EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:484:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 484, 24 decembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 484

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
24 decembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluţii, recomandări şi avize

 

RECOMANDĂRI

 

Consiliu

2016/C 484/01

Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți

1


 

II   Comunicări

 

DECLARAŢII COMUNE

2016/C 484/02

Declarație comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017

7

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2016/C 484/03

Comunicarea Comisiei privind recunoașterea oficială a faptului că anumite acte din dreptul Uniunii în domeniul agricol au devenit caduce

9

2016/C 484/04

Comunicare în conformitate cu articolul 34 alineatul (7) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la deciziile referitoare la informațiile obligatorii emise de autoritățile vamale ale statelor membre privind clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală

17

2016/C 484/05

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.7930 – ABP Group/Fane Valley Group/Slaney Foods) ( 1 )

18


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

2016/C 484/06

Decizia Biroului Parlamentului European din 12 decembrie 2016 de modificare a normelor de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European

19

 

Comisia Europeană

2016/C 484/07

Rata de schimb a monedei euro

21

2016/C 484/08

Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis în cadrul reuniunii din 15 octombrie 2015 referitor la un proiect de decizie privind cazul AT.39639(2) – Optical Disk Drives – Raportor: Austria

22

2016/C 484/09

Raport final al consilierului-auditor – Unități de disc optice (AT.39639)

23

2016/C 484/10

Rezumatul Deciziei Comisiei din 21 octombrie 2015 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39639 – Optical Disk Drives) [notificată cu numărul C(2015) 7135]

27

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2016/C 484/11

Actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (text codificat)

30

2016/C 484/12

Accize – Cooperarea administrativă – Lista autorităților competente menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului (cooperarea administrativă în domeniul accizelor) [Prezenta listă regrupează autoritățile în numele cărora trebuie aplicat Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004]

34

2016/C 484/13

Comunicarea Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Abrogarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate ( 1 )

36


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top