Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:305:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 305, 22 august 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 305

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
22 august 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 305/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 305/02

Cauza C-154/14 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 iunie 2016 – SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG/Comisia Europeană, Gigaset AG (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Articolul 81 CE — Piața pudrei și a granulelor de carbură de calciu, precum și a granulelor de magneziu într-o parte importantă a Spațiului Economic European — Stabilirea prețurilor, împărțirea piețelor și schimb de informații — Regulamentul (CE) nr. 773/2004 — Articolele 12 și 14 — Dreptul de a fi ascultat — Audiere cu ușile închise)

2

2016/C 305/03

Cauza C-155/14 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 iunie 2016 – Evonik Degussa GmbH și AlzChem AG, fostă AlzChem Trosberg GmbH/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Articolul 81 CE — Înțelegeri — Piața pudrei și a granulelor de carbură de calciu, precum și a granulelor de carbură de magneziu într-o parte importantă a Spațiului Economic European — Stabilirea prețurilor, împărțirea pieței și schimb de informații — Răspunderea unei societăți-mamă pentru încălcările normelor de concurență săvârșite de filialele sale — Influență decisivă exercitată de societatea-mamă — Prezumție refragabilă în cazul deținerii unei participații de 100 % — Condiție de răsturnare a acestei prezumții — Nerespectarea unei instrucțiuni exprese)

3

2016/C 305/04

Cauza C-263/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iunie 2016 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Politica externă și de securitate comună (PESC) — Decizia 2014/198/PESC — Acord între Uniunea Europeană și Republica Unită Tanzania privind condițiile pentru transferul persoanelor suspectate de piraterie și al bunurilor confiscate asociate de la forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene către Republica Unită Tanzania — Alegerea temeiului juridic — Obligația de a informa Parlamentul European de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii de negociere și de încheiere a acordurilor internaționale — Menținerea efectelor deciziei în caz de anulare]

3

2016/C 305/05

Cauza C-308/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 iunie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Coordonarea sistemelor de securitate socială — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Articolul 4 — Egalitate de tratament în ceea ce privește accesul la prestațiile de securitate socială — Drept de ședere — Directiva 2004/38/CE — Legislație națională prin care se refuză acordarea anumitor alocații familiale sau a unui credit fiscal pentru copilul aflat în întreținerea resortisanților din alte state membre care nu au un drept legal de ședere]

4

2016/C 305/06

Cauza C-351/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Spania) – Estrella Rodríguez Sánchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana (Trimitere preliminară — Politica socială — Directive 2010/18/UE — Acordul cadru revizuit BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES privind concediul pentru creșterea copilului — Conciliere între viața profesională și viața de familie — Revenirea din concediul de maternitate a unui membru cooperator lucrător — Cerere privind reducerea timpului de lucru și modificarea programului de lucru — Situație care nu intră în domeniul de aplicare al clauzei 6 punctul 1 din acordul cadru revizuit — Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară)

5

2016/C 305/07

Cauza C-361/14 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iunie 2016 – Comisia Europeană/Peter McBride și alții (Recurs — Măsuri de conservare a resurselor și restructurarea sectorului pescuitului — Cerere de creștere a tonajului de siguranță — Anularea de către instanțele Uniunii a deciziei inițiale de respingere — Articolul 266 TFUE — Abrogarea temeiului juridic care a stat la baza deciziei de respingere menționate — Competența și temeiul juridic pentru adoptarea unor noi decizii — Anularea de către Tribunal a noilor decizii de respingere — Principiul securității juridice)

5

2016/C 305/08

Cauza C-511/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale civile di Bologna – Italia) – Pebros Servizi Srl/Aston Martin Lagonda Ltd (Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 805/2004 — Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate — Articolul 3 alineatul (1) litera (b) — Condițiile de certificare — Hotărâre pronunțată într o cauză judecată în lipsă — Noțiunea „creanță necontestată” — Conduită procesuală a unei părți care poate echivala cu „lipsa contestării creanței”)

6

2016/C 305/09

Cauza C-566/14 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iunie 2016 – Jean-Charles Marchiani/Parlamentul European (Recurs — Membru al Parlamentului European — Indemnizație pentru asistență parlamentară — Restituire a plății nedatorate — Recuperare — Măsuri de aplicare a Statutului deputaților în Parlament — Respectarea dreptului la apărare — Principiul imparțialității — Prescripție — Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 — Articolele 78-81 — Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 — Articolele 81, 82 și 93 — Principiul protecției încrederii legitime — Termen rezonabil)

6

2016/C 305/10

Cauza C-12/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competențe speciale — Articolul 5 punctul 3 — Materie delictuală sau cvasidelictuală — Faptă prejudiciabilă — Neglijența avocatului la redactarea unui contract — Locul în care s-a produs fapta prejudiciabilă]

7

2016/C 305/11

Cauza C-96/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de grande instance de Nanterre – Franța) – Saint Louis Sucre, fostă Saint Louis Sucre SA/Directeur général des douanes et droits indirects (Trimitere preliminară — Agricultură — Zahăr — Cotizații la producție — Drept la rambursare — Zahăr depozitat neexportat — Îmbogățire fără justă cauză — Libertatea de a desfășura o activitate comercială — Metodă de calcul)

8

2016/C 305/12

Cauza C-159/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 16 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt [Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Articolul 2 alineatul (1) şi articolul 2 alineatul (2) litera (a) — Articolul 6 alineatul (2) — Discriminare pe motive de vârstă — Stabilirea drepturilor de pensie pentru foștii funcționari — Perioade de calificare profesională şi de muncă — Neluarea în considerare a unor astfel de perioade finalizate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani]

8

2016/C 305/13

Cauza C-186/15: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 16 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Münster – Germania) – Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Deducerea taxei achitate în amonte — Articolul 173 alineatul (1) — Bunuri și servicii utilizate atât pentru operațiuni impozabile, cât și pentru operațiuni scutite (bunuri și servicii de folosință mixtă) — Stabilirea cuantumului deducerii taxei pe valoarea adăugată — Prorata de deducere — Articolul 174 — Prorata de deducere calculată prin aplicarea unei chei de repartizare în funcţie de cifra de afaceri — Articolul 173 alineatul (2) — Regim derogatoriu — Articolul 175 — Regulă de rotunjire a proratei de deducere — Articolele 184 și 185 — Regularizarea deducerilor)

9

2016/C 305/14

Cauza C-200/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 iunie 2016 – Comisia Europeană/Republica Portugalia (Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru — Articolul 110 TFUE — Impozite naţionale — Impozite discriminatorii — Vehicule automobile de ocazie importate din alte state membre — Determinarea valorii impozabile — Cote de depreciere)

10

2016/C 305/15

Cauza C-229/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 16 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia) – Minister Finansów/Jan Mateusiak (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 18 litera (c) și articolele 184 și 187 — Operațiuni impozabile — Încetare a activității economice impozabile — Deținere de bunuri pentru care s a dedus TVA ul — Regularizarea deducerilor — Perioadă de regularizare — Impozitare în temeiul articolului 18 litera (c) din Directiva 2006/112 după expirarea perioadei de regularizare)

10

2016/C 305/16

Cauza C-291/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 16 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Trimitere preliminară — Uniunea vamală — Tariful vamal comun — Valoare în vamă — Stabilirea valorii în vamă — Valoare de tranzacție — Preț plătit efectiv — Îndoieli întemeiate pe veridicitatea prețului declarat — Preț declarat care este inferior prețului plătit în cadrul altor tranzacții privind mărfuri similare)

11

2016/C 305/17

Cauza C-249/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Obersten Gerichtshof (Austria) la 2 mai 2016 – Saale Kareda/Stefan Benkö

12

2016/C 305/18

Cauza C-276/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 17 mai 2016 – Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

13

2016/C 305/19

Cauza C-291/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Spania) la 23 mai 2016 – Schweppes S.A./Exclusivas Ramírez S.L. și alții

13

2016/C 305/20

Cauza C-293/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 25 mai 2016 – Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado și Syngenta Agro, S.A.

14

2016/C 305/21

Cauza C-295/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia (Spania) la 25 mai 2016 – Europamur Alimentacíon S.A./Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

15

2016/C 305/22

Cauza C-324/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spania) la 8 iunie 2016 – Dragados S.A./Cabildo Insular de Tenerife

16

2016/C 305/23

Cauza C-325/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo – (Spania) la 9 iunie 2016 – Industrias Químicas del Vallés, S.A./Administración General del Estado y Sapec Agro, S.A.

16

2016/C 305/24

Cauza C-327/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 10 iunie 2016 – Marc Jacob/Ministre des finances et des comptes publics

17

2016/C 305/25

Cauza C-334/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Albacete (Spania) la 15 iunie 2016 – José Luís Núñez Torreiro/Seguros Chartis Europe S.A.

17

2016/C 305/26

Cauza C-340/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 16 iunie 2016 – Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG/Mutuelles du Mans Assurances IARD SA (MMA IARD)

18

2016/C 305/27

Cauza C-363/16: Acțiune introdusă la 30 iunie 2016 – Comisia Europeană/Republica Elenă

19

2016/C 305/28

Cauza C-373/16 P: Recurs introdus la 6 iulie 2016 de Aughinish Alumina Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 22 aprilie 2016 în cauzele conexate T-50/06 RENV II și T-69/06 RENV II, Irlanda și Aughinish Alumina Ltd/Comisia Europeană

19

2016/C 305/29

Cauza C-379/16 P: Recurs introdus la 7 iulie 2016 de European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 27 aprilie 2016 în cauza T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

20

 

Tribunalul

2016/C 305/30

Cauza T-491/07 RENV: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2016 – CB/Comisia („Concurență — Decizie a unei asocieri de întreprinderi — Piața emiterii cardurilor de plată în Franța — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Măsuri tarifare aplicabile «noilor operatori pe piață» — Taxă de adeziune și mecanisme numite de «reglementare a funcției de achiziție» și al «membrilor latenți care devin activi» — Piața relevantă — Restrângere a concurenței prin efect — Articolul 81 alineatul (3) CE — Erori vădite de apreciere — Principiul bunei administrări — Proporționalitate — Securitate juridică”)

22

2016/C 305/31

Cauza T-326/13: Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2016 – Comisia/Thales développement et coopération [„Clauză compromisorie — Al patrulea și al cincilea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative — Contracte privind proiecte având ca obiect elaborarea și dezvoltarea pilelor de combustie cu metanol introdus direct — Nulitatea contractelor pentru dol — Rambursarea contribuțiilor financiare ale Uniunii — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Prescripție — Aplicarea dreptului francez și a dreptului belgian — Dreptul la apărare — Dobânzi”]

23

2016/C 305/32

Cauza T-349/13: Hotărârea Tribunalului din 4 iulie 2016 – Orange Business Belgium/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Prestarea de «Servicii transeuropene de telematică între administrații — Noua generație (TESTA-ng)» — Respingerea ofertei unui ofertant — Atribuirea contractului — Transparență — Egalitate de tratament — Nediscriminare — Obligația de motivare”)

24

2016/C 305/33

Cauza T-424/13: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2016 – Jinan Meide Casting/Consiliul [„Dumping — Importuri de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă, originare din China — Taxă antidumping definitivă — Tratament confidențial al calculelor valorii normale — Informație furnizată în timp util — Termen pentru adoptarea unei decizii referitoare la statutul de întreprindere care funcționează în condițiile unei economii de piață — Dreptul la apărare — Egalitate de tratament — Principiul neretroactivității — Articolul 2 alineatele (7)-(11), articolul 3 alineatele (1)-(3), articolul 6 alineatul (7), articolul 19 alineatele (1) și (5) și articolul 20 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009”]

25

2016/C 305/34

Cauza T-516/13: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2016 – CW/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia — Îngheţarea fondurilor — Înscrierea numelui reclamantului întemeiată pe o nouă motivare în urma anulării unor măsuri anterioare de îngheţare a fondurilor — Dreptul de proprietate — Proporţionalitate — Eroare de fapt — Abuz de putere — Răspundere extracontractuală — Legătură de cauzalitate”)

25

2016/C 305/35

Cauza T-518/13: Hotărârea Tribunalului din 5 iulie 2016 – Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală MACCOFFEE — Marca Uniunii Europene verbală anterioară McDONALD’S — Articolul 53 alineatul (1) litera (a) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Familie de mărci — Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare — Declararea nulității”]

26

2016/C 305/36

Cauza T-545/13: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2016 – Al Matri/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia — Măsuri luate împotriva unor persoane responsabile de deturnarea de fonduri publice și a unor persoane și entități asociate — Înghețare a fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Includerea numelui reclamantului — Temei factual insuficient — Eroare de fapt — Eroare de drept — Dreptul de proprietate — Libertatea de a desfășura o activitate economică — Proporționalitate — Dreptul de apărare — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Obligația de motivare”)

27

2016/C 305/37

Cauza T-82/14: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2016 – Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală LUCEO — Motiv absolut de refuz — Reaua-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2016/C 305/38

Cauza T-224/14: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2016 – CW/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia — Îngheţarea fondurilor — Prelungire — Dreptul de proprietate — Proporţionalitate — Eroare de fapt — Abuz de putere — Răspundere extracontractuală”)

28

2016/C 305/39

Cauza T-567/14: Hotărârea Tribunalului din 29 iunie 2016 – Group/EUIPO – Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Mărcile naționale figurative anterioare neînregistrate GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Motiv relativ de refuz — Aplicarea dreptului național — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Probe privind conținutul dreptului național — Norma 19 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Neluarea în considerare a elementelor de probă prezentate în fața camerei de recurs — Puterea de apreciere a camerei de recurs — Articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009”]

29

2016/C 305/40

Cauza T-661/14: Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2016 – Letonia/Comisia [„FEOGA, FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Corecție financiară forfetară — Ecocondiționalitate — Cerințe minime pentru bunele condiții agricole și de mediu — Standarde — Articolul 5 alineatul (1) și anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Articolul 6 alineatul (1) și anexa III la Regulamentul (CE) nr. 73/2009”]

29

2016/C 305/41

Cauza T-96/15: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2016 – Mozzetti/EUIPO – di Lelio (Alfredo alla Scrofa) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene figurativă Alfredo alla Scrofa — Marca națională verbală anterioară L’ORIGINALE ALFREDO — Cerere de dovadă a utilizării — Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”]

30

2016/C 305/42

Cauza T-97/15: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2016 – Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene figurativă ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma — Marca națională verbală anterioară L’ORIGINALE ALFREDO — Cerere de dovadă a utilizării — Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”]

31

2016/C 305/43

Cauza T-167/15: Hotărârea Tribunalului din 5 iulie 2016 – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marcă a Uniunii Europene verbală NEUSCHWANSTEIN — Motive absolute de refuz — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa caracterului descriptiv — Caracter distinctiv — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 — Lipsa relei-credințe”]

31

2016/C 305/44

Cauza T-420/15: Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2016 – Thun 1794 a.s./EUIPO – Adekor (Simboluri grafice decorative) [„Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă simboluri grafice decorative — Desen sau model industrial anterior — Motiv de nulitate — Divulgarea desenului sau modelului industrial anterior — Lipsa noutății — Articolul 5, articolul 7 și articolul 25 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

32

2016/C 305/45

Cauza T-431/15: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2016 – Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene verbală FRUIT — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Utilizare externă a mărcii”]

33

2016/C 305/46

Cauza T-560/15 P: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2016 – LM/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Pensie de urmaș — Articolele 18 și 27 din anexa VIII la statut — Articolul 25 din Carta drepturilor fundamentale — Dreptul soțului divorțat al funcționarului decedat — Pensie alimentară din partea funcționarului decedat”)

33

2016/C 305/47

Cauza T-494/14: Ordonanța Tribunalului din 10 iunie 2016 – Klymenko/Consiliul („Acțiune în anulare — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate având în vedere situația din Ucraina — Înghețare a fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Includerea numelui reclamantului — Termen de introducere a acțiunii — Admisibilitate — Proba temeiniciei includerii în listă — Acțiune vădit fondată”)

34

2016/C 305/48

Cauza T-440/15: Ordonanța Tribunalului din 22 iunie 2016 – European Dynamics Luxembourg și alții/AEM („Acțiune în anulare — Contracte de achiziții publice de servicii — Procesarea tranzacțiilor online — Prestare de servicii externe în domeniul aplicațiilor software — Contractul-cadru multiplu în cascadă EMA/2012/l0/ICT — Cerere de prestare de servicii adresată reclamantelor — Introducere a unor noi criterii — Acțiune rămasă fără obiect — Nepronunțare asupra fondului”)

35

2016/C 305/49

Cauza T-588/15: Ordonanța Tribunalului din 13 iunie 2016 – GABO:mi/Comisia [„Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) — Acorduri de grant — Suspendarea plăților — Revocarea suspendării — Nepronunțare asupra fondului”]

35

2016/C 305/50

Cauza T-590/15: Ordonanța Tribunalului din 24 iunie 2016 – Onix Asigurări/EIOPA („Acțiune în constatarea abținerii de a acționa, în anulare și în despăgubire — Cerere de deschidere a unei anchete pentru o pretinsă încălcare a dreptului Uniunii — Decizie a președintelui EIOPA de a nu deschide o anchetă — Decizie a comisiei de apel de a respinge contestația ca inadmisibilă — Termene de introducere a acțiunii — Act care nu poate face obiectul unei căi de atac — Nerespectarea cerințelor de formă — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

36

2016/C 305/51

Cauza T-629/15: Ordonanța Tribunalului din 17 iunie 2016 – Hako/EUIPO (SCRUBMASTER) [„Marca Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene SCRUBMASTER — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune vădit lipsită de orice temei juridic”]

37

2016/C 305/52

Cauza T-4/16: Ordonanța Tribunalului din 2 iunie 2016 – Rabbit/EUIPO – DMG Media (rabbit) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

38

2016/C 305/53

Cauza T-260/16: Acțiune introdusă la 24 mai 2016 – Suedia/Comisia

38

2016/C 305/54

Cauza T-307/16: Acțiune introdusă la 17 iunie 2016 – CEE Bankwatch Network/Comisia

39

2016/C 305/55

Cauza T-310/16: Acțiune introdusă la 20 iunie 2016 – Foshan Lihua Ceramic/Comisia

40

2016/C 305/56

Cauza T-311/16: Acțiune introdusă la 21 iunie 2016 – Siemens Industry Software/Comisia

41

2016/C 305/57

Cauza T-312/16: Acțiune introdusă la 20 iunie 2016 – Walfood/EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

42

2016/C 305/58

Cauza T-319/16: Acțiune introdusă la 24 iunie 2016 – BASF Antwerpen/Comisia

43

2016/C 305/59

Cauza T-324/16: Acțiune introdusă la 21 iunie 2016 – VF Europe/Comisia

44

2016/C 305/60

Cauza T-328/16: Acțiune introdusă la 23 iunie 2016 – Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)

44

2016/C 305/61

Cauza T-334/16 P: Recurs introdus la 20 iunie 2016 de FN, FP și FQ împotriva Hotărârii din 11 aprilie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-41/15 DISS II, FN și alții/CEPOL

45

2016/C 305/62

Cauza T-338/16 P: Recurs introdus la 22 iunie 2016 de Richard Zink împotriva Hotărârii din 11 aprilie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-77/15, Zink/Comisia

46

2016/C 305/63

Cauza T-340/16: Acțiune introdusă la 28 iunie 2016 – Flatworld Solutions/EUIPO – Outsource2India (Outsource 2 India)

47

2016/C 305/64

Cauza T-346/16: Acțiune introdusă la 28 iunie 2016 – CSL Behring/EUIPO – Vivatrex (Vivatrex)

47

2016/C 305/65

Cauza T-349/16: Acțiune introdusă la 30 iunie 2016 – Bank Saderat Iran/Consiliul

48

2016/C 305/66

Cauza T-351/16: Acțiune introdusă la 1 iulie 2016 – Belgacom International Carrier Services/Comisia Europeană

49

2016/C 305/67

Cauza T-356/16: Acțiune introdusă la 4 iulie 2016 – Brita/EUIPO – Aquis Wasser Luft Systeme (maxima)

50

2016/C 305/68

Cauza T-363/16: Acțiune introdusă la 7 iulie 2016 – Zoetis Belgium/Comisia

50

2016/C 305/69

Cauza T-364/16: Acțiune introdusă la 7 iulie 2016 – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava și alții/Comisia

51

2016/C 305/70

Cauza T-367/16: Acțiune introdusă la 11 iulie 2016 – Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)

52

2016/C 305/71

Cauza T-533/13: Ordonanța Tribunalului din 10 iunie 2016 – Lituania/Comisia

53

2016/C 305/72

Cauza T-269/14: Ordonanța Tribunalului din 22 iunie 2016 – Gain Capital UK/EUIPO – Citigroup (CITY INDEX)

53

2016/C 305/73

Cauza T-83/15: Ordonanța Tribunalului din 16 iunie 2016 – Swatch/EUIPO – L'atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

53


RO

 

Top