EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 441, 28 noiembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 441

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
28 noiembrie 2016


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 441/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 441/02

Cauza C-218/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Campobasso – Italia) – procedură penală împotriva Gianpaolo Paoletti și alții (Trimitere preliminară — Articolul 6 TUE — Articolul 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Principiul retroactivității legii penale mai favorabile — Resortisanți italieni care au organizat intrarea ilegală pe teritoriul italian a unor resortisanți români — Fapte săvârșite înainte de aderarea României la Uniune — Efectul aderării României asupra infracțiunii de facilitare a imigrației ilegale — Punere în aplicare a dreptului Uniunii — Competența Curții)

2

2016/C 441/03

Cauza C-318/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italia) – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano [Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice de lucrări — Directiva 2004/18/CE — Articolul 7 litera (c) — Valoarea pragurilor pentru contractele de achiziții publice — Prag neatins — Oferte anormal de mici — Excludere automată — Posibilitate a autorității contractante — Obligații ale autorității contractante care rezultă din libertatea de stabilire, din libera prestare a serviciilor și din principiul general al nediscriminării — Contracte de achiziții care pot prezenta un interes transfrontalier cert]

3

2016/C 441/04

Cauza C-412/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hessisches Finanzgericht – Germania) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoare adăugată — Directiva 2006/112/CE — Scutiri pentru anumite activități de interes general — Articolul 132 alineatul (1) litera (d) — Livrare de organe, sânge și lapte, de proveniență umană — Conținut — Plasmă din sânge uman transformată și utilizată în scopuri industriale)

3

2016/C 441/05

Cauza C-466/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franța) – Jean-Michel Adrien și alții/Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Trimitere preliminară — Libera circulație a lucrătorilor — Funcționari naționali detașați în cadrul unei instituții sau al unui organism al Uniunii — Pensie pentru limită de vârstă — Drept de opțiune — Suspendarea sau menținerea afilierii la sistemul național de pensii — Limitarea cumulului pensiei dobândite în cadrul sistemului național de pensii cu cea dobândită în cadrul sistemului de pensii al Uniunii)

4

2016/C 441/06

Cauza C-572/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 5 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Riigikohus – Estonia) – F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ [Trimitere preliminară — Proprietate industrială și comercială — Brevet — Certificat suplimentar de protecție — Regulamentul (CE) nr. 469/2009 — Articolul 21 alineatul (2) — Dispoziții tranzitorii — Certificat acordat în conformitate cu legislația națională a unui stat membru înainte de aderarea la Uniunea Europeană — Interpretarea articolului 21 alineatul (2) — Durata de validitate a certificatului — Validitatea articolului 21 alineatul (2) — Adaptarea dreptului derivat care rezultă în mod direct din actul de aderare — Necompetența Curții]

5

2016/C 441/07

Cauza C-576/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 5 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulgaria) – Маya Маrinova ET/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 2 alineatul (1) litera (a) — Articolul 9 alineatul (1) — Articolul 14 alineatul (1) — Articolele 73, 80 și 273 — Principiile neutralității fiscale și proporționalității — Fraudă fiscală — Nereguli în contabilitate — Disimulare de livrări și de venituri — Stabilirea bazei de impozitare]

5

2016/C 441/08

Cauza C-583/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 5 octombrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Portugheză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Politica transporturilor — Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 — Operator de transport rutier — Simplificare și cooperare administrativă — Articolul 16 alineatele (1) și (5) — Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier — Interconexiune a registrelor electronice naționale]

6

2016/C 441/09

Cauza C-23/16: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 5 octombrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Polonă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 — Norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier — Articolul 16 alineatele (1) și (5) — Registru electronic național al întreprinderilor de transport rutier — Lipsa unei interconectări cu registrele electronice naționale ale celorlalte state membre]

7

2016/C 441/10

Cauza C-472/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spania) la 24 august 2016 – Jorge Luís Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid e IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Cauza C-474/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d’appel de Colmar (Franța) la 29 august 2016 – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Cauza C-486/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Spania) la 12 septembrie 2016 – Bankia S.A./Alfredo Sánchez Martínez și Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Cauza C-491/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 14 septembrie 2016 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

10

2016/C 441/14

Cauza C-498/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 19 septembrie 2016 – Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Cauza C-505/16 P: Recurs formulat la 23 septembrie 2016 de Olga Stanislavivna Yanukovych, în calitate de moștenitoare a lui Viktor Viktorovych Yanukovych împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 12 iulie 2016 în cauza T-347/14, Olga Stanislavivna Yanukovych/Consiliul Uniunii Europene

11

2016/C 441/16

Cauza C-507/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 26 septembrie 2016 – „Entertainment Bulgaria System” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

13

2016/C 441/17

Cauza C-511/16: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2016 – Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului

13

 

Tribunalul

2016/C 441/18

Cauza T-351/13: Hotărârea Tribunalului din 18 octombrie 2016 – Crown Equipment (Suzhou) și Crown Gabelstapler/Consiul [„Dumping — Import de transpalete manuale și componente de bază ale acestora originare din China — Taxă antidumping definitivă — Acțiune în anulare — Afectare directă — Afectare individuală — Admisibilitate — Stabilirea valorii normale — Articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Regula taxei celei mai mici — Articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1225/2009 — Obligația de motivare”]

15

2016/C 441/19

Cauza T-367/14: Hotărârea Tribunalului din 18 octombrie 2016 – August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca verbală a Uniunii Europene Fruitfuls — Utilizare serioasă — Articolul 51alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

15

2016/C 441/20

Cauza T-418/14: Hotărârea Tribunalului din 18 octombrie 2016 – Sina Bank/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară — Înghețarea fondurilor — Acțiune în anulare — Termen de introducere a acţiunii — Adaptarea concluziilor — Admisibilitate — Obligația de motivare — Dreptul la apărare — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Eroare vădită de apreciere — Modularea efectelor în timp ale unei anulări”)

16

2016/C 441/21

Cauza T-824/14: Hotărârea Tribunalului din 18 octombrie 2016 – Eveready Battery Company/EUIPO – Hussain și alții (POWER EDGE) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative POWER EDGE — Marca Uniunii Europene verbală anterioară EDGE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 15 alineatul (1) și articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009”]

17

2016/C 441/22

Cauza T-56/15: Hotărârea Tribunalului din 18 octombrie 2016 – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG/EUIPO (BRAUWELT) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale BRAUWELT — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Caracter distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 — Dreptul de a fi ascultat — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”)

18

2016/C 441/23

Cauza T-776/15: Hotărârea Tribunalului din 18 octombrie 2016 – Meissen Keramik/EUIPO (MEISSEN KERAMIK) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene MEISSEN KERAMIK — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

19

2016/C 441/24

Cauza T-662/16: Acțiune introdusă la 12 septembrie 2016 – Gall Pharma/EUIPO – Pfizer Inc. (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Cauza T-667/16 P: Recurs introdus la 19 septembrie 2016 de Pieter De Meyer și alții împotriva Hotărârii din 20 iulie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-113/15, Adriaen și alții/Comisia

20

2016/C 441/26

Cauza T-668/16 P: Recurs introdus la 19 septembrie 2016 de HL împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 20 iulie 2016 în cauza F-112/15, HL/Comisia

22

2016/C 441/27

Cauza T-681/16: Acțiune introdusă la 23 septembrie 2016 – Henkel Electronic Materials (Belgium)/Comisia

23

2016/C 441/28

Cauza T-682/16: Acțiune introdusă la 23 septembrie 2016 – Franța/Comisia

24

2016/C 441/29

Cauza T-689/16: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2016 – PL/Comisia

25

2016/C 441/30

Cauza T-691/16: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2016 – Elevolution Engenharia/Comisia

26

2016/C 441/31

Cauza T-692/16: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2016 – CJ/ECDC

26

2016/C 441/32

Cauza T-693/16 P: Recurs introdus la 28 septembrie 2016 de HG împotriva Hotărârii din 19 iulie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-149/15, HG/Comisia

27

2016/C 441/33

Cauza T-695/16 P: Recurs introdus la 29 septembrie 2016 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii din 20 iulie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-104/15, U (*1) /Comisia

28

2016/C 441/34

Cauza T-698/16: Acțiune introdusă la 23 septembrie 2016 – Trasta Komercbanka și alții/BCE

29

2016/C 441/35

Cauza T-702/16 P: Recurs introdus la 30 septembrie 2016 de José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel împotriva Hotărârii din 20 iulie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-126/15, Barroso Truta și alții/Curtea

30

2016/C 441/36

Cauza T-715/16: Acțiune introdusă la 7 octombrie 2016 – Pebagua/Comisia

31

2016/C 441/37

Cauza T-717/16: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2016 – Waldhausen/EUIPO (Reprezentarea siluetei unui cap de cal)

31

2016/C 441/38

Cauza T-719/16: Acțiune introdusă la 7 octombrie 2016 – Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Cauza T-720/16: Acțiune introdusă la 10 octombrie 2016 – ARFEA/Comisia

32

2016/C 441/40

Cauza T-724/16 P: Recurs introdus la 12 octombrie 2016 de Giorgio Cocchi și Nicola Falcione împotriva Ordonanței din 2 august 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-134/11, Cocchi și Falcione/Comisia

34


(*1)Informații șterse în contextul cadrului legal de protecție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 


RO

 

Din motive de protecție a datelor cu caracter personal și/sau de confidențialitate, anumite informații conținute în prezenta ediție nu mai pot fi puse la dispoziție; ca urmare, o nouă versiune autentică este publicată.

Top