Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 6, 9 ianuarie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 6

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
9 ianuarie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 6/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

Tribunalul

2017/C 6/02

Numirea grefierului

2


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 6/03

Cauza C-448/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Germania) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg [Trimitere preliminară — Alimente și ingrediente alimentare noi — Regulamentul (CE) nr. 258/97 — Articolul 1 alineatul (2) litera (c) — Noțiunea „alimente și ingrediente alimentare cu o structură moleculară primară nouă”]

3

2017/C 6/04

Cauza C-465/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 27 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Centrale Raad van Beroep – Țările de Jos) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl (Trimitere preliminară — Articolele 18 și 45 TFUE — Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolele 3 și 94 — Regulamentul (CE) nr. 859/2003 — Articolul 2 alineatele (1) și (2) — Asigurare pentru limită de vârstă și asigurare pentru deces — Foști navigatori resortisanți ai unui stat terț devenit membru al Uniunii Europene în 1995 — Excludere de la dreptul la prestații pentru limită de vârstă)

4

2017/C 6/05

Cauza C-506/14: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 26 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus – Finlanda) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö (Trimitere preliminară — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană — Directiva 2003/87/CE — Articolul 10a — Metodă de alocare a cotelor cu titlu gratuit — Calculul factorului de corecție transsectorial uniform — Decizia 2013/448/UE — Articolul 4 — Anexa II — Validitate — Aplicarea factorului de corecție transsectorial uniform instalațiilor din sectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon — Stabilirea produsului de referință pentru metalul lichid — Decizia 2011/278/UE — Articolul 10 alineatul (9) — Anexa I — Validitate)

5

2017/C 6/06

Cauza C-537/14 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 27 octombrie 2016 – Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) — Marcă figurativă care cuprinde elementele verbale „SO’BiO ētic” — Opoziție a titularului mărcilor verbale și figurative ale Uniunii Europene și naționale care cuprind elementul verbal „SO…?” — Refuzul înregistrării]

6

2017/C 6/07

Cauza C-554/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sofiyski gradski sad – Bulgaria) – Procedură penală împotriva Atanas Ognyanov (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie penală — Decizia-cadru 2008/909/JAI — Articolul 17 — Drept care reglementează executarea unei pedepse — Interpretarea unei norme naționale din statul de executare care prevede o reducere a pedepsei privative de libertate ca urmare a muncii prestate de persoana condamnată în cursul detenției sale în statul emitent — Efectele juridice ale deciziilor-cadru — Obligația de interpretare conformă)

6

2017/C 6/08

Cauza C-590/14: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 26 octombrie 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, fostă Alouminion AE, Comisia Europeană [Recurs — Ajutoare de stat — Producția de aluminiu — Tarif preferențial la energie electrică acordat printr-un contract — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă — Rezilierea contractului — Suspendare judiciară a efectelor rezilierii — Decizie prin care ajutorul este declarat nelegal — Articolul 108 alineatul (3) TFUE — Noțiunile de ajutor existent și de ajutor nou — Distincție]

7

2017/C 6/09

Cauza C-611/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 26 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Retten i Glostrup – Danemarca) – Procedură penală împotriva Canal Digital Danmark A/S (Trimitere preliminară — Practici comerciale neloiale — Directiva 2005/29/CE — Articolele 6 și 7 — Reclamă privind un abonament de televiziune prin satelit — Preț al abonamentului care conține, pe lângă tariful lunar al abonamentului, un tarif semestrial pentru cardul necesar decodării emisiilor — Preț al abonamentului semestrial omis sau prezentat într-un mod mai puțin vizibil decât cel al abonamentului lunar — Acțiune înșelătoare — Omisiune înșelătoare — Transpunerea unei dispoziții a unei directive doar în lucrările pregătitoare ale legii naționale de transpunere, iar nu în însuși textul acestei legi)

8

2017/C 6/10

Cauza C-613/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court – Irlanda) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited [Trimitere preliminară — Articolul 267 TFUE — Competența Curții — Noțiunea „dispoziție a dreptului Uniunii” — Directiva 89/106/CEE — Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții — Standard aprobat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) în temeiul unui mandat acordat de Comisia Europeană — Publicare a standardului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene — Standardul armonizat EN 13242:2002 — Standard național care transpune standardul armonizat EN 13242:2002 — Contencios contractual între particulari — Metodă de constatare a (ne)conformității unui produs cu un standard național care transpune un standard armonizat — Data constatării (ne)conformității unui produs cu standardul respectiv — Directiva 98/34/CE — Procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor și al reglementărilor tehnice — Domeniu de aplicare]

9

2017/C 6/11

Cauza C-41/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court – Irlanda) – Gerard Dowling și alții/Minister for Finance (Regulamentul nr. 407/2010/UE — Mecanism european de stabilizare financiară — Decizia de punere în aplicare 2011/77/UE — Asistență financiară din partea Uniunii Europene pentru Irlanda — Recapitalizarea băncilor naționale — Dreptul societăților — A doua directivă 77/91/CEE — Articolele 8, 25 și 29 — Recapitalizarea unei bănci prin intermediul unei ordonanțe de somare judiciare — Majorare a capitalului social fără decizia adunării generale și fără drept de preempțiune al acționarilor existenți asupra acțiunilor emise — Emisiunea de noi acțiuni la o valoare mai mică decât valoarea lor nominală)

10

2017/C 6/12

Cauza C-42/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 9 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Okresný súd Dunajská Streda – Slovacia) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová (Trimitere preliminară — Directiva 2008/48/CE — Protecția consumatorilor — Credit de consum — Articolul 1, articolul 3 litera (m), articolul 10 alineatele (1) și (2), articolul 22 alineatul (1) și articolul 23 — Interpretarea expresiilor „pe hârtie” și „un alt suport durabil” — Contract care face referire la un alt document — Cerința „formei scrise” în sensul dreptului național — Indicarea informațiilor impuse printr-o referire la parametri obiectivi — Elemente care trebuie indicate într-un contract de credit cu durată fixă — Consecințele absenței informațiilor obligatorii — Proporționalitate)

11

2017/C 6/13

Cauza C-43/15 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 noiembrie 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), LG Electronics Inc. [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii figurative care conţine elementele verbale „compressor technology” — Opoziţia titularului mărcilor verbale KOMPRESSOR PLUS şi KOMPRESSOR — Refuz parţial de înregistrare — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 60 — Regulamentul (CE) nr. 216/96 — Articolul 8 alineatul (3) — Acţiune „accesorie” — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Caracter slab distinctiv al mărcilor naţionale anterioare — Risc de confuzie]

12

2017/C 6/14

Cauza C-114/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 27 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Pau – Franța) –Procedură penală împotriva Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) și alții (Trimitere preliminară — Libera circulație a mărfurilor — Articolele 34 și 36 TFUE — Restricții cantitative — Importuri paralele de produse medicamentoase veterinare — Directiva 2001/82/CE — Articolul 65 — Regim național de autorizare prealabilă — Excluderea crescătorilor de animale de la beneficiul procedurii simplificate de autorizare a introducerii pe piață — Obligația de a dispune de o autorizație de a efectua comerț angro — Obligația de a dispune de un sediu pe teritoriul statului membru de import — Obligații de farmacovigilență)

12

2017/C 6/15

Cauza C-149/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Liège – Belgia) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL (Trimitere preliminară — Directiva 1999/44/CE — Vânzare de bunuri de consum și garanțiile conexe — Domeniu de aplicare — Noțiunea „vânzător” — Intermediar — Împrejurări excepţionale)

13

2017/C 6/16

Cauza C-195/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 26 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – SCI Senior Home, în reorganizare judiciară/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Cooperare judiciară în materie civilă — Proceduri de insolvență — Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 — Articolul 5 — Noțiunea „drepturile reale ale terților” — Sarcină publică ce grevează bunurile imobile și care garantează perceperea impozitului pe teren)

14

2017/C 6/17

Cauza C-211/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 octombrie 2016 – Orange, fostă France Télécom/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Ajutoare de stat — Ajutor acordat de Republica Franceză în favoarea France Télécom — Reforma modului de finanțare a pensiilor funcționarilor de stat afiliați France Télécom — Reducerea contribuției care trebuie plătită statului de France Télécom — Decizie care declară ajutorul compatibil cu piața internă în anumite condiții — Noțiunea „ajutor” — Noțiunea „avantaj economic” — Caracter selectiv — Afectarea concurenței — Denaturarea faptelor — Nemotivare — Înlocuirea motivelor)

14

2017/C 6/18

Cauza C-212/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Mureș – România) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Proceduri de insolvență — Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 — Articolul 4 — Efecte prevăzute de reglementarea unui stat membru asupra creanțelor care nu au făcut obiectul procedurii de insolvență — Decădere — Caracterul fiscal al creanței — Lipsa incidenței — Articolul 15 — Noțiunea „procese în curs de soluționare” — Proceduri de executare silită — Excludere]

15

2017/C 6/19

Cauza C-220/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 octombrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a mărfurilor — Directiva 2007/23/CE — Introducerea pe piață a articolelor pirotehnice — Articolul 6 — Libera circulație a articolelor pirotehnice în conformitate cu cerințele directivei — Reglementare națională care condiționează introducerea pe piață a articolelor pirotehnice de cerințe suplimentare — Obligație de declarare prealabilă la un organism național abilitat să controleze și să modifice instrucțiunile de utilizare a articolelor pirotehnice)

16

2017/C 6/20

Cauza C-243/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale — Articolul 6 alineatul (3) — Convenția de la Aarhus — Participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu — Articolele 6 și 9 — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Proiect de instalare a unei împrejmuiri — Situl protejat Strážovské vrchy — Procedură administrativă de autorizare — Organizație de protecție a mediului — Cerere prin care se urmărește obținerea calității de parte în procedură — Respingere — Cale de atac jurisdicțională]

16

2017/C 6/21

Cauza C-269/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 26 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van Cassatie – Belgia) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad [Trimitere preliminară — Securitate socială — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 4 — Domeniu de aplicare material — Rețineri din pensiile legale pentru limită de vârstă, precum și din orice alt avantaj suplimentar — Articolul 13 — Stabilirea legislației aplicabile — Reședință într-un alt stat membru]

17

2017/C 6/22

Cauza C-276/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Germania) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, în calitate de proprietar [Trimitere preliminară — Medicamente de uz uman — Directiva 2001/83/CE — Domeniu de aplicare — Articolul 2 alineatul (1) — Medicamente preparate industrial sau fabricate printr-o metodă care implică un proces industrial — Articolul 3 punctul 2 — Preparare oficinală]

18

2017/C 6/23

Cauza C-290/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Belgia) – Patrice D'Oultremont și alții/Région wallonne (Trimitere preliminară — Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului — Directiva 2001/42/CE — Articolul 2 litera (a) și articolul 3 alineatul (2) litera (a) — Noțiunea „planuri și programe” — Condiții privind instalarea de eoliene stabilite printr un decret legislativ — Dispoziții privind în special măsuri de securitate, de control, de reabilitare și de siguranță, precum și norme de nivel sonor definite în raport cu destinația zonelor)

19

2017/C 6/24

Cauza C-292/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 27 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Vergabekammer Südbayern – Germania) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Trimitere preliminară — Achiziții publice — Servicii publice de transport de călători cu autobuzul — Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 — Articolul 4 alineatul (7) — Subcontractare — Obligația operatorului de a presta el însuși o mare parte a serviciilor publice de transport de călători — Conținut — Articolul 5 alineatul (1) — Procedură de atribuire a contractului — Atribuirea contractului în conformitate cu Directiva 2004/18/CE)

20

2017/C 6/25

Cauza C-428/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court – Irlanda) – Child and Family Agency/J. D. [Trimitere preliminară — Cooperarea judiciară în materie civilă — Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Articolul 15 — Trimiterea cauzei unei instanțe dintr-un alt stat membru — Domeniu de aplicare — Condiții de aplicare — Instanță mai bine plasată — Interesul superior al copilului]

21

2017/C 6/26

Cauza C-468/15 P: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 26 octombrie 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH [Recurs — Dumping — Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 1138/2011 și (UE) nr. 1241/2012 — Importuri de anumiți alcooli grași și amestecurile lor, originari din India, Indonezia și Malaysia — Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Articolul 2 alineatul (10) litera (i) — Ajustare — Funcții care pot fi asimilate celor ale unui agent care lucrează pe bază de comisioane — Articolul 2 alineatul (10) primul paragraf — Simetrie între valoarea normală și prețul de export — Principiul bunei administrări]

22

2017/C 6/27

Cauza C-482/15 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 26 octombrie 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, fostă Westermann Lernspielverlag GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (Recurs — Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene — Marcă figurativă care cuprinde elementele verbale „bambino” și „lük” — Procedură de opoziție — Marcă figurativă anterioară a Uniunii Europene care cuprinde elementul verbal „bambino” — Refuz parțial al înregistrării — Decăderea mărcii anterioare pe care se întemeia opoziția — Scrisoare a recurentei care informează Tribunalul în legătură cu această decădere — Refuzul Tribunalului de a depune scrisoarea la dosarul cauzei — Nemotivare)

22

2017/C 6/28

Cauza C-439/16 PPU: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 27 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – procedură penală împotriva Emil Milev (Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Cooperare judiciară în materie penală — Directiva (UE) 2016/343 — Articolele 3 și 6 — Aplicare în timp — Control jurisdicțional al arestării preventive a inculpatului — Reglementare națională care interzice, pe durata fazei contencioase a procedurii, să se verifice dacă există motive verosimile să se presupună că inculpatul a săvârșit o infracțiune — Neconformitate cu articolul 5 paragraful 1 litera c și paragraful 4 din Convenția europeană pentru apărarea dreptului omului și a libertăților fundamentale — Marjă de apreciere lăsată de jurisprudența națională instanțelor naționale pentru a decide dacă aplică sau nu aplică respectiva convenție)

23

2017/C 6/29

Cauza C-317/16 P: Recurs introdus la 2 iunie 2016 de Ucraina împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 11 martie 2016 în cauza T-346/14, Yanukovych/Consiliul

23

2017/C 6/30

Cauza C-318/16 P: Recurs introdus la 2 iunie 2016 de Ucraina împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 11 martie 2015 în cauza T-347/14, Yanukovych/Cosiliul

24

2017/C 6/31

Cauza C-319/16 P: Recurs introdus la 2 iunie 2016 de Ucraina împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 11 martie 2015 în cauza T-348/14, Yanukovych/Consiliul

24

2017/C 6/32

Cauza C-488/16 P: Recurs introdus la 13 septembrie 2016 de Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 5 iulie 2016 în cauza T-167/15, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

24

2017/C 6/33

Cauza C-519/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalia) la 5 octombrie 2016 – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Cauza C-531/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 18 octombrie 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras și „Specializuotas transportas” UAB

27

2017/C 6/35

Cauza C-532/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 18 octombrie 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Cauza C-540/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 26 octombrie 2016 – UAB „Spika”, AB „Senoji Baltija”, UAB „Stekutis”, UAB „Prekybos namai Aistra”/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Cauza C-541/16: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Danemarcei

30

2017/C 6/38

Cauza C-543/16: Acțiune introdusă la 27 octombrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

31

 

Tribunalul

2017/C 6/39

Cauza T-579/14: Hotărârea Tribunalului din 9 noiembrie 2016 – Birkenstock Sales/EUIPO (Reprezentarea unui motiv cu linii ondulate încrucișate) [„Marcă a Uniunii Europene — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marcă figurativă care reprezintă un motiv cu linii ondulate încrucișate — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Motiv de suprafață — Aplicarea unui motiv de suprafață pe ambalajul unui produs”]

33

2017/C 6/40

Cauza T-67/15: Hotărârea Tribunalului din 10 noiembrie 2016 – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Mărcile figurative anterioare ale Uniunii Europene BEVERLY HILLS POLO CLUB — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Prezentarea unor probe suplimentare — Putere de apreciere conferită de articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 — Trimitere parțială a cauzei la divizia de opoziție — Articolul 64 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr.o207/2009”]

33

2017/C 6/41

Cauza T-184/15: Hotărârea Tribunalului din 9 noiembrie 2016 – Trivisio Prototyping/Comisia („Contribuție financiară — Al șaselea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative — Contracte privind proiectele ULTRA, CINeSPACE și IMPROVE — Recalificare parțială a acțiunii — Decizie care reprezintă titlu executoriu — Articolul 299 TFUE — Clauză compromisorie — Costuri eligibile — Rambursare a sumelor plătite”)

34

2017/C 6/42

Cauza T-290/15: Hotărârea Tribunalului din 9 noiembrie 2016 – Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii figurative SMARTER TRAVEL a Uniunii Europene — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) şi (c) şi alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Egalitate de tratament”]

35

2017/C 6/43

Cauza T-315/15: Hotărârea Tribunalului din 17 noiembrie 2016 – Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii verbale ELECTRIC HIGHWAY a Uniunii Europene — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

35

2017/C 6/44

Cauza T-579/15: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2016 – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene fortune — Marca germană verbală anterioară FORTUNE-HOTELS — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

36

2017/C 6/45

Cauza T-157/16 P: Hotărârea Tribunalului din 17 noiembrie 2016 – Fedtke/CESE („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Act pur confirmativ — Fapte noi și esențiale — Sarcina probei”)

36

2017/C 6/46

Cauza T-746/15: Ordonanța Tribunalului din 9 noiembrie 2016 – Biofa/Comisia [„Acțiune în anulare — Produse fitosanitare — Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2069 — Autorizare a substanței de bază bicarbonat de sodiu — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”]

37

2017/C 6/47

Cauza T-12/16: Ordonanța Tribunalului din 6 octombrie 2016 – Slovenia/Comisia („FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Slovenia — Adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1059 — Nepronunțare asupra fondului”)

38

2017/C 6/48

Cauza T-281/16 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 11 noiembrie 2016 – Solelec și alții/Parlamentul [„Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de lucrări — Procedură de cerere de ofertă — Lucrări de electricitate (curenți tari) în cadrul proiectului de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer a Parlamentului European din Luxemburg — Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”]

38

2017/C 6/49

Cauza T-738/16: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2016 – La Quadrature du Net și alții/Comisia

39

2017/C 6/50

Cauza T-745/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – BPCE/BCE

40

2017/C 6/51

Cauza T-749/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – Stemcor London și Samac Steel Supplies/Comisia

41

2017/C 6/52

Cauza T-750/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – FV/Consiliul

42

2017/C 6/53

Cauza T-751/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/BCE

42

2017/C 6/54

Cauza T-756/16: Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2016 – Euro Castor Green/EUIPO – Netlon France (Spalier ocultant)

43

2017/C 6/55

Cauza T-757/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – Société générale/BCE

44

2017/C 6/56

Cauza T-758/16: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2016 – Crédit Agricole/BCE

45

2017/C 6/57

Cauza T-760/16: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2016 – Basil/EUIPO – Artex (Fahrradkörbe)

46

2017/C 6/58

Cauza T-763/16: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2016 – Turco/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Cauza T-765/16: Acțiune introdusă la 5 noiembrie 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Cauza T-766/16: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2016 – Hércules Club de Fútbol/Comisia

48

2017/C 6/61

Cauza T-768/16: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2016 – BNP Paribas/BCE

49

2017/C 6/62

Cauza T-770/16: Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2016 – Korwin-Mikke/Parlamentul

50

2017/C 6/63

Cauza T-774/16: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2016 – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L'Hermitage, union des proprietaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Cauza T-780/16: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2016 – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Cauza T-784/16: Acțiune introdusă la 1 noiembrie 2016 – Pilla/Comisia și EACEA

52

2017/C 6/66

Cauza T-785/16: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2016 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Cauza T-795/16: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2016 – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen” (CRABS)

54

2017/C 6/68

Cauza T-796/16: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Reprezentarea unui fir de iarbă verde maroniu într-o sticlă)

54

2017/C 6/69

Cauza T-798/16: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2016 – Hanso Holding/EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Cauza T-720/15: Ordonanța Tribunalului din 16 septembrie 2016 – Comisia/CINAR

56

2017/C 6/71

Cauza T-732/15: Ordonanța Tribunalului din 16 septembrie 2016 – ICA Laboratories și alții/Comisia

56


 

Rectificări

2017/C 6/72

Rectificarea comunicării din Jurnalul Oficial privind cauza T-698/16 ( JO C 441, 28.11.2016 )

57


RO

 

Top