Help Print this page 

Document C:2016:071:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 71, 24 februarie 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 71

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
24 februarie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 512-a sesiune plenară a CESE, din 9 și 10 DECEMBRIE 2015

2016/C 071/1

Rezoluția Comitetului Economic și Social European privind refugiații

1

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 512-a sesiune plenară a CESE, din 9 și 10 DECEMBRIE 2015

2016/C 071/2

Avizul Comitetului Economic și Social European privind simplificarea PAC (aviz exploratoriu)

3

2016/C 071/3

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Implicarea universităților în modelarea Europei” (aviz din proprie inițiativă)

11

2016/C 071/4

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul inginerilor în reindustrializarea Europei (aviz din proprie inițiativă)

20

2016/C 071/5

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Nanotehnologia pentru o industrie chimică competitivă” (aviz din proprie inițiativă)

27


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 512-a sesiune plenară a CESE, din 9 și 10 DECEMBRIE 2015

2016/C 071/6

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2014 [COM(2015) 247 final]

33

2016/C 071/7

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie” [COM(2015) 302 final]

42

2016/C 071/8

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O agendă europeană privind migrația [COM(2015) 240 final]

46

2016/C 071/9

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid [COM(2015) 450 final — 2015/0208 (COD)]

53

2016/C 071/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu [COM(2015) 337 final – 2015/0148 (COD)]

57

2016/C 071/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O strategie privind piața unică digitală pentru Europa [COM(2015) 192 final]

65

2016/C 071/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015-2020) [COM(2015) 285 final]

75

2016/C 071/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE [COM(2015) 452 final]

82


RO

 

Top