Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:311:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 311, 21 septembrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 311

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
21 septembrie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 311/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 311/02

Cauza C-425/13: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iulie 2015 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Decizie a Consiliului de autorizare a inițierii negocierilor privind conectarea sistemului Uniunii Europene de comercializare a drepturilor de emisie de gaze cu efect de seră cu un sistem de comercializare a drepturilor de emisie de gaze cu efect de seră din Australia — Directive de negociere — Comitet special — Articolul 13 alineatul (2) TUE, articolul 218 alineatele (2)-(4) TFUE și articolul 295 TFUE — Echilibru instituțional)

2

2015/C 311/03

Cauza C-584/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franţa) – Directeur général des finances publiques/Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA şi Mapfre warranty SpA/Directeur général des finances publiques (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Impozit pe cifra de afaceri — Domeniu de aplicare — Scutiri — Noțiunea „operațiuni de asigurare” — Noțiunea „prestări de servicii” — Sumă forfetară plătită pentru garanție în caz de defecțiuni ale unui autovehicul de ocazie)

3

2015/C 311/04

Cauza C-612/13 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 iulie 2015 – ClientEarth/Comisia Europeană [Recurs — Acces la documentele instituțiilor Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță — Informații privind mediul — Convenția de la Aarhus — Articolul 4 alineatele (1) și (4) — Excepție de la dreptul de acces — Protecția obiectivelor activităților de anchetă — Studii realizate de o întreprindere, la cererea Comisiei Europene, având ca obiect transpunerea directivelor în materie de mediu — Respingere în parte a cererii de acces]

4

2015/C 311/05

Cauza C-615/13 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 iulie 2015 – ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Comisia Europeană (Recurs — Acces la documentele instituțiilor Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Articolul 4 alineatul (1) litera (b) — Regulamentul (CE) nr. 45/2001 — Articolul 8 — Excepție de la dreptul de acces — Protecția datelor cu caracter personal — Noțiunea „date cu caracter personal” — Condițiile unui transfer de date cu caracter personal — Numele autorului fiecărei observații privind un proiect de orientare al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) legat de documentația științifică ce trebuie anexată cererilor de autorizare pentru introducerea pe piață a unor produse fitosanitare — Respingerea cererii de acces)

5

2015/C 311/06

Cauza C-653/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 iulie 2015 – Comisia Europeană/Republica Italiană [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2006/12/CE — Articolele 4 și 5 — Gestionarea deșeurilor — Regiunea Campania — Hotărâre a Curții — Constatarea unei neîndepliniri a obligațiilor — Neexecutare parțială a hotărârii — Articolul 260 alineatul (2) TFUE — Sancțiuni pecuniare — Penalitate cu titlu cominatoriu — Sumă forfetară]

6

2015/C 311/07

Cauza C-681/13: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 16 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Ţările de Jos) – Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Recunoașterea și executarea hotărârilor — Motive de refuz — Încălcarea ordinii publice a statului solicitat — Decizie care provine de la o instanță din alt stat membru, contrară dreptului Uniunii în materia mărcilor — Directiva 2004/48/CE — Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală — Cheltuieli de judecată)

6

2015/C 311/08

Cauza C-21/14 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iulie 2015 – Comisia Europeană/Rusal Armenal ZAO, Consiliul Uniunii Europene [Recurs — Dumping — Importuri de anumite folii de aluminiu originare din Armenia, Brazilia și China — Aderarea Republicii Armenia la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) — Articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 — Compatibilitate cu Acordul privind aplicarea articolului VI din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (GATT))]

7

2015/C 311/09

Cauza C-83/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Directiva 2000/43/CE — Principiul egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică — Cartiere urbane populate în principal de persoane de origine romă — Amplasarea contoarelor de energie electrică pe stâlpii care fac parte din rețeaua liniei electrice aeriene, la o înălțime de șase-șapte metri — Noțiunile „discriminare directă” și „discriminare indirectă” — Sarcina probei — Justificare eventuală — Prevenirea manipulărilor contoarelor de energie electrică și a racordărilor nelegale — Proporționalitate — Caracter generalizat al măsurii — Efect jignitor și stigmatizant al acesteia — Directivele 2006/32/CE și 2009/72/CE — Imposibilitatea utilizatorului final de a controla consumul de energie electrică)

8

2015/C 311/10

Cauza C-140/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 iulie 2015 – Comisia Europeană/Republica Slovenia (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directivele 2008/98/CE și 1999/31/CE — Prevenirea și eliminarea depozitului de pământ excavat și a altor deșeuri — Depozite de deșeuri — Neadoptarea unor măsuri în vederea eliminării și a stocării acestor deșeuri — Exercitarea unor căi de atac jurisdicționale)

10

2015/C 311/11

Cauza C-145/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 iulie 2015 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 1999/31/CE — Articolul 14 — Depozite de deșeuri — Deșeuri nepericuloase — Neconformitate a depozitelor de deșeuri existente)

11

2015/C 311/12

Cauza C-369/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 iulie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Köln – Germania) – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG (Trimitere preliminară — Deșeuri de echipamente electrice și electronice — Directiva 2002/96/CE — Articolul 2 alineatul (1) și articolul 3 litera (a), precum și anexele IA și IB — Directiva 2012/19/UE — Articolul 2 alineatul (1) litera (a), articolul 2 alineatul (3) litera (b) și articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), precum și anexele I și II — Noțiunile „echipamente electrice și electronice” și „unelte electrice și electronice” — Dispozitive de acționare a ușilor de garaj)

11

2015/C 311/13

Cauza C-468/14: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 16 iulie 2015 – Comisia Europeană/Regatul Danemarcei [Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru — Directiva 2001/37/CE — Fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun — Articolul 2 punctul 4 și articolul 8 — Interdicția de introducere pe piață a tutunului pentru uz oral — „Snus” (tutun pentru uz oral) în vrac]

12

2015/C 311/14

Cauza C-485/14: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 16 iulie 2015 – Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulaţie a capitalurilor — Articolele 63 TFUE și 40 din Acordul privind SEE — Impozit pe transferul de proprietate cu titlu gratuit — Scutire — Legate și donații — Diferenţă de tratament — Organisme situate într-un alt stat membru — Lipsa unei convenții fiscale bilaterale)

12

2015/C 311/15

Avizul 3/15: Cerere de aviz prezentată de Comisia Europeană în temeiul articolului 218 alineatul (11) TFUE

13

2015/C 311/16

Cauza C-579/14 P: Recurs introdus la 12 decembrie 2014 de Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) pronunțate la 16 octombrie 2014 în cauza T-297/13, Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

13

2015/C 311/17

Cauza C-602/14 P: Recurs introdus la 23 decembrie 2014 de Bharat Heavy Electricals Ltd împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 21 octombrie 2014 în cauza T-374/14, Bharat Heavy Electricals Ltd/Comisia Europeană

14

2015/C 311/18

Cauza C-36/15 P: Recurs introdus la 28 ianuarie 2015 de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 25 noiembrie 2014 în cauza T-556/12, Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)/Royalton Overseas Ltd

14

2015/C 311/19

Cauza C-136/15 P: Recurs introdus la 20 martie 2015 de Mohammad Makhlouf împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) pronunțate la 21 ianuarie 2015 în cauza T-509/11, Makhlouf/Consiliul

14

2015/C 311/20

Cauza C-227/15 P: Recurs introdus la 19 mai 2015 de Robert Aubineau și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 18 martie 2015 în cauzele T-195/11, T-458/11, T-448/12 și T-41/13, Cahier și alții/Consiliul și Comisia

15

2015/C 311/21

Cauza C-251/15 P: Recurs introdus la 26 mai 2015 de Emsibeth SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 26 martie 2015 în cauza T-596/13, Emsibeth/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

16

2015/C 311/22

Cauza C-271/15 P: Recurs introdus la 8 iunie 2015 de Sea Handling SpA, in lichidare, fostă Sea Handling SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 25 martie 2015 în cauza T-456/13, Sea Handling/Comisia

17

2015/C 311/23

Cauza C-294/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) la 17 iunie 2015 – Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

19

2015/C 311/24

Cauza C-298/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 18 iunie 2015 – UAB „Borta”/VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

20

2015/C 311/25

Cauza C-303/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) la 22 iunie 2015 – G.M. și M.S.

21

2015/C 311/26

Cauza C-306/15: Acţiune introdusă la data de 23 iunie 2015 – Comisia Europeană/România

21

2015/C 311/27

Cauza C-316/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 26 iunie 2015 – The Queen on the application of Hemming (activând sub denumirea comercială „Simply Pleasure Ltd.”) și alții/Westminster City Council

22

2015/C 311/28

Cauza C-317/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Ţările de Jos) la 26 iunie 2015 – X, Staatssecretaris van Financiën

23

2015/C 311/29

Cauza C-318/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) la 26 iunie 2015 – Tecnoedi Construzioni Srl/Comune di Fossano

24

2015/C 311/30

Cauza C-323/15 P: Recurs introdus la 30 iunie 2015 de Polynt SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 30 aprilie 2015 în cauza T-134/13, Polynt SpA și Sitre Srl/Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

24

2015/C 311/31

Cauza C-324/15 P: Recurs introdus la 30 iunie 2015 de Hitachi Chemical Europe GmbH şi Polynt SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 30 aprilie 2015 în cauza T-135/13, Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA şi Sitre Srl/Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

25

2015/C 311/32

Cauza C-326/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Letonia) la 1 iulie 2015 – AS „DNB Banka”

26

2015/C 311/33

Cauza C-331/15 P: Recurs formulat la 3 iulie 2015 de Republica Franceză împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 16 aprilie 2015 în cauza T-402/12, Carl Schlyter/Comisia Europeană

27

2015/C 311/34

Cauza C-336/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbetsdomstolen (Suedia) la 6 iulie 2015 – Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB

29

2015/C 311/35

Cauza C-339/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) la 7 iulie 2015 – Proces penal împotriva domnului Luc Vanderborght, parte civilă: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW

30

2015/C 311/36

Cauza C-343/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Centrale Raad van Beroep (Țările de Jos) la 8 iulie 2015 – J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu

31

2015/C 311/37

Cauza C-344/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Appeal Commissioners (Irlanda) la 6 iulie 2015 – National Roads Authority/The Revenue Commissioners

32

2015/C 311/38

Cauza C-345/15 P: Recurs introdus la 7 iulie 2015 de Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) și Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 28 aprilie 2015 în cauza T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) și Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiliul Uniunii Europene

33

2015/C 311/39

Cauza C-350/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) la 10 iulie 2015 – Procedură penală împotriva Luciano Baldetti

34

2015/C 311/40

Cauza C-368/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 14 iulie 2015 – Ilves Jakelu Oy

34

2015/C 311/41

Cauza C-369/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tibunal Supremo (Spania) la 13 iulie 2015 – Siderúrgica Sevillana S.A./Administración del Estado

35

2015/C 311/42

Cauza C-370/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 13 iulie 2015 – Solvay Solutions España S.L./Administración del Estado

37

2015/C 311/43

Cauza C-371/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 13 iulie 2015 – Cepsa Quimica, S.A./Administración del Estado

39

2015/C 311/44

Cauza C-372/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 13 iulie 2015 – Dow Chemical Ibérica S.A./Administración del Estado

41

2015/C 311/45

Cauza C-389/15: Acțiune introdusă la 17 iulie 2015 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

42

2015/C 311/46

Cauza C-394/15 P: Recurs introdus la 21 iulie 2015 de John Dalli împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 12 mai 2015 în cauza T-562/12, John Dalli/Comisia Europeană

43

 

Tribunalul

2015/C 311/47

Cauza T-19/13: Ordonanța Tribunalului din 29 iunie 2015 – Frank Bold/Comisia („Mediu — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Decizie prin care se acordă Republicii Cehe opțiunea de alocare tranzitorie a unor cote cu titlu gratuit pentru modernizarea producției de energie electrică — Cerere de reexaminare internă a deciziei — Inexistența unei măsuri cu caracter individual — Decizie a Comisiei prin care se declară inadmisibilă cererea de reexaminare — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

44

2015/C 311/48

Cauza T-690/13: Ordonanța Tribunalului din 22 iunie 2015 – In vivo/Comisia („Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Refuz al OLAF de a deschide o investigație externă — Luare de poziție — Cerere de emitere a unei somații — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”)

45

2015/C 311/49

Cauza T-552/14: Ordonanța Tribunalului din 24 iunie 2015 – Wm. Wrigley Jr./OAPI (Extra) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Extra — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune vădit nefondată”]

45

2015/C 311/50

Cauza T-553/14: Ordonanța Tribunalului din 24 iunie 2015 – Wm. Wrigley Jr./OAPI (Extra) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Extra — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune vădit inadmisibilă”]

46

2015/C 311/51

Cauza T-625/14: Ordonanța Tribunalului din 24 iunie 2015 – Wm. Wrigley Jr./OAPI (Reprezentarea unei sfere) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative reprezentând o sferă — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acţiune vădit nefondată”]

47

2015/C 311/52

Cauza T-626/14: Ordonanța Tribunalului din 24 iunie 2015 – Wm. Wrigley Jr./OAPI (Reprezentarea unei sfere albastre) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative reprezentând o sferă albastră — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acţiune vădit nefondată”]

47

2015/C 311/53

Cauza T-132/15: Acțiune introdusă la 12 iunie 2015 – IR/OAPI – Pirelli Tyre (popchrono)

48

2015/C 311/54

Cauza T-351/15: Acțiune introdusă la 30 iunie 2015 – Papapanagiotou/Parlamentul

49

2015/C 311/55

Cauza T-353/15: Acțiune introdusă la 26 iunie 2015 – NeXovation/Comisia

50

2015/C 311/56

Cauza T-370/15 P: Recurs introdus la 9 iulie 2015 de CJ împotriva Hotărârii din 29 aprilie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauzele conexate F-159/12 și F-161/12, CJ/ECDC

51

2015/C 311/57

Cauza T-371/15: Acțiune introdusă la 9 iulie 2015 – Preferisco Foods/OAPI – Piccardo & Savore' (PREFERISCO)

53

2015/C 311/58

Cauza T-390/15: Acțiune introdusă la 16 iulie 2015 – Perfetti Van Melle Benelux/OAPI – PepsiCo (3D)

53

2015/C 311/59

Cauza T-393/15: Acțiune introdusă la 13 iulie 2015 – Università del Salento/Comisia

54

2015/C 311/60

Cauza T-395/15 P: Recurs introdus la 14 iulie 2015 de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) împotriva Hotărârii din 29 aprilie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauzele conexate F-159/12 și F-161/12, CJ/ECDC

55

2015/C 311/61

Cauza T-399/15: Acțiune introdusă la 20 iulie – Morgan & Morgan/OAPI – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)

56

2015/C 311/62

Cauza T-402/15: Acțiune introdusă la 22 iulie 2015 – Republica Polonă/Comisia Europeană

57

2015/C 311/63

Cauza T-403/15: Acțiune introdusă la 22 iulie 2015 – JYSK/Comisia

58

2015/C 311/64

Cauza T-407/15: Acțiune introdusă la 27 iulie 2015 – Monster Energy/OAPI – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)

59

2015/C 311/65

Cauza T-573/12: Ordonanța Tribunalului din 12 iunie 2015 – Matrix Energetics International/OAPI (MATRIX ENERGETICS)

60

2015/C 311/66

Cauza T-73/13: Ordonanța Tribunalului din 29 iunie 2015 – InterMune UK şi alţii/EMA

60

2015/C 311/67

Cauza T-166/14: Ordonanța Tribunalului din 17 iunie 2015 – PRS Mediterranean/OAPI – Reynolds Presto Products (NEOWEB)

61

2015/C 311/68

Cauza T-212/14: Ordonanța Tribunalului din 29 iunie 2015 – PSL/OAPI – Consortium Menager Parisien (Reprezentarea unui ceas)

61

2015/C 311/69

Cauza T-255/14: Ordonanța Tribunalului din 10 iunie 2015 – Aalto korkeakoulusäätiö/OAPI (APPCAMPUS)

61

2015/C 311/70

Cauza T-729/14: Ordonanța Tribunalului din 30 iunie 2015 – PAN Europe și Unaapi/Comisia

61

2015/C 311/71

Cauza T-815/14: Ordonanța Tribunalului din 29 iunie 2015 – Closet Clothing/OAPI – Closed Holding (CLOSET)

62

2015/C 311/72

Cauza T-93/15: Ordonanța Tribunalului din 26 iunie 2015 – Navitar/OAPI – Elukuva (NaviTar)

62


RO

 

Top