Help Print this page 

Document C:2017:151:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 151, 15 mai 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 151

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
15 mai 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 151/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 151/02

Cauza C-158/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Țările de Jos) – A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken [Trimitere preliminară — Politica externă și de securitate comună (PESC) — Măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului — Poziția comună 2001/931/PESC — Decizia-cadru 2002/475/JAI — Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 — Articolul 2 alineatul (3) — Înscrierea organizației „Tigrii Eliberării din Tamil Eelam (LTTE)” pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților implicate în acte de terorism — Întrebare preliminară privind validitatea acestei înscrieri — Conformitate cu dreptul internațional umanitar — Noțiunea „act de terorism” — Activități ale forţelor armate pe durata unui conflict armat]

2

2017/C 151/03

Cauza C-157/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van Cassatie – Belgia) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament — Discriminare pe motive de apartenență religioasă sau convingeri — Regulament intern al unei întreprinderi care interzice lucrătorilor purtarea de semne vizibile de natură politică, filozofică sau religioasă la locul de muncă — Discriminare directă — Absență — Discriminare indirectă — Interdicție impusă unei lucrătoare de a purta un văl islamic)

3

2017/C 151/04

Cauza C-162/15 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 martie 2017 – Evonik Degussa GmbH/Comisia Europeană [Recurs — Concurență — Articolele 101 și 102 TFUE — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 30 — Decizie a Comisiei de constatare a unei înțelegeri nelegale pe piața europeană a peroxidului de hidrogen și a perboratului — Publicarea unei versiuni neconfidențiale extinse a acestei decizii — Respingerea unei cereri de aplicare a regimului de confidențialitate în privința anumitor informații — Mandatul consilierului-auditor — Decizia 2011/695/UE — Articolul 8 — Confidențialitate — Protecția secretului profesional — Articolul 339 TFUE — Noțiunea „secrete de afaceri sau alte informații confidențiale” — Informații care provin dintr-o cerere de clemență — Respingere a cererii de aplicare a regimului de confidențialitate — Încredere legitimă]

4

2017/C 151/05

Cauza C-188/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament — Discriminare pe motive de apartenență religioasă sau convingeri — Cerință profesională esențială și determinantă — Noţiune — Dorința unui client ca prestațiile să nu fie efectuate de o lucrătoare care poartă un văl islamic)

4

2017/C 151/06

Cauza C-323/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 martie 2017 – Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Sitre Srl, Regatul Țărilor de Jos, Comisia Europeană [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) — Articolul 57 litera (f) — Autorizare — Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită — Identificare — Nivel de îngrijorare echivalent — Anhidrida ciclohexan-1,2-dicarboxilică, anhidrida cis-ciclohexan-1,2-dicarboxilică și anhidrida trans-ciclohexan-1,2-dicarboxilică]

5

2017/C 151/07

Cauza C-324/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 martie 2017 – Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA/New Japan Chemical REACh ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Regatul Țărilor de Jos, Comisia Europeană [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) — Articolul 57 litera (f) — Autorizare — Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită — Identificare — Nivel de îngrijorare echivalent — Anhidrida hexahidrometilftalică, anhidrida hexahidro-4-metilftalică, anhidrida hexahidro-1-metilftalică și anhidrida hexahidro-3-metilftalică]

6

2017/C 151/08

Cauza C-414/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 martie 2017 – Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede/Comisia Europeană, Regatul Belgiei, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) [Recurs — Ajutoare de stat — Ajutoare existente — Articolul 108 alineatul (1) TFUE — Scheme de ajutor în favoarea societăților pentru locuințe sociale — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolele 17, 18 și 19 — Apreciere de către Comisie a compatibilității cu piața internă a unei scheme de ajutor existente — Propunere de măsuri adecvate — Angajamente asumate de autoritățile naționale de a se conforma dreptului Uniunii — Decizie de compatibilitate — Întinderea controlului jurisdicțional — Efecte juridice]

6

2017/C 151/09

Cauza C-415/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 martie 2017 – Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Comisia Europeană, Regatul Belgiei, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) [Recurs — Ajutoare de stat — Ajutoare existente — Articolul 108 alineatul (1) TFUE — Scheme de ajutor în favoarea societăților pentru locuințe sociale — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolele 17, 18 și 19 — Apreciere de către Comisie a compatibilității cu piața internă a unei scheme de ajutor existente — Propunere de măsuri adecvate — Angajamente asumate de autoritățile naționale de a se conforma dreptului Uniunii — Decizie de compatibilitate — Întinderea controlului jurisdicțional — Efecte juridice]

7

2017/C 151/10

Cauza C-493/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – Agenzia delle Entrate/Marco Identi [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Articolul 4 alineatul (3) TUE — A șasea directivă — Ajutoare de stat — Procedura de eliberare de datorii a persoanelor fizice aflate în insolvență („esdebitazione”) — Neexigibilitatea datoriilor de TVA]

7

2017/C 151/11

Cauza C-528/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 15 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud – Republica Cehă) – Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor [Trimitere preliminară — Criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională — Regulamentul (UE) nr. 604/2013 (Dublin III) — Articolul 28 alineatul (2) — Detenție în scopul transferului — Articolul 2 litera (n) — Risc ridicat de sustragere de la procedură — Criterii obiective — Lipsa unei definiții legale]

8

2017/C 151/12

Cauza C-536/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 15 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Țările de Jos) – Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) [Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/22/CE — Articolul 25 alineatul (2) — Servicii de informații privind abonații și de registre de abonați — Directiva 2002/58/CE — Articolul 12 — Registre de abonați — Punere la dispoziție a datelor cu caracter personal privind abonații pentru furnizarea de servicii de informații privind abonații accesibile publicului și de registre de abonați — Consimțământul abonatului — Diferențiere în funcție de statul membru în care sunt furnizate serviciile de informații privind abonații accesibile publicului și de registre de abonați — Principiul nediscriminării]

9

2017/C 151/13

Cauza C-563/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 15 martie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2008/98/CE — Articolele 13 și 15 — Gestionarea deșeurilor — Protecția sănătății umane și a mediului — Răspundere — Depozite de deșeuri)

9

2017/C 151/14

Cauza C-3/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat (Trimitere preliminară — Dreptul Uniunii — Drepturi acordate particularilor — Încălcare de către o instanță — Întrebări preliminare — Sesizarea Curții — Instanță națională de ultim grad)

10

2017/C 151/15

Cauza C-47/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 16 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa – Letonia) – Valsts ieņēmumu dienests/„Veloserviss” SIA [Trimiterea preliminară — Uniunea vamală — Codul vamal comunitar — Articolul 220 alineatul (2) litera (b) — Recuperare ulterioară a taxelor la import — Încredere legitimă — Condiții de aplicare — Eroare din partea autorităților vamale — Obligația importatorului de a acționa cu bună-credință și de a verifica împrejurările eliberării certificatului de origine tip A — Mijloace de probă — Raportul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)]

11

2017/C 151/16

Cauza C-138/16: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 16 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Handelsgericht Wien – Austria) – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH [Trimitere preliminară — Proprietate intelectuală — Dreptul de autor și drepturile conexe în societatea informațională — Directiva 2001/29/CE — Dreptul de comunicare publică a operelor — Articolul 3 alineatul (1) — Excepții și limitări — Articolul 5 alineatul (3) litera (o) — Difuzarea programelor de televiziune printr-o rețea locală de cablu — Reglementare națională care prevede excepții pentru instalațiile care permit accesul a cel mult 500 de utilizatori abonați, precum și pentru retransmisia programelor radiodifuziunii publice pe teritoriul național]

12

2017/C 151/17

Cauza C-211/16: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione Tributaria Provinciale di Torino – Italia) – Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino (Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată — Principiul neutralității fiscale — Reglementare națională care prevede un plafon maxim fix care limitează cuantumul rambursării sau al compensării creditului sau al excedentului de taxă pe valoarea adăugată)

13

2017/C 151/18

Cauza C-253/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Bruxelles – Belgia) – FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA și alții (Trimitere preliminară — Articolul 96 TFUE — Aplicabilitate — Reglementare națională prin care se interzice serviciilor de taximetrie punerea la dispoziție de locuri individuale — Reglementare națională prin care se interzice serviciilor de taximetrie prestabilirea destinației — Reglementare națională prin care se interzice serviciilor de taximetrie racolarea clienților)

13

2017/C 151/19

Cauza C-615/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 28 noiembrie 2016 – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública

14

2017/C 151/20

Cauza C-26/17 P: Recurs introdus la 19 ianuarie 2017 de Birkenstock Sales GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 9 noiembrie 2016 în cauza T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

14

2017/C 151/21

Cauza C-32/17 P: Recurs introdus la 23 ianuarie 2017 de Apcoa Parking Holdings GmbH împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 8 noiembrie 2016 în cauzele conexate T-268/15 și T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

15

2017/C 151/22

Cauza C-74/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 10 februarie 2017 – Jonathan Heintges/Germanwings GmbH

17

2017/C 151/23

Cauza C-75/17 P: Recurs introdus la 9 februarie 2017 de Fiesta Hotels & Resorts, S.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 30 noiembrie 2016 în cauza T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)

17

2017/C 151/24

Cauza C-76/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Înalta Curte de Casație şi Justiție (România) la data de 13 februarie 2017 – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice

19

2017/C 151/25

Cauza C-94/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 23 februarie 2017 – Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.

19

2017/C 151/26

Cauza C-96/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Terrassa (Spania) la 22 februarie 2017 – Gardenia Vernaza Ayovi/Consorci Sanitari de Terrassa

20

2017/C 151/27

Cauza C-102/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de Contas (Portugalia) la 28 februarie 2017 – Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministério Público

21

2017/C 151/28

Cauza C-121/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 8 martie 2017 – Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) cu denumirea comercială „Mylan”/Gilead Sciences Inc.

21

2017/C 151/29

Cauza C-122/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Irlanda) la 9 martie 2017 – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

22

2017/C 151/30

Cauza C-127/17: Acțiune introdusă la 10 martie 2017 – Comisia Europeană/Republica Polonă

22

2017/C 151/31

Cauza C-128/17: Acțiune introdusă la 10 martie 2017 – Republica Polonă/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

24

2017/C 151/32

Cauza C-138/17 P: Recurs introdus la 17 martie 2017 de Uniunea Europeană, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 10 ianuarie 2017 în cauza T-577/14, Gascogne Sack Deutschland și Gascogne/Uniunea Europeană

25

2017/C 151/33

Cauza C-146/17 P: Recurs introdus la 22 martie 2017 de Gascogne Sack Deutschland GmbH și de Gascogne S.A. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 10 ianuarie 2017 în cauza T-577/14, Gascogne Sack Deutschland și Gascogne/Uniunea Europeană

26

 

Tribunalul

2017/C 151/34

Cauza T-681/14: Hotărârea Tribunalului din 28 martie 2017 – El-Qaddafi/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Libiei — Înghețarea fondurilor — Restricții privind intrarea sau trecerea în tranzit pe teritoriul Uniunii — Menținerea numelui reclamantei — Drept la apărare — Obligația de motivare”)

28

2017/C 151/35

Cauza T-112/15: Hotărârea Tribunalului din 30 martie 2017 – Grecia/Comisia [„FEOGA — Secțiunea «Garantare» — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Regulamentul (CE) nr. 796/2004 — Schemă de ajutoare pe suprafață — Noțiunea de pășuni permanente — Obligația de motivare — Proporționalitate — Corecție financiară forfetară — Deducerea corecției anterioare”]

29

2017/C 151/36

Cauza T-210/15: Hotărârea Tribunalului din 28 martie 2017 – Deutsche Telekom/Comisia [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente aferente unei proceduri de aplicare a normelor de concurență — Refuzul accesului — Obligația de motivare — Excepție privind protecția intereselor comerciale ale unui terț — Excepție privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit — Interes public superior — Consultarea terților — Transparență — Lipsa unui răspuns la o cerere de confirmare în termenele stabilite”]

29

2017/C 151/37

Cauza T-387/15: Hotărârea Tribunalului din 29 martie 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J AND JOY) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Marca Uniunii Europene verbală J AND JOY — Marcă națională figurativă anterioară joy SPORTSWEAR — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Similitudine a produselor — Similitudine a semnelor — Criterii de apreciere — Marcă complexă — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

30

2017/C 151/38

Cauza T-388/15: Hotărârea Tribunalului din 29 martie 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (JN-JOY) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Marcă a Uniunii Europene verbală JN-JOY — Marcă națională figurativă anterioară joy SPORTSWEAR — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea produselor — Similitudinea semnelor — Criterii de apreciere — Marcă complexă — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

31

2017/C 151/39

Cauza T-389/15: Hotărârea Tribunalului din 29 martie 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J&JOY) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Marca Uniunii Europene figurativă J&JOY — Marca națională figurativă anterioară joy SPORTSWEAR — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Similitudine a produselor — Similitudine a semnelor — Criterii de apreciere — Marcă complexă — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

31

2017/C 151/40

Cauza T-501/15: Hotărârea Tribunalului din 29 martie 2017 – Țările de Jos/Comisia [„FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Sistem integrat de administrare și control — Reduceri și excluderi în caz de nerespectare a normelor de ecocondiționalitate — Nerespectare minoră — Articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 — Articolul 71 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 — Sarcina probei — Interpretarea anexei II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009”]

32

2017/C 151/41

Cauza T-538/15: Hotărârea Tribunalului din 28 martie 2017 – Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY) [„Marca Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală REGENT UNIVERSITY — Marca națională figurativă anterioară REGENT’S COLLEGE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

33

2017/C 151/42

Cauza T-638/15: Hotărârea Tribunalului din 29 martie 2017 – Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO – Lion Laboratories (ALCOLOCK) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbale ALCOLOCK — Marca Regatului Unit verbală ALCOLOCK — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 53 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare”]

33

2017/C 151/43

Cauza T-733/15: Hotărârea Tribunalului din 28 martie 2017 – Portugalia/Comisia („Neexecutarea unei hotărâri a Curții prin care se constată neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Penalitate cu titlu cominatoriu — Decizie de lichidare a penalității cu titlu cominatoriu — Abrogarea măsurii naționale în litigiu — Data încetării neîndeplinirii obligațiilor”)

34

2017/C 151/44

Cauza T-28/16: Hotărârea Tribunalului din 3 aprilie 2017 – Germania/Comisia („FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Dezvoltare rurală — Comasări ale terenurilor și renovări ale satelor — Criterii de selectare a operațiunilor — Principiul cooperării loiale — Subsidiaritate — Încredere legitimă — Proporționalitate — Obligația de motivare”)

34

2017/C 151/45

Cauza T-209/16: Hotărârea Tribunalului din 30 martie 2017 – Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale APAX PARTNER — Marca internațională verbală anterioară APAX — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea serviciilor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

35

2017/C 151/46

Cauza T-215/16: Hotărârea Tribunalului din 3 aprilie 2017 – Cop/EUIPO – Conexa (AMPHIBIAN) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca figurativă AMPHIBIAN — Motive absolute de refuz — Caracter distinctiv — Lipsa caracterului descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

36

2017/C 151/47

Cauza T-117/17: Acțiune introdusă la 23 februarie 2017 – Proximus/Consiliul

36

2017/C 151/48

Cauza T-124/17: Acțiune introdusă la 22 februarie 2017 – Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon/BCE

37

2017/C 151/49

Cauza T-161/17: Acțiune introdusă la 11 martie 2017 – Le Pen/Parlamentul

38

2017/C 151/50

Cauza T-166/17: Acțiune introdusă la 8 martie 2017 – EKETA/Comisia

39

2017/C 151/51

Cauza T-168/17: Acțiune introdusă la 16 martie 2017 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Comisia

40

2017/C 151/52

Cauza T-169/17: Acțiune introdusă la 17 martie 2017 – Ralph/EUIPO

40

2017/C 151/53

Cauza T-177/17: Acțiune introdusă la 15 martie 2017 – EKETA/Comisia

41

2017/C 151/54

Cauza T-183/17: Acțiune introdusă la 21 martie 2017 – Menta y Limón Decoración/EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Reprezentarea unui bărbat în costum regional)

42

2017/C 151/55

Cauza T-189/17: Acțiune introdusă la 20 martie 2017 – EKETA/Comisia

43

2017/C 151/56

Cauza T-190/17: Acțiune introdusă la 22 martie 2017 – EKETA/Comisia

44

2017/C 151/57

Cauza T-195/17: Acțiune introdusă la 27 martie 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (Nuanță de roz)

44

2017/C 151/58

Cauza T-196/17: Acțiune introdusă la 27 martie 2017 – Naftogaz of Ukraine/Comisia

45

2017/C 151/59

Cauza T-197/17: Acțiune introdusă la 28 martie 2017 –Abel și alții/Comisia

46

2017/C 151/60

Cauza T-198/17: Acțiune introdusă la 29 martie 2017 – EKETA/Comisia

47


RO

 

Top