile cesionarului și cedentului — Termene de preaviz suplimentar acordat lucrătorilor concediați — Luarea în considerare a vechimii dobândite la cedent)

7

2017/C 168/08

Cauza C-337/15 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 4 aprilie 2017 – Ombudsmanul European/Claire Staelen (Recurs — Răspunderea extracontractuală a Uniunii Europene — Examinarea de către Ombudsmanul European a unei plângeri referitoare la gestionarea unei liste de candidați eligibili rezultate în urma unui concurs general — Încălcări ale obligației de diligență — Noțiunea „încălcare suficient de gravă” a unei norme de drept al Uniunii — Prejudiciu moral — Pierderea încrederii în serviciul Ombudsmanului European)

8

2017/C 168/09

Cauzele conexate C-376/15 P și C-377/15 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 aprilie 2017 – Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) [Recurs — Dumping — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 924/2012 — Importuri de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză — Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Articolul 2 alineatele (10) și (11) — Excluderea anumitor tranzacții de export în vederea calculării marjei de dumping — Comparație echitabilă între prețul de export și valoarea normală în cazul importurilor care provin dintr-o țară care nu are economie de piață]

8

2017/C 168/10

Cauza C-391/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – Spania) – Marina del Mediterráneo SL și alții/Agencia Pública de Puertos de Andalucía [Trimitere preliminară — Achiziții publice — Proceduri privind căile de atac — Directiva 89/665/CEE — Articolul 1 alineatul (1) — Articolul 2 alineatul (1) — Decizie a autorității contractante prin care se aprobă ca un operator economic să depună oferte — Decizie care nu este supusă căilor de atac potrivit reglementării naționale aplicabile]

9

2017/C 168/11

Cauzele conexate C-435/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 22 martie 2017 (cereri de decizii preliminare formulate de Finanzgericht Hamburg – Germania, Rechtbank Noord-Holland – Țările de Jos) – GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam (C-666/15) [Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Poziții tarifare — Clasificarea mărfurilor — Camere video cu înregistrare — Nomenclatura combinată — Subpozițiile 8525 80 30, 8525 80 91 și 8525 80 99 — Note explicative — Interpretare — Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 1249/2011 și (UE) nr. 876/2014 — Interpretare — Validitate]

10

2017/C 168/12

Cauza C-488/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2008/50/CE — Calitatea aerului înconjurător — Articolul 13 alineatul (1) — Anexa XI — Valori limită zilnice și anuale aplicabile concentrațiilor de PM10 — Depășire sistematică și persistentă a valorilor limită — Articolul 22 — Prorogare a termenelor stabilite pentru atingerea anumitor valori limită — Condiții de aplicare — Articolul 23 alineatul (1) — Planuri privind calitatea aerului — Perioadă de depășire „cât mai scurtă cu putință” — Măsuri potrivite — Elemente de apreciere]

11

2017/C 168/13

Cauzele conexate C-497/15 și C-498/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 22 martie 2017 (cereri de decizii preliminare formulate de Szegedi Közigazgatási și Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya (Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Transport rutier — Dispoziții fiscale — Directiva 1999/62/CE — Aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri — Taxă de trecere — Obligația statelor membre de a institui sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare — Amendă forfetară — Proporționalitate)

12

2017/C 168/14

Cauza C-544/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 4 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland (Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2004/114/CE — Articolul 6 alineatul (1) litera (d) — Condiții de admisie a resortisanților țărilor terțe — Refuzul admisiei — Noțiunea „amenințare pentru siguranța publică” — Marjă de apreciere)

12

2017/C 168/15

Cauza C-638/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 6 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud – Republica Cehă) – Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel [Trimitere preliminară — Directiva 2011/64/UE — Articolul 2 alineatul (1) litera (c) — Articolul 5 alineatul (1) litera (a) — Noțiunile „tutun de fumat”, „tutun tăiat sau divizat în alt mod” și „prelucrare industrială”]

13

2017/C 168/16

Cauza C-665/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 22 martie 2017 – Comisia Europeană/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Transporturi — Permis de conducere — Rețeaua de permise de conducere a Uniunii Europene — Utilizare și conectare la rețeaua Uniunii)

14

2017/C 168/17

Cauza C-668/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Vestre Landsret – Danemarca) – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, acţionând în numele lui Ismar Huskic (Trimitere preliminară — Egalitate de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică — Directiva 2000/43/CE — Articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) — Instituție de credit care solicită o dovadă suplimentară privind identitatea, sub forma unei copii a pașaportului sau a permisului de reședință, persoanelor care solicită un împrumut pentru cumpărarea unui autovehicul și care s au identificat prin intermediul permisului lor de conducere ce menționează o altă țară a nașterii decât un stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb)

14

2017/C 168/18

Cauza C-58/16: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 6 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Consolidarea securității portuare — Directiva 2005/65/CE — Articolul 2 alineatul (3) și articolele 6, 7 și 9 — Încălcare — Lipsa unei evaluări a securității portuare — Limite portuare, plan de securitate portuară și agent de securitate portuară — Nedefinire]

15

2017/C 168/19

Cauzele conexate C-124/16, C-188/16 și C-213/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 22 martie 2017 (cereri de decizii preliminare formulate de Amtsgericht München, Landgericht München I – Germania) – Proceduri penale împotriva Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16) și Ionel Opria (C-188/16) (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie penală — Directiva 2012/13/UE — Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale — Dreptul la informare cu privire la acuzare — Notificarea unei ordonanțe penale — Modalități — Desemnarea obligatorie a unui mandatar — Persoană suspectată nerezidentă și fără domiciliu fix — Termen de opoziție care curge de la notificarea mandatarului)

15

2017/C 168/20

Cauza C-153/16: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 6 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Republica Slovenia (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Stocare necorespunzătoare a unei mari cantități de anvelope uzate — Depozit de deșeuri care nu respectă cerințele stabilite prin Directivele 2008/98/CE și 1999/31/CE — Pericol permanent și durabil pentru mediu și pentru sănătatea umană)

16

2017/C 168/21

Cauza C-83/16: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – „Heta Asset Resolution Bulgaria” OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna [Trimitere preliminară — Articolul 53 alineatul (2) și articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Codul vamal — Declarație de export ulterioară — Noțiunea „justificări suficiente” — Aprecierea caracterului suficient al justificărilor]

17

2017/C 168/22

Cauza C-232/16 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 9 martie 2017 – Simet SpA/Comisia Europeană [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Ajutoare de stat — Sectorul transporturilor — Servicii de transport interregional cu autocarul — Regulamentul (CEE) nr. 1191/69 — Dreptul la compensarea costurilor care decurg din executarea unor obligații de serviciu public — Decizie judiciară națională — Ajutor incompatibil cu piața internă]

17

2017/C 168/23

Cauza C-497/16: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší soud České republiky – Republica Cehă) – Procedură penală împotriva Juraj Sokáč [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Precursori de droguri — Regulamentul (CE) nr. 273/2004 — Articolul 2 litera (a) — Noțiunea „substanță clasificată” — Excluderea medicamentelor — Directiva 2001/83/CE — Articolul 1 punctul 2 — Noțiunea „medicament” — Medicament care conține efedrină sau pseudoefedrină — Regulamentul (CE) nr. 111/2005 — Articolul 2 litera (a) — Noțiunea „substanță clasificată” — Anexă — Includerea medicamentelor care conțin efedrină sau pseudoefedrină — Lipsa incidenței asupra domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 273/2004]

18

2017/C 168/24

Cauza C-515/16: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 15 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d’appel de Versailles – Franța) – Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Articolele 107 și 108 TFUE — Ajutor de stat — Noțiunea „intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat” — Energie electrică de origine solară — Obligație de achiziționare la un preț superior prețului pieței — Compensare integrală — Lipsa unei notificări prealabile)

19

2017/C 168/25

Cauza C-14/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 11 ianuarie 2017 – VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Cauza C-83/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 15 februarie 2017 – KP, reprezentat de mamă/LO

20

2017/C 168/27

Cauza C-99/17 P: Recurs introdus la 24 februarie 2017 de Infineon Technologies AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 15 decembrie 2016 în cauza T-758/14, Infineon Technologies AG/Comisia Europeană

20

2017/C 168/28

Cauza C-100/17 P: Recurs introdus la 24 februarie 2017 de Gul Ahmed Textile Mills Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 15 decembrie 2016 în cauza T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Consiliul Uniunii Europene

21

2017/C 168/29

Cauza C-104/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Pitești (România) la data de 27 februarie 2017 – SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Cauza C-113/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacia) la 6 martie 2017 – QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Cauza C-120/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Satversmes tiesa (Letonia) la 7 martie 2017 – Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Cauza C-131/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) la 13 martie 2017 – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Cauza C-136/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 15 martie 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Cauza C-156/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 27 martie 2017 – Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Cauza C-157/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 27 martie 2017 – X/Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Cauza C-172/17 P: Recurs introdus la 5 aprilie 2017 de ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 25 ianuarie 2017 în cauza T-768/14, ΑΝΚΟ/Comisia Europeană

27

2017/C 168/37

Cauza C-173/17 P: Recurs introdus la 5 aprilie 2017 ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 25 ianuarie 2017 în cauza T-771/14, ANKO/Comisia Europeană

28

2017/C 168/38

Cauza C-184/17 P: Recurs introdus la 11 aprilie 2017 de International Management Group (IMG) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 2 februarie 2017 în cauza T-381/15, IMG/Comisia

29

 

Tribunalul

2017/C 168/39

Cauza T-201/17: Acțiune introdusă la 31 martie 2017 – Printeos/Comisia

30

2017/C 168/40

Cauza T-207/17: Acțiune introdusă la 5 aprilie 2017 – Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Cauza T-208/17: Acțiune introdusă la 5 aprilie 2017 – Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Cauza T-209/17: Acțiune introdusă la 4 aprilie 2017 – ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Cauza T-213/17: Acțiune introdusă la 5 aprilie 2017 – Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Cauza T-215/17: Acțiune introdusă la 7 aprilie 2017 – Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR)

33


RO

 

Top