Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:145:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 145, 25 aprilie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 145

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
25 aprilie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 145/1

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

Curtea de Justiție

2016/C 145/2

Decizia Curții de Justiție din 9 martie 2016 privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești

2


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 145/3

Cauza C-176/13 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 februarie 2016 – Consiliul Uniunii Europene/Bank Mellat, Comisia Europeană (Recurs — Politica externă și de securitate comună — Combaterea proliferării nucleare — Măsuri restrictive luate împotriva Republicii Islamice Iran — Înghețarea fondurilor unei bănci iraniene — Obligația de motivare — Procedura adoptării actului — Eroare vădită de apreciere)

4

2016/C 145/4

Cauza C-49/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia de Cartagena – Spania) – Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Trimitere preliminară — Directiva 93/13/CEE — Clauze abuzive — Procedura somației de plată — Procedură de executare silită — Competența instanței naționale de executare de a invoca din oficiu nulitatea clauzei abuzive — Principiul autorității de lucru judecat — Principiul efectivității — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Protecție jurisdicțională)

5

2016/C 145/5

Cauza C-179/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 februarie 2016 – Comisia Europeană/Ungaria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2006/123/CE — Articolele 14-16 — Articolul 49 TFUE — Libertatea de stabilire — Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Condiții de emitere a unor tichete avantajoase din punct de vedere fiscal acordate de angajatori salariaților lor și utilizabile pentru cazare, agrement și/sau alimentație — Restricții — Monopol)

5

2016/C 145/6

Cauza C-292/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Symvoulio tis Epikrateias – Grecia) – Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis şi alţii (Trimitere preliminară — Directiva 80/987/CEE — Apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvabilității angajatorului — Domeniu de aplicare — Creanțe salariale neachitate ale marinarilor care lucrează la bordul unei nave sub pavilionul unui stat terț — Angajator cu sediul social în acest stat terț — Contract de muncă supus dreptului aceluiași stat terț — Falimentul angajatorului declarat într-un stat membru în care acesta are sediul efectiv — Articolul 1 alineatul (2) — Punctul II A din anexă — Legislație națională care prevede o garantare a creanțelor salariale neachitate ale marinarilor aplicabilă numai în cazul abandonării acestora în străinătate — Nivel de protecție neechivalent cu cel prevăzut de Directiva 80/987)

6

2016/C 145/7

Cauza C-299/14: Hotărârea Curții (întâi) din 25 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen – Germania) – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz [Trimitere preliminară — Libera circulație a persoanelor — Cetăţenia Uniunii — Egalitate de tratament — Directiva 2004/38/CE — Articolul 24 alineatul (2) — Prestații de asistență socială — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Articolele 4 și 70 — Prestații speciale în numerar de tip necontributiv — Excluderea resortisanților unui stat membru în primele trei luni de ședere în statul membru gazdă]

7

2016/C 145/8

Cauza C-314/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus – Finlanda) – Sanoma Media Finland Oy – Nelonen Media/Viestintävirasto [Trimitere preliminară — Directiva 2010/13/UE — Articolul 19 alineatul (1) — Separare între publicitatea televizată și programe — Ecran partajat — Articolul 23 alineatele (1) și (2) — Limitare a timpului de difuzare a unor spoturi de publicitate televizată la 20 % dintr-un interval de o oră — Anunțuri de sponsorizare — Alte trimiteri la un sponsor — „Secunde negre”]

8

2016/C 145/9

Cauza C-429/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Lituania) – Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (Trimitere preliminară — Transport aerian — Convenția de la Montreal — Articolele 19, 22 și 29 — Răspunderea transportatorului aerian în caz de întârziere în transportul internațional de pasageri — Contract de transport încheiat de angajatorul pasagerilor — Prejudiciu rezultat dintr-o întârziere — Prejudiciu suferit de angajator)

9

2016/C 145/10

Cauza C-446/14 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 18 februarie 2016 – Republica Federală Germania/Comisia Europeană (Recurs — Ajutoare de stat — Servicii de eliminare a carcaselor de animale și a deșeurilor de abator — Menținerea unei rezerve de capacități în cazul unei epidemii — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă — Serviciu de interes economic general — Eroare vădită de apreciere — Compensație referitoare la obligația de serviciu public — Obligația de motivare)

9

2016/C 145/11

Cauza C-454/14: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 februarie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 1999/31/CE — Articolul 14 — Depozite de deșeuri — Neconformitatea depozitelor de deșeuri existente — Procedura de închidere și de posttratare)

10

2016/C 145/12

Cauza C-22/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 februarie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Scutiri — Articolul 132 alineatul (1) litera (m) — Prestări de servicii strâns legate de sport și de educația fizică — Scutirea închirierii, în legătură cu activitățile de navigare sau de relaxare ce nu pot fi asimilate practicării sportului sau educației fizice, de cheiuri și de amplasamente pentru bărci către membrii asociațiilor de sporturi nautice — Scutire limitată la membrii asociațiilor de sporturi nautice care nu angajează salariați pentru furnizarea serviciilor lor — Excludere — Articolul 133 primul paragraf litera (d)]

11

2016/C 145/13

Cauza C-124/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg – Germania) – Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Poziția 3004 — Comprimate efervescente care conțin 500 mg de calciu — Nivelul unei substanțe pe doza zilnică recomandată semnificativ mai ridicat decât aportul zilnic recomandat necesar pentru păstrarea sănătății în general sau a stării de bine)

12

2016/C 145/14

Cauza C-143/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 25 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Ţările de Jos) – G.E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën (Trimitere preliminară — Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 — Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Clasificarea mărfurilor — Pozițiile 8517, 8521, 8531 și 8543 — Marfă denumită „multiplexor video”)

12

2016/C 145/15

Cauza C-601/15 PPU: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 februarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Țările de Jos) – J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Standarde pentru primirea solicitanților de protecție internațională — Directiva 2008/115/CE — Ședere legală — Directiva 2013/32/UE — Articolul 9 — Dreptul de a rămâne într-un stat membru — Directiva 2013/33/UE — Articolul 8 alineatul (3) primul paragraf litera (e) — Plasare în detenție — Protecția securității naționale sau a ordinii publice — Validitate — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 6 și 52 — Restrângere — Proporționalitate]

13

2016/C 145/16

Cauza C-325/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polonia) la 1 iulie 2015 – Z.Ś., Z.M., M.P./X w G.

13

2016/C 145/17

Cauza C-374/15 P: Recurs introdus la 15 iulie 2015 de Harper Hygienics S.A. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 13 mai 2015 în cauza T-363/12, Harper Hygienics/OAPI – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

14

2016/C 145/18

Cauza C-16/16 P: Recurs introdus la 11 ianuarie 2016 de Regatul Belgiei împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 27 octombrie 2015 în cauza T-721/14, Regatul Belgiei/Comisia Europeană

14

2016/C 145/19

Cauza C-24/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 18 ianuarie 2016 – Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH şi BigBen Interactive SA

15

2016/C 145/20

Cauza C-25/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 18 ianuarie 2016 – Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH și BigBen Interactive SA

16

2016/C 145/21

Cauza C-36/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 22 ianuarie 2016 – Minister Finansów/Posnania Investment SA

17

2016/C 145/22

Cauza C-37/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 22 ianuarie 2016 – Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

17

2016/C 145/23

Cauza C-44/16 P: Recurs introdus la 25 ianuarie 2016 de Dyson Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 11 noiembrie 2015 în cauza T-544/13, Dyson Ltd/Comisia Europeană

18

2016/C 145/24

Cauza C-55/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (România) la data de 1 februarie 2016 – Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

19

2016/C 145/25

Cauza C-59/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 3 februarie 2016 – The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën

20

2016/C 145/26

Cauza C-62/16: Acţiune introdusă la data de 03 februarie 2016 – Comisia Europeană/România

20

2016/C 145/27

Cauza C-74/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Spania) la 10 februarie 2016 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

21

2016/C 145/28

Cauza C-82/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgia) la 12 februarie 2016 – K. și alții/Belgische Staat

21

2016/C 145/29

Cauza C-90/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regatul Unit) la 15 februarie 2016 – The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

23

2016/C 145/30

Cauza C-96/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Spania) la 17 februarie 2016 – Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba şi Mercedes Godoy Bonet

24

2016/C 145/31

Cauza C-98/16: Acțiune introdusă la 17 februarie 2016 – Comisia Europeană/Republica Elenă

25

2016/C 145/32

Cauza C-127/16 P: Recurs introdus la 26 februarie 2016 de SNCF Mobilités (SNCF) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 17 decembrie 2015 în cauza T-242/12, SNCF/Comisia

25

 

Tribunalul

2016/C 145/33

Cauza T-53/15: Hotărârea Tribunalului din 10 martie 2016 – credentis/OAPI – Aldi Karlslunde (Curodont) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Curodont — Marca națională verbală anterioară Eurodont — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2016/C 145/34

Cauza T-160/15: Hotărârea Tribunalului din 10 martie 2016 – LG Developpement/OAPI – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative MINICARGO — Maca comunitară verbală anterioară MINI — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2016/C 145/35

Cauza T-681/13: Ordonanța Tribunalului din 26 februarie 2016 – Colomer Italy/OAPI – Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

28

2016/C 145/36

Cauza T-50/16: Acțiune introdusă la 3 februarie 2016 – Ungaria/Comisia

29

2016/C 145/37

Cauza T-53/16: Acțiune introdusă la 5 februarie 2016 – Ryanair și Airport Marketing Services/Comisia

30

2016/C 145/38

Cauza T-74/16: Acțiune introdusă la 17 februarie 2016 – POA/Comisia

31

2016/C 145/39

Cauza T-89/16 P: Recurs introdus la 26 februarie 2016 de Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns și Elisavet Papathanasiou împotriva Hotărârii din 15 decembrie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauzele conexate F-101/14, F-102/14 și F-103/14, Clarke și alții/EUIPO

32

2016/C 145/40

Cauza T-94/16: Acțiune introdusă la 1 martie 2016 – Sheridan/Parlamentul

33

2016/C 145/41

Cauza T-97/16: Acțiune introdusă la 29 februarie 2016 – Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK)

33

2016/C 145/42

Cauza T-98/16: Acțiune introdusă la 4 martie 2016 – Italia/Comisia

34

2016/C 145/43

Cauza T-101/16: Acțiune introdusă la 8 martie 2016 – Klausner Holz Niedersachsen/Comisia

35

 

Tribunalul Funcției Publice

2016/C 145/44

Cauza F-152/15: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 10 martie 2016 – Kozak/Comisia (Funcție publică — Concurs general EPSO/AD/293/14 — Decizie a juriului de a nu admite candidatul să susțină probele la centrul de evaluare — Cerere de reexaminare — Nouă decizie a juriului de confirmare a primei sale decizii — Comunicare de către EPSO a unui răspuns motivat — Act pur confirmativ — Termen de introducere a acțiunii — Inadmisibilitate vădită — Articolul 81 din Regulamentul de procedură)

37

2016/C 145/45

Cauza F-5/16: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2016 – ZZ/Comisia

37

2016/C 145/46

Cauza F-6/16: Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2016 – ZZ și alții/SEAE

38

2016/C 145/47

Cauza F-7/16: Acțiune introdusă la 4 februarie 2016 – ZZ/Comisia

38

2016/C 145/48

Cauza F-8/16: Acțiune introdusă la 5 februarie 2016 – ZZ/EMA

39

2016/C 145/49

Cauza F-9/16: Acțiune introdusă la 17 februarie 2016 – ZZ și alții/Parlamentul

40

2016/C 145/50

Cauza F-11/16: Acțiune introdusă la 19 februarie 2016 – ZZ/Comisia

41


RO

 

Top