EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:407:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 407, 4 noiembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 407

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
4 noiembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2015-2016
Ședințele dintre 8 și 11 iunie 2015
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 247, 7.7.2016 .
TEXTE ADOPTATE
Ședința din 24 iunie 2015
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 256, 14.7.2016 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 9 iunie 2015

2016/C 407/01

Rezoluţia Parlamentului European din 9 iunie 2015 referitoare la strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 (2014/2152(INI))

2

2016/C 407/02

Rezoluţia Parlamentului European din 9 iunie 2015 referitoare la Strategia pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe (2014/2206(INI))

18

2016/C 407/03

Rezoluţia Parlamentului European din 9 iunie 2015 referitoare la „Către un nou consens privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală: un plan de acțiune al UE” (2014/2151(INI))

25

 

Miercuri, 10 iunie 2015

2016/C 407/04

Rezoluţia Parlamentului European din 10 iunie 2015 referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (2015/2001(INI))

35

2016/C 407/05

Rezoluţia Parlamentului European din 10 iunie 2015 referitoare la Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF (2015/2699(RSP))

42

2016/C 407/06

Rezoluţia Parlamentului European din 10 iunie 2015 referitoare la situația din Ungaria (2015/2700(RSP))

46

2016/C 407/07

Rezoluţia Parlamentului European din 10 iunie 2015 referitoare la Raportul Comisiei din 2014 cu privire la progresele înregistrate de Turcia (2014/2953(RSP))

50

 

Joi, 11 iunie 2015

2016/C 407/08

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2015 referitoare la Siria: situația din Palmyra și cazul lui Mazen Darwish (2015/2732(RSP))

61

2016/C 407/09

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2015 referitoare la Paraguay: aspecte juridice legate de sarcina în rândul minorelor (2015/2733(RSP))

66

2016/C 407/10

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2015 referitoare la situația din Nepal după producerea cutremurelor (2015/2734(RSP))

70

2016/C 407/11

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2015 referitoare la situația militară strategică din bazinul Mării Negre în urma anexării ilegale a Crimeii de către Rusia (2015/2036(INI))

74

2016/C 407/12

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2015 referitoare la dezvăluirile recente privind cazurile de corupție la nivel înalt din cadrul FIFA (2015/2730(RSP))

81

 

Miercuri, 24 iunie 2015

2016/C 407/13

Rezoluţia Parlamentului European din 24 iunie 2015 referitoare la evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări (2014/2145(INI))

86


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 24 iunie 2015

2016/C 407/14

Decizia Parlamentului European din 24 iunie 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos (2015/2015(IMM))

96

2016/C 407/15

Decizia Parlamentului European din 24 iunie 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Udo Voigt (2015/2072(IMM))

98


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 9 iunie 2015

2016/C 407/16

P8_TA(2015)0217
Rata de ajustare pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iunie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))
P8_TC1-COD(2015)0070
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iunie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015

100

 

Miercuri, 10 iunie 2015

2016/C 407/17

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 iunie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

101

2016/C 407/18

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 iunie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE))

102

2016/C 407/19

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 iunie 2015 referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la protocolul din 16 octombrie 2001 la aceasta (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

103

2016/C 407/20

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 iunie 2015 referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))

104

 

Miercuri, 24 iunie 2015

2016/C 407/21

P8_TA(2015)0236
Fondul european de investiții strategice ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 iunie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))
P8_TC1-COD(2015)0009
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 iunie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/… al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice

105

2016/C 407/22

Rezoluţia Parlamentului European din 24 iunie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/000 TA 2015 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

107


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top