Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:046:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 46, 13 februarie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 46

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
13 februarie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 46/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 46/02

Cauza C-492/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 29 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgia) – Essent Belgium NV/Vlaams Gewest, Inter-Energa și alții (Trimitere preliminară — Reglementări regionale care impun gratuitatea distribuției, în rețelele situate în regiunea în cauză, a energiei electrice produse din surse de energie regenerabilă — Diferențiere în funcție de proveniența energiei electrice verzi — Articolele 28 și 30 CE — Libera circulație a mărfurilor — Directiva 2001/77/CE — Articolele 3 și 4 — Mecanisme naționale de sprijin al producției de energie electrică verde — Directiva 2003/54/CE — Articolele 3 și 20 — Directiva 96/92/CE — Articolele 3 și 16 — Piața internă a energiei electrice — Acces la rețelele de distribuție în condiții tarifare nediscriminatorii — Obligații de serviciu public — Lipsa proporționalității)

2

2017/C 46/03

Cauza C-171/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV [Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice de servicii — Directiva 2004/18/CE — Articolul 45 alineatul (2) — Situația personală a candidatului sau a ofertantului — Motive de excludere facultative — Abatere profesională gravă — Reglementare națională care prevede o examinare de la caz la caz, în conformitate cu principiul proporționalității — Decizii ale autorităților contractante — Directiva 89/665/CEE — Control jurisdicțional]

3

2017/C 46/04

Cauza C-238/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal administratif – Luxemburg) – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche [Trimitere preliminară — Libera circulație a persoanelor — Egalitate de tratament — Avantaje sociale — Regulamentul (UE) nr. 492/2011 — Articolul 7 alineatul (2) — Ajutor financiar pentru studii superioare — Condiția ca studenții care nu locuiesc pe teritoriul statului membru în cauză să fie copiii unor lucrători care au fost salariați sau care și-au desfășurat activitatea profesională în acest stat membru o perioadă neîntreruptă de cel puțin cinci ani — Discriminare indirectă — Justificare — Obiectiv prin care se urmărește creșterea procentajului persoanelor rezidente titulare ale unei diplome de învățământ superior — Caracter adecvat — Proporționalitate]

4

2017/C 46/05

Cauza C-256/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – Drago Nemec/Republica Slovenia (Trimitere preliminară — Directiva 2000/35/CE — Combaterea întârzierii efectuării plăților — Competența Curții — Tranzacție încheiată înainte de aderarea Republicii Slovenia la Uniunea Europeană — Domeniu de aplicare — Noţiunea „tranzacție comercială” — Noţiunea „întreprindere” — Cuantum maxim al dobânzilor de întârziere)

4

2017/C 46/06

Cauza C-378/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 14 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione Tributaria Regionale di Roma – Italia) – Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 [Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 77/388/CEE — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d) — Champ d’application — Application d’un prorata de déduction à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de l’ensemble des biens et des services utilisés par un assujetti — Opérations accessoires — Utilisation du chiffre d’affaires comme indice]

5

2017/C 46/07

Cauzele conexate C-401/15-C-403/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 15 decembrie 2016 (cereri de decizie preliminară formulate de Cour administrative – Luxemburg) – Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Trimitere preliminară — Libera circulație a persoanelor — Drepturile lucrătorilor — Egalitate de tratament — Avantaje sociale — Ajutor financiar pentru urmarea studiilor superioare — Condiţie de filiaţie — Noţiunea „copil” — Copil al soțului sau al partenerului înregistrat — Contribuție la întreținerea acestui copil)

6

2017/C 46/08

Cauza C-558/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 15 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal da Relação do Porto – Portugalia) – Alberto José Vieira de Azevedo și alții/CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel [Trimitere preliminară — Asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi — Directiva 2000/26/CE — Articolul 4 alineatul (5) — Întreprindere de asigurare — Reprezentant însărcinat cu soluționarea cererilor de despăgubire — Puteri suficiente de reprezentare — Chemare în judecată în fața instanțelor]

7

2017/C 46/09

Cauza C-577/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 decembrie 2016 – SV Capital OÜ/Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Comisia Europeană [Recurs — Cerere de deschidere a unei anchete privind autoritățile de supraveghere estoniană și finlandeză — Decizie a Autorității Bancare Europene (ABE) — Decizie a comisiei de apel a autorităților europene de supraveghere — Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 — Articolele 17 și 60 — Comisie de apel — Termen de introducere a acțiunii — Eroare scuzabilă]

7

2017/C 46/10

Cauza C-644/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 15 decembrie 2016 – Ungaria/Comisia Europeană [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Organizarea comună a piețelor în sectorul agricol — Sectorul fructelor și legumelor — Articolul 103e — Ajutor financiar național acordat organizațiilor de producători în sectorul fructelor și legumelor — Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 — Articolul 97 — Decizia Comisiei privind rambursarea de către Uniunea Europeană a ajutorului financiar național acordat de Ungaria organizațiilor de producători]

8

2017/C 46/11

Cauza C-667/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 15 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Antwerpen – Belgia) – Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW (Trimitere preliminară — Directiva 2005/29/CE — Practici comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori — Practică comercială înșelătoare — Sistem de promovare piramidală — Cotizații plătite de noii aderenți și contraprestații primite de aderenții existenți — Legătură financiară indirectă)

8

2017/C 46/12

Cauza C-700/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 15 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija (Trimitere preliminară — Nomenclatura combinată — Clasificarea mărfurilor — Suplimente alimentare care intră în sfera poziției tarifare 2106 — Principiu activ ca o componentă esențială — Clasificare eventuală în capitolul 30 din Nomenclatura combinată — Prezentare și comercializare a produselor ca medicamente)

9

2017/C 46/13

Cauza C-412/16 P: Recurs introdus la 27 iulie 2016 de Ice Mountain Ibiza, S.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 25 mai 2016 în cauza T-5/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

10

2017/C 46/14

Cauza C-413/16 P: Recurs introdus la 27 iulie 2016 de Ice Mountain Ibiza, S.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 25 mai 2016 în cauza T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

11

2017/C 46/15

Cauza C-554/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 31 octombrie 2016 – EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

12

2017/C 46/16

Cauza C-562/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hannover (Germania) la 7 noiembrie 2016 – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH

13

2017/C 46/17

Cauza C-585/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 18 noiembrie 2016 – Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

14

2017/C 46/18

Cauza C-621/16 P: Recurs introdus la 25 noiembrie 2016 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) în cauzele conexate T-353/14 și T-17/15, Italia/Comisia

16

2017/C 46/19

Cauza C-633/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sø- og Handelsretten (Danemarca) la 7 decembrie 2016 – Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

17

2017/C 46/20

Cauza C-636/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Spania) la 9 decembrie 2016 – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno de Navarra

18

 

Tribunalul

2017/C 46/21

Cauza T-713/14: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – IPSO/BCE („BCE — Personal al BCE — Lucrători temporari — Limitarea perioadei maxime a prestării de către acelaşi lucrător temporar — Acţiune în anulare — Act atacabil — Afectare directă şi individuală — Interesul de a exercita acțiunea — Termen de introducere a acțiunii — Admisibilitate — Lipsa informării şi a consultării organismului sindical reclamant — Răspundere extracontractuală”)

19

2017/C 46/22

Cauza T-833/16: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2016 – Karp/Parlamentul

19

2017/C 46/23

Cauza T-858/16: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2016 – Dow Corning și Dow Corning Europe/Comisia

20

2017/C 46/24

Cauza T-867/16: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2016 – Nomacorc/Comisia

21

2017/C 46/25

Cauza T-874/16: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2016 – RA/Curtea de Conturi

22

2017/C 46/26

Cauza T-875/16: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2016 – Falcon Technologies International/Comisia

23

2017/C 46/27

Cauza T-881/16: Acțiune introdusă la 14 decembrie 2016 – HJ/EMA

24

2017/C 46/28

Cauza T-882/16: Acțiune introdusă la 15 decembrie 2016 – Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)

25

2017/C 46/29

Cauza T-893/16: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2016 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD)

26

2017/C 46/30

Cauza T-894/16: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2016 – Air France/Comisia

26

2017/C 46/31

Cauza T-895/16: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2016 – Toontrack Music AB/EUIPO („SUPERIOR DRUMMER”)

27

2017/C 46/32

Cauza T-908/16: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2016 – Starbucks (HK)/EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

28

2017/C 46/33

Cauza T-916/16: Acțiune introdusă la 28 decembrie 2016 – Winkler/Comisia

28


RO

 

Top