Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:260:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 260, 18 iulie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 260

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
18 iulie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 260/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 260/02

Cauzele conexate C-260/14 și C-261/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 26 mai 2016 (cereri de decizie preliminară formulate de Curtea de Apel Bacău - România) – Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice [Trimitere preliminară — Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 — Atribuirea de către beneficiarul fondurilor, în calitate de autoritate contractantă, a unui contract care are ca obiect realizarea acțiunii subvenționate — Noțiunile „abatere” și/sau „neregularitate” — Criteriul referitor la „încălcarea dreptului Uniunii” — Proceduri de cerere de ofertă care contravin legislației naționale — Natura corecțiilor financiare adoptate de statele membre — Măsuri sau sancțiuni administrative]

2

2016/C 260/03

Cauza C-396/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 24 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Klagenævnet for Udbud - Danemarca) - MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark [Trimitere preliminară — Articolul 267 TFUE — Competența Curții — Calitate de instanță a organului de trimitere — Contract de achiziții publice în sectorul infrastructurilor feroviare — Procedură negociată — Directiva 2004/17/CE — Articolul 10 — Articolul 51 alineatul (3) — Principiul egalității de tratament a ofertanților — Grup compus din două societăți care a fost admis în calitate de ofertant — Ofertă depusă de una dintre cele două societăți, în nume propriu, cealaltă societate fiind declarată în faliment — Societate considerată aptă să fie admisă, singură, ca ofertant — Atribuirea contractului acestei societăți]

3

2016/C 260/04

Cauza C-550/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret - Danemarca) – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Taxare inversă — Articolul 198 alineatul (2) — Aur sub formă de materie primă sau de produse semiprelucrate — Noţiune — Articolul 199 alineatul (1) litera (d) și anexa VI — Materiale uzate, deșeuri și rebuturi — Lingouri care rezultă din topirea unor obiecte și rebuturi diverse, destinate să permită extragerea aurului și de o puritate în aur mai mare de 325 de miimi]

4

2016/C 260/05

Cauza C-559/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa - Letonia) - Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Recunoașterea și executarea unor măsuri provizorii și de conservare — Noțiunea „ordine publică”]

4

2016/C 260/06

Cauza C-607/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regatul Unit) - Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Scutire — Articolul 135 alineatul (1) litera (d) — Operațiuni privind plățile și viramentele — Noțiune — Cumpărare prin telefon sau pe internet de bilete de cinema — Plată cu cardul de debit sau cu cardul de credit — Servicii numite „de procesare a plății cu cardul”]

5

2016/C 260/07

Cauza C-48/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Bruxelles - Belgia) - État belge, SPF Finances/NN (L) International SA, fostă ING International SA, succesoare în drepturi și obligații a ING Dynamic SA (Trimitere preliminară — Fiscalitate directă — Libera circulație a capitalurilor — Libera prestare a serviciilor — Directiva 69/335/CEE — Articolele 2, 4, 10 și 11 — Directiva 85/611/CEE — Articolele 10 CE și 293 CE — Taxa anuală aplicabilă organismelor de plasament colectiv — Dublă impunere — Sancțiune aplicabilă organismelor de plasament colectiv de drept străin)

6

2016/C 260/08

Cauza C-130/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Regatul Unit) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — A şasea directivă 77/388/CEE — Scutire — Articolul 13 secţiunea B litera (d) punctul 3 — Operaţiuni privind plăţi şi viramente — Noţiune — Cumpărarea de bilete pentru spectacole sau pentru alte evenimente — Plata cu un card de debit sau cu un card de credit — Servicii denumite „de prelucrare a plăţii cu un card”]

7

2016/C 260/09

Cauza C-198/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regatul Unit) – Invamed Group Ltd și alții/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Secțiunea a XVII-a — Mijloace de transport și echipamente auxiliare — Capitolul 87 — Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părți și accesorii ale acestora — Pozițiile 8703 și 8713 — Vehicule cu motor electric alimentat de o baterie — Noțiunea „persoane invalide”)

7

2016/C 260/10

Cauza C-224/15 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 26 mai 2016 – Rose Vision, SL/Comisia Europeană (Recurs — Proiecte finanțate de Uniunea Europeană în domeniul cercetării — Audituri care constată nereguli în punerea în aplicare a anumitor proiecte — Decizii ale Comisiei de suspendare a plății sumelor de plătit în cadrul anumitor proiecte — Acțiune în răspundere — Respingere — Motivare)

8

2016/C 260/11

Cauza C-244/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 26 mai 2016 - Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 63 TFUE — Articolul 40 din Acordul privind SEE — Taxe asupra succesiunii — Reglementare a unui stat membru care prevede o scutire de taxele asupra succesiunii, aferente reședinței principale, cu condiția ca moștenitorul să aibă reședința permanentă în acest stat membru — Restricție — Justificare)

9

2016/C 260/12

Cauza C-262/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof - Austria) – GD European Land Systems – Steyr GmbH/Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien [Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificarea mărfurilor — Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 — Nomenclatura combinată — Poziția 8710 și subpoziția 9305 91 00 — Nota 3 din secțiunea XVII și nota 1 litera (c) din capitolul 93 — Tancuri și alte vehicule blindate de luptă, motorizate — Arme de război — Clasificarea unui sistem de tip turelă]

9

2016/C 260/13

Cauza C-273/15: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa - Letonia) – ZS „Ezernieki”/Lauku atbalsta dienests [Trimitere preliminară — Agricultură — Fondul european de orientare și garantare agricolă — Regulamentele (CE) nr. 1257/1999 și nr. 817/2004 — Sprijin pentru dezvoltarea rurală — Recuperarea plăților nedatorate — Mărire peste pragul prevăzut a suprafeței declarate în perioada de angajament de cinci ani — Înlocuirea angajamentului inițial printr-un nou angajament — Nerespectarea de către beneficiar a obligației de depunere a cererii anuale de plată a ajutorului — Reglementare națională care impune rambursarea ajutoarelor plătite pentru mai mulți ani — Principiul proporționalității — Articolele 17 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene]

10

2016/C 260/14

Cauza C-286/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa - Letonia) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Latvijas propāna gāze” (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Poziția 2711 — Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase — Material care conferă caracterul esențial — Gaz de sondă lichefiat)

11

2016/C 260/15

Cauza C-300/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 26 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal administratif - Luxemburg) - Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l'administration des contributions directes (Trimitere preliminară — Articolele 21 TFUE și 45 TFUE — Libera circulație și libertatea de ședere a persoanelor, precum și a lucrătorilor — Impozit pe venit — Pensie pentru limită de vârstă — Credit fiscal pentru pensionari — Condiții de atribuire — Deținerea unei fișe de reținere a impozitului emise de administrația națională)

12

2016/C 260/16

Cauza C-108/16 PPU: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 24 mai 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam - Țările de Jos) – Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui Paweł Dworzecki [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgenţă — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Mandat european de arestare — Articolul 4a alineatul (1) — Proceduri de predare între statele membre — Condiții de executare — Motive de neexecutare facultativă — Excepții — Executare obligatorie — Pedeapsă pronunțată în lipsă — Noțiunile „citare personală la proces” și „informare oficială prin alte mijloace” — Noțiuni autonome de drept al Uniunii]

13

2016/C 260/17

Cauza C-319/15: Ordonanța Curții (Camera a doua) din 23 martie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour administrative d'appel de Paris - Franța) - Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (Trimitere preliminară — Nepronunţare asupra fondului)

13

2016/C 260/18

Cauza C-520/15: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 25 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute [Trimitere preliminară — Regulamentul de procedură al Curții — Articolul 53 alineatul (2) — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 al doilea paragraf și articolul 54 — Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale — Articolul 6 alineatul (1) — Cale de atac extraordinară în fața Președintelui Republicii Italiene — Opoziție la calea de atac formulată de o parte din litigiu — Modificarea căii de atac extraordinare menționate într-o cale de atac jurisdicțională — Punere în aplicare a dreptului Uniunii — Lipsă — Necompetență vădită a Curții]

14

2016/C 260/19

Cauza C-63/16 P: Recurs introdus la 4 februarie 2016 de Actega Terra GmbH împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șaptea) din 23 noiembrie 2015 în cauza T-766/14, Actega Terra GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

15

2016/C 260/20

Cauza C-124/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht München (Germania) la 29 februarie 2016 – Procedură penală împotriva lui Ianos Tranca

15

2016/C 260/21

Cauza C-188/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht München I (Germania) la 4 aprilie 2016 – Procedură penală împotriva lui Ionel Opria

16

2016/C 260/22

Cauza C-195/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Kehl (Germania) la 7 aprilie 2016 – I

17

2016/C 260/23

Cauza C-201/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 12 aprilie 2016 – Majid (alias Madzhdi) Shiri

18

2016/C 260/24

Cauza C-210/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 14 aprilie 2016 – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

18

2016/C 260/25

Cauza C-213/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht München (Germania) la 18 aprilie 2016 – Procedură penală împotriva lui Tanja Reiter

20

2016/C 260/26

Cauza C-230/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) la 25 aprilie 2016 - Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

21

2016/C 260/27

Cauza C-233/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 25 aprilie 2016 - Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya

21

2016/C 260/28

Cauza C-234/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 25 aprilie 2016 - Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

22

2016/C 260/29

Cauza C-235/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 25 aprilie 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejo de Gobierno del Principado de Asturias

23

2016/C 260/30

Cauza C-236/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 25 aprilie 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón

24

2016/C 260/31

Cauza C-237/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 25 aprilie 2016 - Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón

25

2016/C 260/32

Cauza C-244/16 P: Recurs introdus la 27 aprilie 2016 de Industrias Químicas del Vallés, S.A. împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a treia) din 16 februarie 2016 în cauza T-296/15, Industrias Químicas del Vallés/Comisia

25

2016/C 260/33

Cauza C-246/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia) la 28 aprilie 2016 – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

26

2016/C 260/34

Cauza C-248/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 2 mai 2016 - Austria Asphalt GmbH & Co OG/Bundeskartellanwalt

27

2016/C 260/35

Cauza C-253/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 3 mai 2016 - Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS și alții

28

2016/C 260/36

Cauza C-256/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 9 mai 2016 - Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg

29

2016/C 260/37

Cauza C-258/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein oikeus (Finlanda) la 9 mai 2016 – Finnair Oyj/Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

29

2016/C 260/38

Cauza C-262/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regatul Unit) la 12 mai 2016 - Shields & Sons Partnership/The Commissioners for Her Majesty's of Revenue and Customs

30

2016/C 260/39

Cauza C-266/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regatul-Unit) la 13 mai 2016 - Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs și Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

31

2016/C 260/40

Cauza C-267/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of Gibraltar (Regatul Unit) la 13 mai 2016 - Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff/The Hon. Gilbert Licudi QC MP Minister for Justice

32

2016/C 260/41

Cauza C-280/16 P: Recurs introdus la 17 mai 2016 de Società cooperativa Amrita arl și alții împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 11 martie 2016 în cauza T-439/15, Amrita și alții/Comisia

33

2016/C 260/42

Cauza C-288/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 23 mai 2016 – IK „L.Č.” IK/Valsts ieņēmumu dienests

35

2016/C 260/43

Cauza C-300/16 P: Recurs introdus la 26 mai 2016 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 16 martie 2016 în cauza T-103/14, Frucona Košice a.s./Comisia Europeană

35

2016/C 260/44

Cauza C-545/15: Ordonanța președintelui Curții din 16 martie 2016 - Comisia Europeană/Republica Polonă

36

2016/C 260/45

Cauza C-546/15: Ordonanța președintelui Curții din 10 martie 2016 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

37

2016/C 260/46

Cauza C-565/15: Ordonanța președintelui Curții din 17 martie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Hans-Peter Ofenböck, cu participarea: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich

37

 

Tribunalul

2016/C 260/47

Cauzele conexate T-426/10 - T-429/10, T-438/12 - T-441/12: Hotărârea Tribunalului din 2 iunie 2016 - Moreda-Riviere Trefilerías și alții/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a oțelului pentru precomprimare — Stabilirea prețurilor, împărțirea pieței și schimbul de informații comerciale sensibile — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE — Unitate economică — Participare directă la încălcare — Răspundere derivată a societăților-mamă — Succesiune de întreprinderi — Încălcare complexă — Încălcare unică și continuă — Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Principiile neretroactivității și legalității pedepselor — Circumstanțe atenuante — Capacitate de plată — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Cerere de apreciere — Lipsa unei evoluții a împrejurărilor de fapt — Scrisoare de respingere — Inadmisibilitate”)

38

2016/C 260/48

Cauza T-805/14: Ordonanța Tribunalului din 25 mai 2016 - Stagecoach Group/EUIPO (MEGABUS.COM) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MEGABUS.COM — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 — Acțiune vădit inadmisibilă și vădit nefondată”]

39

2016/C 260/49

Cauza T-235/15 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 mai 2016 - Pari Pharma/EMA [„Procedură de măsuri provizorii — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente deținute de EMA privind informații transmise de o întreprindere în cadrul cererii sale de autorizare a introducerii pe piață a unui medicament — Ordonanță prin care se dispune suspendarea executării deciziei prin care se acordă unui terț accesul la documente — Cerere de retragere — Lipsa unei schimbări a împrejurărilor — Articolul 159 din Regulamentul de procedură al Tribunalului”]

39

2016/C 260/50

Cauza T-324/15: Ordonanța Tribunalului din 10 mai 2016 - Volkswagen/EUIPO – Andrã (BAG PAX) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene verbală BAG PAX — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune în mod vădit nefondată”]

40

2016/C 260/51

Cauza T-581/15: Ordonanța Tribunalului din 25 mai 2016 – Syndial/Comisia [„Acțiune în anulare — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente privind o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei — Eventuală nerespectare a Directivelor 2011/92/UE și 1999/13/CE — Asanarea unui fost sit industrial (Cengio-Saliceto) — Refuzul accesului — Acțiune vădit nefondată”]

41

2016/C 260/52

Cauza T-211/16: Acțiune introdusă la 4 mai 2016 - Caviro Distillerie și alții/Comisia

41

2016/C 260/53

Cauza T-230/16: Acțiune introdusă la 11 mai 2016 - C & J Clark International/Comisia

42

2016/C 260/54

Cauza T-237/16: Acțiune introdusă la 17 mai 2016 – NI/AEPD

43

2016/C 260/55

Cauza T-238/16: Acțiune introdusă la 17 mai 2016 - Clean Sky 2 Joint Undertaking/Scouring Environnement

44

2016/C 260/56

Cauza T-251/16: Acțiune introdusă la 20 mai 2016 - Directorul general al Oficiului European de Luptă Antifraudă/Comisia

45

2016/C 260/57

Cauza T-262/16: Acțiune introdusă la 23 mai 2016 - Globo Media/EUIPO - Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA)

46

2016/C 260/58

Cauza T-270/16 P: Recurs introdus la 28 mai 2016 de Petrus Kerstens împotriva Hotărârii din 18 martie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-23/15, Kerstens/Comisia

47

2016/C 260/59

Cauza T-280/16: Acțiune introdusă la 26 mai 2016 - GeoClimaDesign/EUIPO - GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie (GEO)

48

2016/C 260/60

Cauza T-281/16: Acțiune introdusă la 2 iunie 2016 – Solelec și alții/Parlamentul

48

2016/C 260/61

Cauza T-285/16: Acțiune introdusă la 30 mai 2016 - Dominator International/EUIPO (DREAMLINE)

49

2016/C 260/62

Cauza T-286/16: Acțiune introdusă la 2 iunie 2016 - Kneidinger/EUIPO – Topseat International (Toilettendeckel)

50

2016/C 260/63

Cauza T-288/16: Acțiune introdusă la 2 iunie 2016 – Convivo/EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M'Cooky)

51

 

Tribunalul Funcției Publice

2016/C 260/64

Cauza F-108/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iunie 2016 - Verile/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Pensii — Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut — Transfer în sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie dobândite într — un sistem de pensii național — Propunere de spor de ani de plată — Acțiune — Anulare — Recurs — Recalificarea concluziilor în anularea propunerii de spor de ani de plată — Interpretarea concluziilor în anulare ca urmărind anularea deciziei de recunoaștere a unui spor de ani de plată ca urmare a transferului de drepturi de pensie — Respingerea concluziilor — Hotărâre de recurs care a dobândit autoritate de lucru judecat — Lipsa necesității de a se pronunța]

52

2016/C 260/65

Cauza F-146/15: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 8 iunie 2016 - Massoulié/Parlamentul (Funcție publică — Funcționari — Parlament — Transfer interinstituțional — Exercițiul de promovare 2014 — Cerere de conversiune a rapoartelor de evaluare în puncte de merit — Recalificarea unei reclamații drept cerere — Articolul 90 din statut — Inadmisibilitate vădită)

52


RO

 

Top