Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:398:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 398, 30 noiembrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 398

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
30 noiembrie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 398/1

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 398/2

Cauza C-346/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d’appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons/Base Company, fostă KPN Group Belgium SA („Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/20/CE — Articolul 13 — Taxă pentru drepturile de instalare a infrastructurii — Domeniu de aplicare — Reglementare locală care prevede obligația de plată a unei taxe de către proprietarii de piloni și de stâlpi de difuzare pentru telefonia mobilă”)

2

2015/C 398/3

Cauza C-59/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg – Germania) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene — Articolul 1 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (1) primul paragraf — Recuperarea unei restituiri la export — Termen de prescripție — Punct de plecare (dies a quo) — Acțiune sau omisiune a agentului economic — Producerea prejudiciului — Încălcare continuă — Încălcare punctuală]

3

2015/C 398/4

Cauza C-66/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Trimitere preliminară — Articolele 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE şi 108 alineatul (3) TFUE — Libertatea de stabilire — Ajutor de stat — Impozitarea grupurilor de societăţi — Achiziţionarea unei participaţii la capitalul unei filiale — Amortizarea valorii comerciale a întreprinderii — Limitarea participaţiilor în societăţi rezidente)

3

2015/C 398/5

Cauza C-73/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 – Consiliul Uniunii Europene/Comisia Europeană [Acțiune în anulare — Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării — Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării — Pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat — Procedură de aviz consultativ — Prezentarea de către Comisia Europeană a unor observații scrise în numele Uniunii Europene — Lipsa aprobării prealabile de către Consiliul Uniunii Europene a conținutului acestor observații scrise — Articolul 13 alineatul (2) TUE, articolul 16 TUE și articolul 17 alineatul (1) TUE — Articolul 218 alineatul (9) TFUE și articolul 335 TFUE — Reprezentarea Uniunii Europene — Principiul atribuirii de competențe și principiul echilibrului instituțional — Principiul cooperării loiale]

4

2015/C 398/6

Cauza C-362/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) – Irlanda) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Trimitere preliminară — Date cu caracter personal — Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 7, 8 și 47 — Directiva 95/46/CE — Articolele 25 și 28 — Transfer de date cu caracter personal către țări terțe — Decizia 2000/520/CE — Transfer de date cu caracter personal către Statele Unite — Nivel de protecție neadecvat — Validitate — Plângere a unei persoane fizice ale cărei date au fost transferate din Uniunea Europeană către Statele Unite — Competențele autorităților naționale de supraveghere)

5

2015/C 398/7

Cauza C-471/14: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Wien – Austria) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt [Trimitere preliminară — Proprietate intelectuală și industrială — Medicamente brevetate — Regulamentul (CE) nr. 469/2009 — Articolul 13 alineatul (1) — Certificat suplimentar de protecție — Durată — Noțiunea „data primei autorizații de introducere pe piață în Uniunea Europeană” — Luarea în considerare a datei deciziei de autorizare sau a datei de notificare a acestei decizii]

6

2015/C 398/8

Cauza C-456/14: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2001/40/CE — Recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanţilor ţărilor terţe — Articolul 3 alineatul (1) litera (a) — Noțiunea „infracțiune care se sancționează cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin un an” — Decizie de îndepărtare a unui resortisant al unei țări terțe ca urmare a unei condamnări penale — Situație care nu se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2001/40 — Necompetenţă vădită]

7

2015/C 398/9

Cauza C-548/14 P: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2015 – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), Grazia Equity GmbH [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Cerere de înregistrare a mărcii verbale GRAZIA — Opoziția titularului mărcilor verbale și figurative internaționale, comunitară și naționale care cuprind elementul verbal „GRAZIA” — Respingerea opoziției — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (5) — Notorietate]

8

2015/C 398/10

Cauzele conexate C-585/14, C-587/14 și C-588/14: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 3 septembrie 2015 (cereri de decizie preliminară formulate de Curtea de Apel Cluj – România) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj și Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Trimitere preliminară — Impozite interne — Articolul 110 TFUE — Taxă percepută de un stat membru asupra autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate — Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională)

8

2015/C 398/11

Cauza C-13/15: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 8 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – procedura penală împotriva Cdiscount SA (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Directiva 2005/29/CE — Protecția consumatorilor — Practici comerciale neloiale — Reduceri de preț — Marcare sau afișare a prețului de referință)

9

2015/C 398/12

Cauza C-62/15 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 8 septembrie 2015 – DTL Corporación, SL/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii verbale Generia — Opoziția titularului mărcii figurative anterioare Generalia generación renovable — Refuzarea parțială a înregistrării — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Risc de confuzie — Articolul 64 alineatul (1) — Competențele camerei de recurs — Articolul 75 a doua teză — Dreptul de a fi ascultat]

10

2015/C 398/13

Cauza C-136/15 P: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 19 iunie 2015 – Mohammad Makhlouf/Consiliul Uniunii Europene [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Articolul 169 alineatul (2) — Conținutul necesar al cererii de recurs — Inadmisibilitate vădită]

11

2015/C 398/14

Cauza C-615/14 P: Recurs introdus la 29 decembrie 2014 de AQ împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șaptea) din 15 decembrie 2014 în cauza T-168/11, AQ/Parlamentul European

11

2015/C 398/15

Cauza C-309/15 P: Recurs introdus la 18 iunie 2015 de Real Express Srl împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 21 aprilie 2015 în cauza T-580/13, Real Express Srl/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

12

2015/C 398/16

Cauza C-412/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hessisches Finanzgericht (Germania) la 28 iulie 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Cauza C-441/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Bremen (Germania) la 12 august 2015 – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Cauza C-457/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – Vattenfall Europe Generation AG/Republica Federală Germania

14

2015/C 398/19

Cauza C-461/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 28 august 2015 – E. ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

15

2015/C 398/20

Cauza C-464/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) la 2 septembrie 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H și alții

16

2015/C 398/21

Cauza C-465/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 3 septembrie 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Cauza C-470/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 7 septembrie 2015 – Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Cauza C-492/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 21 septembrie 2015 – R/S și T

18

2015/C 398/24

Cauza C-514/15 P: Recurs introdus la 25 septembrie 2015 de HIT Groep BV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 iulie 2015 în cauza T-436/10, Hit Groep/Comisia

18

2015/C 398/25

Cauza C-517/15 P: Recurs introdus la 25 septembrie 2015 de AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 15 iulie 2015 în cauza T-465/12, AGC Glass Europe şi alţii/Comisia Europeană

20

2015/C 398/26

Cauza C-520/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 28 septembrie 2015 – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Avizul 1/14: Avizul Curții (Marea Cameră) din 1 septembrie 2015 – Republica Malta

22

2015/C 398/28

Cauza C-196/14: Ordonanța președintelui Curții din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Aachen – Germania) – Horst Hoeck/Republica Elenă

22

2015/C 398/29

Cauza C-265/14 P: Ordonanța președintelui Camerei a treia a Curții din 1 septembrie 2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Comisia Europeană

23

2015/C 398/30

Cauza C-423/14: Ordonanța președintelui Curții din 31 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Cauza C-459/14: Ordonanța președintelui Curții din 16 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Cauza C-527/14: Ordonanța președintelui Curții din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Republica Federală Germania, cu participarea: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Cauza C-3/15: Ordonanța președintelui Curții din 8 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Hannover – Germania) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Cauza C-172/15: Ordonanța președintelui Curții din 27 august 2015 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

24

2015/C 398/35

Cauza C-209/15: Ordonanța președintelui Curții s din 14 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Centrale Raad van Beroep – Țările de Jos) – Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Tribunalul

2015/C 398/36

Cauza T-299/11: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – European Dynamics Luxembourg și alții/OAPI („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Prestare de servicii externe pentru gestionarea de programe și de proiecte și consultanță tehnică în domeniul tehnologiilor informației — Clasarea unui ofertant într-o procedură în cascadă — Criterii de atribuire — Egalitate de șanse — Transparență — Eroare vădită de apreciere — Obligația de motivare — Răspundere extracontractuală — Pierderea unei șanse”)

26

2015/C 398/37

Cauza T-216/12: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Technion și Technion Research & Development Foundation/Comisia („Asistență financiară — Al șaselea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative — Recuperarea sumelor plătite de Comisie în cadrul unui contract de cercetare în aplicarea concluziilor unui audit financiar — Compensarea creanțelor — Recalificarea parțială a acțiunii — Cerere prin care se vizează constatarea inexistenței unei creanțe contractuale — Clauză compromisorie — Costuri eligibile — Îmbogățire fără justă cauză — Obligația de motivare”)

27

2015/C 398/38

Cauza T-250/12: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Comisia [„Concurență — Înțelegeri — Piața cloratului de sodiu în SEE — Decizie de modificare prin care se reduce durata constatată a participării la înțelegere — Calcularea cuantumului amenzii — Prescripţie — Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003”]

28

2015/C 398/39

Cauza T-275/12: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – FC Dynamo-Minsk/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Belarus — Înghețare a fondurilor — Acțiune în anulare — Termen de adaptare a concluziilor — Inadmisibilitate parțială — Entitate deținută sau controlată de o entitate vizată de măsurile restrictive — Obligația de motivare — Eroare de apreciere”)

29

2015/C 398/40

Cauza T-276/12: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Chyzh şi alţii/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive împotriva Belarusului — Înghețare a fondurilor — Acțiune în anulare — Termen de adaptare a concluziilor — Inadmisibilitate în parte — Entitate deținută sau controlată de o persoană sau de o entitate vizată de măsurile restrictive — Obligația de motivare — Eroare de apreciere”)

30

2015/C 398/41

Cauza T-403/12: Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Intrasoft International/Comisia („Achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Asistență tehnică acordată administrației vamale din Serbia în cadrul modernizării sistemului vamal — Conflict de interese — Respingerea ofertei unui ofertant de către delegația Uniunii în Republica Serbia — Respingere implicită a reclamației formulate împotriva respingerii ofertei”)

32

2015/C 398/42

Cauza T-79/13: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Accorinti și alții/BCE („Răspundere extracontractuală — Politică economică și monetară — BCE — Bănci centrale naționale — Restructurarea datoriei publice grecești — Program de achiziționare de titluri — Acord de preschimbare a titlurilor în beneficiul exclusiv al băncilor centrale ale Eurosistemului — Implicarea sectorului privat — Clauze de acțiune colectivă — Îmbunătățirea calității colateralului sub forma unui program de răscumpărare destinat să susțină calitatea titlurilor ca garanții — Creditori privați — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor — Încredere legitimă — Egalitate de tratament — Răspundere derivată dintr-un act normativ legal — Prejudiciu anormal și special”)

33

2015/C 398/43

Cauza T-103/13 P: Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Comisia/Cocchi și Falcione („Recurs — Recurs incident — Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie naționale — Propuneri privind sporul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii — Act care nu cauzează prejudicii — Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță — Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut”)

33

2015/C 398/44

Cauza T-358/13: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Italia/Comisia [„FEADR — Închiderea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de FEADR — Decizie prin care se declară nereutilizabilă o anumită sumă în cadrul planului de dezvoltare rurală a regiunii Basilicata — Articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 — Obligația de motivare”]

34

2015/C 398/45

Cauza T-534/13: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Panrico/OAPI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) [„Marcă comunitară — Procedură de nulitate — Marca comunitară figurativă Krispy Kreme DOUGHNUTS — Mărcile naționale și internațională verbale și figurative anterioare DONUT, DOGHNUTS, donuts și donuts cream — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Riscul unui profit nejustificat ca urmare a caracterului distinctiv al renumelui — Risc de prejudiciu — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009]]

35

2015/C 398/46

Cauza T-547/13: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Rosian Express/OAPI (Forma unei cutii de joc) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei cutii de joc — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligație de motivare — Dreptul de a fi ascultat — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]

36

2015/C 398/47

Cauza T-642/13: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Wolverine International/OAPI – BH Stores (cushe) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca figurativă cushe — Mărcile naționale verbale anterioare SHE și figurative anterioare she — Motiv relativ de refuz — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”]

37

2015/C 398/48

Cauza T-656/13: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unui smiley cu ochii în formă de inimă) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unui smiley cu ochii în formă de inimă — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

38

2015/C 398/49

Cauza T-659/13 și T-660/13: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Republica Cehă/Comisia [„Transporturi — Directiva 2010/40/UE — Sisteme de transport inteligente — Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 — Furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale — Articolul 3 alineatul (1), articolul 8 și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 885/2013 — Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 — Date și proceduri pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră — Articolul 5 alineatul (1), articolul 9 și articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 886/2013”]

39

2015/C 398/50

Cauza T-689/13: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Bilbaína de Alquitranes și alții/Comisia [„Mediu și protecția sănătății umane — Clasificarea substanței smoală, gudron de huilă, temperatură înaltă în categoriile de toxicitate acvatică acută și de toxicitate acvatică cronică — Regulamentele (CE) nr. 1907/2006 și nr. 1272/2008 — Eroare vădită de apreciere — Clasificarea unei substanțe pe baza constituenților săi”]

40

2015/C 398/51

Cauza T-49/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Comisia [„Indicație geografică protejată — «Kołocz śląski» sau «Kołacz śląski» — Procedura de anulare — Temei juridic — Regulamentul (CE) nr. 510/2006 — Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 — Motive de anulare — Drepturi fundamentale”]

41

2015/C 398/52

Cauza T-61/14: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2015 – Monster Energy/OAPI – Balaguer (icexpresso + energy coffee) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative icexpresso + energy coffee — Mărcile comunitare verbale anterioare X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY și MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

42

2015/C 398/53

Cauza T-78/14: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz/OAPI – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Marca comunitară figurativă anterioară SEIT 1908 ANDECHSER NATUR și marca națională figurativă anterioară ANDECHSER NATUR — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

42

2015/C 398/54

Cauza T-90/14: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Secolux/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedura de cerere de ofertă — Controale de siguranță — Respingerea ofertei unui ofertant — Atribuirea contractului unui alt ofertant — Răspundere necontractuală”)

43

2015/C 398/55

Cauza T-104/14 P: Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Comisia/Verile și Gjergji („Recurs — Recurs incident — Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transfer al drepturilor naționale de pensie — Propunere de spor de ani de plată — Act care nu lezează — Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță — Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut — Securitate juridică — Încredere legitimă — Egalitate de tratament”)

44

2015/C 398/56

Cauza T-131/14 P: Hotărârea Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Teughels/Comisia („Recurs — Recurs incident — Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie naționale — Propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor — Act care nu cauzează prejudicii — Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță — Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut”)

45

2015/C 398/57

Cauza T-186/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Atlantic Multipower Germany/OAPI – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală NOxtreme — Mărci comunitare și naționale figurative anterioare X-TREME — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009”]

45

2015/C 398/58

Cauza T-187/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Sonova Holding/OAPI (Flex) [„Marcă comunitară — Marca comunitară verbală FLEX — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) și articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

46

2015/C 398/59

Cauza T-227/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (Trecolore) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Trecolore — Mărcile comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

47

2015/C 398/60

Cauza T-228/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (TRECOLORE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative TRECOLORE — Mărci comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

48

2015/C 398/61

Cauza T-242/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unei fețe cu coarne) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei fețe cu coarne — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

48

2015/C 398/62

Cauza T-243/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Forma unei fețe) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei fețe — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

49

2015/C 398/63

Cauza T-244/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – The Smiley Company/OAPI (Conturul unei fețe în formă de stea) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare tridimensionale — Conturul unei fețe în formă de stea — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

50

2015/C 398/64

Cauza T-251/14: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Promarc Technics/OAPI – PIS (Pièce de porte) [„Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând o parte dintr-o ușă — Desen sau model industrial internațional anterior constituit printr-un brevet american — Motiv de nulitate — Lipsa caracterului individual — Lipsa unei impresii globale diferite — Dovada divulgării desenului sau modelului industrial anterior către public — Medii specializate ale sectorului în cauză — Utilizator avizat — Gradul de libertate al autorului — Articolul 6, articolul 7 alineatul (1)și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

51

2015/C 398/65

Cauzele conexate T-292/14 și T-293/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Cipru/OAPI (XAΛΛOYMI și HALLOUMI) [„Marcă comunitară — Cereri de înregistrare a mărcilor comunitare verbale XAΛΛOYMI și HALLOUMI — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

52

2015/C 398/66

Cauza T-336/14: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Société des produits Nestlé/OAPI (NOURISHING PERSONAL HEALTH) [„Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală NOURISHING PERSONAL HEALTH — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligație de a efectua examinarea din oficiu a faptelor — Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

52

2015/C 398/67

Cauza T-365/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – CBM/OAPI – Aeronautica Militare (TRECOLORE) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative TRECOLORE — Mărcile comunitare și naționale verbale și figurative anterioare FRECCE TRICOLORI — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

53

2015/C 398/68

Cauza T-642/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – JP Divver Holding Company/OAPI (EQUIPMENT FOR LIFE) [„Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală EQUIPMENT FOR LIFE — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

54

2015/C 398/69

Cauza T-658/14: Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015 – Jurašinović/Consiliul („Acces la documente — Regulamentul (CE) nr.o1049/2001 — Documente care au făcut obiectul corespondenței purtate cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie în cadrul unui proces — Decizie adoptată în urma anulării parțiale de către Tribunal a deciziei inițiale — Refuzul parțial al accesului — Excepție referitoare la protecția relațiilor internaționale”)

55

2015/C 398/70

Cauza T-731/14: Ordonanța Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiliul („Acțiune în anulare — Politică externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”)

55

2015/C 398/71

Cauza T-482/15 R: Ordonanța președintelui Camerei a patra a Tribunalului din 15 octombrie 2015 – Ahrend Furniture/Comisia („Măsuri provizorii — Achiziții publice — Procedură de cerere de ofertă — Livrarea de mobilier — Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa fumus boni juris”)

56

2015/C 398/72

Cauza T-540/15: Acțiune introdusă la 18 septembrie 2015 – De Capitani/Parlamentul

57

2015/C 398/73

Cauza T-548/15: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2015 – Guiral Broto/OAPI – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Cauza T-552/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Bank Refah Kargaran/Consiliul

59

2015/C 398/75

Cauza T-553/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Export Development Bank of Iran/Consiliul

60

2015/C 398/76

Cauza T-554/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Ungaria/Comisia

62

2015/C 398/77

Cauza T-555/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Ungaria/Comisia

63

2015/C 398/78

Cauza T-556/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Portugalia/Comisia

64

2015/C 398/79

Cauza T-564/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Comisia

65

2015/C 398/80

Cauza T-565/15: Acțiune introdusă la 28 septembrie 2015 – Excalibur City/OAPI – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Cauza T-566/15: Acțiune introdusă la 28 septembrie 2015 – Excalibur City/OAPI – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Cauza T-568/15: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2015 – Morgese şi alţii/OAPI – All Star

68

2015/C 398/83

Cauza T-569/15: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2015 – Fondazione Casamica/Comisia și EASME

69

2015/C 398/84

Cauza T-579/15: Acțiune introdusă la 5 octombrie 2015 – For Tune/OAPI – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Cauza T-581/15: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2015 – Syndial/Comisia

71

2015/C 398/86

Cauza T-587/15: Acțiune introdusă la 12 octombrie 2015 – Rose Vision/Comisia

73

2015/C 398/87

Cauza T-591/15: Acțiune introdusă la 13 octombrie 2015 – Transavia Airlines/Comisia

74

2015/C 398/88

Cauza T-594/15: Acțiune introdusă la 14 octombrie 2015 – Metabolic Balance Holding/OAPI (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Cauza T-218/14: Ordonanța Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Mabrouk/Consiliul

77

2015/C 398/90

Cauza T-517/14: Ordonanța Tribunalului din 13 octombrie 2015 – Pelikan/OAPI – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Cauza T-748/14: Ordonanța Tribunalului din 14 octombrie 2015 – Montenegro/OAPI (Forma unei sticle)

77

 

Tribunalul Funcției Publice

2015/C 398/92

Cauza F-57/14: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 octombrie 2015 – AQ/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Regulamentul nr. 45/2001 — Prelucrarea datelor cu caracter personal obținute în scopuri private — Anchetă administrativă — Procedură disciplinară — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Sancțiune disciplinară — Proporționalitate)

78

2015/C 398/93

Cauza F-89/14: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 octombrie 2015 – Arsene/Comisia (Funcție publică — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut — Perioadă de referință de zece ani — Punct de plecare — Neutralizarea perioadelor de funcții exercitate într-o organizație internațională — Aplicare prin analogie a dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la statut — Reședință obișnuită în afara statului de repartizare înaintea exercitării de funcții într-o organizație internațională — Articolul 81 din Regulamentul de procedură — Acțiune vădit nefondată)

78

2015/C 398/94

Cauza F-123/15: Acțiune introdusă la 21 septembrie 2015 – ZZ/Comisia

79

2015/C 398/95

Cauza F-125/15: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2015 – ZZ/Comisia

80

2015/C 398/96

Cauza F-29/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 20 octombrie 2015 – Drakeford/EMA

80


RO

 

Top