Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 402, 31 octombrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 402

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
31 octombrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 402/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 402/02

Cauza C-113/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 septembrie 2016 – Republica Federală Germania/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Alegerea temeiului juridic — Articolul 43 alineatul (2) TFUE sau articolul 43 alineatul (3) TFUE — Organizarea comună a piețelor produselor agricole — Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 — Articolul 7 — Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 — Articolul 2 — Măsuri privind stabilirea prețurilor — Praguri de referință — Preţuri de intervenție]

2

2016/C 402/03

Cauza C-409/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 8 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Clasificarea mărfurilor — Interpretarea unei subpoziții din Nomenclatura combinată — Directiva 2008/118/CE — Import de produse accizabile — Procedură vamală suspensivă sau regim vamal suspensiv — Consecințele unei declarații vamale în care se indică o subpoziție incorectă din Nomenclatura combinată — Nereguli în cursul deplasării unor produse accizabile)

3

2016/C 402/04

Cauza C-549/14: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 7 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Højesteret – Danemarca) – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Trimitere preliminară — Achiziții publice — Directiva 2004/18/CE — Articolul 2 — Principiul egalității de tratament — Obligația de transparență — Contract privind livrarea unui sistem de comunicații complex — Dificultăți de executare — Dezacord al părților cu privire la răspunderi — Tranzacție — Reducerea întinderii contractului — Transformarea unei închirieri de bunuri într-o vânzare — Modificare substanțială a unui contract — Justificare prin oportunitatea obiectivă de a găsi o soluție amiabilă)

4

2016/C 402/05

Cauza C-584/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 septembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Elenă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2006/12/CE — Directiva 91/689/CEE — Directiva 1999/31/CE — Gestionarea deșeurilor — Hotărâre a Curții de constatare a unei neîndepliniri a obligațiilor — Neexecutare — Articolul 260 alineatul (2) TFUE — Sancțiuni pecuniare — Penalitate cu titlu cominatoriu — Sumă forfetară]

4

2016/C 402/06

Cauza C-101/15 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 septembrie 2016 – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Comisia Europeană [Recurs — Înțelegeri — Articolul 101 TFUE — Articolul 53 din Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 — Piața europeană a sticlei auto — Acorduri de împărțire a piețelor și schimburi de informații sensibile din punct de vedere comercial — Amenzi — Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Punctul 13 — Valoarea vânzărilor — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 23 alineatul (2) al doilea paragraf — Plafonul legal al amenzii — Rata de schimb pentru calculul plafonului amenzii — Cuantumul amenzii — Competență de fond — Întreprinderi monoprodus — Proporționalitate — Egalitate de tratament]

5

2016/C 402/07

Cauza C-121/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franța) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, fostă GDF Suez (Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Directiva 2009/73/CE — Energie — Sectorul gazelor naturale — Stabilirea prețurilor de furnizare a gazelor naturale clienților finali — Tarife reglementate — Obstacol — Compatibilitate — Criterii de apreciere — Obiective privind siguranța aprovizionării și coeziunea teritorială)

6

2016/C 402/08

Cauza C-160/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker [Trimitere preliminară — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29/CE — Societate informațională — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe — Articolul 3 alineatul (1) — Comunicare publică — Noțiune — Internet — Hiperlinkuri care dau acces la opere protejate, devenite accesibile pe un alt site internet fără autorizația titularului — Opere nepublicate încă de titular — Postarea unor astfel de linkuri în scopuri lucrative]

7

2016/C 402/09

Cauza C-180/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 8 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Nacka tingsrätt – Mark – och miljödomstolen – Suedia) – Borealis AB și alții/Naturvårdsverket (Trimitere preliminară — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană — Directiva 2003/87/CE — Articolul 10a — Metodă de alocare a cotelor cu titlu gratuit — Calcul al factorului de corecție transsectorial uniform — Decizia 2013/448/UE — Articolul 4 — Anexa II — Validitate — Stabilirea produsului de referință pentru metalul lichid — Decizia 2011/278/UE — Anexa I — Validitate — Articolul 3 litera (c) — Articolul 7 — Articolul 10 alineatele (1)-(3) și (8) — Anexa IV — Alocarea cu titlu gratuit a cotelor pentru consumul și pentru exportul de căldură — Căldură măsurabilă exportată către gospodării private — Interzicerea dublei contabilizări a emisiilor și a alocării duble a cotelor)

7

2016/C 402/10

Cauza C-182/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa – Letonia) – procedură privind extrădarea lui Aleksei Petruhhin (Trimitere preliminară — Cetățenia Uniunii Europene — Extrădare către un stat terț a unui resortisant al unui stat membru care și-a exercitat dreptul la liberă circulație — Domeniul de aplicare al dreptului Uniunii — Protecția resortisanților unui stat membru împotriva extrădării — Lipsa protecției resortisanților celorlalte state membre — Restricție privind libera circulație — Justificare întemeiată pe prevenirea impunității — Proporționalitate — Verificarea garanțiilor prevăzute la articolul 19 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene)

9

2016/C 402/11

Cauza C-225/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Reggio Calabria – Italia) – Procedură penală împotriva lui Domenico Politanò (Trimitere preliminară — Articolul 49 TFUE — Libertatea de stabilire — Jocuri de noroc — Restricții — Motive imperative de interes general — Proporționalitate — Achiziții publice — Condiții de participare la o procedură de cerere de ofertă și evaluarea capacității economice și financiare — Excluderea ofertantului pentru neprezentarea de documente doveditoare ale capacității sale economice și financiare, eliberate de două instituții bancare distincte — Directiva 2004/18/CE — Articolul 47 — Aplicabilitate)

9

2016/C 402/12

Cauza C-310/15: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 7 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, succesoare în drepturi a Sony France SA (Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Practici comerciale neloiale — Directiva 2005/29/CE — Articolele 5 și 7 — Ofertă comună — Vânzare a unui computer echipat cu programe informatice preinstalate — Informație semnificativă referitoare la preț — Omisiune înșelătoare — Imposibilitatea consumatorului de a obține același model de computer neechipat cu programe informatice)

10

2016/C 402/13

Cauza C-459/15 P: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 8 septembrie 2016 – Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Măsuri restrictive luate împotriva Republicii Islamice Iran — Lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Sprijin logistic pentru guvernul iranian — Includerea numelui recurentei)

11

2016/C 402/14

Cauza C-461/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 8 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland [Trimitere preliminară — Mediu — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană — Directiva 2003/87/CE — Alocare armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii — Decizia 2011/278/UE — Modificarea alocării — Articolul 24 alineatul (1) — Obligația de informare care revine operatorului instalației — Întindere]

11

2016/C 402/15

Cauza C-294/16 PPU: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 28 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Polonia) – JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgenţă — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Articolul 26 alineatul (1) — Mandat european de arestare — Efectele predării — Computarea detenției executate în statul membru de executare — Noţiunea „detenție” — Măsuri de restrângere a libertății altele decât detenția — Arest la domiciliu însoțit de purtarea unei brățări electronice — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 6 și 49]

12

2016/C 402/16

Cauza C-328/16: Acțiune introdusă la 10 iunie 2016 – Comisia Europeană/Grecia

13

2016/C 402/17

Cauza C-376/16 P: Recurs introdus la 7 iulie 2016 de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 27 aprilie 2016 în cauza T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

14

2016/C 402/18

Cauza C-393/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 14 iulie 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Cauza C-425/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 1 august 2016 – Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Cauza C-431/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spania) la 2 august 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Cauza C-462/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 17 august 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Cauza C-464/16: Recurs introdus la 18 august 2016 de Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a patra) din 20 iulie 2016 în cauza T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Comisia Europeană

20

2016/C 402/23

Cauza C-465/16 P: Recurs introdus la 20 august 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 9 iunie 2016 în cauza T-276/13, Growth Energy and Renewable Fuels Association/Consiliul Uniunii Europene

21

2016/C 402/24

Cauza C-466/16 P: Recurs introdus la 20 august 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 9 iunie 2016 în cauza T-277/13, Marquis Energy LLC/Consiliul Uniunii Europene

22

 

Tribunalul

2016/C 402/25

Cauza T-220/13: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori/Comisia [„Ajutoare de stat — Impozit municipal pe bunuri imobile — Scutire acordată entităților necomerciale care desfășoară activități specifice — Codul privind impozitul pe venit — Scutire de impozitul municipal unic — Decizie prin care în parte se constată inexistența unui ajutor de stat și în parte se declară ajutorul incompatibil cu piața internă — Acțiune în anulare — Act normativ care nu presupune măsuri de executare — Afectare directă — Admisibilitate — Imposibilitate absolută de recuperare — Articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Obligația de motivare”]

25

2016/C 402/26

Cauza T-392/13: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – La Ferla/Comisia și ECHA („REACH — Redevență datorată pentru înregistrarea unei substanțe — Reducere acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii — Eroare în declarația referitoare la dimensiunea întreprinderii — Recomandarea 2003/361/CE — Decizie care impune o taxă administrativă — Cerere de informații — Competența ECHA — Proporționalitate”)

25

2016/C 402/27

Cauza T-472/13: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2016 – Lundbeck/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața medicamentelor antidepresive care conțin ingredientul farmaceutic activ citalopram — Noțiunea de restrângere a concurenței prin obiect — Concurență potențială — Medicamente generice — Bariere la intrarea pe piață, rezultate din existența unor brevete — Acorduri încheiate între titularul de brevete și întreprinderile de medicamente generice — Articolul 101 alineatele (1) și (3) TFUE — Erori de drept și de apreciere — Motivare — Dreptul la apărare — Securitate juridică — Amenzi”)

26

2016/C 402/28

Cauza T-620/13: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Marchi Industriale/ECHA („REACH — Redevență datorată pentru înregistrarea unei substanțe — Reducere acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii — Eroare în declarația referitoare la dimensiunea întreprinderii — Recomandarea 2003/361/CE — Decizie care impune o taxă administrativă — Stabilirea dimensiunii întreprinderii — Competența ECHA — Obligația de motivare”)

27

2016/C 402/29

Cauza T-695/13: Hotărârea Tribunalului din 13 septembrie 2016 – ENAC/INEA („Sprijin financiar — Proiecte de interes comun în domeniul rețelelor transeuropene de transport și de energie — Realizarea unui studiu pentru dezvoltarea intermodală a aeroportului Bergame-Orio al Serio — Determinarea cuantumului final al sprijinului financiar — Costuri neeligibile — Eroare de drept — Obligație de motivare”)

27

2016/C 402/30

Cauza T-80/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – PT Musim Mas/Consiliul [„Dumping — Importuri de biomotorină originară din Indonezia — Percepere definitivă a taxei antidumping provizorii — Taxă antidumping definitivă — Dreptul la apărare — Articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Valoare normală — Costuri de producție”]

28

2016/C 402/31

Cauza T-111/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Unitec Bio/Consiliul („Dumping — Importuri de biomotorină originară din Argentina — Taxă antidumping definitivă — Acțiune în anulare — Afectare directă — Afectare individuală — Admisibilitate — Articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Valoare normală — Costuri de producție”)

29

2016/C 402/32

Cauzele conexate T-112/14- T-116/14 și T-119/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Molinos Río de la Plata și alții/Consiliul [„Dumping — Importuri de biomotorină originară din Argentina — Taxă antidumping definitivă — Acțiune în anulare — Asociație profesională — Afectare directă — Afectare individuală — Admisibilitate — Articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Valoare normală — Costuri de producție”]

30

2016/C 402/33

Cauza T-117/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Cargill/Consiliul [„Dumping — Importuri de biomotorină originară din Argentina — Taxă antidumping definitivă — Acțiune în anulare — Afectare directă — Afectare individuală — Admisibilitate — Articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Valoare normală — Costuri de producție”]

31

2016/C 402/34

Cauza T-118/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – LDC Argentina/Consiliul [„Dumping — Importuri de biomotorină originară din Argentina — Taxă antidumping definitivă — Articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Valoare normală — Costuri de producție”]

31

2016/C 402/35

Cauza T-120/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – PT Ciliandra Perkasa/Consiliul [„Dumping — Importuri de biomotorină originară din Indonezia — Taxă antidumping definitivă — Articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Valoare normală — Costuri de producție”]

32

2016/C 402/36

Cauza T-139/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia și PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiliul [„Dumping — Importuri de biomotorină originară din Indonezia — Taxă antidumping definitivă — Articolul 2 alineatele (3) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Valoare normală — Costuri de producție”]

33

2016/C 402/37

Cauza T-340/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Klyuyev/Consiliul („Politica externă şi de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețare a fondurilor — Lista persoanelor, entităților şi organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor şi a resurselor economice — Includerea numelui reclamantului — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Temei legal — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Nerespectarea criteriilor de includere în listă — Eroare vădită de apreciere — Dreptul de proprietate — Dreptul la reputație”)

34

2016/C 402/38

Cauza T-346/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Yanukovych/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețare a fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Includerea numelui reclamantului — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Temei legal — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Abuz de putere — Nerespectarea criteriilor de includere în listă — Eroare vădită de apreciere — Dreptul de proprietate”)

35

2016/C 402/39

Cauza T-348/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Yanukovych/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețare a fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Includerea numelui reclamantului — Obligația de motivare — Temei legal — Dreptul la apărare — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Abuz de putere — Nerespectarea criteriilor de includere în listă — Eroare vădită de apreciere — Dreptul de proprietate”)

36

2016/C 402/40

Cauza T-386/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – FIH Holding și FIH Erhvervsbank/Comisia („Ajutoare de stat — Sectorul bancar — Ajutor acordat băncii daneze FIH sub forma unui transfer al activelor sale depreciate către o filială nouă și achiziționarea ulterioară a acestora de către organismul danez însărcinat cu garantarea stabilității financiare — Ajutoare de stat în favoarea băncilor în perioada de criză — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă — Noțiunea de ajutor — Criteriul investitorului privat — Criteriul creditorului privat — Calculul cuantumului ajutorului — Obligația de motivare”)

37

2016/C 402/41

Cauza T-481/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/EIT („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Furnizare de servicii de dezvoltare a unei platforme de gestionare a informațiilor și a cunoștințelor — Servicii de dezvoltare de software și de menținere a disponibilității și a eficienței serviciilor informatice — Refuz de clasare pe prima poziție a ofertei unui ofertant — Criterii de selecție — Criterii de atribuire — Obligația de motivare — Erori vădite de apreciere — Acces la documente — Răspundere extracontractuală”)

37

2016/C 402/42

Cauza T-698/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Comisia [„Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Servicii externe referitoare la dezvoltarea, la studiul și la suportul unor sisteme de informare (ESP DESIS III) — Clasarea unui ofertant în procedura în cascadă — Obligație de motivare — Oferte anormal de mici — Principiul liberei concurențe — Răspundere extracontractuală”]

38

2016/C 402/43

Cauza T-710/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Herbert Smith Freehills/Consiliul [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente referitoare la discuțiile prealabile adoptării Directivei privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe — Refuzul accesului — Excepție referitoare la protecția consultanței juridice — Dreptul la apărare — Interes public superior”]

39

2016/C 402/44

Cauza T-800/14: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Philip Morris/Comisia [„Accesul la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente elaborate în cadrul lucrărilor pregătitoare care au condus la adoptarea directivei privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe — Refuzul accesului — Excepție referitoare la protecția procesului decizional — Dreptul la apărare — Interes public superior”]

39

2016/C 402/45

Cauza T-51/15: Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2016 – PAN Europe/Comisia [„Accesul la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 — Documente referitoare la perturbatorii endocrini — Refuz parțial al accesului — Excepție referitoare la protecția procesului decizional — Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1049/2001”]

40

2016/C 402/46

Cauza T-91/15: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – AEDEC/Comisia („Cercetare și dezvoltare tehnologică — Programul-cadru pentru cercetare și inovare «Orizont 2020» — Cereri de propuneri pentru programele de lucru 2014-2015 — Decizie a Comisiei prin care se declară neeligibilă propunerea prezentată de reclamantă — Obligația de motivare — Dreptul la apărare — Proporționalitate — Transparență — Eroare vădită de apreciere”)

41

2016/C 402/47

Cauza T-359/15: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Roméo has a Gun by Romano Ricci — Mărcile Uniunii Europene verbale anterioare NINA RICCI şi RICCI — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare — Atingere adusă renumelui — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009”]

41

2016/C 402/48

Cauza T-485/15: Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2016 – Alsharghawi/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Libia — Înghețarea fondurilor — Lista persoanelor care fac obiectul restricțiilor privind intrarea și tranzitul pe teritoriul Uniunii Europene — Funcția de fost șef de cabinet al lui Muammar Qadhafi — Alegerea temeiului juridic — Obligație de motivare — Dreptul la apărare — Prezumția de nevinovăție — Proporționalitate — Libertate de deplasare — Drept de proprietate — Obligația de a justifica temeinicia măsurii”)

42

2016/C 402/49

Cauza T-565/15: Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) [„Marca Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MERLIN’S KINDERWELT — Marcă națională verbală anterioară KINDER — Motiv relativ de refuz — Lipsă de similitudine între semne — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

42

2016/C 402/50

Cauza T-566/15: Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) [„Marca Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative MERLIN’S KINDERWELT — Marcă națională verbală anterioară KINDER — Motiv relativ de refuz — Lipsa unei similitudini între semne — Lipsa unui risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

43

2016/C 402/51

Cauza T-633/15: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – JT International/EUIPO – Habanos (PUSH) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene PUSH — Marca Benelux și mărcile naționale verbale și figurative anterioare PUNCH — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Identitatea produselor — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr.o207/2009”]

44

2016/C 402/52

Cauza T-384/15: Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2016 – EDF Luminus/Parlamentul European [„Clauză compromisorie — Contract de furnizare a energiei electrice CNT(2009) nr. 137 — Plata de către Parlament a contribuției regionale plătite de reclamantă Regiunii Bruxelles-Capitală și calculată pe baza puterii puse la dispoziția Parlamentului — Lipsa unei obligații contractuale — Lipsa unei obligații rezultate din dispozițiile dreptului național aplicabil”]

44

2016/C 402/53

Cauza T-511/15: Ordonanța Tribunalului din 30 august 2016 – Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) („Marca Uniunii Europene — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

45

2016/C 402/54

Cauza T-544/15: Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2016 – Terna/Comisia („Acțiune în anulare — Proiecte de interes comun ale Uniunii — Contribuție financiară a Uniunii în două proiecte în domeniul rețelelor energetice transeuropene — Reducerea contribuției financiare acordate inițial în urma unui audit — Act pregătitor — Act care nu este supus căilor de atac — Inadmisibilitate”)

46

2016/C 402/55

Cauza T-584/15: Ordonanța Tribunalului din 14 septembrie 2016 – POA/Comisia [„Acțiune în anulare — Cerere de înregistrare a unei denumiri de origine protejată («Halloumi» sau «Hellim») — Decizie de publicare în Jurnalul Oficial, seria C, a unei cereri de înregistrare a unei denumiri de origine protejate în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 — Act pregătitor — Act care nu este supus căilor de atac — Inadmisibilitate”]

46

2016/C 402/56

Cauza T-366/16: Acțiune introdusă la 12 iulie 2016 – Gaki/Europol

47

2016/C 402/57

Cauza T-476/16: Acțiune introdusă la 25 august 2016 – Adama Agriculture și Adama France/Comisia

48

2016/C 402/58

Cauza T-477/16: Acțiune introdusă la 26 august 2016 – Epsilon International/Comisia

49

2016/C 402/59

Cauza T-480/16: Acțiune introdusă la 30 august 2016 – Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Cauza T-620/16: Acțiune introdusă la 30 august 2016 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Cauza T-625/16: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2016 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Cauza T-629/16: Acțiune introdusă la 1 septembrie 2016 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (dispozitiv format din două benzi paralele aplicate pe încălțăminte)

53

2016/C 402/63

Cauza T-630/16: Acțiune introdusă la 5 septembrie 2016 – Dehtochema Bitumat/Agenția Europeană pentru Produse Chimice

53

2016/C 402/64

Cauza T-644/16: Acțiune introdusă la 9 septembrie 2016 – ClientEarth/Comisia

54

2016/C 402/65

Cauza T-645/16: Acțiune introdusă la 7 septembrie 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

55

2016/C 402/66

Cauza T-648/16: Acțiune introdusă la 13 septembrie 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Cauza T-649/16: Acțiune introdusă la 12 septembrie 2016 – Bernaldo de Quirós/Comisia

57

2016/C 402/68

Cauza T-650/16: Acțiune introdusă la 7 septembrie 2016 – LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Cauza T-656/16: Acțiune introdusă la 12 septembrie 2016 – PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Cauza T-659/16: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2016 – LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Cauza T-661/16: Acțiune introdusă la 19 septembrie 2016 – Credito Fondiario/SRB

59

2016/C 402/72

Cauza T-665/16: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2016 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


RO

 

Top