EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 279, 24 august 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 279

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
24 august 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 279/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 279/02

Cauzele conexate C-549/12 P și C-54/13 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 24 iunie 2015 – Republica Federală Germania/Comisis Europeană, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Regatul Țărilor de Jos [Recurs — Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Reducerea contribuției financiare — Metodă de calcul prin extrapolare — Procedură de adoptare a deciziei de către Comisia Europeană — Nerespectarea termenului stabilit — Consecințe]

2

2015/C 279/03

Cauza C-263/13 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 24 iunie 2015 – Regatul Spaniei/Comisia Europeană [Recurs — Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Reducerea contribuției financiare — Metodă de calcul prin extrapolare — Procedură de adoptare a deciziei de către Comisia Europeană — Nerespectarea termenului stabilit — Consecințe]

3

2015/C 279/04

Cauzele conexate C-293/13 P și C-294/13 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 iunie 2015 – Fresh Del Monte Produce, Inc./Comisia Europeană, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Comisia Europeană/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a bananelor — Coordonare în stabilirea prețurilor de referință — Noțiunea „unitate economică între două societăți” — Noțiunea „influență decisivă” — Imputabilitatea comportamentului unei întreprinderi altei întreprinderi — Denaturarea elementelor de probă — Sarcina probei — Principiul in dubio pro reo — Noțiunea „încălcare unică și continuă” — Noțiunea „practică concertată” — Noțiunea „încălcare prin obiect” — Întreprinderi membre ale unei înțelegeri — Comunicare de informații Comisiei — Obligație legală — Domeniu de aplicare — Dreptul de a nu contribui la propria incriminare — Intervenientă în primă instanță — Recurs incident — Admisibilitate)

4

2015/C 279/05

Cauza C-373/13: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 24 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Germania) – H. T./Land Baden-Württemberg [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Frontiere, azil și imigrație — Directiva 2004/83/CE — Articolul 24 alineatul (1) — Standarde minime referitoare la condițiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară — Revocarea permisului de ședere — Condiții — Noțiunea „motive imperioase de siguranță națională sau de ordine publică” — Participarea unei persoane care are statutul de refugiat la activitățile unei organizații care figurează pe lista organizaţiilor teroriste întocmită de Uniunea Europeană]

5

2015/C 279/06

Cauza C-508/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 iunie 2015 – Republica Estonia/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Directiva 2013/34/UE — Obligații în materie de situații financiare care revin anumitor tipuri de întreprinderi — Principiile subsidiarității și proporționalității — Obligația de motivare)

6

2015/C 279/07

Cauza C-583/13 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 iunie 2015 – Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG,/Comisia Europeană, Regatul Spaniei, Autoritatea de Supraveghere AELS, Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Concurență — Sectorul traficului feroviar și al prestațiilor accesorii — Abuz de poziție dominantă — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 20 și articolul 28 alineatul (1) — Procedură administrativă — Decizie prin care se dispune o inspecție — Competențele de inspecție ale Comisiei — Dreptul fundamental la inviolabilitatea domiciliului — Lipsa autorizației judiciare prealabile — Control jurisdicțional efectiv — Descoperire fortuită)

6

2015/C 279/08

Cauza C-586/13: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Pesti Központi Kerületi Bíróság – Ungaria) – Martin Meat kft/Géza Simonfay, Ulrich Salburg [Trimitere preliminară — Libera prestare a serviciilor — Directiva 96/71/CE — Articolul 1 alineatul (3) literele (a) și (c) — Detașare a unor lucrători — Punerea la dispoziție a forței de muncă — Actul de aderare din 2003 — Capitolul 1 alineatele (2) și (13) din anexa X — Măsuri tranzitorii — Accesul resortisanților maghiari pe piața forței de muncă din statele care erau deja membre ale Uniunii Europene la data aderării Republicii Ungare — Cerința deținerii unui permis de muncă pentru punerea la dispoziție a forței de muncă — Sectoare nesensibile]

7

2015/C 279/09

Cauza C-593/13: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Presidenza del Consiglio dei Ministri şi alţii/Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (Trimitere preliminară — Articolele 49 TFUE, 51 TFUE și 56 TFUE — Libertatea de stabilire — Participare la exercitarea autorității publice — Directiva 2006/123/CE — Articolul 14 — Organisme însărcinate cu verificarea și cu certificarea respectării condițiilor cerute de lege întreprinderilor care realizează lucrări publice — Reglementare națională care impune ca sediul social al acestor organisme să fie situat în Italia)

8

2015/C 279/10

Cauza C-664/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 25 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Administratīvā apgabaltiesa – Letonia) – VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis (Trimitere preliminară — Transporturi — Permis de conducere — Reînnoire de către statul membru de emitere — Condiție de reședință pe teritoriul acestui stat membru — Declarație de reședință)

9

2015/C 279/11

Cauza C-671/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 25 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Lituania) – în procedurile inițiate de „Indėlių ir investicijų draudimas” VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas (Trimitere preliminară — Directivele 94/19/CE și 97/9/CE — Sisteme de garantare a depozitelor și de compensare a investitorilor — Instrumente de economisire și de investiții — Instrument financiar în sensul Directivei 2004/39/CE — Excludere de la beneficiul garanției — Efect direct — Condiții pentru a beneficia de prevederile Directivei 97/9/CE)

10

2015/C 279/12

Cauza C-9/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback (Trimitere preliminară — Libera circulație a lucrătorilor — Legislație fiscală — Impozite pe venit — Venituri obținute pe teritoriul unui stat membru — Lucrător nerezident — Impozitare în statul în care are loc încadrarea în muncă — Condiții)

11

2015/C 279/13

Cauza C-18/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Țările de Jos) – CO Sociedad de Gestión y Participación SA și alții/De Nederlandsche Bank NV și De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestión y Participación SA și alții (Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Asigurarea directă, alta decât asigurarea de viață — Directiva 92/49/CEE — Articolele15, 15a și 15b — Evaluarea prudențială a achizițiilor și a majorărilor de participații calificate — Posibilitate de a impune o restricție sau o cerință la aprobarea unui proiect de achiziție)

11

2015/C 279/14

Cauza C-62/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverfassungsgericht – Germania) – Peter Gauweiler și alții/Deutscher Bundestag (Trimitere preliminară — Politică economică și monetară — Decizii ale Consiliului guvernatorilor al Băncii Centrale Europene (BCE) cu privire la o serie de caracteristici tehnice ale tranzacțiilor monetare definitive de pe piețele secundare ale obligațiunilor guvernamentale din cadrul Eurosistemului — Articolele 119 TFUE și 127 TFUE — Atribuțiile BCE și ale Sistemului European al Băncilor Centrale — Mecanismul de transmisie a politicii monetare — Menținerea stabilității prețurilor — Proporționalitate — Articolul 123 TFUE — Interdicția privind finanțarea monetară a statelor membre din zona euro)

12

2015/C 279/15

Cauza C-147/14: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 25 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV [Trimitere preliminară — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 9 alineatul (1) litera (b) — Efecte — Drept conferit de marca comunitară — Semne identice sau similare — Interzicerea utilizării — Risc de confuzie — Apreciere — Luarea în considerare a utilizării unei alte limbi decât o limbă oficială a Uniunii Europene]

13

2015/C 279/16

Cauza C-187/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 25 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret – Danemarca) – Skatteministeriet/DSV Road A/S [Trimitere preliminară — Codul vamal comunitar — Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Articolele 203 și 204 — Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 — Articolul 859 — Regim de tranzit extern — Nașterea datoriei vamale — Sustragere sau nesustragere de sub supravegherea vamală — Neexecutare a unei obligații — Prezentare tardivă a mărfurilor la biroul de destinație — Mărfuri care au fost refuzate de destinatar și retrimise fără să fi fost prezentate la biroul vamal — Mărfuri plasate din nou în regim de tranzit extern, prin intermediul unei noi declarații — Directiva 2006/112/CE — Articolul 168 litera (e) — Deducerea TVA-ului la import de către transportator]

14

2015/C 279/17

Cauza C-207/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 24 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Vrhovno sodišče – Slovenia) – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Republika Slovenija [Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Ape minerale naturale — Directiva 2009/54/CE — Articolul 8 alineatul (2) — Anexa I — Interzicerea comercializării unei „ape minerale naturale de la una și aceeași sursă” — Noțiune]

15

2015/C 279/18

Cauza C-242/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 25 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Mannheim – Germania) – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel [Trimitere preliminară — Protecția comunitară a soiurilor de plante — Regulamentul (CE) nr. 2100/94 — Derogare prevăzută la articolul 14 — Utilizarea de către agricultori a produsului recoltei în scop de înmulțire, fără autorizarea titularului — Obligația agricultorilor de a plăti o remunerație echitabilă pentru această utilizare — Termen în care trebuie să se plătească această remunerație pentru a putea beneficia de derogare — Posibilitatea titularului de a recurge la articolul 94 — Contrafacere]

15

2015/C 279/19

Cauza C-303/14: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 25 iunie 2015 – Comisia Europeană/Republica Polonă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CE) nr. 842/2006 — Formare și certificare — Obligația de notificare — Sancțiuni — Regulamentele (CE) nr. 303/2008, (CE) nr. 304/2008, (CE) nr. 305/2008, (CE) nr. 306/2008, (CE) nr. 307/2008 și (CE) nr. 308/2008]

16

2015/C 279/20

Cauza C-535/14 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 iunie 2015 – Vadzim Ipatau/Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Republicii Belarus — Admisibilitate — Termen de introducere a acțiunii — Asistență judiciară — Efect suspensiv — Protecție jurisdicțională efectivă — Dreptul la apărare — Principiul proporționalității)

17

2015/C 279/21

Cauza C-219/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 13 mai 2015 – Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Cauza C-243/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Republica Slovacă) la 27 mai 2015 – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Cauza C-257/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hannover (Germania) la 1 iunie 2015 – Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

Cauza C-268/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 8 iunie 2015 – Fernand Ullens de Schooten/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

Cauza C-272/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit) la 8 iunie 2015 – Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

20

2015/C 279/26

Cauza C-275/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit) la 8 iunie 2015 – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Cauza C-284/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour du travail de Bruxelles (Belgia) la 10 iunie 2015 – Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Cauza C-290/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 15 iunie 2015 – Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL/Région wallonne

23

2015/C 279/29

Cauza C-307/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Alicante (Spania) la 25 iunie 2015 – Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

24

2015/C 279/30

Cauza C-308/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Alicante (Spania) la 25 iunie 2015 – Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López și Teresa Torres Andreu

24

2015/C 279/31

Cauza C-319/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour administrative d'appel de Paris (Franţa) la 29 iunie 2015 – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Cauza C-347/15: Acțiune introdusă la 9 iulie 2015 – Comisia Europeană/Republica Austria

26

 

Tribunalul

2015/C 279/33

Cauza T-516/10: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2015 – Franța/Comisia („FEOGA — Secţiunea «Orientare» — Reducerea unei contribuţii financiare — Program de iniţiativă comunitară Leader+ — Nerespectarea termenului de adoptare a unei decizii — Încălcarea unor norme fundamentale de procedură”)

28

2015/C 279/34

Cauza T-44/11: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2015 – Italia/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Ajutoare pentru producția de lapte praf degresat — Neregularități sau neglijențe imputabile autorităților administrative sau organismelor statelor membre — Proporționalitate — Obligația de motivare — Principiul ne bis in idem — Termen rezonabil”)

28

2015/C 279/35

Cauza T-89/11: Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2015 – Nanu-Nana Joachim Hoepp/OAPI – Vincci Hoteles (NANU) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale NANU — Marca comunitară verbală anterioară NAMMU — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

29

2015/C 279/36

Cauza T-536/11: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2015 – European Dynamics Luxembourg și alții/Comisia („Achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Furnizarea de servicii informatice de dezvoltare și de mentenanță a software-ului, de consiliere și de asistență pentru diferite tipuri de aplicații informatice — Clasificarea ofertei unui ofertant în procedura în cascadă pentru diferite loturi și clasificarea ofertelor altor ofertanți — Obligația de motivare — Criteriu de atribuire — Eroare vădită de apreciere — Răspundere extracontractuală”)

30

2015/C 279/37

Cauza T-436/12: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2015 – Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAPI – Ceramicas del Foix (Rock & Rock) [Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă Rock & Rock — Mărcile naționale verbale anterioare MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK și CEILROCK — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

30

2015/C 279/38

Cauza T-548/12: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2015 – Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAPI – Redrock Construction (REDROCK) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă REDROCK — Mărcile naționale verbale anterioare ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK și MASTERROCK — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

31

2015/C 279/39

Cauzele conexate T-98/13 și T-99/13: Ordonanța Tribunalului din 9 iulie 2015 – CMT/OAPI – Camomilla (Camomilla) [„Marca comunitară — Procedură de declarare a nulității — Mărcile comunitare figurative Camomilla — Marca națională figurativă anterioară CAMOMILLA — Motiv absolut de refuz — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa relei-credințe a titularului mărcii comunitare — Motiv relativ de refuz — Lipsa similitudinii produselor — Lipsa atingerii aduse renumelui — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009”]

32

2015/C 279/40

Cauza T-100/13: Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2015 – CMT/OAPI – Camomilla (CAMOMILLA) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală CAMOMILLA — Marca națională figurativă anterioară Camomilla — Motiv absolut de refuz — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa relei-credințe a titularului mărcii comunitare — Motiv relativ de refuz — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Elemente de probă suplimentare prezentate în fața camerei de recurs”]

33

2015/C 279/41

Cauza T-521/13: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2015 – Alpinestars Research/OAPI – Tung Cho și Wang Yu (A ASTER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative A ASTER — Marca comunitară verbală anterioară A-STARS — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

33

2015/C 279/42

Cauza T-677/13: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2015 – Axa Versicherung/Comisia [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente referitoare la o procedură de aplicare a normelor de concurență — Cerere privind un ansamblu de documente — Refuzul accesului — Cerere privind un document unic — Cuprins — Obligație de a efectua o examinare concretă și individuală — Excepție privind protecția intereselor comerciale ale unui terț — Excepție privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit — Interes public superior — Acțiune în reparații — Obligația de motivare”]

34

2015/C 279/43

Cauza T-312/14: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2015 – Federazione/Comisia („Acțiune în anulare — Pescuit — Sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului — Decizie a Comisiei de instituire a unui plan de acțiune menit să remedieze lacunele sistemului italian de control al pescuitului — Act care nu modifică, prin el însuși, situația juridică a reclamantului — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate”)

35

2015/C 279/44

Cauza T-221/15: Acțiune introdusă la 5 mai 2015 – Arbuzov/Consiliul

36

2015/C 279/45

Cauza T-269/15: Acțiune introdusă la 28 mai 2015 – Novartis Europharm/Comisia

36

2015/C 279/46

Cauza T-270/15: Acțiune introdusă la 26 mai 2015 – ANKO AE/Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

37

2015/C 279/47

Cauza T-274/15: Acțiune introdusă la 29 mai 2015 – Alcogroup și Alcodis/Comisia

38

2015/C 279/48

Cauza T-287/15: Acțiune introdusă la 1 iunie 2015 – Tayto Group/OAPI – MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Cauza T-306/15: Acțiune introdusă la 9 iunie 2015 – KV/EACEA

39

2015/C 279/50

Cauza T-314/15: Acțiune introdusă la 2 iunie 2015 – Grecia/Comisia

40

2015/C 279/51

Cauza T-325/15: Acțiune introdusă la 22 iunie 2015 – Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/OAPI – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

Cauza T-327/15: Acțiune introdusă la 2 iunie 2015 – Grecia/Comisia

42

2015/C 279/53

Cauza T-328/15 P: Recurs introdus la 24 iunie 2015 de Geoffroy Alsteens împotriva Hotărârii pronunțate la 21 aprilie 2015 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-87/12 RENV, Alsteens/Comisia

43

2015/C 279/54

Cauza T-329/15: Acțiune introdusă la 24 iunie 2015 – Certuss Dampfautomaten/OAPI – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Cauza T-330/15: Acțiune introdusă la 24 iunie 2015 – Keil/OAPI – Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Cauza T-335/15: Acțiune introdusă la 23 iunie 2015 – Universal Protein Supplements/OAPI (Reprezentarea unui culturist)

45

2015/C 279/57

Cauza T-339/15: Acțiune introdusă la 27 iunie 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen/OAPI (Forma unei benzinării)

46

2015/C 279/58

Cauza T-340/15: Acțiune introdusă la 27 iunie 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen/OAPI (Forma unei benzinării)

46

2015/C 279/59

Cauza T-341/15: Acțiune introdusă la 27 iunie 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen/OAPI (Forma unei benzinării)

47

2015/C 279/60

Cauza T-342/15: Acțiune introdusă la 27 iunie 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen/OAPI (Forma unei benzinării)

48

2015/C 279/61

Cauza T-343/15: Acțiune introdusă la 27 iunie 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen/OAPI (Forma unei benzinării)

48

2015/C 279/62

Cauza T-357/15 P: Recurs introdus la 7 iulie 2015 de Maria Luisa Garcia Minguez împotriva Ordonanței din 28 aprilie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-72/14, Garcia Minguez/Comisia

49

2015/C 279/63

Cauza T-360/15: Acțiune introdusă la 1 iulie 2015 – Dr Vita/OAPI (69)

50

 

Tribunalul Funcției Publice

2015/C 279/64

Cauza F-112/14: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 16 iulie 2015 – EJ/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Reforma Statutului funcționarilor — Regulamentul nr. 1023/2013 — Posturi-tip — Norme tranzitorii referitoare la încadrarea în posturi-tip — Articolul 30 alineatul (2) din anexa XIII la statut — Administratori juriști de gradul AD 13 ai Serviciului Juridic al Comisiei — Situația „consilierilor juridici” și a „membrilor Serviciului Juridic” — Modalități de acces la gradul AD 13 în temeiul Statutului funcționarilor din 2004 — Promovare în temeiul articolului 45 din statut — Numire în temeiul articolului 29 alineatul 1 din statut — Încadrare în posturile-tip „consilier sau echivalent” și „administrator în tranziție” — Act care lezează — Noțiunea „responsabilități semnificative” — Egalitate de tratament — Vocație la promovarea în gradul AD 14 — Încredere legitimă — Principiul securității juridice]

51

2015/C 279/65

Cauza F-116/14: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 16 iulie 2015 – Murariu/AEAPO (Funcție publică — Personalul AEAPO — Agent temporar — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Cerința unei experiențe profesionale minime de opt ani — Candidat intern care a fost deja confirmat în funcția de agent temporar la terminarea unei perioade de probă — Repartizare cu titlu provizoriu în noul post care presupune o încadrare într-un grad superior — Eroare materială care figurează în anunțul pentru ocuparea unui post vacant — Revocarea ofertei de muncă — Aplicabilitatea DGA — Consultarea comitetului pentru personal — Încredere legitimă)

52

2015/C 279/66

Cauza F-109/14: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 iulie 2015 – Roda/Comisia (Funcție publică — Remunerație — Pensie de urmaș — Articolul 27 din anexa VIII la Statut — Dreptul soțului divorțat al funcționarului decedat — Pensie alimentară din partea funcționarului decedat — Plafonarea pensiei de urmaș — Acțiune vădit nefondată)

53

2015/C 279/67

Cauza F-20/15: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 16 iulie 2015 – FG/Comisia Europeană (Funcție publică — Funcționari — Reforma statutului — Regulamentul nr. 1023/2013 — Posturi tip — Norme tranzitorii privind încadrarea în posturile tip — Articolul 30 alineatul (2) din anexa XIII la statut — Drept la promovare la gradul superior — Exercițiul de promovare 2014 — Administrator care nu are „responsabilități deosebite” — Posibilitate de promovare plafonată la gradul AD 12 — Neincludere a numelui acestui administrator pe lista funcționarilor de grad AD 12 promovabili — Posibilitate de a solicita aplicarea articolului 30 alineatul (2) din anexa XIII la statut — Termenul limită de 31 decembrie 2015 — Admisibilitatea acțiunii — Noțiunea de act care lezează — Modificare a dosarului individual informatizat al funcționarului — Informații administrative — Difuzare prin intermediul rețelei intranet a instituției — Nerespectarea cerințelor aferente procedurii precontencioase — Articolul 81 din Regulamentul de procedură)

53

2015/C 279/68

Cauza F-35/15: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 iulie 2015 – De Esteban Alonso/Comisia (Funcție publică — Articolul 24 din statut — Cerere de asistență — Procedură penală în fața unei instanțe naționale — Constituire ca parte civilă a Comisiei — Acțiune vădit nefondată)

54

2015/C 279/69

Cauza F-94/15 R: Ordonanța președintelui Tribunalului Funcției Publice din 15 iulie 2015 – Wolff/SEAE (Funcţie publică — Procedură privind măsurile provizorii — Cerere de suspendare a executării — Alegeri privind Comitetul de personal — Urgenţă — Inexistenţă — Comparare a intereselor în cauză)

54

2015/C 279/70

Cauza F-72/15: Acțiune introdusă la 4 mai 2015 – ZZ/Comisia

55

2015/C 279/71

Cauza F-74/15: Acțiune introdusă la 11 mai 2015 – ZZ/Comisia

55

2015/C 279/72

Cauza F-78/15: Acțiune introdusă la 18 mai 2015 – ZZ și alții/BEI

56

2015/C 279/73

Cauza F-79/15: Acțiune introdusă la 26 mai 2015 – ZZ/BCE

57

2015/C 279/74

Cauza F-80/15: Acțiune introdusă la 26 mai 2015 – ZZ și ZZ/Comisia

58

2015/C 279/75

Cauza F-82/15: Acțiune introdusă la 26 mai 2015 – ZZ/BEI

59

2015/C 279/76

Cauza F-83/15: Acțiune introdusă la 28 mai 2015 – ZZ/Agenția GNSS European

60

2015/C 279/77

Cauza F-84/15: Acțiune introdusă la 2 iunie 2015 – ZZ/Consiliul

60

2015/C 279/78

Cauza F-86/15: Acțiune introdusă la 9 iunie 2015 – ZZ/BCE

61

2015/C 279/79

Cauza F-88/15: Acțiune introdusă la 15 iunie 2015 – ZZ/Comisia

61

2015/C 279/80

Cauza F-89/15: Acțiune introdusă la 18 mai 2015 – ZZ/Comisia

62

2015/C 279/81

Cauza F-69/14: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 13 iulie 2015 – Carreira/ESMA

62


RO

 

Top