Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:354:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 354, 26 octombrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 354

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
26 octombrie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 354/1

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

Tribunalul

2015/C 354/2

Repartizarea judecătorilor pe camere

2


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 354/3

Cauza C-398/13 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 3 septembrie 2015 – Inuit Tapiriit și alții/Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 737/2010 — Regulament de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 — Comerț cu produse derivate din focă — Restricții privind importul și comercializarea produselor menționate — Validitate — Temei juridic — Articolul 95 CE — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 17 — Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene — Articolul 19]

4

2015/C 354/4

Cauza C-526/13: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės – Lituania) – UAB „Fast Bunkering Klaipėda”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 148 litera (a) — Livrare de bunuri — Noțiune — Scutire — Livrare de bunuri pentru alimentarea și aprovizionarea navelor utilizate pentru navigația în largul mării — Livrare către intermediari care acționează în nume propriu]

5

2015/C 354/5

Cauza C-89/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – A2A SpA/Agenzia delle Entrate [Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Stabilirea calculului dobânzilor aferente recuperării ajutoarelor incompatibile cu piața comună — Dobânzi simple sau dobânzi compuse — Legislație națională care face trimitere, pentru calculul dobânzilor, la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 — Decizie de recuperare notificată înaintea intrării în vigoare a acestui regulament]

5

2015/C 354/6

Cauza C-110/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Judecătoria Oradea – România) – Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA [Trimitere preliminară — Directiva 93/13/CEE — Articolul 2 litera (b) — Noțiunea „consumator” — Contract de credit încheiat de o persoană fizică ce exercită profesia de avocat — Rambursarea creditului garantată cu un imobil care aparține cabinetului de avocat al împrumutatului — Împrumutat care are cunoștințele necesare pentru a aprecia caracterul abuziv al unei clauze înainte de încheierea contractului]

6

2015/C 354/7

Cauza C-125/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék – Ungaria) – Iron & Smith kft/Unilever NV (Trimitere preliminară — Mărci — Înregistrarea unei mărci naționale identice sau similare cu o marcă comunitară anterioară — Marcă comunitară care se bucură de renume în Uniunea Europeană — Întinderea geografică a renumelui)

7

2015/C 354/8

Cauza C-127/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa – Letonia) – Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Trimitere preliminară — Directiva 94/19/CE — Anexa I punctul 7 — Sistem de garantare a depozitelor — Excluderea anumitor depunători din sistemul de garantare a depozitelor — Excluderea unui „manager”)

7

2015/C 354/9

Cauza C-309/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Trimitere preliminară — Statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung — Directiva 2003/109/CE — Reglementare națională — Eliberarea și reînnoirea permisului de ședere — Condiție — Contribuție financiară obligatorie — Cuantum de opt ori mai ridicat decât cuantumul pentru obținerea cărții de identitate naționale — Atingere adusă principiilor Directivei 2003/109/CE)

8

2015/C 354/10

Cauza C-321/14: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Krefeld – Germania) – Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH [Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Produse cosmetice — Protecția consumatorilor — Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 — Domeniu de aplicare — Lentile de contact colorate, cu motive și care nu sunt corectoare de vedere — Mențiune pe ambalaj care desemnează produsul în cauză ca fiind un produs cosmetic — Protecția consumatorilor]

9

2015/C 354/11

Cauza C-383/14: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franța) – Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International [Trimitere preliminară — Protecția intereselor financiare ale Uniunii — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Articolul 3 — Recuperare a unui ajutor comunitar — Sancțiune administrativă — Măsură administrativă — Termen de prescripție]

9

2015/C 354/12

Cauza C-386/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour administrative d'appel de Versailles – Franța) – Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics [Trimitere preliminară — Legislație fiscală — Libertatea de stabilire — Directiva 90/435/CEE — Articolul 4 alineatul (2) — Distribuiri de dividende cu caracter transfrontalier — Impozit pe profit — Impozitarea grupurilor („integrare fiscală” franceză) — Scutirea dividendelor plătite de filialele care aparțin grupului fiscal integrat — Condiție privind rezidența — Dividende plătite de filiale nerezidente — Cheltuieli și costuri nedeductibile aferente participației]

10

2015/C 354/13

Cauza C-463/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 3 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 24 alineatul (1), articolul 25 litera (b), articolul 62 alineatul (2), articolul 63 și articolul 64 alineatul (1) — Noțiunea „prestare de servicii” — Contrat de abonament privind prestarea de servicii de consultanță — Fapt generator al taxei — Necesitatea dovedirii prestării efective a serviciilor — Exigibilitatea taxei]

11

2015/C 354/14

Cauza C-342/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 8 iulie 2015 – Leopoldine Gertraud Piringer

11

2015/C 354/15

Cauza C-375/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Obersten Gerichtshof (Austria) la 15 iulie 2015 – BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Verein für Konsumenteninformation

12

2015/C 354/16

Cauza C-380/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Baleares (Spania) la 16 iulie 2015 – Francisca Garzón Ramos și José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. și Intercotrans S.L.

13

2015/C 354/17

Cauza C-382/15 P: Recurs introdus la 15 iulie 2015 de Skype împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 5 mai 2015 în cauza T-183/13, Skype/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

14

2015/C 354/18

Cauza C-383/15 P: Recurs introdus la 15 iulie 2015 de Skype împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 5 mai 2015 în cauza T-423/12, Skype/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

15

2015/C 354/19

Cauza C-384/15 P: Recurs introdus la 15 iulie 2015 de Skype împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 5 mai 2015 în cauza T-184/13, Skype/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

16

2015/C 354/20

Cauza C-387/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 17 iulie 2015 – Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers/Vlaams Gewest, intervenientă: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

18

2015/C 354/21

Cauza C-388/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Belgia) la 17 iulie 2015 – Denis Malcorp şi alţii/Vlaams Gewest, intervenientă: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

19

2015/C 354/22

Cauza C-395/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spania) la 22 iulie 2015 – Mohamed Daouidi/Bootes Plus S.L., Fondo de Garantía Salarial și Ministerio Fiscal

19

2015/C 354/23

Cauza C-398/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 23 iulie 2015 – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni

20

2015/C 354/24

Cauza C-431/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Cantabria – Sección 4 (Spania) la 7 august 2015 – Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo

21

2015/C 354/25

Cauza C-433/15: Acțiune introdusă la 6 august 2015 – Comisia Europeană/Republica Italiană

22

2015/C 354/26

Cauza C-443/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de The Labour Court, Ireland (Irlanda) la 13 august 2015 – Dr David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

24

2015/C 354/27

Cauza C-445/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regatul Unit) la 17 august 2015 – Nutricia Limited/Secretary of State for Health

25

2015/C 354/28

Cauza C-458/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Saarbrücken (Germania) la 28 august 2015 – Procedură penală împotriva K. B.

27

2015/C 354/29

Cauza C-468/15 P: Recurs introdus la 3 septembrie 2015 de PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 25 iunie 2015 în cauza T-26/12, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiliul Uniunii Europene

27

2015/C 354/30

Cauza C-257/15: Ordonanța președintelui Curții din 8 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Hannover – Germania) – Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

28

2015/C 354/31

Cauza C-299/15: Ordonanța președintelui Camerei a noua a Curții din 16 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Bruxelles – Belgia) – Daniele Striani, Mad Management SPRL, Franck Boucher și alții, RFC. Seresien ASBL/Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association (URBSFA)

29

 

Tribunalul

2015/C 354/32

Cauza T-30/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

30

2015/C 354/33

Cauza T-77/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – EE/OAPI (Reprezentarea unor puncte albe pe un fond gri) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative care reprezintă puncte albe pe un fond gri — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

30

2015/C 354/34

Cauzele conexate T-91/14 și T-92/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Schniga/OCSP – Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) („Soiuri de plante — Cerere de protecție comunitară a soiurilor vegetale pentru soiul de mere Gala Schnitzer — Examinare tehnică — Distincție — Principii directoare ale examinării — Putere de apreciere a președintelui OCSP”)

31

2015/C 354/35

Cauza T-94/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – EE/OAPI (Reprezentarea unor puncte albe pe un fond bleu) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative care reprezintă puncte albe pe un fond bleu — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

32

2015/C 354/36

Cauza T-143/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – EE/OAPI (Reprezentarea unor puncte albe pe fond galben) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative reprezentând puncte albe pe fond galben — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

32

2015/C 354/37

Cauza T-144/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – EE/OAPI (Reprezentarea unor puncte albe pe fond de culoarea fildeșului) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative reprezentând puncte albe pe fond de culoarea fildeșului — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

33

2015/C 354/38

Cauza T-321/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Volkswagen/OAPI (STREET) [„Marcă comunitară — Cerere de marcă comunitară verbală STREET — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Absența caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

33

2015/C 354/39

Cauza T-568/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

34

2015/C 354/40

Cauza T-569/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

35

2015/C 354/41

Cauza T-570/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

35

2015/C 354/42

Cauza T-571/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

36

2015/C 354/43

Cauza T-572/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

36

2015/C 354/44

Cauza T-608/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

37

2015/C 354/45

Cauza T-609/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

38

2015/C 354/46

Cauza T-610/14: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Laverana/OAPI (BIO organic) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BIO organic — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

38

2015/C 354/47

Cauza T-441/13: Ordonanța Tribunalului din 1 septembrie 2015 – Makhlouf/Consiliul („Acțiune în anulare — Politică externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Siriei — Îngheţarea fondurilor — Obligația de motivare — Dreptul la apărare — Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă — Eroare de apreciere — Dreptul de proprietate — Dreptul la respectarea vieții private — Proporționalitate — Autoritate de lucru judecat — Termen de introducere a acțiunii — Admisibilitate — Acțiune vădit nefondată”)

39

2015/C 354/48

Cauza T-523/14: Ordonanța Tribunalului din 27 august 2015 – Squeeze Life/OAPI – Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Retragerea cererii de înregistrare — Rectificarea deciziei prin care se finalizează calea de atac în fața camerei de recurs — Nepronunțare asupra fondului”)

40

2015/C 354/49

Cauza T-495/15: Acțiune introdusă la 27 august 2015 – Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/OAPI – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN)

40

2015/C 354/50

Cauza T-499/15: Acțiune introdusă la 31 august 2015 – LG Electronics/OAPI – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE)

41

2015/C 354/51

Cauza T-500/15: Acțiune introdusă la 31 august 2015 – LG Electronics/OAPI – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO)

42

2015/C 354/52

Cauza T-503/15: Acțiune introdusă la 1 septembrie 2015 – Aranynektár/OAPI – Naturval Apícola (Natür-bal)

43

2015/C 354/53

Cauza T-504/15: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2015 – Rafhaelo Gutti/OAPI – Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)

43

2015/C 354/54

Cauza T-507/15: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2015 – Polonia/Comisia

44

2015/C 354/55

Cauza T-509/15: Acțiune introdusă la 3 septembrie 2015 – Kessel medintim/OAPI – Janssen-Cilag (Premeno)

45

2015/C 354/56

Cauza T-510/15: Acțiune introdusă la 7 septembrie 2015 – Mengozzi/OAPI – Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

46

2015/C 354/57

Cauza T-512/15: Acțiune introdusă la 4 septembrie 2015 – Sun Cali/OAPI – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

47

2015/C 354/58

Cauza T-513/15: Acțiune introdusă la 7 septembrie 2015 – Gruppe Nymphenburg Consult/OAPI (Limbic® Map)

48

2015/C 354/59

Cauza T-516/15: Acțiune introdusă la 7 septembrie 2015 – Gruppe Nymphenburg Consult/OAPI (Limbic® Types)

48

2015/C 354/60

Cauza T-517/15: Acțiune introdusă la 7 septembrie 2015 – Gruppe Nymphenburg Consult/OAPI (Limbic® Sales)

49

2015/C 354/61

Cauza T-518/15: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2015 – Franța/Comisia

50

2015/C 354/62

Cauza T-520/15 P: Recurs introdus la 7 septembrie 2015 de Filip Mikulik împotriva Hotărârii din 25 iunie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-67/14, Mikulik/Consiliul

51

2015/C 354/63

Cauza T-522/15: Acțiune introdusă la 10 septembrie 2015 – CCPL și alții/Comisia

52

2015/C 354/64

Cauza T-523/15: Acțiune introdusă la 10 septembrie 2015 – Italmobiliare și alții/Comisia

53

 

Tribunalul Funcției Publice

2015/C 354/65

Cauza F-103/15: Acțiune introdusă la 16 iulie 2015 – ZZ/Comisia Europeană

55

2015/C 354/66

Cauza F-111/15: Acțiune introdusă la 31 iulie 2015 – ZZ/Comisia

55

2015/C 354/67

Cauza F-119/15: Acțiune introdusă la 20 august 2015 – ZZ/Europol

56

2015/C 354/68

Cauza F-120/15: Acțiune introdusă la 20 august 2015 – ZZ/Europol

56

2015/C 354/69

Cauza F-121/15: Acțiune introdusă la 21 august 2015 – ZZ/Comisia

57

2015/C 354/70

Cauza F-122/15: Acțiune introdusă la 22 august 2015 – ZZ/Comisia

57


RO

 

Top