Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:335:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 335, 12 septembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 335

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
12 septembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 335/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 335/02

Cauza C-648/13: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 30 iunie 2016 – Comisia Europeană/Republica Polonă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Politica Uniunii Europene în domeniul apei — Directiva 2000/60/CE — Monitorizarea stării ecologice și chimice a apelor de suprafață — Planuri de gestionare a districtului hidrografic)

2

2016/C 335/03

Cauza C-200/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Sibiu – România) – Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, devenită Serviciul Fiscal Municipal Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu (Trimitere preliminară — Principiul cooperării loiale — Principiile echivalenței și efectivității — Reglementare națională de stabilire a modalităților de rambursare cu dobândă a taxelor percepute fără a fi datorate — Executarea deciziilor judecătorești referitoare la astfel de drepturi la rambursare conferite de ordinea juridică a Uniunii — Rambursare eșalonată pe cinci ani — Condiționarea rambursării de existența unor fonduri percepute în temeiul unei taxe — Inexistența posibilității executării silite)

3

2016/C 335/04

Cauza C-288/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Timiș – România) – Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara (Trimitere preliminară — Principiul cooperării loiale — Principiile echivalenței și efectivității — Reglementare națională de stabilire a modalităților de rambursare cu dobândă a taxelor percepute fără a fi datorate — Executarea deciziilor judecătorești referitoare la astfel de drepturi la rambursare conferite de ordinea juridică a Uniunii — Rambursare eșalonată pe cinci ani — Condiționarea rambursării de existența unor fonduri percepute în temeiul unei taxe — Inexistența posibilității executării silite)

4

2016/C 335/05

Cauza C-406/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – Polonia) – Wrocław – Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju (Trimitere preliminară — Directiva 2004/18/CE — Contracte de achiziţii publice de lucrări — Legalitatea obligației impuse ofertanților de a executa un anumit procentaj din contract fără a recurge la subcontractare — Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 — Dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune — Obligația statelor membre de a proceda la o corecție financiară în raport cu neregularitățile identificate — Noțiunea „neregularitate” — Necesitatea unei corecții financiare în cazul încălcării dreptului Uniunii în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice)

5

2016/C 335/06

Cauze conexate C-458/14 și C-67/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Italia) – Promoimpresa srl (C-458/14)/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia et Mario Melis și alții (C-67/15)/Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice și libertatea de stabilire — Articolul 49 TFUE — Directiva 2006/123/CE — Articolul 12 — Concesiuni ale unor bunuri aparținând domeniului maritim, lacustru și fluvial care au interes economic — Prelungire automată — Lipsa unei proceduri de cerere de ofertă)

6

2016/C 335/07

Cauza C-476/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW) (Trimitere preliminară — Directivele 98/6/CE și 2005/29/CE — Protecția consumatorilor — Anunț publicitar cu indicarea prețului — Noțiunile „ofertă” și „preț cu toate taxele incluse” — Obligația de a include în prețul de vânzare a unui autovehicul costurile suplimentare obligatorii legate de transportul acestui autovehicul)

6

2016/C 335/08

Cauza C-486/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Germania) – Procedură penală împotriva lui Piotr Kossowski (Trimitere preliminară — Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen — Articolul 54 și articolul 55 alineatul (1) litera (a) — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 50 — Principiul ne bis in idem — Admisibilitatea urmăririi penale a unui inculpat într-un stat membru după închiderea procedurii penale începute împotriva sa de parchet într-un alt stat membru fără urmărire penală aprofundată — Absența unei aprecieri asupra fondului cauzei)

7

2016/C 335/09

Cauza C-567/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de sadf – Cour d'appel de Paris – Franța) – Genentech Inc./Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (Trimitere preliminară — Concurență — Articolul 101 TFUE — Acord de licenţă neexclusivă — Brevet — Lipsa contrafacerii — Obligaţie de plată a unei redevenţe)

8

2016/C 335/10

Cauza C-614/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sofiyski gradski sad – Bulgaria) – procedură penală împotriva Atanas Ognyanov [Trimitere preliminară — Articolul 267 TFUE — Articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții — Cuprinsul unei cereri de decizie preliminară — Normă națională care prevede recuzarea instanței naționale pentru că a exprimat o opinie provizorie în cererea de decizie preliminară prin constatarea cadrului factual și juridic — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 al doilea paragraf și articolul 48 alineatul (1)]

8

2016/C 335/11

Cauza C-6/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Belgia) – TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest (Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice de servicii — Directiva 2004/18/CE — Articolul 53 alineatul (2) — Criterii de atribuire — Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic — Metodă de evaluare — Reguli de ponderare — Obligația autorității contractante de a preciza în cererea de ofertă ponderea criteriilor de atribuire — Întinderea obligației)

9

2016/C 335/12

Cauza C-18/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Brisal – Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública (Trimitere preliminară — Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Restricții — Legislație fiscală — Impozitarea dobânzilor percepute — Diferenţă de tratament între instituţiile financiare rezidente şi instituţiile financiare nerezidente)

10

2016/C 335/13

Cauza C-19/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I – Germania) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/Innova Vital GmbH (Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 — Mențiuni nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare — Articolul 1 alineatul (2) — Domeniu de aplicare — Produse alimentare care urmează să fie livrate ca atare consumatorului final — Menţiuni formulate în cadrul unei comunicări comerciale adresate exclusiv unor profesioniști din domeniul sănătății)

10

2016/C 335/14

Cauza C-46/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Central Administrativo Sul – Portugalia) – Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal [Trimitere preliminară — Achiziții publice — Directiva 2004/18/CE — Articolul 48 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) a doua liniuță — Capacitățile tehnice ale operatorilor economici — Efect direct — Mijloace de probă — Raportul ierarhic dintre certificarea achizitorului privat și declarația unilaterală a ofertantului — Principiul proporționalității — Interdicția de a aduce modificări substanțiale mijloacelor de probă prevăzute]

11

2016/C 335/15

Cauza C-70/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – Emmanuel Lebek/Janusz Domino (Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 34 punctul 2 — Neprezentarea pârâtului la înfățișare — Recunoașterea și executarea hotărârilor — Motive de refuz — Lipsa comunicării sau a notificării în timp util a actului de sesizare a instanței pârâtului care nu s a înfățișat — Noțiunea „acțiune” — Cerere de repunere în termen — Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 — Articolul 19 alineatul (4) — Notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare — Termen în care cererea de repunere în termen este admisibilă)

12

2016/C 335/16

Cauza C-97/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Pozițiile 8471 și 8521 — Note explicative — Acord privind comerțul cu produse ale tehnologiei informației — „Screenplays”)

13

2016/C 335/17

Cauza C-111/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Upravno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – Občina Gorje/Republica Slovenă [Trimitere preliminară — Politica agricolă comună — Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 — Regulamentul (UE) nr. 65/2011 — Finanțare prin FEADR — Sprijin pentru dezvoltarea rurală — Norme privind eligibilitatea operațiunilor și a cheltuielilor — Condiție temporală — Excludere totală — Reducere a ajutorului]

13

2016/C 335/18

Cauza C-115/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Regatul Unit) – Secretary of State for the Home Department/NA (Trimitere preliminară — Articolele 20 și 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf litera (c) — Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 — Articolul 12 — Drept de ședere al membrilor familiei unui cetățean al Uniunii — Căsătorie între un cetățean al Uniunii și un resortisant al unui stat terț — Acte de violență conjugală — Divorț precedat de plecarea cetățeanului Uniunii — Menținerea dreptului de ședere al resortisantului unui stat terț căruia i s-au încredințat copiii comuni cetățeni ai Uniunii)

14

2016/C 335/19

Cauza C-123/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof – Germania) – Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Libera circulaţie a capitalurilor — Impozit pe succesiuni — Reglementare a unui stat membru care prevede o reducere a taxelor asupra succesiunii aplicabile succesiunilor care cuprind un patrimoniu care a făcut deja obiectul unei transmisiuni succesorale pentru care au fost percepute astfel de taxe în acest stat membru — Restricţie — Justificare — Coerenţa regimului fiscal)

15

2016/C 335/20

Cauza C-134/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sächsisches Oberverwaltungsgericht – Germania) – Lidl GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 543/2008 — Agricultură — Organizarea comună a piețelor — Norme privind comercializarea — Carne proaspătă de pasăre preambalată — Obligația de a menţiona prețul total și prețul pe unitatea de greutate pe preambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 16 — Libertatea de a desfășura o activitate comercială — Proporționalitate — Articolul 40 alineatul (2) al doilea paragraf TFUE — Nediscriminare]

16

2016/C 335/21

Cauza C-176/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Liège – Belgia) – Guy Riskin, Geneviève Timmermans/État belge (Trimitere preliminară — Libera circulaţie a capitalurilor — Articolele 63 TFUE și 65 TFUE — Articolul 4 TUE — Fiscalitate directă — Impozitarea dividendelor — Convenție bilaterală pentru evitarea dublei impuneri — Stat terț — Domeniu de aplicare)

16

2016/C 335/22

Cauza C-178/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia – Polonia) – Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (Trimitere preliminară — Organizarea timpului de lucru — Directiva 2003/88/CE — Dreptul la concediu anual plătit — Cadre didactice — Concediu de recuperare a sănătății — Concediu anual care coincide cu un concediu de recuperare a sănătății — Dreptul de a beneficia de concediu anual într-o altă perioadă)

17

2016/C 335/23

Cauza C-187/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Düsseldorf – Germania) – Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen (Trimitere preliminară — Articolul 45 TFUE — Libera circulație a lucrătorilor — Funcționar al unui stat membru care s a retras din serviciul public pentru a lucra în alt stat membru — Reglementare națională care prevede în acest caz pierderea drepturilor la pensie pentru limită de vârstă dobândite în funcția publică și afilierea retroactivă la regimul general de asigurări pentru limită de vârstă)

18

2016/C 335/24

Cauza C-196/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Paris – Franța) – Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă și comercială — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 5 punctele 1 și 3 — Instanța competentă — Noțiunile „materie contractuală” și „materie delictuală” — Rupere intempestivă a unor relații comerciale de lungă durată — Acțiune în despăgubire — Noțiunile „vânzare de mărfuri” și „prestare de servicii”)

18

2016/C 335/25

Cauza C-205/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Judecătoria Sibiu – România) – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul de acces la o instanță judecătorească — Principiul egalității armelor — Principiile echivalenței și efectivității — Procedură de executare silită a unei decizii judecătorești prin care se dispune rambursarea unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii — Scutirea autorităților publice de anumite taxe judiciare — Competența Curții)

19

2016/C 335/26

Cauza C-210/15 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 7 iulie 2016 – Republica Polonă/Comisia Europeană (Recurs — FEOGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțarea de către Uniunea Europeană — Regulamentele (CE) nr. 1257/1999 și nr. 1698/2005 — Pensionarea anticipată a agriculturilor — Încetarea definitivă a oricărei activități agricole comerciale)

20

2016/C 335/27

Cauza C-222/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Pécsi Törvényszék – Ungaria) – Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services (Trimitere preliminară — Clauză atributivă de competență — Cooperare judiciară în materie civilă — Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 23 — Clauză introdusă în condițiile generale — Consimțământul părților cu privire la condițiile menționate — Validitatea și precizia unei astfel de clauze)

20

2016/C 335/28

Cauza C-230/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag – Țările de Jos) – Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 22 punctul (4) — Competență judiciară pentru litigiile în materia proprietății intelectuale — Articolul 71 — Convenții încheiate de statele membre în domenii specifice — Convenția Benelux în materia proprietății intelectuale — Competență judiciară pentru litigiile referitoare la mărcile, desenele și modelele industriale Benelux — Articolul 350 TFUE)

21

2016/C 335/29

Cauza C-270/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 30 iunie 2016 – Regatul Belgiei/Comisia Europeană (Recurs — Ajutoare acordate de autoritățile belgiene pentru finanțarea testelor pentru depistarea formelor de encefalopatie spongiformă transmisibilă la bovine — Avantaj selectiv — Decizie de declarare a acestor ajutoare în parte incompatibile cu piața internă)

22

2016/C 335/30

Cauza C-271/15 P: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 14 iulie 2016 – Sea Handling SpA, în lichidare/Comisia Europeană [Recurs — Dreptul de acces public la documentele instituțiilor Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță — Excepții de la dreptul de acces la documente — Interpretare incorectă — Obligația de motivare — Documente aferente unei proceduri de control al ajutoarelor de stat — Protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit — Prezumția generală de aplicare a excepției de la dreptul de acces în privința tuturor documentelor din dosarul administrativ — Sfera prezumției de confidențialitate — Cerere de acces la plângerea care se află la originea procedurii de investigare — Refuzul accesului — Interes public superior]

22

2016/C 335/31

Cauza C-335/15: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero [Trimitere preliminară — Politica socială — Articolul 119 din Tratatul CE (devenit articolul 141 CE) — Directiva 75/117/CEE — Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin — Articolul 1 — Directiva 92/85/CEE — Măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează — Articolul 11 punctul 2 litera (b) și articolul 11 punctul 3 — Legislație națională care prevede pentru magistrații ordinari o indemnizație pentru cheltuielile pe care aceștia le suportă în exercitarea activității lor profesionale — Inexistența dreptului la această indemnizație pentru un magistrat ordinar de sex feminin în cazul unui concediu de maternitate obligatoriu luat anterior datei de 1 ianuarie 2005]

23

2016/C 335/32

Cauza C-416/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Roumânia) – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București [Trimitere preliminară — Politică comercială — Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Articolul 13 — Circumvenție — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 — Țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză — Taxe antidumping — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 437/2012 — Expediere din Taiwan — Deschiderea unei anchete — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2013 — Extindere a taxei antidumping — Domeniu de aplicare temporal — Principiul neretroactivității — Codul vamal comunitar — Recuperare ulterioară a taxelor la import]

24

2016/C 335/33

Cauza C-447/15: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajský soud v Ostravě – Republica Cehă) – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Trimitere preliminară — Transport — Directiva 2003/59/CE — Obligația calificării inițiale — Articolul 4 — Drepturi dobândite — Titularii permiselor de conducere eliberate înaintea datelor prevăzute la articolul 4 — Scutire de obligația calificării inițiale — Reglementare națională care stabilește o cerință suplimentară privind efectuarea unui stagiu de formare periodică prealabilă cu o durată de 35 de ore pentru a beneficia de scutirea menționată)

25

2016/C 335/34

Cauza C-464/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht Wiener Neustadt – Austria) – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balmatic Handelsgesellschaft mbH și alții (Trimitere preliminară — Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Reglementare a unui stat membru care interzice, sub sancțiune penală, exploatarea de aparate de tip slot machine cu câștig limitat (kleines Glücksspiel) în lipsa unei concesiuni acordate de autoritatea competentă — Restricţie — Justificare — Proporționalitate — Apreciere a proporționalității atât pe baza obiectivului reglementării la momentul adoptării sale, cât și a efectelor acesteia cu ocazia punerii sale în aplicare — Efecte constatate în mod empiric cu certitudine)

25

2016/C 335/35

Cauza C-494/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší soud České republiky – Republica Cehă) – Tommy Hilfiger Licensing LLC și alții/Delta Center și alții (Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Directiva 2004/48/CE — Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală — Noțiunea „intermediar ale cărui servicii sunt utilizate pentru a încălca un drept de proprietate intelectuală” — Locatar al unor hale comerciale care subînchiriază punctele de vânzare — Posibilitatea de a solicita pronunțarea unui ordin judecătoresc împotriva acestui locatar — Articolul 11)

26

2016/C 335/36

Cauza C-85/16 P: Recurs introdus la 12 februarie 2016 de Kenzo Tsujimoto împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 2 decembrie 2015 în cauza T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

27

2016/C 335/37

Cauza C-86/16 P: Recurs introdus la 12 februarie 2016 de Kenzo Tsujimoto împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 2 decembrie 2015 în cauza T-522/13, Kenzo Tsujimoto/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

28

2016/C 335/38

Cauza C-88/16 P: Recurs introdus la 12 februarie 2016 de European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 2 decembrie 2015 în cauza T-553/13, European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Fusion for Energy

30

2016/C 335/39

Cauza C-218/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) la 19 aprilie 2016 – Aleksandra Kubicka

30

2016/C 335/40

Cauza C-277/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 17 mai 2016 – Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

30

2016/C 335/41

Cauza C-278/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Aachen (Germania) la 19 mai 2016 – Frank Sleutjes

31

2016/C 335/42

Cauza C-307/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 30 mai 2016 – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

32

2016/C 335/43

Cauza C-308/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 30 mai 2016 – Kozuba Premium Selection sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

32

2016/C 335/44

Cauza C-309/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Austria) la 31 mai 2016 – Corbin Opportunity Fund Lp și alții

33

2016/C 335/45

Cauza C-330/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 10 iunie 2016 – Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

33

2016/C 335/46

Cauza C-346/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Kehl (Germania) la 21 iunie 2016 – Procedură penală împotriva lui C

34

2016/C 335/47

Cauza C-349/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) la 24 iunie 2016 – T.KUP SAS/Belgische Staat

35

2016/C 335/48

Cauza C-355/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 28 iunie 2016 – Christian Picart/Ministre des finances et des comptes publics

36

2016/C 335/49

Cauza C-356/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) la 27 iunie 2016 – Procedură penală împotriva Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol

36

2016/C 335/50

Cauza C-375/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lituania) la 28 iunie 2016 – UAB „Gelvora”/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

37

2016/C 335/51

Cauza C-358/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour administrative (Luxemburg) la 14 iunie 2016 – UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem şi alţii

38

2016/C 335/52

Cauza C-359/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van Cassatie (Belgia) la 24 iunie 2016 – Ömer Altun și alții, Absa NV și alții/Openbaar Ministerie

38

2016/C 335/53

Cauza C-365/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 4 iulie 2016 – Association française des entreprises privées (AFEP) și alții/Ministre des finances et des comptes publics

39

2016/C 335/54

Cauza C-367/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van beroep te Brussel (Belgia) la 5 iulie 2016 – Openbaar Ministerie/Dawid Piotrowski

40

2016/C 335/55

Cauza C-381/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 11 iulie 2016 – Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo

41

2016/C 335/56

Cauza C-385/16 P: Recurs introdus la 11 iulie 2016 de Sharif University of Technology împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 28 aprilie 2016 în cauza T-52/15, Sharif University of Technology/Consiliul Uniunii Europene

41

2016/C 335/57

Cauza C-396/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 15 iulie 2016 – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (în prezent în stare de insolvabilitate)/Republica Slovenia

42

 

Tribunalul

2016/C 335/58

Cauza T-347/14: Ordonanța Tribunalului din 12 iulie 2016 – Yanukovych/Consiliul („Acțiune în anulare — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețarea fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Includerea numelui reclamantului — Adaptarea concluziilor — Decesul reclamantului — Inadmisibilitate — Dovada temeiniciei includerii în listă — Acțiune în mod vădit fondată”)

44

2016/C 335/59

Cauza T-380/14: Ordonanța Tribunalului din 10 iunie 2016 – Pshonka/Consiliul („Acțiune în anulare — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețare a fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Includerea numelui reclamantului — Termen de introducere a acţiunii — Admisibilitate — Proba temeiniciei includerii în listă — Acțiune vădit fondată”)

45

2016/C 335/60

Cauza T-770/14: Ordonanța Tribunalului din 19 iulie 2016 – Italia/Comisia [„FEDER — Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 — Programul de cooperare transfrontalieră dintre Italia și Malta 2007-2013 — Nerespectarea termenelor — Dezangajare automată — Proporționalitate — Principiul cooperării — Principiul parteneriatului — Forță majoră — Obligația de motivare — Acțiune vădit lipsită de orice temei juridic”]

46

2016/C 335/61

Cauza T-368/15: Ordonanța Tribunalului din 14 iulie 2016 – Alcimos Consulting/BCE („Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubire — Decizii adoptate de Consiliul Guvernatorilor BCE — Furnizarea de asistență de urgență sub formă de lichidități acordată băncilor grecești — Plafon — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate — Nerespectarea cerințelor de formă”)

46

2016/C 335/62

Cauza T-677/15: pOrdonanța Tribunalului din 19 iulie 2016 – Panzeri/Parlamentul European și Comisia („Acțiune în anulare — Reglementare privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților din Parlament — Indemnizație de asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit — Înlocuirea actului atacat în cursul judecății — Nepronunțare asupra fondului — Act pregătitor — Inadmisibilitate”)

47

2016/C 335/63

Cauza T-729/15 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 20 iulie 2016 – MSD Animal Health Innovation și Intervet international/EMA [„Măsuri provizorii — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente deținute de EMA privind informații transmise de o întreprindere în cadrul cererii sale de autorizare a introducerii pe piață a unui medicament — Decizie prin care se acordă unui terț accesul la documente — Cerere de suspendare a executării — Urgență — Fumus boni juris — Evaluare comparativă a intereselor”]

48

2016/C 335/64

Cauza T-382/16: Acțiune introdusă la 21 iulie 2016 – Asna/EUIPO – Wings Software (ASNA WINGS)

48

2016/C 335/65

Cauza T-389/16: Acțiune introdusă la 22 iulie 2016 – AIA/EUIPO – Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)

49

2016/C 335/66

Cauza T-398/16: Acțiune introdusă la 26 iulie 2016 – Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS)

50

2016/C 335/67

Cauza T-402/16: Acțiune introdusă la 22 iulie 2016 – Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

51

2016/C 335/68

Cauza T-403/16: Acțiune introdusă la 28 iulie 2016 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Vivatech (Immunostad)

51

 

Tribunalul Funcției Publice

2016/C 335/69

Cauza F-29/16: Acțiune introdusă la 14 iunie 2016 – ZZ și alții/Comisia

53

2016/C 335/70

Cauza F-36/16: Acțiune introdusă la 12 iulie 2016 – ZZ/Comisia

54

2016/C 335/71

Cauza F-37/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – ZZ/EIB

54


RO

 

Top