Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 68, 22 februarie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 68

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
22 februarie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 068/1

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 068/2

Cauza C-454/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgia) – Proximus SA, fostă Belgacom SA/Commune d'Etterbeek (Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/20/CE — Articolele 12 și 13 — Taxe administrative — Redevență pentru drepturile de instalare a infrastructurii — Domeniu de aplicare — Reglementare comunală — Taxă pe antenele de telefonie mobilă)

2

2016/C 068/3

Cauza C-517/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Namur – Belgia) – Proximus SA, fostă Belgacom SA, preluând acțiunea introdusă de Belgacom Mobile SA/Province de Namur (Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 97/13/CE — Articolele 4 și 11 — Directiva 2002/20/CE — Articolul 6 — Condiții aferente autorizației generale și drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și a numerelor și obligații specifice — Articolul 13 — Redevență pentru drepturile de instalare a infrastructurii — Domeniu de aplicare — Reglementare provincială — Taxă pe stâlpii și/sau pe unitățile de emisie și de recepție a rețelei de telefonie mobilă)

3

2016/C 068/4

Cauzele conexate C-25/14 și C-26/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franța) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) și alții (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT și alții (C-26/14) (Trimitere preliminară — Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Principiile egalității de tratament și nediscriminării — Obligația de transparență — Domeniul de aplicare al acestei obligații — Convenții colective naționale — Sistem de protecție socială complementar față de sistemul general — Desemnarea de către partenerii sociali a unui organism asigurător însărcinat cu gestionarea acestui sistem — Extinderea acestui sistem, prin ordin de ministru, la toți lucrătorii salariați și la toți angajatorii din sectorul de activitate vizat — Limitarea în timp a efectelor unei decizii preliminare a Curții de Justiție)

3

2016/C 068/5

Cauzele conexate C-132/14-C-136/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 decembrie 2015 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Regulamentul (UE) nr. 1385/2013 — Directiva 2013/62/UE — Directiva 2013/64/UE — Temei juridic — Articolul 349 TFUE — Regiuni ultraperiferice ale Uniunii Europene — Schimbarea statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană]

4

2016/C 068/6

Cauza C-157/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franţa) – Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 — Directiva 2009/54/CE — Articolul 11 alineatul (1) și articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Protecția consumatorilor — Mențiuni nutriționale și de sănătate — Ape minerale naturale — Conținut de sodiu sau de sare — Calcul — Clorură de sodiu (sare de masă) sau cantitatea totală de sodiu — Libertatea de exprimare și de informare — Libertatea de a desfășura o activitate comercială]

5

2016/C 068/7

Cauza C-180/14: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 23 decembrie 2015 – Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/88/CE — Organizarea timpului de lucru — Repaus zilnic — Repaus săptămânal — Timp de lucru maxim săptămânal)

6

2016/C 068/8

Cauza C-239/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal du travail de Liège – Belgia) – Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2005/85/CE — Standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a statutului de refugiat — Articolul 39 — Dreptul la o cale de atac efectivă — Cereri de azil multiple — Efect nesuspensiv al acțiunii formulate împotriva unei hotărâri a autorității naționale competente de a nu examina în continuare o cerere de azil ulterioară — Protecție socială — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 19 alineatul (2) — Articolul 47]

6

2016/C 068/9

Cauzele conexate C-250/14 și C-289/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 decembrie 2015 (cereri de decizie preliminară formulate de Conseil d'État – Franța) – Air France-KLM, fostă Air France (C-250/14) și Hop!-Brit Air SAS, fostă Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Taxa pe valoarea adăugată — Fapt generator și exigibilitate — Transport aerian — Bilet cumpărat, dar neutilizat — Executare a prestației de transport — Emitere a biletului — Momentul plății taxei)

7

2016/C 068/10

Cauza C-293/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Trimitere preliminară — Directiva 2006/123/CE — Domeniu de aplicare ratione materiae — Activităţi asociate exercitării autorităţii publice — Profesia de coșar — Atribuții specifice apărării împotriva incendiilor — Limitare teritorială a autorizației profesionale — Serviciu de interes economic general — Necesitate — Proporționalitate)

8

2016/C 068/11

Cauza C-297/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 23 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă și comercială — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competență judiciară în materia contractelor încheiate cu consumatorii — Articolul 15 alineatul (1) litera (c) și articolul 16 alineatul (1) — Noțiunea de activitate comercială sau profesională „direcționată spre” statul membru în care domiciliază consumatorul — Contract de gestiune de afaceri care servește la realizarea obiectivului economic urmărit printr-un contract de brokeraj încheiat anterior în exercitarea unei activități comerciale sau profesionale „direcționate spre” statul membru pe teritoriul căruia domiciliază consumatorul — Legătură strânsă)

9

2016/C 068/12

Cauza C-300/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Antwerpen – Belgia) – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 805/2004 — Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate — Condiții de certificare — Drepturi ale debitorului — Revizuirea deciziei]

9

2016/C 068/13

Cauza C-330/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Hongrie) – Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, succesoare în drepturi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Trimitere preliminară — Politica agricolă comună — Măsuri de sprijin pentru dezvoltarea rurală — Plăți pentru agromediu — Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 — Articolele 23 și 58 — Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 — Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 — Ajutor pentru cultivarea unei specii vegetale rare — Cerere de plată — Conținut — Necesitatea unui certificat — Sancțiuni în cazul neprezentării]

10

2016/C 068/14

Cauza C-333/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 23 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Session (Scotland) – Regatul Unit) – Scotch Whisky Association şi alţii/The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland [Trimitere preliminară — Organizarea comună a piețelor produselor agricole — Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 — Libera circulație a mărfurilor — Articolul 34 TFUE — Restricții cantitative — Măsuri cu efect echivalent — Preț minim al băuturilor alcoolice calculat pe baza cantității de alcool din produs — Justificare — Articolul 36 TFUE — Protecția sănătății și a vieții persoanelor — Apreciere de către instanța națională]

11

2016/C 068/15

Cauza C-342/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof – Germania) – X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Trimitere preliminară — Recunoașterea calificărilor profesionale — Directiva 2005/36/CE — Articolul 5 — Libera prestare a serviciilor — Directiva 2006/123/CE — Articolul 16 și articolul 17 punctul 6 — Articolul 56 TFUE — Societate de consultanță fiscală stabilită într-un stat membru și care furnizează servicii în alt stat membru — Reglementare a unui stat membru care impune înregistrarea și recunoașterea societăților de consultanță fiscală)

12

2016/C 068/16

Cauza C-371/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg – Germania) – APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Trimitere preliminară — Politică comercială — Dumping — Brichete de buzunar cu piatră și gaz, nereîncărcabile — Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Articolul 11 alineatul (2) — Expirare — Articolul 13 — Circumvenție — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 260/2013 — Validitate — Extinderea unei taxe antidumping la o dată la care regulamentul prin care a fost instituită nu mai este în vigoare — Modificarea configurației schimburilor comerciale)

13

2016/C 068/17

Cauza C-388/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Köln – Germania) – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Trimitere preliminară — Legislație fiscală — Impozit pe profit — Libertatea de stabilire — Sediu permanent nerezident — Evitarea dublei impuneri prin scutirea veniturilor sediului permanent nerezident — Luarea în considerare a pierderilor realizate de un astfel de sediu permanent — Reintegrarea pierderilor deduse anterior în cazul cesiunii sediului nerezident — Pierderi definitive)

14

2016/C 068/18

Cauza C-402/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Dioikitiko Efeteio Athinon – Grecia) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio [Trimitere preliminară — Libera circulație a mărfurilor — Dispoziții fiscale — Impozite interne — Taxe vamale cu caracter fiscal — Taxe cu efect echivalent — Formalități legate de trecerea frontierei — Articolul 30 TFUE — Articolul 110 TFUE — Directiva 92/12/CEE — Articolul 3 alineatul (3) — Directiva 2008/118/CE — Articolul 1 alineatul (3) — Netranspunere în dreptul național — Efect direct — Perceperea unei taxe asupra autovehiculelor la momentul importului lor pe teritoriul unui stat membru — Taxă legată de înmatricularea și de eventuala punere în circulație a vehiculului — Refuzul rambursării taxei în cazul neînmatriculării vehiculului]

15

2016/C 068/19

Cauza C-407/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Spania) – María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2006/54/CE — Egalitate de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă — Concediere discriminatorie — Articolul 18 — Despăgubiri sau măsuri reparatorii pentru prejudiciul suferit efectiv — Caracter disuasiv — Articolul 25 — Sancțiuni — Daune interese punitive)

15

2016/C 068/20

Cauza C-419/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság [Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolele 2, 24, 43, 250 și 273 — Locul prestării serviciilor furnizate pe cale electronică — Stabilire artificială a acestui loc prin intermediul unui aranjament lipsit de realitate economică — Abuz de drept — Regulamentul (UE) nr. 904/2010 — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 7, 8, 41, 47 și 48, articolul 51 alineatul (1) și articolul 52 alineatele (1) și (3) — Dreptul la apărare — Dreptul de a fi ascultat — Utilizare de către administrația fiscală de probe obținute în cadrul unei proceduri penale paralele și neîncheiate, fără cunoștința persoanei impozabile — Interceptări de telecomunicații și ridicări de mesaje electronice]

16

2016/C 068/21

Cauza C-595/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 decembrie 2015 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Înlocuire în cursul judecății a deciziei atacate — Obiectul acțiunii — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Supunerea unei noi substanțe psihoactive unor măsuri de control — Cadru juridic aplicabil ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona — Dispoziții tranzitorii — Consultarea Parlamentului European)

18

2016/C 068/22

Cauza C-605/14: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein oikeus – Finlanda) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Domeniu de aplicare — Competențe exclusive — Articolul 22 punctul 1 — Litigiu în materie de drepturi reale imobiliare — Noțiune — Cerere de încetare prin vânzare a unei coproprietăți indivize asupra unor bunuri imobile]

18

2016/C 068/23

Cauza C-58/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 23 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Germania) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart [Trimitere preliminară — Agricultură — Inspecții sanitare — Controale oficiale ale hranei pentru animale și ale produselor alimentare — Finanțare a controalelor — Taxe pentru inspecție legate de operațiunile de sacrificare — Regulamentul (CE) nr. 882/2004 — Directiva 85/73/CEE — Posibilitatea de a percepe un cuantum care să acopere costul real al cheltuielilor de inspecție, superior cuantumurilor onorariilor prevăzute de această directivă]

19

2016/C 068/24

Cauza C-580/14: Ordonanța Curții (Camera a şasea) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – Sandra Bitter, în calitate de lichidator judiciar al Ziegelwerk Höxter GmbH/Republica Federală Germania (Trimitere preliminară — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Amendă pentru depășirea emisiilor — Proporționalitate)

19

2016/C 068/25

Cauza C-352/15 P: Recurs introdus la 12 mai 2015 de Edward Guja împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 14 aprilie 2015 în cauza T-823/14, Guja/Polonia

20

2016/C 068/26

Cauza C-357/15: Acțiune introdusă la 10 iulie 2015 – Comisia Europeană/Republica Slovenia

20

2016/C 068/27

Cauza C-614/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Craiova (România) la data de 20 noiembrie 2015 – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Cauza C-631/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spania) la 27 noiembrie 2015 – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Cauza C-632/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (România) la data de 30 noiembrie 2015 – Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Cauza C-642/15 P: Recurs introdus la 2 decembrie 2015 de Toni Klement împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 24 septembrie 2015 în cauza T-211/14, Toni Klement/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

22

2016/C 068/31

Cauza C-668/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 14 decembrie 2015 – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, acţionând în numele lui Ismar Huskic

23

2016/C 068/32

Cauza C-687/15: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2015 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

24

 

Tribunalul

2016/C 068/33

Cauza T-512/12: Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2015 – Front Polisario/Consiliul („Relații externe — Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Maroc — Liberalizare reciprocă referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și la produse pescărești — Aplicarea acordului în Sahara Occidentală — Frontul Polisario — Acțiune în anulare — Capacitatea de a exercita acțiunea — Afectare directă și individuală — Admisibilitate — Conformitate cu dreptul internațional — Obligația de motivare — Dreptul la apărare”)

26

2016/C 068/34

Cauza T-379/14: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2015 – Universal Music/OAPI – Yello Strom (Yellow Lounge) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

26

2016/C 068/35

Cauza T-534/14: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2015 – Murnauer Markenvertrieb/OAPI – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) („Marcă comunitară — Procedură de opoziţie — Retragerea opoziţiei — Nepronunţare asupra fondului”)

27

2016/C 068/36

Cauza T-850/14: Ordonanța Tribunalului din 18 decembrie 2015 – CompuGroup Medical/OAPI – Schatteiner (SAM) („Acțiune în anulare — Marcă comunitară — Termen de introducere a acțiunii — Momentul de la care începe să curgă termenul — Notificarea deciziei camerei de recurs pe contul electronic de la OAPI al reprezentantului reclamantei — Tardivitate — Lipsa unei forțe majore sau a unui caz fortuit — Inadmisibilitate vădită”)

28

2016/C 068/37

Cauza T-357/15 P: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2015 – Garcia Minguez/Comisia [„Recurs — Funcție publică — Recrutare — Concurs intern al Comisiei deschis agenților temporari ai instituției — Neadmiterea unui agent temporar al unei agenții executive — Articolul 29 alineatul (1) litera (b) din statut — Egalitate de tratament — Recurs vădit nefondat”]

28

2016/C 068/38

Cauza T-627/15: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2015 – Frame/OAPI – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Cauza T-702/15: Acțiune introdusă la 3 decembrie 2015 – BikeWorld/Comisia

30

2016/C 068/40

Cauza T-704/15: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2015 – Micula și alții/Comisia

30

2016/C 068/41

Cauza T-721/15: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2015 – BASF/OAPI – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Cauza T-724/15: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2015 – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Comisia

33

2016/C 068/43

Cauza T-725/15: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2015 – Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Cauza T-731/15: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2015 – Klyuyev/Consiliul

34

2016/C 068/45

Cauza T-733/15: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2015 – Republica Portugheză/Comisia

35

2016/C 068/46

Cauza T-734/15 P: Recurs introdus la 17 decembrie 2015 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii din 6 octombrie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-119/14, FE/Comisia

36

2016/C 068/47

Cauza T-735/15: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2015 – The Art Company B & S/OAPI – Manifatture Daddato şi Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Cauza T-741/15: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2015 – British Aggregates și alții/Comisia

38

2016/C 068/49

Cauza T-749/15: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2015 – Nausicaa Anadyomène şi Banque d’Escompte/BCE

39

2016/C 068/50

Cauza T-751/15: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2015 – Contact Software/Comisia

39

2016/C 068/51

Cauza T-752/15: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2015 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Comisa

40

2016/C 068/52

Cauza T-757/15: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2015 – Facebook/OAPI – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Cauza T-758/15: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2015 – EDF Toruń SA/Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

42

2016/C 068/54

Cauza T-761/15: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2015 – Sogepa/Comisia

43

2016/C 068/55

Cauza T-764/15: Acțiune introdusă la 29 decembrie 2015 – Deutsche Lufthansa/Comisia

43

2016/C 068/56

Cauza T-765/15: Acțiune introdusă la 30 decembrie 2015 – BelTechExport/Consiliul

44

 

Tribunalul Funcției Publice

2016/C 068/57

Cauza F-143/15: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2015 – ZZ/Parlamentul

45

2016/C 068/58

Cauza F-146/15: Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2015 – ZZ/Parlamentul

45

2016/C 068/59

Cauza F-147/15: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2015 – ZZ/Parlamentul

46

2016/C 068/60

Cauza F-149/15: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2015 – ZZ/Comisia

46

2016/C 068/61

Cauza F-108/15: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 12 ianuarie 2016 – Vermoesen și Herkens/Comisia

47


RO

 

Top