Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:121:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 121, 18 aprilie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 121

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
18 aprilie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 121/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 121/02

Cauza C-245/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Judecătoria Balș – Județul Olt – România) – SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR [Trimitere preliminară — Transporturi rutiere — Dispoziții sociale — Derogări — Regulamentul (CE) nr. 561/2006 — Articolul 3 litera (a) — Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 — Articolul 2 punctul 3 — Servicii regulate care asigură transportul de călători — Noțiune — Transporturi gratuite organizate de un operator economic pentru angajații săi, la și de la locul de muncă, cu vehicule care îi aparțin și conduse de unul dintre angajații săi]

2

2017/C 121/03

Cauza C-275/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Regatul Unit) – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited („Trimitere preliminară — Directiva 2001/29/CE — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Articolul 9 — Accesul serviciilor de radiodifuziune sau televiziune la transmisia prin cablu — Noțiunea «cablu» — Retransmisia de către un terț prin internet a emisiunilor unor organisme comerciale de radiodifuziune televizată — «Live streaming»”)

3

2017/C 121/04

Cauza C-354/14: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal da Relação de Évora – Portugalia) – Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA [„Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă sau comercială — Notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare — Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 — Articolele 8, 14 și 19 — Notificarea sau comunicarea prin poștă a unui act de sesizare a instanței — Lipsa unei traduceri a actului — Anexa II — Formular tip — Lipsă — Consecințe — Notificare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire — Nereturnarea confirmării de primire — Primirea actului de către un terț — Condiții de validitate a procedurii”]

3

2017/C 121/05

Cauza C-496/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz – Germania) – Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit [Trimitere preliminară — Libera circulație a lucrătorilor — Articolul 45 TFUE — Regulamentul (UE) nr. 492/2011 — Articolul 7 — Egalitate de tratament — Lucrător frontalier care este supus impozitului pe venit în statul membru de reședință — Indemnizație plătită de statul membru de încadrare în muncă în caz de insolvență a angajatorului — Modalități de calcul al indemnizației de insolvență — Luarea în considerare fictivă a impozitului pe venitul din statul membru de încadrare în muncă — Indemnizație de insolvență inferioară remuneraţiei nete anterioare — Convenţie bilaterală pentru evitarea dublei impuneri]

4

2017/C 121/06

Cauza C-568/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Stuttgart – Germania) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH (Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Directiva 2011/83/UE — Articolul 21 — Comunicare prin telefon — Operarea unei linii telefonice de către un comerciant pentru a permite consumatorului să îl contacteze cu privire la un contract încheiat — Interdicția aplicării unui tarif superior tarifului de bază — Noțiunea „tarif de bază”)

5

2017/C 121/07

Cauza C-584/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal administratif de Melun – Franța) – Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene — Articolul 3 — Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 — Articolul 11 — Recuperarea unei restituiri la export acordate în mod nejustificat — Regulamentul (CEE) nr. 3002/92 — Articolul 5a — Garanție eliberată în mod nejustificat — Dobânzi datorate — Termen de prescripție — Momentul de la care începe să curgă termenul — Întreruperea termenului — Limită maximă — Termen mai lung — Aplicabilitate]

6

2017/C 121/08

Cauza C-655/15 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 2 martie 2017 – Panrico, SA/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), HDN Development Corp. (Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 52 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) — Marcă figurativă care conține elementele verbale „krispy kreme doughnuts” — Mărci verbale și figurative naționale și internaționale care conțin elementele „donut”, „donuts” și „doghnuts” — Cerere de declarare a nulității — Respingere)

7

2017/C 121/09

Cauza C-4/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Apelacyjny w Warszawie – Polonia) – J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2009/28/CE — Articolul 2 al doilea paragraf litera (a) — Energie din surse regenerabile — Energie hidroelectrică — Noţiune — Energie produsă într-o centrală hidroelectrică de mici dimensiuni situată la locul de evacuare a apelor reziduale provenite de la o altă întreprindere]

7

2017/C 121/10

Cauza C-97/16: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Spania) – José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, fostă Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2002/15/CE — Protecția securității și a sănătății lucrătorilor — Organizarea timpului de lucru — Transport rutier — Lucrător mobil — Conducător auto independent — Noţiune — Inadmisibilitate)

8

2017/C 121/11

Cauza C-160/16: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 2 martie 2017 – Comisia Europeană/Republica Elenă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Politica energetică — Performanța energetică a clădirilor — Directiva 2010/31/UE — Articolul 5 alineatul (2) — Raport privind nivelurile optime din punctul de vedere al costurilor]

8

2017/C 121/12

Cauza C-587/16 P: Recurs introdus la 18 noiembrie 2016 de Skylotec GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 13 septembrie 2016 în cauza T-146/15, hyphen GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

9

2017/C 121/13

Cauza C-654/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 19 decembrie 2016 – Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

9

2017/C 121/14

Cauza C-655/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 19 decembrie 2016 – Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/15

Cauza C-656/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 19 decembrie 2016 – Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/16

Cauza C-657/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 19 decembrie 2016 – Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

11

2017/C 121/17

Cauza C-658/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 19 decembrie 2016 – Elliot International Lp și alții/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

12

2017/C 121/18

Cauza C-28/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 19 ianuarie 2017 – NN A/S/Skatteministeriet

12

2017/C 121/19

Cauza C-41/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 25 ianuarie 2017 – Isabel González Castro/Mutua Umivale şi Prosegur España S.L.

13

2017/C 121/20

Cauza C-44/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Hamburg (Germania) la 27 ianuarie 2017 – The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz

14

2017/C 121/21

Cauza C-45/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 30 ianuarie 2017 – Frédéric Jahin/Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

15

2017/C 121/22

Cauza C-57/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spania) la 3 februarie 2017 – Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial

16

2017/C 121/23

Cauza C-60/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 6 februarie 2017 – Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. y Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

16

2017/C 121/24

Cauza C-70/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 9 februarie 2017 – NCG Banco, S.A. (în prezent Abanca Corporación Bancaria, S.A.)/Alberto García Salamanca Santos

17

2017/C 121/25

Cauza C-97/17: Acțiune introdusă la 24 februarie 2017 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria

17

2017/C 121/26

Cauza C-98/17: Recurs introdus la 24 februarie 2017 de Koninklijke Philips NV, Philips France împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 15 decembrie 2016 în cauza T-762/14 P, Koninklijke Philips NV, Philips France/Comisia

18

2017/C 121/27

Cauza C-110/17: Acțiune introdusă la 3 martie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

19

 

Tribunalul

2017/C 121/28

Cauza T-194/13: Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2017 – United Parcel Service/Comisia [„Concurență — Concentrări — Regulamentul (CE) nr. 139/2004 — Servicii internaționale de curierat expres pentru livrarea coletelor mici în SEE — Achiziționarea TNT Express de către UPS — Decizie prin care concentrarea este declarată incompatibilă cu piața internă — Efecte probabile asupra prețurilor — Analiză econometrică — Dreptul la apărare”]

20

2017/C 121/29

Cauza T-366/13: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2017 – Franța/Comisia [„Ajutoare de stat — Cabotaj maritim — Ajutoare puse în aplicare de Franța în favoarea Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) şi a Compagnie méridionale de navigation — Serviciu de interes economic general — Compensări pentru un serviciu complementar serviciului de bază, destinat să acopere perioadele de vârf în sezonul turistic — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă — Noţiunea de ajutor de stat — Avantaj — Hotărârea Altmark”]

20

2017/C 121/30

Cauza T-454/13: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2017 – SNCM/Comisia [„Ajutoare de stat — Cabotaj maritim — Ajutoare puse în aplicare de Franța în favoarea Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) și a Compagnie méridionale de navigation — Serviciu de interes economic general — Compensații pentru un serviciu complementar serviciului de bază destinat să acopere perioadele de vârf în sezonul turistic — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă — Noțiunea de ajutor de stat — Avantaj — Hotărârea Altmark — Determinarea cuantumului ajutorului”]

21

2017/C 121/31

Cauza T-157/14: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2017 – JingAo Solar și alții/Consiliul [„Dumping — Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din China — Taxă antidumping definitivă — Angajamente — Acțiune în anulare — Interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Țară exportatoare — Întinderea anchetei — Eșantionare — Valoare normală — Definiția produsului în cauză — Termen pentru adoptarea unei decizii cu privire la o cerere de acordare a statutului de întreprindere care funcționează în condiții de economie de piață — Aplicare în timp a noilor dispoziții — Prejudiciu — Legătură de cauzalitate”]

22

2017/C 121/32

Cauzele conexate T-158/14, T-161/14 și T-163/14: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2017 – JingAo Solar și alții/Consiliul [„Subvenții — Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din China — Taxă compensatorie definitivă — Angajamente — Acțiune în anulare — Interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Întinderea anchetei — Eșantionare — Definiția produsului în cauză”]

22

2017/C 121/33

Cauza T-160/14: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2017 – Yingli Energy (China) și alții/Consiliul [„Dumping — Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din China — Taxă antidumping definitivă — Angajamente — Acțiune în anulare — Interesul de a exercita acţiunea — Admisibilitate — Țară exportatoare — Domeniul de aplicare al anchetei — Eșantionare — Valoare normală — Definiția produsului în cauză — Termen pentru adoptarea unei decizii cu privire la o cerere de acordare a statutului de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață — Aplicarea în timp a unor noi dispoziții — Prejudiciu — Legătură de cauzalitate — Dreptul la apărare — Calcularea marjei de prejudiciu”]

23

2017/C 121/34

Cauza T-162/14: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2017 – Canadian Solar Emea și alții/Consiliul [„Dumping — Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din China — Taxă antidumping definitivă — Angajamente — Acțiune în anulare — Interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Țară exportatoare — Domeniul de aplicare al anchetei — Eșantionare — Valoare normală — Definiția produsului în cauză — Termen pentru adoptarea unei decizii cu privire la o cerere de acordare a statutului de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață — Aplicarea în timp a unor noi dispoziții — Prejudiciu — Legătură de cauzalitate”]

24

2017/C 121/35

Cauza T-436/14: Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2017 – Neka Novin/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare — Înghețarea fondurilor — Menținerea numelui reclamantei pe lista persoanelor vizate — Eroare de drept — Eroare vădită de apreciere — Proporționalitate”)

25

2017/C 121/36

Cauza T-208/15: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2017 – Universiteit Antwerpen/REA [„Clauză compromisorie — Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) — Activități Marie Curie — Cercetători aflați la începutul carierei — Cerere de propuneri FP7-People-ITN-2008 — Convenții de subvenție — Cheltuieli eligibile — Rambursarea sumelor plătite — Noțiunea de primire de cercetători — Proporționalitate”]

25

2017/C 121/37

Cauza T-472/15 P: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2017 – SEAE/Gross („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2013 — Neînscrierea pe lista funcționarilor promovați — Inexistența unei erori de drept”)

26

2017/C 121/38

Cauza T-698/15 P: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2017 – Silvan/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Exercițiul de promovare 2013 — Decizie de a nu îl promova pe recurent — Compararea meritelor — Luarea în considerare a raportului de evaluare — Inexistența unei erori de drept”)

27

2017/C 121/39

Cauza T-730/15 P: Hotărârea Tribunalului din 2 martie 2017 – DI/EASO [„Recurs — Funcție publică — Personal al EASO — Agent contractual — Contract pe durată determinată — Perioadă de probă — Decizie de concediere — Acțiune în anulare și în despăgubire — Respingerea acțiunii ca vădit inadmisibilă în primă instanță — Regula concordanței dintre acțiune și reclamație — Articolul 91 alineatul (2) din statut”]

27

2017/C 121/40

Cauza T-766/15: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2017 – Labeyrie/EUIPO – Delpeyrat (Reprezentarea unor motive cu pești aurii pe fond albastru) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marcă a Uniunii Europene figurative care reprezintă motive cu pești aurii pe fond albastru — Declararea decăderii — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Formă care diferă prin elemente care nu modifică caracterul distinctiv al mărcii”]

28

2017/C 121/41

Cauza T-767/15: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2017 – Labeyrie/EUIPO – Delpeyrat (Reprezentarea unor motive cu pești de culoare deschisă pe fond închis) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marcă a Uniunii Europene figurative care reprezintă motive cu pești de culoare deschisă pe fond închis — Declararea decăderii — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Formă care diferă prin elemente care nu modifică caracterul distinctiv al mărcii”]

28

2017/C 121/42

Cauza T-333/14: Ordonanța Tribunalului din 14 februarie 2017 – Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Anularea mărcii figurative anterioare care constituie temeiul deciziei atacate — Nepronunțare asupra fondului”)

29

2017/C 121/43

Cauza T-140/16 R II: Ordonanța președintelui Tribunalului din 16 februarie 2017 – Le Pen/Parlamentul („Procedură de măsuri provizorii — Membru al Parlamentului European — Recuperarea prin compensație a indemnizațiilor plătite pentru rambursarea cheltuielilor privind asistența parlamentară — Cerere de suspendare a executării — Cerere nouă — Fapte noi — Lipsa urgenței”)

30

2017/C 121/44

Cauza T-192/16: Ordonanța Tribunalului din 28 februarie 2017 – NF/Consiliul European („Acțiune în anulare — Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016 — Comunicat de presă — Noțiunea «acord internațional» — Identificarea autorului actului — Conținutul actului — Sesiune a Consiliului European — Reuniune a șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene care a avut loc la sediul Consiliului Uniunii Europene — Calitatea de reprezentanți ai statelor membre ale Uniunii cu ocazia unei întâlniri cu reprezentantul unui stat terț — Articolul 263 primul paragraf TFUE — Necompetență”)

30

2017/C 121/45

Cauza T-193/16: Ordonanța Tribunalului din 28 februarie 2017 – NG/Consiliul European („Acțiune în anulare — Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016 — Comunicat de presă — Noțiunea «acord internațional» — Identificarea autorului actului — Domeniul de aplicare al actului — Sesiune a Consiliului European — Reuniune a șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene desfășurată în localurile Consiliului Uniunii Europene — Calitatea reprezentanților statelor membre ale Uniunii în cadrul unei întâlniri cu reprezentantul unui stat terț — Articolul 263 alineatul (1) TFUE — Necompetență”)

31

2017/C 121/46

Cauza T-257/16: Ordonanța Tribunalului din 28 februarie 2017 – NM/Consiliul European („Acțiune în anulare — Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016 — Comunicat de presă — Noțiunea «acord internațional» — Identificarea autorului actului — Domeniul de aplicare al actului — Sesiune a Consiliului European — Reuniune a șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene desfășurată la localurile Consiliului Uniunii Europene — Calitatea reprezentanților statelor membre ale Uniunii în cadrul unei întâlniri cu reprezentantul unui stat terț — Articolul 263 primul paragraf TFUE — Necompetență”)

32

2017/C 121/47

Cauza T-594/16: Ordonanța Tribunalului din 16 februarie 2017 – Walton/Comisia („Acțiune în anulare — Funcţie publică — Agenți temporari — Indemnizaţie de plecare — Revizuire a calculului — Autoritate de lucru judecat — Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

32

2017/C 121/48

Cauza T-624/16 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 16 februarie 2017 – Gollnisch/Parlamentul („Măsuri provizorii — Membru al Parlamentului European — Recuperare prin compensare a indemnizațiilor plătite cu titlu de rambursare a cheltuielilor pentru asistență parlamentară — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

33

2017/C 121/49

Cauza T-626/16 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 16 februarie 2017 – Troszczynski/Parlamentul („Măsuri provizorii — Membru al Parlamentului European — Recuperare prin compensare a indemnizațiilor plătite cu titlu de rambursare a cheltuielilor pentru asistență parlamentară — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

33

2017/C 121/50

Cauza T-688/16 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 17 februarie 2017 – Jansen-Cases/Comisia („Măsuri provizorii — Funcţie publică — Anunţ pentru ocuparea unui post vacant — Mediator al Comisiei — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenţei”)

34

2017/C 121/51

Cauza T-714/16: Ordonanța Tribunalului din 9 februarie 2017 – Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL) („Marca Uniunii Europene — Procedură de anulare — Revocarea deciziei atacate — Nepronunțare asupra fondului”)

34

2017/C 121/52

Cauza T-61/17: Acțiune introdusă la 22 ianuarie 2017 – Selimovic/Parlamentul

35

2017/C 121/53

Cauza T-74/17: Acțiune introdusă la 6 februarie 2017 – Danjaq/EUIPO – Formosan (Shaken, not stirred)

36

2017/C 121/54

Cauza T-82/17: Acțiune introdusă la 7 februarie 2017 – PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep)

37

2017/C 121/55

Cauza T-83/17: Acțiune introdusă la 8 februarie 2017 – Heineken Romania/EUIPO – Lénárd (Csíki Sör)

37

2017/C 121/56

Cauza T-90/17: Acțiune introdusă la 13 februarie 2017 – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

38

2017/C 121/57

Cauza T-93/17: Acțiune introdusă la 14 februarie 2017 – Duferco Long Products/Comisia

38

2017/C 121/58

Cauza T-101/17: Acțiune introdusă la 15 februarie 2017 – Apple Distribution International/Comisia

39

2017/C 121/59

Cauza T-102/17: Acțiune introdusă la 17 februarie 2017 – Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO – Miguel Torres (SANTORO)

40

2017/C 121/60

Cauza T-103/17: Acțiune introdusă la 17 februarie 2017 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

41

2017/C 121/61

Cauza T-108/17: Acțiune introdusă la 17 februarie 2017 – ClientEarth/Comisia

41

2017/C 121/62

Cauza T-109/17: Acțiune introdusă la 21 februarie 2017 – FCA US/EUIPO – Busbridge (VIPER)

42

2017/C 121/63

Cauza T-110/17: Acțiune introdusă la 18 februarie 2017 – Jiangsu Seraphim Solar System/Comisia

43

2017/C 121/64

Cauza T-116/17: Acțiune introdusă la 20 februarie 2017 – Spiegel-Verlag Rudolf Augstein și Sauga/BCE

44

2017/C 121/65

Cauza T-118/17: Acțiune introdusă la 24 februarie 2017 – Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamentul

45

2017/C 121/66

Cauza T-120/17: Acțiune introdusă la 20 februarie 2017 – M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.)

46

2017/C 121/67

Cauza T-122/17: Acțiune introdusă la 22 februarie 2017 – Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN)

47

2017/C 121/68

Cauza T-126/17: Acțiune introdusă la 27 februarie 2017 – Consorzio IB Innovation/Comisia

47

2017/C 121/69

Cauza T-130/17: Acțiune introdusă la 1 martie 2017 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisia

48


RO

 

Top