Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:038:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 38, 6 februarie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 38

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
6 februarie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 38/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 38/02

Cauza C-127/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 8 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH [„Trimitere preliminară — Directiva 2008/48/CE — Protecția consumatorilor — Credit pentru consumatori — Articolul 2 alineatul (2) litera (j) — Acorduri de reeșalonare — Amânarea cu titlu gratuit a plății — Articolul 3 litera (f) — Intermediari de credit — Societăți de recuperare a creanțelor care acționează în numele creditorilor”]

2

2017/C 38/03

Cauza C-208/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 8 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Kúria – Ungaria) – Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Cooperare integrată — Acordarea unei finanțări și livrări de active circulante necesare pentru producția agricolă — Prestație unică și complexă — Prestații distincte și independente — Prestație accesorie și prestație principală)

3

2017/C 38/04

Cauza C-453/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – procedura penală împotriva A, B (Trimitere preliminară — Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 56 — Locul prestării de servicii — Noțiunea „alte drepturi similare” — Transfer de cote de emisie de gaze cu efect de seră)

3

2017/C 38/05

Cauze conexate C-532/15 și C-538/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot – Spania) – Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA/ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA (C-538/15) (Trimitere preliminară — Servicii prestate de reprezentanții procesuali — Baremul onorariilor — Instanțe — Imposibilitate de derogare)

4

2017/C 38/06

Cauza C-553/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona (Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice de servicii — Atribuirea contractului fără desfășurarea unei proceduri de cerere de ofertă — Așa numita atribuire „in house” — Condiţii — Control analog — Desfășurarea părţii celei mai importante a activităţii — Societate adjudecatară cu capital public deţinută de mai multe entităţi teritoriale — Activitate exercitată inclusiv în beneficiul unor entităţi teritoriale neasociate — Activitate impusă de o autoritate publică neasociată)

5

2017/C 38/07

Cauza C-600/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 8 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV [Trimitere preliminară — Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 — Uniunea vamală și Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Pozițiile 8539, 8541, 8543, 8548 şi 9405 — Lămpi cu diode emițătoare de lumină (LED)]

5

2017/C 38/08

Cauza C-686/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 7 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Općinski sud u Velikoj Gorici – Croația) – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić (Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2000/60/CE — Cadru pentru o politică a Uniunii Europene în domeniul apei — Recuperarea costurilor serviciilor legate de utilizarea apei — Calcularea cuantumului datorat de consumator — Parte variabilă legată de consumul efectiv și parte fixă independentă de acest consum)

6

2017/C 38/09

Cauza C-535/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Specializat Mureș (România) la data de 21 octombrie 2016 – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

7

2017/C 38/10

Cauza C-550/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag, la sediul din Amsterdam (Țările de Jos) la 31 octombrie 2016 – A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

7

2017/C 38/11

Cauza C-556/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 3 noiembrie 2016 – Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

8

2017/C 38/12

Cauza C-571/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Varna (Bulgaria) la 14 noiembrie 2016 – Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka

9

2017/C 38/13

Cauza C-583/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d’appel de Versailles (Franța) la 17 noiembrie 2016 – Green Yellow Canet en Roussillon SNC/Enedis, SA

10

2017/C 38/14

Cauza C-584/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d’appel de Versailles (Franța) la 17 noiembrie 2016 – Green Yellow Hyères Sup SNC/Enedis, SA

11

2017/C 38/15

Cauza C-589/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) la 21 noiembrie 2016 – Mario Alexander Filippi și alții

11

2017/C 38/16

Cauza C-592/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d’appel de Mons (Belgia) la 23 noiembrie 2016 – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge

12

2017/C 38/17

Cauza C-612/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 28 noiembrie 2016 – C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2017/C 38/18

Cauza C-618/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Regatul Unit) la 29 noiembrie 2016 – Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

14

2017/C 38/19

Cauza C-619/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) la 29 noiembrie 2016 – Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

15

2017/C 38/20

Cauza C-620/16: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

15

2017/C 38/21

Cauza C-622/16 P: Recurs introdus la 25 noiembrie 2016 de Scuola Elementare Maria Montessori Srl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 15 septembrie 2016 în cauza T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisia

16

2017/C 38/22

Cauza C-623/16 P: Recurs introdus la 25 noiembrie 2016 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 15 septembrie 2016 în cauza T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisia

17

2017/C 38/23

Cauza C-624/16 P: Recurs introdus la 25 noiembrie 2016 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 15 septembrie 2016 în cauza T-219/13, Ferracci/Comisia

17

2017/C 38/24

Cauza C-638/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) la 12 decembrie 2016 – X, X/État belge

18

2017/C 38/25

Cauza C-640/16 P: Recurs introdus la 9 decembrie 2016 de Greenpeace Energy eG împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a cincea) din 26 septembrie 2016 în cauza T-382/15, Greenpeace Energy eG/Comisia Europeană

19

2017/C 38/26

Cauza C-659/16: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2016 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

20

 

Tribunalul

2017/C 38/27

Cauza T-199/04 RENV: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Gul Ahmed Textile Mills/Consiliul („Dumping — Importuri de lenjerie de pat din bumbac originară din Pakistan — Interesul de a exercita acțiunea — Deschiderea anchetei — Valoare normală construită — Eroare vădită de apreciere — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Dreptul de a fi ascultat în cadrul unei audieri — Comparație între valoarea normală și prețul de export — Rambursarea taxelor la import — Ajustare — Prejudiciu — Legătură de cauzalitate — Dreptul OMC”)

21

2017/C 38/28

Cauza T-169/08 RENV: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – DEI/Comisia [„Concurență — Abuz de poziție dominantă — Piața elenă a furnizării de lignit și piața elenă angro a energiei electrice — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 86 alineatul (1) CE coroborat cu articolul 82 CE — Acordare sau menținere a drepturilor de exploatare a zăcămintelor publice de lignit în favoarea unei întreprinderi publice — Delimitarea piețelor relevante — Existența unei inegalități de șanse — Obligația de motivare — Încredere legitimă — Abuz de putere — Proporționalitate”]

21

2017/C 38/29

Cauza T-421/09 RENV: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – DEI/Comisia [„Concurență — Abuz de poziție dominantă — Piața elenă a furnizării de lignit și piața elenă angro de energie electrică — Decizie de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării articolului 86 alineatul (1) CE coroborat cu articolul 82 CE — Articolul 86 alineatul (3) CE — Obligaţia de motivare — Proporţionalitate — Libertate contractuală”]

22

2017/C 38/30

Cauza T-112/13: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma unei tablete de ciocolată) [„Marcă a Uniunii europene — Procedură de declarare a nulității — Marcă tridimensională — Forma unei tablete de ciocolată — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Caracter distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 52 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 207/2009”]

23

2017/C 38/31

Cauza T-177/13: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – TestBioTech și alții/Comisia („Mediu — Produse modificate genetic — Soia modificată genetic MON 87701 x MON 89788 — Respingere ca neîntemeiată a unei cereri de reexaminare internă a autorizației de introducere pe piață — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere”)

24

2017/C 38/32

Cauza T-466/14: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Spania/Comisia [„Uniunea vamală — Import de produse derivate din ton originare din El Salvador — Recuperare ulterioară a taxelor la import — Cerere de nerecuperare a taxelor la import — Articolul 220 alineatul (2) litera (b) și articolul 236 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Dreptul la bună administrare în cadrul articolului 872a din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 — Eroare a autorităților competente care nu poate fi detectată în mod rezonabil”]

24

2017/C 38/33

Cauza T-548/14: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Spania/Comisia („Uniunea vamală — Import de produse derivate din ton originare din Ecuador — Recuperare ulterioară a taxelor la import — Cerere de nerecuperare a taxelor la import — Articolul 220 alineatul (2) litera (b) și articolul 236 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Notă de informare adresată importatorilor, publicată în Jurnalul Oficial — Bună-credință — Cerere de remitere a taxelor la import — Articolul 239 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92”)

25

2017/C 38/34

Cauza T-758/14: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Infineon Technologies/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Cipuri de memorie pentru carduri inteligente — Decizie prin care se constată încălcarea articolului 101 TFUE — Schimburi de informații comerciale sensibile — Dreptul la apărare — Încălcare prin obiect — Probă — Prescripție — Încălcare unică și continuă — Orientările din 2006 pentru calculul cuantumului amenzilor — Valoarea vânzărilor”)

26

2017/C 38/35

Cauza T-762/14: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Philips și Philips France/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Cipuri de memorie pentru carduri inteligente — Decizie prin care se constată încălcarea articolului 101 TFUE — Schimburi de informații comerciale sensibile — Încălcare prin obiect — Principiul bunei administrări — Obligația de diligență — Probă — Comunicarea privind cooperarea din 2006 — Comunicarea privind tranzacția — Prescripție — Orientările din 2006 pentru calculul cuantumului amenzilor — Valoarea vânzărilor”)

26

2017/C 38/36

Cauza T-808/14: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Spania/Comisia [„Ajutoare de stat — Televiziune digitală — Ajutor pentru dezvoltarea televiziunii digitale terestre în zone izolate și mai puțin urbanizate din Castilla La Mancha — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă — Noțiunea de întreprindere — Activitate economică — Avantaj — Serviciu de interes economic general — Denaturare a concurenței — Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE — Obligație de diligențăe — Terme rezonabil — Securitate juridică — Egalitate de tratament — Proporționalitate — Subsidiaritate — Dreptul la la informare”]

27

2017/C 38/37

Cauzele conexate T-37/15 și T-38/15: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Abertis Telecom Terrestre și Telecom Castilla-La Mancha/Comisia [„Ajutoare de stat — Televiziune digitală — Ajutor pentru utilizarea televiziunii digitale terestre în regiunile îndepărtate și mai puțin urbanizate din Castilla-La Mancha — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă — Noțiunea de întreprindere — Activitate economică — Avantaj — Serviciu de interes economic general — Denaturare a concurenței — Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE — Ajutoare noi”]

28

2017/C 38/38

Cauza T-212/15: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Aldi/EUIPO – Miquel Alimentació Grup (Gourmet) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Gourmet — Mărcile naționale verbale și figurative anterioare GOURMET și Gourmet — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

28

2017/C 38/39

Cauza T-227/15: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Redpur/EUIPO – Redwell Manufaktur (Redpur) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Redpur — Marcă a Uniunii Europene figurativă anterioară redwell INFRAROT HEIZUNGEN — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

29

2017/C 38/40

Cauza T-330/15: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Keil/EUIPO – NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktion (BasenCitrate) [„Marca Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală BasenCitrate — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

30

2017/C 38/41

Cauza T-366/15 P: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2016 – Todorova Androva/Consiliul și alții („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2011 — Neînscrierea pe lista funcționarilor promovabili — Respingerea acțiunii în primă instanță — Articolul 45 din statut — Clauza 4 din Acordul-cadru încheiat CES, UNICE și CEEP cu privire la munca pe durată determinată — Egalitate de tratament — Obligația de motivare — Sarcina probei — Obligația de cercetare judecătorească de către instanța de fond — Excepția de nelegalitate — Regula concordanței între reclamație și acțiunea introdusă în fața instanței Uniunii”)

30

2017/C 38/42

Cauza T-391/15: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Aldi/EUIPO – Cantina Tollo (ALDIANO) [„Marca Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale ALDIANO — Marca Uniunii Europene verbală anterioară ALDI — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Norma 22 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

31

2017/C 38/43

Cauza T-529/15: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative START UP INITIATIVE — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]

32

2017/C 38/44

Cauzele conexate T-678/15 și T-679/15: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 – Novartis/EUIPO (Reprezentarea unei curbe gri și reprezentarea unei curbe verzi) [„Marcă a Uniunii Europene — Cereri de înregistrare a unor mărci ale Uniunii Europene figurative reprezentând o curbă gri și reprezentând o curbă verde — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Simplitatea semnului — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

32

2017/C 38/45

Cauza T-716/15: Hotărârea Tribunalului din 9 noiembrie 2016 – Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Reprezentarea unei zăbale de cal în formă de „h”) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci figurative a Uniunii Europene constituite din reprezentarea unei zăbale de cal în formă de «h» — Mărci figurative anterioare ale Uniunii Europene și spaniolă — Motiv relativ de refuz — Utilizare serioasă a mărcilor anterioare — Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”]

33

2017/C 38/46

Cauza T-826/16 R: Ordonanța vicepreședintelui Tribunalului din 16 decembrie 2016 – Casasnovas Bernad/Comisia („Măsuri provizorii — Funcție publică — Agenţi contractuali — Rezilierea unui contract pe perioadă nedeterminată — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

33

2017/C 38/47

Cauza T-746/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – Andreassons Åkeri și alții/Comisia

34

2017/C 38/48

Cauza T-778/16: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2016 – Irlanda/Comisia

35

2017/C 38/49

Cauza T-834/16: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2016 – QC/Consiliul European

36

2017/C 38/50

Cauza T-837/16: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2016 – Suedia/Comisia

37

2017/C 38/51

Cauza T-838/16: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2016 – BP/FRA

38

2017/C 38/52

Cauza T-842/16: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2016 – Repower/EUIPO – repowermap (REPOWER)

39

2017/C 38/53

Cauza T-843/16: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2016 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

40

2017/C 38/54

Cauza T-844/16: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2016 – Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)

41

2017/C 38/55

Cauza T-848/16: Acțiune introdusă la 1 decembrie 2016 – Deichmann/EUIPO – Vans (V)

41

2017/C 38/56

Cauza T-849/16: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2016 – PGNiG Supply & Trading/Comisia

42

2017/C 38/57

Cauza T-850/16: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2016 – QE/Eurojust

43

2017/C 38/58

Cauza T-854/16: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2016 – Barata/Parlamentul

44

2017/C 38/59

Cauza T-857/16: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2016 – Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forma unui pahar mare)

45

2017/C 38/60

Cauza T-859/16: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2016 – Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

46

2017/C 38/61

Cauza T-860/16: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2016 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

46

2017/C 38/62

Cauza T-861/16: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2016 – C & J Clark International/Comisia

47

2017/C 38/63

Cauza T-862/16: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2016 – fritz-kulturgüter/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

48

2017/C 38/64

Cauza T-863/16: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2016 – Le Pen/Parlamentul

48

2017/C 38/65

Cauza T-869/16: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2016 – Wenger/EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR)

50

2017/C 38/66

Cauza T-873/16: Acțiune introdusă la 8 decembrie 2016 – Groupe Canal+/Comisia

50

2017/C 38/67

Cauza T-878/16: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2016 – Karelia/EUIPO (KARELIA)

52

2017/C 38/68

Cauza T-883/16: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2016 – Republica Polonă/Comisia

52

2017/C 38/69

Cauza T-884/16: Acțiune introdusă la 15 decembrie 2016 – Multiconnect/Comisia

53

2017/C 38/70

Cauza T-885/16: Acțiune introdusă la 15 decembrie 2016 – Mass Response Service/Comisia

54

2017/C 38/71

Cauza T-167/16: Ordonanța Tribunalului din 26 octombrie 2016 – Polonia/Comisia

54

2017/C 38/72

Cauza T-535/16: Ordonanța Tribunalului din 5 decembrie 2016 – McGillivray/Comisia

55


RO

 

Top