Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:013:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 13, 15 ianuarie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 13

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
15 ianuarie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Comitetul Economic şi Social European

 

a 510-a sesiune plenară a CESE, din 16 și 17 Septembrie 2015

2016/C 013/1

Rezoluția Comitetului Economic și Social European privind actuala criză a refugiaților

1

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

a 510-a sesiune plenară a CESE, din 16 și 17 Septembrie 2015

2016/C 013/2

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Experiențele SBA în SUA și UE: bune practici pentru acțiuni inovatoare în ce privește IMM-urile” (aviz din proprie inițiativă)

2

2016/C 013/3

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Întreprinderile familiale din Europa ca sursă a reluării creșterii economice și a unor locuri de muncă mai bune” (aviz din proprie inițiativă)

8

2016/C 013/4

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Către sănătatea digitală – informații electronice pentru utilizarea în condiții de siguranță a medicamentelor” (aviz din proprie inițiativă)

14

2016/C 013/5

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Ajutoarele de stat pentru întreprinderi: sunt ele oare eficace și eficiente?” (aviz din proprie inițiativă)

19

2016/C 013/6

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Economia binelui comun: un model economic sustenabil orientat către coeziune socială” (aviz din proprie inițiativă)

26

2016/C 013/7

Avizul Comitetului Economic și Social European privind metoda comunitară pentru o UEM democratică și socială (aviz din proprie inițiativă)

33

2016/C 013/8

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Principii pentru sisteme de prestații sociale eficiente și fiabile” (aviz din proprie inițiativă)

40

2016/C 013/9

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Validarea competențelor și a calificărilor dobândite prin învățare non-formală și informală – contribuția concretă a societății civile organizate” (aviz din proprie inițiativă)

49

2016/C 013/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Îmbunătățirea performanței sistemelor naționale de formare duală” (aviz din proprie inițiativă)

57

2016/C 013/11

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Combaterea corupției în UE: în întâmpinarea preocupărilor întreprinderilor și ale societății civile” (aviz din proprie inițiativă)

63

2016/C 013/12

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Șansele pentru o dezvoltare pe termen lung, durabilă și inteligentă a industriei europene offshore și relația acesteia cu industriile maritime ale Uniunii Europene” (aviz din proprie inițiativă)

73

2016/C 013/13

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Sectoarele culturale și creative – un avantaj al Europei în concurența mondială” (aviz din proprie inițiativă)

83

2016/C 013/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Programele de dezvoltare rurală – măsuri de prim ajutor sau primele semne de redresare? (aviz din proprie inițiativă)

89

2016/C 013/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind importanța comerțului agricol pentru dezvoltarea viitoare a agriculturii și a activităților agricole din UE în contextul securității alimentare la nivel mondial (aviz din proprie inițiativă)

97

2016/C 013/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind inovarea socială, crearea de rețele și comunicarea digitală (aviz din proprie inițiativă)

104

2016/C 013/17

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Dumpingul social în sectorul european al aviației civile (aviz din proprie inițiativă)

110

2016/C 013/18

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Activismul cibernetic și organizațiile societății civile” (aviz din proprie inițiativă)

116

2016/C 013/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind revizuirea Acordului de parteneriat dintre UE și Mexic (aviz din proprie inițiativă)

121

2016/C 013/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind agricultura, zonele rurale și dezvoltarea durabilă în țările din cadrul Parteneriatului estic (aviz din proprie inițiativă)

128

2016/C 013/21

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Pentru o convenție a OIM împotriva violenței de gen la locul de muncă” (aviz din proprie inițiativă)

138

2016/C 013/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind actele delegate (aviz suplimentar)

145

2016/C 013/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind construirea unui ecosistem financiar pentru întreprinderile sociale (aviz exploratoriu)

152

2016/C 013/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind efectele digitalizării asupra sectorului serviciilor și ocupării forței de muncă în contextul mutațiilor industriale (aviz exploratoriu)

161

2016/C 013/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind politica integrată a UE în domeniul aviației (aviz exploratoriu)

169

2016/C 013/26

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Piața internă a transportului rutier internațional de mărfuri: dumpingul social și operațiunea de cabotaj” (aviz exploratoriu)

176

2016/C 013/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene prin valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona și privind posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene

183


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

a 510-a sesiune plenară a CESE, din 16 și 17 Septembrie 2015

2016/C 013/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE [COM(2015) 215 final]

192

2016/C 013/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (reformare) [COM(2015) 294 final – 2015/0133 (COD)]

201

2016/C 013/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor (program continuu) [COM(2015) 177 final – 2015/0093 (COD)]

203


RO

 

Top