EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:264:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 264, 20 iulie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 264

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
20 iulie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 516-a sesiune plenară a CESE, din 27 și 28 aprilie 2016

2016/C 264/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind noua strategie a UE pentru politica externă și de securitate (aviz din proprie inițiativă)

1

2016/C 264/02

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind o mobilitate mai echitabilă a forței de muncă în cadrul UE (aviz exploratoriu)

11

2016/C 264/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind integrarea refugiaților în UE (aviz exploratoriu)

19

2016/C 264/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dimensiunea externă a politicii energetice a UE

28


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 516-a sesiune plenară a CESE, din 27 și 28 aprilie 2016

2016/C 264/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul – Produse mai bune, mai multe opțiuni și mai multe oportunități pentru consumatori și întreprinderi [COM(2015) 630 final]

35

2016/C 264/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor [COM(2015) 626 final]

51

2016/C 264/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital [COM(2015) 634 final – 2015/0287 (COD)] și propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri [COM(2015) 635 final – 2015/0288 (COD)]

57

2016/C 264/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil [COM(2015) 454 final]

73

2016/C 264/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/447/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme [COM(2015) 750 final – 2015/0269 (COD)]

77

2016/C 264/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare) [COM(2015) 616 final – 2015/0283 (COD)]

82

2016/C 264/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne [COM(2015) 627 final – 2015/0284 (COD)]

86

2016/C 264/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri [COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD)]

91

2016/C 264/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal [COM(2016) 25 final – 2016/0010 (CNS)] și propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne [COM(2016) 26 final – 2016/0011 (CNS)]

93

2016/C 264/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Închiderea buclei – Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară [COM(2015) 614 final], Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015) 596 final – 2015/0276 (COD)], Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)], Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri [COM(2015) 594 final – 2015/0274 (COD)] și Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015) 593 final – 2015/0272 (COD)]

98

2016/C 264/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe [COM(2016) 34 final – 2012/0060 (COD)]

110

2016/C 264/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Starea uniunii energetice 2015 [COM(2015) 572 final]

117

2016/C 264/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă [COM(2015) 497 final]

123

2016/C 264/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2016) 71 final – 2016/43 (NLE)]

134


RO

 

Top