Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:065:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 65, 19 februarie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 65

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
19 februarie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2013-2014
Ședințele din 10–13 iunie 2013
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 253 E, 3.9.2013 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 11 iunie 2013

2016/C 65/01

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni (2012/2133(INI))

2

2016/C 65/02

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la îmbunătățirea accesului la justiție: asistența judiciară acordată în litigiile civile și comerciale transfrontaliere (2012/2101(INI))

12

2016/C 65/03

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun (raport intermediar) (2012/2117(INI))

16

2016/C 65/04

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la locuințele sociale din Uniunea Europeană (2012/2293(INI))

40

2016/C 65/05

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la mobilitatea educațională și profesională a femeilor în UE (2013/2009(INI))

55

2016/C 65/06

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la o strategie privind un serviciu de taxare rutieră electronică și un sistem de viniete pentru vehiculele private ușoare în Europa (2012/2296(INI))

63

 

Miercuri, 12 iunie 2013

2016/C 65/07

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la Comunicarea Comisiei intitulată „Către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii – inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020” (2013/2607(RSP))

68

2016/C 65/08

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de ajutoare de stat (2013/2104(INI))

79

2016/C 65/09

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2012/2306(INI))

86

2016/C 65/10

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la consolidarea democrației europene în viitoarea UEM (2013/2672(RSP))

96

2016/C 65/11

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la pregătirea reuniunii Consiliului European (27–28 iunie 2013) – măsurile la nivel european de combatere a șomajului în rândul tinerilor (2013/2673(RSP))

98

2016/C 65/12

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (2013/2637(RSP))

102

 

Joi, 13 iunie 2013

2016/C 65/13

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la libertatea presei și a mass-mediei în lume (2011/2081(INI))

105

2016/C 65/14

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la serviciile financiare: absența progreselor în cadrul Consiliului și întârzieri în cadrul Comisiei privind adoptarea anumitor propuneri (2013/2658(RSP))

112

2016/C 65/15

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la situația din Turcia (2013/2664(RSP))

117

2016/C 65/16

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la rolul UE în promovarea unui parteneriat transatlantic lărgit (2012/2287(INI))

120

2016/C 65/17

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la reconstrucția și democratizarea statului Mali (2013/2587(RSP))

127

2016/C 65/18

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea (2013/2665(RSP))

133

2016/C 65/19

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – definirea cadrului post-2015 (2012/2289(INI))

136

2016/C 65/20

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia (2013/2667(RSP))

150

2016/C 65/21

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la Azerbaidjan: cazul lui Ilgar Mammadov (2013/2668(RSP))

154

2016/C 65/22

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la situația musulmanilor rohingya (2013/2669(RSP))

157

 

RECOMANDĂRI

 

Parlamentul European

 

Marți, 11 iunie 2013

2016/C 65/23

Recomandarea Parlamentului European din 11 iunie 2013 adresată Consiliului privind cea de a 68-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite (2013/2034(INI))

162

 

Joi, 13 iunie 2013

2016/C 65/24

Recomandarea Parlamentului European din 13 iunie 2013 adresată Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Vicepreședinte al Comisiei Europene, Consiliului și Comisiei privind revizuirea în 2013 a organizării și funcționării SEAE (2012/2253(INI))

168

2016/C 65/25

Recomandarea Parlamentului European din 13 iunie 2013 adresată Consiliului referitoare la proiectul de Orientări ale UE privind promovarea și protejarea libertății religioase și a convingerilor (2013/2082(INI))

174


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 11 iunie 2013

2016/C 65/26

Decizia Parlamentului European din 11 iunie 2013 privind privind cererea de ridicare a imunității lui Jacek Olgierd Kurski (2013/2019(IMM))

180

2016/C 65/27

Decizia Parlamentului European din 11 iunie 2013 privind privind cererea de ridicare a imunității Małgorzatei Handzlik (2012/2238(IMM))

181

2016/C 65/28

Decizia Parlamentului European din 11 iunie 2013 privind privind cererea de ridicare a imunității lui Alexander Alvaro (2013/2106(IMM))

182

 

Miercuri, 12 iunie 2013

2016/C 65/29

Decizia Parlamentului European din 12 iunie 2013 privind componența numerică a comisiilor permanente (2013/2671(RSO))

184


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 11 iunie 2013

2016/C 65/30

P7_TA(2013)0235
Un plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve 1 ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD))
P7_TC1-COD(2012)0013
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve

185

2016/C 65/31

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (06353/1/2013 – C7-0142/2013 – 2011/0137(COD))

190

2016/C 65/32

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

191

2016/C 65/33

P7_TA(2013)0243
Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
P7_TC1-COD(2011)0152
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iunie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a Directivei 2004/40/CE

192

2016/C 65/34

P7_TA(2013)0244
Un plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve – 2 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))
P7_TC1-COD(2012)0236
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve

193

 

Miercuri, 12 iunie 2013

2016/C 65/35

Decizia Parlamentului European din 12 iunie 2013 privind aprobarea numirii lui Neven Mimica în calitate de membru al Comisiei (2013/0806(NLE))

199

2016/C 65/36

Decizia Parlamentului European din 12 iunie 2013 privind propunerea de numire a lui Neven Mates ca membru al Curții de Conturi (C7-0106/2013 – 2013/0804(NLE))

199

2016/C 65/37

Decizia Parlamentului European din 12 iunie 2013 privind propunerea de numire a lui George Pufan ca membru al Curții de Conturi (C7-0115/2013 – 2013/0805(NLE))

200

2016/C 65/38

P7_TA(2013)0253
Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD))
P7_TC1-COD(2012)0162
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

200

2016/C 65/39

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))

208

2016/C 65/40

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD))

209

2016/C 65/41

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))

210

2016/C 65/42

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

212

2016/C 65/43

P7_TA(2013)0258
Instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] și privind cererea autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare cu datele EURODAC în scopul aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (versiune reformată) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))
P7_TC1-COD(2008)0242
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție

246

2016/C 65/44

P7_TA(2013)0259
Reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))
P7_TC1-COD(2011)0242
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale

247

2016/C 65/45

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

249

2016/C 65/46

P7_TA(2013)0261
Situațiile financiare și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))
P7_TC1-COD(2011)0308
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului

250

2016/C 65/47

P7_TA(2013)0262
Obligațiile de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))
P7_TC1-COD(2011)0307
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE

251

2016/C 65/48

P7_TA(2013)0263
Rata de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))
P7_TC1-COD(2013)0087
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013

252

2016/C 65/49

P7_TA(2013)0264
Modificarea Codului Frontierelor Schengen și a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) și a Convenției de aplicare a acordului Schengen (COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))
P7_TC1-COD(2011)0051
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen, a Regulamentelor (CE) nr. 1683/95 şi (CE) nr. 539/2001 ale Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (CE) nr. 810/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului

255

2016/C 65/50

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 privind proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE))

256

 

Joi, 13 iunie 2013

2016/C 65/51

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului interimar în vederea încheierii unui Acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și partea „Africa Centrală”, pe de altă parte (14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

257

2016/C 65/52

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

257

2016/C 65/53

P7_TA(2013)0275
Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))
P7_TC1-COD(2011)0430
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public

258


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top