EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:459:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 459, 9 decembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 459

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
9 decembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2016/C 459/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8046 – TUI/Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8136 – BASF/Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8281 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8289 – Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA) ( 1 )

2


 

III   Acte pregătitoare

 

Banca Centrală Europeană

2016/C 459/05 CON/2016/49

Avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (CON/2016/49)

3


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2016/C 459/06

Aviz în atenția persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2016/849 a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2016/2217 a Consiliului

7

 

Comisia Europeană

2016/C 459/07

Rata de schimb a monedei euro

9

2016/C 459/08

Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului [Publicarea referințelor documentelor de evaluare europene în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011]  ( 1 )

10

 

Curtea de Conturi

2016/C 459/09

Raportul special nr. 28/2016 – „Gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății în UE: au fost făcuți pași importanți în acest sens, dar sunt necesare eforturi suplimentare”

15

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2016/C 459/10

Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit

16


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2016/C 459/11

Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de anumite tipuri de oțel rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

17

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2016/C 459/12

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

28


 

Rectificări

2016/C 459/13

Rectificare la cererea de propuneri – „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica agricolă comună (PAC)” pentru anul 2017 ( JO C 401, 29.10.2016 )

31


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top