Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:125:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 125, 21 aprilie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 125

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
21 aprilie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

a 522-a sesiune plenară a CESE, din 25 și 26 ianuarie 2017

2017/C 125/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Amenințări și obstacole în calea pieței unice” (aviz din proprie inițiativă)

1

2017/C 125/02

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor — Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale [COM(2016) 127 final]

10


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

a 522-a sesiune plenară a CESE, din 25 și 26 ianuarie 2017

2017/C 125/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală [COM(2016) 593 final — 2016/0280 (COD)] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio [COM(2016) 594 final — 2016/0284 (COD)] și propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională [COM(2016) 596 final — 2016/0278 (COD)]

27

2017/C 125/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică [COM(2016) 491 final – 2016/0236 (COD)]

34

2017/C 125/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului”[COM(2016) 468 final – 2016/0225 COD]

40

2017/C 125/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) [COM(2016) 411 final — 2016/019 (CNS)]

46

2017/C 125/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă – Către o societate europeană a gigabiților”[COM(2016) 587 final]

51

2017/C 125/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) [COM(2016) 590 final — 2016/0288 (COD)]

56

2017/C 125/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice”[COM(2016) 591 final – 2016/0286 (COD)]

65

2017/C 125/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”[COM(2016) 589 final – 2016/0287 (COD)]

69

2017/C 125/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Un plan de acțiune privind 5G în Europa”[COM(2016) 588 final]

74

2017/C 125/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre”[COM(2016) 662 final – 2016/0325 (COD)]

80


RO

 

Top