EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:053:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 53, 20 februarie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 53

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
20 februarie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 53/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 53/02

Cauza C-503/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 decembrie 2016 – Comisia Europeană/Portugalia (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 21, 45 și 49 TFUE — Articolele 28 și 31 din Acordul privind Spațiul Economic European — Libera circulație a persoanelor — Libera circulație a lucrătorilor — Libertatea de stabilire — Impozitarea persoanelor fizice cu privire la plusvalorile rezultate din schimbul de participații sociale — Impozitarea persoanelor fizice cu privire la plusvalorile rezultate din transferul întregului patrimoniu afectat desfășurării unei activități antreprenoriale și profesionale — Impozitarea la ieșire pentru particulari — Plata imediată a impozitului — Diferența de tratament dintre persoanele fizice care efectuează un schimb de participații sociale și care își păstrează reședința pe teritoriul național și cele care efectuează un astfel de schimb și își transferă reședința pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European — Diferența de tratament dintre persoanele fizice care transferă întregul patrimoniu afectat unei activități desfășurate pe cont propriu către o societate care are sediul și conducerea efectivă pe teritoriul portughez și cele care efectuează un astfel de transfer către o societate care are sediul sau conducerea efectivă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European — Proporționalitate)

2

2017/C 53/03

Cauza C-524/14 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 decembrie 2016 – Comisia Europeană/Hansestadt Lübeck, succesor în drepturi al Flughafen Lübeck GmbH [Recurs — Ajutoare de stat — Taxe de aeroport — Articolul 108 alineatul (2) TFUE — Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE — Decizie de deschidere a procedurii oficiale de investigare — Admisibilitatea acțiunii în anulare — Persoană vizată în mod individual — Interesul de a exercita acţiunea — Articolul 107 alineatul (1) TFUE — Condiţie referitoare la selectivitate]

3

2017/C 53/04

Cauza C-593/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Vestre Landsret – Danemarca) – Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet (Trimitere preliminară — Libertatea de stabilire — Legislație fiscală în materia subcapitalizării filialelor — Includere în beneficiul impozabil al unei societăți împrumutătoare a dobânzilor la împrumuturi plătite de o filială împrumutată nerezidentă — Scutirea dobânzilor plătite de o filială împrumutătoare rezidentă — Repartizare echitabilă a competenței de impozitare între statele membre — Necesitatea de a preveni riscul de evaziune fiscală)

3

2017/C 53/05

Cauzele conexate C-20/15 P și C-21/15 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 decembrie 2016 – Comisia Europeană/World Duty Free Group SA, fostă Autogrill España, SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) [Recurs — Ajutoare de stat — Articolul 107 alineatul (1) TFUE — Regim fiscal — Impozit pe profit — Deducere — Amortizarea fondului comercial care rezultă din achiziții de titluri de participare de cel puțin 5 % de către întreprinderi cu domiciliul fiscal în Spania în întreprinderi cu domiciliul fiscal în afara acestui stat membru — Noțiunea „ajutor de stat” — Condiție referitoare la selectivitate]

4

2017/C 53/06

Cauza C-51/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Celle – Germania) – Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover [Trimitere preliminară — Articolul 4 alineatul (2) TUE — Respectarea identității naționale a statelor membre inerente structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională — Organizarea internă a statelor membre — Colectivități teritoriale — Instrument juridic care creează o entitate de drept public nouă și care organizează transferul de competențe și de responsabilități în vederea executării de misiuni publice — Achiziții publice — Directiva 2004/18/CE — Articolul 1 alineatul (2) litera (a) — Noțiunea „contract de achiziții publice”]

5

2017/C 53/07

Cauza C-76/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Grondwettelijk Hof – Belgia) – Paul Vervloet și alții/Ministerraad (Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Ajutor pus în aplicare de Regatul Belgiei în favoarea societăților cooperative financiare din grupul ARCO — Sisteme de garantare a depozitelor — Directiva 94/19/CE — Domeniu de aplicare — Schemă de garantare care protejează acțiunile membrilor persoane fizice ai societăților cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul financiar — Excludere — Articolele 107 și 108 TFUE — Decizie a Comisiei prin care un ajutor este declarat incompatibil cu piața internă)

6

2017/C 53/08

Cauza C-119/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Apelacyjny w Warszawie – Polonia) – Biuro podróży „Partner” sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Trimitere preliminară — Directiva 93/13/CEE — Directiva 2009/22/CE — Protecția consumatorilor — Efect erga omnes al unor clauze abuzive care figurează într-un registru public — Sancțiune pecuniară aplicată unui profesionist care a utilizat o clauză considerată echivalentă cu cea care figurează în registrul respectiv — Profesionist care nu a participat la procedura ce a condus la constatarea caracterului abuziv al unei clauze — Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Noțiunea „instanță națională ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern”)

7

2017/C 53/09

Cauza C-131/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 decembrie 2016 – Club Hotel Loutraki/Comisia Europeană, Republica Elenă, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) [Recurs — Ajutoare de stat — Exploatarea unor aparate de loterie video — Acordare de către un stat membru a unei licențe exclusive — Decizia de constatare a inexistenței unui ajutor de stat — Articolul 108 alineatul (3) TFUE — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolele 4, 7 și 13 — Neinițierea procedurii oficiale de investigare — Noțiunea „dificultăți serioase” — Data aprecierii — Articolul 296 TFUE — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 41 — Obligația de motivare — Articolul 47 — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Articolul 107 alineatul (1) TFUE — Noțiunea „avantaj economic” — Evaluare comună a măsurilor notificate]

8

2017/C 53/10

Cauzele conexate C-154/15, C-307/15 și C-308/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 decembrie 2016 (cereri de decizie preliminară formulate de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante – Spania) – Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15) [Trimitere preliminară — Directiva 93/13/CEE — Contracte încheiate cu consumatorii — Împrumuturi ipotecare — Clauze abuzive — Articolul 4 alineatul (2) — Articolul 6 alineatul (1) — Constatarea nulității — Limitarea de către instanța națională a efectelor în timp ale constatării nulității unei clauze abuzive]

8

2017/C 53/11

Cauzele conexate C-164/15 P și C-165/15 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 decembrie 2016 – Comisia Europeană/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlanda (Recurs — Ajutoare de stat — Taxă națională pe transportul aerian — Aplicarea unor rate diferențiate — Rată redusă pentru zborurile cu destinații situate la maximum 300 km de aeroportul național — Avantaj — Caracter selectiv — Evaluare în cazul în care măsura fiscală este susceptibilă să constituie o restricție în calea liberei prestări a serviciilor — Recuperare — Accize)

9

2017/C 53/12

Cauza C-201/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Symvoulio tis Epikrateias – Grecia) – Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Trimitere preliminară — Directiva 98/59/CE — Apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective — Articolul 49 TFUE — Libertatea de stabilire — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 16 — Libertatea de a desfășura o activitate comercială — Reglementare națională care conferă unei autorități administrative prerogativa de a se opune unor concedieri colective după evaluarea condițiilor de pe piața muncii, a situației întreprinderii și a interesului economiei naționale — Criză economică gravă — Rată a șomajului național deosebit de ridicată)

10

2017/C 53/13

Cauzele conexate C-203/15 și C-698/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 decembrie 2016 (cereri de decizie preliminară formulate de Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Anglia și Țara Galilor) – Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen (C-203/15) Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) [Trimitere preliminară — Comunicații electronice — Prelucrarea datelor cu caracter personal — Confidențialitatea comunicațiilor electronice — Protecție — Directiva 2002/58/CE — Articolele 5, 6 și 9, precum și articolul 15 alineatul (1) — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 7, 8 și 11, precum și articolul 52 alineatul (1) — Legislaţie naţională — Furnizori de servicii de comunicații electronice — Obligație de păstrare generalizată și nediferențiată a datelor de transfer și a datelor de localizare — Autorități naționale — Acces la date — Lipsa controlului prealabil de către o instanță sau o autoritate administrativă independentă — Compatibilitate cu dreptul Uniunii]

11

2017/C 53/14

Cauza C-272/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Regatul Unit) – Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency (Trimitere preliminară — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Obligația de restituire a cotelor de emisie pentru zborurile dintre statele membre ale Uniunii și majoritatea țărilor terțe — Decizia nr. 377/2013/UE — Articolul 1 — Derogare temporară — Excluderea zborurilor înspre și dinspre aerodromuri situate în Elveția — Diferență de tratament între state terțe — Principiul general al egalității de tratament — Inaplicabilitate)

12

2017/C 53/15

Cauza C-327/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret – Danemarca) – TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet [Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/22/CE — Serviciu universal — Articolele 12 și 13 — Calculul costului obligațiilor de serviciu universal — Articolul 32 — Compensarea costurilor aferente serviciilor suplimentare obligatorii — Efect direct — Articolul 107 alineatul (1) și articolul 108 alineatul (3) TFUE — Servicii de siguranță și de urgență maritimă asigurate în Danemarca și în Groenlanda — Reglementare națională — Formularea unei cereri de compensare a costurilor aferente serviciilor suplimentare obligatorii — Termen de trei luni — Principiile echivalenței și efectivității]

13

2017/C 53/16

Cauza C-355/15: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien [Trimitere preliminară — Achiziții publice — Directiva 89/665/CEE — Proceduri privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice — Articolul 1 alineatul (3) — Interesul de a exercita acţiunea — Articolul 2a alineatul (2) — Noțiunea „ofertant interesat” — Dreptul unui ofertant exclus definitiv de autoritatea contractantă de a formula o cale de atac împotriva deciziei ulterioare de atribuire a contractului]

14

2017/C 53/17

Cauza C-444/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Italia) – Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia și alții [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2001/42/CE — Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului — Articolul 3 alineatul (3) — Planuri și programe care necesită o evaluare ecologică numai în cazul în care statele membre stabilesc că pot avea efecte semnificative asupra mediului — Validitate în raport cu Tratatul FUE și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Noțiunea de utilizare a „zonelor mici la nivel local” — Reglementare națională care face trimitere la suprafața zonelor vizate]

15

2017/C 53/18

Cauzele conexate C-508/15 și C-509/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 decembrie 2016 (cereri de decizie preliminară formulate de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Trimitere preliminară — Acordul de asociere CEE-Turcia — Decizia nr. 1/80 — Articolul 7 primul paragraf — Drept de ședere al membrilor familiei unui lucrător turc încadrat pe piața legală a muncii dintr-un stat membru — Condiții — Lipsa necesității ca lucrătorul turc să fie încadrat pe piața legală a muncii în primii trei ani de ședere a membrului de familie)

16

2017/C 53/19

Cauza C-539/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt [Trimitere preliminară — Politica socială — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Articolul 2 alineatele (1) şi (2) — Discriminare pe motive de vârstă — Convenţie colectivă de muncă — Prelungire a termenului de promovare din treapta întâi în treapta a doua de salarizare — Inegalitate de tratament indirectă pe motive de vârstă]

16

2017/C 53/20

Cauza C-547/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Kúria – Ungaria) – Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth [Trimitere preliminară — Codul vamal comunitar — Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Articolul 96 — Regim de tranzit extern — Noțiunea „transportator” — Neprezentarea mărfurilor la biroul vamal de destinație — Răspundere — Subcontractant al transportului care a predat mărfurile transportatorului principal în zona de staționare a biroului vamal de destinație și care a preluat din nou aceste mărfuri cu ocazia unui traseu subsecvent]

17

2017/C 53/21

Cauza C-618/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competență judiciară — Materie delictuală sau cvasidelictuală — Rețea de distribuție selectivă — Revânzare pe internet în afara unei rețele — Acțiune în încetarea perturbării ilicite — Criteriu de legătură]

18

2017/C 53/22

Cauza C-654/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Högsta domstolen – Suedia) – Länsförsäkringar AB/Matek A/S [Trimitere preliminară — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 9 alineatul (1) litera (b) — Articolul 15 alineatul (1) — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) — Întinderea dreptului exclusiv acordat titularului — Perioadă de cinci ani după data înregistrării]

18

2017/C 53/23

Cauza C-104/16 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 decembrie 2016 – Consiliul Uniunii Europene/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Comisia Europeană (Recurs — Relații externe — Acord între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsuri de liberalizare în domeniul agriculturii și pescuitului — Decizie de aprobare a încheierii unui acord internațional — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Calitate procesuală activă — Aplicare teritorială a acordului — Interpretarea acordului — Principiul autodeterminării — Principiul efectului relativ al tratatelor)

19

2017/C 53/24

Cauza C-343/16 P: Recurs introdus la 20 iunie 2016 de Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. și Horst Giesen împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a treia) din 14 iunie 2016 în cauza T-595/15 P, Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. și Horst Giesen/Comisia Europeană

20

2017/C 53/25

Cauza C-508/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) la 26 septembrie 2016 – Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Cauza C-559/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 4 noiembrie 2016 – Birgit Bossen și alții/Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Cauza C-569/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 10 noiembrie 2016 – Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Cauza C-570/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 10 noiembrie 2016 – Volker Willmeroth în calitate de deținător al TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Cauza C-572/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 14 noiembrie 2016 – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland

22

2017/C 53/30

Cauza C-646/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 15 decembrie 2016 – Khadija Jafari, Zainab Jafari

23

2017/C 53/31

Cauza C-663/16 P: Recurs introdus la 21 decembrie 2016 de Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a cincea) din 12 octombrie 2016 în cauza T-669/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH și Ecolab Deutschland GmbH/Agenţia Europeană pentru Produse Chimice

25

2017/C 53/32

Cauza C-666/16 P: Recurs introdus la 21 decembrie 2016 de Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH şi Ecolab Deutschland GmbH împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a cincea) din 12 octombrie 2016 în cauza T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH și Ecolab Deutschland GmbH/Agenţia Europeană pentru Produse Chimice

26

 

Tribunalul

2017/C 53/33

Cauza T-577/14: Hotărârea Tribunalului din 10 ianuarie 2017 – Gascogne Sack Deutschland GmbH și Gascogne/Uniunea Europeană („Răspundere extracontractuală — Precizia cererii introductive — Prescripţie — Admisibilitate — Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale — Termen rezonabil de soluționare — Prejudiciu material — Pierderi suferite — Dobânzi asupra cuantumului amenzii neplătite — Comisioane de constituire a garanției bancare — Pierdere a unei șanse — Prejudiciu moral — Legătură de cauzalitate”)

27

2017/C 53/34

Cauza T-699/14: Hotărârea Tribunalului din 11 ianuarie 2017 – Topps Europe Ltd/Comisia [„Concurență — Înțelegeri — Abuz de poziție dominantă — Acordarea de licențe de drepturi de proprietate intelectuală privind obiecte de colecționat care au legătură cu fotbalul — Decizie de respingere a unei plângeri — Acces la dosar — Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 — Eroare vădită de apreciere — Piață relevantă — Licență exclusivă — Marcă unică — Prețuri excesive”]

28

2017/C 53/35

Cauza T-774/14: Ordonanța Tribunalului din 16 decembrie 2016 – Ica Foods/EUIPO – San Lucio (GROK) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

29

2017/C 53/36

Cauza T-773/16: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2016 – Dominik Salehi/Comisia

29

2017/C 53/37

Cauza T-845/16: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2016 – QG/Comisia

30

2017/C 53/38

Cauza T-846/16: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2016 – QF/Comisia

31

2017/C 53/39

Cauza T-851/16: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2016 – Access Info Europe/Comisia

31

2017/C 53/40

Cauza T-852/16: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2016 – Access Info Europe/Comisia

32

2017/C 53/41

Cauza T-866/16: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2016 – SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Cauza T-877/16: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2016 – Verschuur/Comisia

34

2017/C 53/43

Cauza T-879/16: Acțiune introdusă la 14 decembrie 2016 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta)

34

2017/C 53/44

Cauza T-880/16: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2016 – RF/Comisia

35

2017/C 53/45

Cauza T-888/16: Acțiune introdusă la 8 decembrie 2016 – BP/FRA

36

2017/C 53/46

Cauza T-892/16: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2016 – Apple Sales International și Apple Operations Europe/Comisia

37

2017/C 53/47

Cauza T-896/16: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2016 – Puma/EUIPO – Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Cauza T-901/16: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2016 – Elche Club de Fútbol, SAD/Comisia

40

2017/C 53/49

Cauza T-902/16: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2016 – HeidelbergCement/Comisia

40

2017/C 53/50

Cauza T-903/16: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2016 – RE/Comisia Europeană

41

2017/C 53/51

Cauza T-905/16: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2016 – Chefaro Ireland/EUIPO – Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Cauza T-909/16: Acțiune introdusă la 29 decembrie 2016 – Laboratorios Ern/EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences)

43

2017/C 53/53

Cauza T-910/16: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2016 – Hesse/EUIPO – Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Cauza T-911/16: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2016 – Wedl & Hofmann/EUIPO – Hesse (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/55

Cauza T-1/17: Acțiune introdusă la 2 ianuarie 2017 – La Mafia Franchises/EUIPO – Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Cauza T-5/17: Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2017 – Sharif/Consiliul

46

2017/C 53/57

Cauza T-67/16: Ordonanța Tribunalului din 21 decembrie 2016 – fleur ami/EUIPO – 8 seasons design (Lampes)

47

2017/C 53/58

Cauza T-736/16: Ordonanța Tribunalului din 20 decembrie 2016 – Amira și alții/Comisia și BCE

47


RO

 

Top