Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:205:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 205, 22 iunie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 205

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
22 iunie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

2015/C 205/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 205/02

Cauza C-260/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Sigmaringen – Germania) – Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg (Trimitere preliminară — Directiva 2006/126/CE — Recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere — Refuzul unui stat membru de a recunoaște unei persoane care a condus sub influența unor produse stupefiante validitatea unui permis de conducere eliberat de un alt stat membru)

2

2015/C 205/03

Cauza C-357/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Polonia) – Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister Finansów [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Directiva 2008/7/CE — Articolul 2 alineatul (1) literele (b) și (c) — Impozitare indirectă a majorării de capital — Aplicarea impozitului pe capital — Aporturi de capital în favoarea unei societăți în comandită pe acțiuni — Calificarea unei asemenea societăți drept societate de capital]

3

2015/C 205/04

Cauza C-376/13: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 23 aprilie 2015 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directivele 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/77/CE — Anunțuri de depunere de cereri — Drepturi de utilizare a frecvențelor radio de televiziune terestră digitală — Cereri de candidaturi — Criterii de selecție a ofertanților — Proporționalitate — Drepturi speciale)

3

2015/C 205/05

Cauza C-382/13: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Centrale Raad van Beroep – Țările de Jos) – C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank [Trimitere preliminară — Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 13 alineatul (2) și articolul 17 — Muncă ocazională într-un alt stat membru decât statul de reședință — Legislație aplicabilă — Refuz de acordare a alocațiilor familiale și reducere a pensiei pentru limită de vârstă de către statul de reședință]

4

2015/C 205/06

Cauza C-424/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Germania) – Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten [Trimitere preliminară — Agricultură — Regulamentul (CE) nr. 1/2005 — Protecția animalelor în timpul transportului — Călătorie de lungă durată dintr-un stat membru către un stat terț — Articolul 14 alineatul (1) — Control care trebuie efectuat privind jurnalul de călătorie de către autoritatea competentă de la locul de plecare înaintea călătoriilor de lungă durată — Aplicabilitatea acestei dispoziții în ceea ce privește etapa din călătorie care se desfășoară în afara teritoriului Uniunii Europene — Aplicabilitatea normelor stabilite prin regulamentul menționat în cazul acestei etape din călătorie]

5

2015/C 205/07

Cauza C-605/13 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 aprilie 2015 – Issam Anbouba/Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Republicii Arabe Siriene — Măsuri îndreptate împotriva persoanelor și entităților care beneficiază de pe urma regimului — Dovada temeiniciei includerii pe liste — Serie de indicii)

6

2015/C 205/08

Cauza C-630/13: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 aprilie 2015 – Issam Anbouba/Consiliul Uniunii europene (Recurs — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Republicii Arabe Siriene — Măsuri îndreptate împotriva persoanelor și entităților care beneficiază de pe urma regimului — Dovada temeiniciei includerii pe liste — Serie de indicii)

6

2015/C 205/09

Cauza C-635/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul București – România) – SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, fostă Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Poziția 1207 — Semințe oleaginoase — Poziția 1209 — Semințe destinate însămânțării — Poziția 1212 — Semințe destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte — Import de semințe crude de dovleac în coajă provenind din China)

7

2015/C 205/10

Cauza C-16/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van Beroep te Gent – Belgia) – Property Development Company NV/Belgische Staat (Trimitere preliminară — Fiscalitate — A șasea directivă TVA — Articolul 11 secțiunea A — Utilizarea unui bun, considerată o livrare efectuată cu titlu oneros — Utilizarea unui imobil pentru o activitate scutită de TVA — Baza de impozitare pentru această utilizare — Dobânzi aferente creditelor plătite cu ocazia construirii imobilului)

8

2015/C 205/11

Cauza C-38/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Spania) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2008/115/CE — Standarde și proceduri comune în materia returnării resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală — Articolul 6 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1) — Reglementare națională care prevede impunerea, în caz de ședere ilegală, în funcție de circumstanțe, fie a unei amenzi, fie a îndepărtării]

8

2015/C 205/12

Cauza C-96/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de grande instance de Nîmes – Franța) – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA [Trimitere preliminară — Directiva 93/13/CEE — Clauze abuzive — Contract de asigurare — Articolul 4 alineatul (2) — Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale — Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului — Clauză care urmărește să garanteze acoperirea plății ratelor unui contract de împrumut imobiliar — Incapacitate totală de muncă a împrumutatului — Excludere de la beneficiul acestei garanții în caz de aptitudine recunoscută de a exercita o activitate remunerată sau neremunerată]

9

2015/C 205/13

Cauza C-111/14: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – GST – Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Principiul neutralității fiscale — Persoană obligată la plata TVA-ului — Plată eronată a TVA-ului de către destinatar — Aplicarea TVA-ului în cazul prestatorului de servicii — Refuzul de a acorda rambursarea TVA-ului prestatorului de servicii)

10

2015/C 205/14

Cauza C-114/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 aprilie 2015 – Comisia Europeană/Regatul Suediei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Taxa pe valoarea adăugată — A șasea directivă 77/388/CEE — Directiva 2006/112/CE — Articolul 132 alineatul (1) litera (a) și articolul 135 alineatul (1) litera (h) — Scutiri — Servicii poștale publice — Timbre poștale — Directiva 97/67/CE]

11

2015/C 205/15

Cauza C-120/14 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 22 aprilie 2015 – Christoph Klein/Comisia Europeană (Recurs — Răspundere extracontractuală — Directiva 93/42/CEE — Articolele 8 și 18 — Dispozitive medicale — Inacțiune a Comisiei ca urmare a notificării unei decizii de interzicere a introducerii pe piață — Termen de prescripție — Efect suspensiv al unei cereri de asistență judiciară asupra termenului de prescripție — Procedura clauzei de salvgardare)

11

2015/C 205/16

Cauza C-149/14: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 23 aprilie 2015 – Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/676/CEE — Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole — Desemnarea apelor și a zonelor vulnerabile — Concentrație excesivă de nitrați — Eutrofizare — Obligație de reexaminare la intervale de patru ani — Insuficiență — Stabilirea programelor de acțiune — Inexistenţă)

12

2015/C 205/17

Cauza C-227/14 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 23 aprilie 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Comisia Europeană [Recurs — Concurență — Înțelegeri — Articolul 101 TFUE și articolul 53 din Acordul privind SEE — Piața mondială a ecranelor cu cristale lichide (LCD) — Stabilirea prețurilor — Amenzi — Orientări privind calcularea amenzilor (2006) — Punctul 13 — Stabilirea valorii vânzărilor — Întreprindere comună — Luarea în considerare a vânzărilor către societățile-mamă — Comunicarea privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (2002) — Punctul 23 litera (b) ultimul paragraf — Imunitate parțială la amendă — Elemente de probă cu privire la fapte necunoscute anterior de Comisie]

12

2015/C 205/18

Cauza C-127/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Obersten Gerichtshof (Austria) la 12 martie 2015 – Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Cauza C-132/15 P: Recurs introdus la 19 martie 2015 de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a treia) din 13 februarie 2015 în cauza T-725/14, Aalberts Industries/Uniunea Europeană

13

2015/C 205/20

Cauza C-134/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sächsischen Oberverwaltungsgericht (Germania) la 19 martie 2015 – Lidl Dienstleistungs -GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Cauza C-147/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 26 martie 2015 – Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Cauza C-151/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal da Relação de Coimbra (Portugalia) la 30 martie 2015 – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público

16

2015/C 205/23

Cauza C-152/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalia) la 30 martie 2015 – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Cauza C-157/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van Cassatie (Belgia) la 3 aprilie 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Cauza C-158/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Ţările de Jos) la 3 aprilie 2015 – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Cauza C-160/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 7 aprilie 2015 – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV și alții

18

2015/C 205/27

Cauza C-164/15 P: Recurs introdus la 9 aprilie 2015 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 5 februarie 2015 în cauza T-473/12, Aer Lingus Ltd./Comisia Europeană

19

2015/C 205/28

Cauza C-165/15 P: Recurs introdus la 9 aprilie 2015 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) pronunțate la 5 februarie 2015 în cauza T-500/12, Ryanair/Comisia

20

2015/C 205/29

Cauza C-166/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Letonia) la 13 aprilie 2015 – Procedură penală împotriva Aleksandrus Rankus și Jurijus Vasiļevičus

21

2015/C 205/30

Cauza C-180/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Suedia) la 21 aprilie 2015 – Borealis AB și alții/Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Cauza C-182/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 22 aprilie 2015 – Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

Cauza C-193/15 P: Recurs introdus la 27 aprilie 2015 de Tarif Akhras împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 12 februarie 2015 în cauza T-579/11, Tarif Akhras/Consiliul Uniunii Europene

24

2015/C 205/33

Cauza C-200/15: Acțiune introdusă la 29 aprilie 2015 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

25

 

Tribunalul

2015/C 205/34

Cauza T-131/12: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2015 – Spa Monopole/OAPI – Orly International (SPARITUAL) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SPARITUAL — Mărcile Benelux verbale și figurativă anterioare SPA și LES THERMES DE SPA — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

26

2015/C 205/35

Cauza T-423/12: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2015 – Skype Ultd/OAPI – Sky și Sky IP International (skype) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative skype — Marca comunitară verbală anterioară SKY — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

26

2015/C 205/36

Cauza T-183/13: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2015 – Skype Ultd/OAPI – Sky și Sky IP International (SKYPE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SKYPE — Marca comunitară verbală anterioară SKY — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2015/C 205/37

Cauza T-184/13: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2015 – Skype/OAPI – Sky și Sky IP International (SKYPE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SKYPE — Marca comunitară verbală anterioară SKY — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

28

2015/C 205/38

Cauza T-433/13: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2015 – Petropars Iran şi alţii/Consiliul Uniunii Europene (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare — Înghețarea fondurilor — Obligația de motivare — Eroare de apreciere — Excepție de nelegalitate — Dreptul de a desfășura o activitate economică — Drept de proprietate — Protecția sănătății publice, a securității și a mediului — Principiul precauției — Proporționalitate — Dreptul la apărare)

29

2015/C 205/39

Cauza T-599/13: Hotărârea Tribunalului din 7 mai 2015 – Cosmowell GmbH/OAPI – Haw Par (GELENKGOLD) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative GELENKGOLD — Marcă comunitară figurativă anterioară care reprezintă un tigru — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Alterarea caracterului distinctiv al mărcii anterioare — Similitudinea semnelor pe plan fonetic — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

30

2015/C 205/40

Cauza T-715/13: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2015 – Lidl Stiftung/OAPI – Horno del Espinar (Castello) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Castello — Marca națională figurativă anterioară Castelló — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Dreptul de a fi ascultat — Articolul 75 a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

30

2015/C 205/41

Cauza T-383/13: Ordonanța Tribunalului din 23 aprilie 2015 – Chatzianagnostou/Consiliul și alții („Acțiune în anulare — Politica externă și de securitate comună — Expert național detașat în misiunea Eulex Kosovo — Deciziile unui șef de misiune privind sancțiuni disciplinare”)

31

2015/C 205/42

Cauza T-393/13: Ordonanța Tribunalului din 14 aprilie 2015 – SolarWorld și Solsonica/Comisia [„Dumping — Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule și plachete) originare sau expediate din China — Taxă antidumping provizorie”]

32

2015/C 205/43

Cauza T-284/14: Ordonanța Tribunalului din 28 aprilie 2015 – Dyckerhoff Polska/Comisia („Acțiune în anulare — Termen pentru introducerea acțiunii — Tardivitate — Lipsa forței majore sau a cazului fortuit — Inadmisibilitate vădită — Excepția de nelegalitate”)

32

2015/C 205/44

Cauza T-581/14: Ordonanța Tribunalului din 27 aprilie 2015 – Vierling/OAPI – IP Leanware (BRAINCUBE) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

33

2015/C 205/45

Cauza T-43/15 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 aprilie 2015 – CRM/Comisia („Măsuri provizorii — Înregistrare a unei indicații geografice protejate — «Piadina Romagnola»/«Piada Romagnola» — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenţei”)

34

2015/C 205/46

Cauza T-45/15 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 aprilie 2015 – Hydrex/Comisia („Măsuri provizorii — Acord de subvenționare privind un proiect inclus într-un instrument financiar pentru mediu — Ordin de recuperare — Cerere de suspendare a executării — Încălcare a cerințelor de formă — Inadmisibilitate”)

34

2015/C 205/47

Cauza T-174/15: Acțiune introdusă la 8 aprilie 2015 – EFB/Comisia

35

2015/C 205/48

Cauza T-191/15: Acțiune introdusă la 10 aprilie 2015 – SLE Schuh/OAPI – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Cauza T-205/15: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2015 – Aguirre y Compañía/OAPI – Puma (Reprezentarea unui pantof de sport)

36

2015/C 205/50

Cauza T-209/15: Acțiune introdusă la 23 aprilie 2015 – Gmina Kosakowo/Comisia

37

2015/C 205/51

Cauza T-211/15 P: Recurs introdus la 27 aprilie 2015 de Claudio Necci împotriva Ordonanței din 25 martie 2015 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-5/15, Necci/Comisia

38

2015/C 205/52

Cauza T-213/15: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2015 – Lidl Stiftung/OAPI – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Cauza T-214/15: Acțiune introdusă la 23 aprilie 2015 – Novartis/OAPI – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Cauza T-217/15: Acțiune introdusă la 30 aprilie 2015 – Fiesta Hotels & Resorts/OAPI – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Cauza T-224/15: Acțiune introdusă la 6 mai 2015 – Cofely Solelec şi alţii/Parlamentul European

41

2015/C 205/56

Cauza T-536/13: Ordonanța Tribunalului din 17 aprilie 2015 – Microsoft/OAPI – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Cauza T-182/14: Ordonanța Tribunalului din 23 aprilie 2015 – Marzocchi Pompe/OAPI – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Cauza T-637/14: Ordonanța Tribunalului din 13 aprilie 2015 – noon Copenhagen/OAPI – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Cauza T-791/14: Ordonanța Tribunalului din 27 aprilie 2015 – Bensarsa/Comisia şi CEPD

43


RO

 

Top