Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:026:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 26, 26 ianuarie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 26

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
26 ianuarie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2015/C 026/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 026/02

Cauzele conexate C-103/12 și C-165/12: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 noiembrie 2014 – Parlamentul European (C-103/12), Comisia Europeană (C-165/12)/Consiliul Uniunii Europene [Acţiune în anulare — Decizia 2012/19/UE — Temei juridic — Articolul 43 alineatele (2) şi (3) TFUE — Acord bilateral privind autorizarea exploatării excedentului capturii admisibile — Alegerea statului terţ interesat pe care Uniunea îl autorizează să exploateze resurse vii — Zonă economică exclusivă — Decizie politică — Stabilirea posibilităţilor de pescuit]

2

2015/C 026/03

Cauze conexate C-22/13, C-61/13-C-63/13 și C-418/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 26 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Napoli, Corte costituzionale – Italia) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Trimitere preliminară — Politica socială — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Contracte de muncă pe durată determinată succesive — Învățământ — Sectorul public — Supliniri pe posturi vacante și libere, în așteptarea finalizării unor proceduri de concurs — Clauza 5 punctul (1) — Măsuri prin care se urmărește să se prevină recurgerea abuzivă la contractele pe durată determinată — Noțiunea „motive obiective” care justifică astfel de contracte — Sancțiuni — Interzicerea transformării în raport de muncă pe durată nedeterminată — Inexistența dreptului la repararea prejudiciului)

3

2015/C 026/04

Cauza C-66/13: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trimitere preliminară — Sistem național de sprijin al consumului de energie electrică produsă din surse de energie regenerabile — Obligația producătorilor și a importatorilor de energie electrică de a introduce în rețeaua națională o anumită cantitate de energie electrică produsă din surse de energie regenerabile sau, în lipsă, de a achiziționa „certificate verzi” de la autoritatea competentă — Dovada acestei introduceri, care impune prezentarea de certificate care atestă originea verde a energiei electrice produse sau importate — Acceptarea certificatelor emise într un stat terț, condiționată de încheierea unui acord bilateral între acest stat terț și statul membru vizat sau a unui acord între administratorul rețelei naționale a acestui stat membru și o autoritate omologă din statul terț menționat — Directiva 2001/77/CE — Competența externă a Comunității — Cooperare loială)

4

2015/C 026/05

Cauza C-310/13: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – Novo Nordisk Pharma GmbH/S (Trimitere preliminară — Directiva 85/374/CEE — Protecția consumatorilor — Răspunderea pentru produsele cu defect — Domeniul de aplicare material al directivei — Regimuri speciale de răspundere existente la data notificării directivei — Admisibilitatea unui regim național de răspundere care permite obținerea de informații cu privire la efectele secundare ale produselor farmaceutice)

5

2015/C 026/06

Cauza C-356/13: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 20 noiembrie 2014 – Comisia Europeană/Republica Polonă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/676/CEE — Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole — Definire insuficientă a apelor poluate sau care ar putea fi poluate — Desemnare insuficientă a zonelor vulnerabile — Programe de acțiune — Măsuri lacunare)

5

2015/C 026/07

Cauza C-404/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 19 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom – Regatul Unit) – The Queen, la cererea: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Trimitere preliminară — Mediu — Calitatea aerului — Directiva 2008/50/CE — Valori-limită pentru dioxidul de azot — Obligația de a solicita prorogarea termenului stabilit prin prezentarea unui plan privind calitatea aerului — Sancțiuni)

6

2015/C 026/08

Cauzele conexate C-581/13 P și C-582/13 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 20 noiembrie 2014 – Intra-Presse/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr.o40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Articolul 8 alineatul (5) — Marca verbală GOLDEN BALLS — Opoziţia titularului mărcii verbale comunitare anterioare BALLON D’OR — Public relevant — Similitudine a semnelor — Risc de confuzie]

7

2015/C 026/09

Cauza C-666/13: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 20 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf – Germania) – Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld (Trimitere preliminară — Uniune vamală — Clasificare tarifară — Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Pozițiile 8541 și 8543 — Module care servesc la transmiterea și la recepționarea de date la distanță scurtă — Subpozițiile 8543 89 95 și 8543 90 80 — Noțiunea de părți de mașini și de aparate electrice)

7

2015/C 026/10

Cauza C-40/14: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 20 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL (Trimitere preliminară — Uniunea vamală și tariful vamal comun — Scutirea de taxe la import — Animale special pregătite pentru a fi utilizate în laborator — Instituție publică sau de utilitate publică sau instituție privată desemnată — Importator care are drept clienți astfel de instituții — Ambalaje — Cuști care servesc pentru transportul de animale)

8

2015/C 026/11

Cauza C-487/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 4 noiembrie 2014 – SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Cauza C-488/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Oradea (România) la data de 4 noiembrie 2014 – SC Max Boegl România SRL și alții/RA Aeroportul Oradea și alții

10

2015/C 026/13

Cauza C-489/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Regatul Unit) la 4 noiembrie 2014 – A/B

10

2015/C 026/14

Cauza C-491/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Spania) la 5 noiembrie 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Cauza C-495/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia) la 6 noiembrie 2014 – Antonio Tita și alții/Ministero della Giustizia și alții

12

2015/C 026/16

Cauza C-499/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van Cassatie van België (Belgia) la 10 noiembrie 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat

12

2015/C 026/17

Cauza C-502/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 10 noiembrie 2014 – Buzzi Unicem SpA și alții/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE și alții

13

2015/C 026/18

Cauza C-509/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Spania) la 13 noiembrie 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual și alții

14

2015/C 026/19

Cauza C-514/14 P: Recurs introdus la 14 noiembrie 2014 de Éditions Odile Jacob SAS împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 septembrie 2014 în cauza T-471/11, Odile Jacob/Comisia

14

2015/C 026/20

Cauza C-517/14 P: Recurs introdus la 17 noiembrie 2014 de Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șasea) din 3 septembrie 2014 în cauza T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Comisia Europeană

15

2015/C 026/21

Cauza C-524/14 P: Recurs introdus la 20 noiembrie 2014 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 9 septembrie 2014 în cauza T-461/12, Hansestadt Lübeck/Comisia Europeană

16

2015/C 026/22

Cauza C-527/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) la 21 noiembrie 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche și Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Republica Federală Germania

19

2015/C 026/23

Cauza C-530/14: Recurs introdus la 21 noiembrie 2014 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 24 mai 2011 în cauza T-425/11, Grecia/Comisia

19

2015/C 026/24

Cauza C-535/14 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2014 de Vadzim Ipatau împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 23 septembrie 2014 în cauza T-646/11, Ipatau/Consiliul

20

2015/C 026/25

Cauza C-539/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Spania) la 27 noiembrie 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo și María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Cauza C-540/14 P: Recurs introdus la 27 noiembrie 2014 de DK Recycling und Roheisen GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 26 septembrie 2014 în cauza T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Comisia Europeană

21

2015/C 026/27

Cauza C-551/14 P: Recurs introdus la 2 decembrie 2014 de Arctic Paper Mochenwangen GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 26 septembrie 2014 în cauza T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Comisia Europeană

22

 

Tribunalul

2015/C 026/28

Cauza T-57/11: Hotărârea Tribunalului din 3 decembrie 2014 – Castelnou Energía/Comisia [„Ajutoare de stat — Energie electrică — Compensarea costurilor suplimentare de producție — Obligația de serviciu public de a produce anumite volume de energie electrică pornind de la cărbune indigen — Mecanism de dispecerizare prioritară — Decizie de a nu ridica obiecții — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă — Acțiune în anulare — Afectare individuală — Afectarea substanțială a poziției concurențiale — Admisibilitate — Nedeschiderea procedurii oficiale de investigare — Dificultăţi serioase — Serviciu de interes economic general — Securitatea aprovizionării cu energie electrică — Articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2003/54/CE — Libera circulație a mărfurilor — Protecția mediului — Directiva 2003/87/CE”]

24

2015/C 026/29

Cauza T-661/11: Hotărârea Tribunalului din 2 decembrie 2014 – Italia/Comisia [„FEOGA — Secțiunea «Garantare» — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Produse lactate — Venituri alocate — Controale cheie — Tardivitate — Corecție financiară forfetară — Temei juridic — Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 — Recurență”]

25

2015/C 026/30

Cauza T-75/13: Hotărârea Tribunalului din 2 decembrie 2014 – Boehringer Ingelheim Pharma/OAPI – Nepentes Pharma (Momarid) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cererea de înregistrare a mărcii comunitare verbale Momarid — Marca comunitară verbală anterioară LONARID — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Public relevant — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]

25

2015/C 026/31

Cauza T-272/13: Hotărârea Tribunalului din 3 decembrie 2014 – Max Mara Fashion Group/OAPI – Mackays Stores (M&Co.) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative M&Co. — Mărci comunitare și naționale figurative anterioare MAX&Co. — Marca națională verbală anterioară MAX&CO. — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

26

2015/C 026/32

Cauzele conexate T-494/13 și T-495/13: Hotărârea Tribunalului din 4 decembrie 2014 – Sales & Solutions/OAPI – Inceda (WATT și WATT) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă WATT și marca comunitară verbală WATT — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2015/C 026/33

Cauza T-595/13: Hotărârea Tribunalului din 4 decembrie 2014 – BSH/OAPI – LG Electronics (compressor technology) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative compressor technology — Mărci naționale verbale anterioare KOMPRESSOR — Motiv relativ de refuz — Refuz parțial de înregistrare — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2015/C 026/34

Cauza T-289/13: Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – Ledra Advertising/Comisia și BCE („Acțiune în anulare și în despăgubire — Program de sprijin pentru stabilitatea Ciprului — Protocolul de acord privind politica de condiționalitate economică specifică, încheiat între Republica Cipru și MES — Competența Tribunalului — Legătură de cauzalitate — Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

28

2015/C 026/35

Cauza T-290/13: Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – CMBG/Comisia şi BCE („Acțiune în anulare și în despăgubire — Program de susținere a stabilității în Cipru — Protocol de acord privind politica de condiționalitate economică specifică, încheiat între Republica Cipru și MES — Competența Tribunalului — Legătură de cauzalitate — Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

29

2015/C 026/36

Cauza T-291/13: Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – Eleftheriou și Papachristofi/Comisia și BCE („Acțiune în anulare și în despăgubire — Program de susținere a stabilității în Cipru — Protocolul de acord privind politica de condiționalitate economică specifică, încheiat între Republica Cipru și MES — Competența Tribunalului — Legătură de cauzalitate — Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

29

2015/C 026/37

Cauza T-292/13: Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – Evangelou/Comisia şi BCE („Acțiune în anulare și în despăgubire — Program de susținere a stabilității în Cipru — Protocolul de acord privind politica de condiționalitate economică specifică, încheiat între Republica Cipru și MES — Competența Tribunalului — Legătură de cauzalitate — Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

30

2015/C 026/38

Cauza T-293/13: Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – Theophilou/Comisia și BCE („Acțiune în anulare și în despăgubire — Program de susținere a stabilității în Cipru — Protocolul de acord privind politica de condiționalitate economică specifică, încheiat între Republica Cipru și MES — Competența Tribunalului — Legătură de cauzalitate — Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

31

2015/C 026/39

Cauza T-294/13: Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – Fialtor/Comisia și BCE („Acțiune în anulare și în despăgubire — Program de susținere a stabilității în Cipru — Protocolul de acord privind politica de condiționalitate economică specifică, încheiat între Republica Cipru și MES — Competența Tribunalului — Legătură de cauzalitate — Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

31

2015/C 026/40

Cauza T-298/13: Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – LemonAid Beverages/OAPI – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) („Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Retragerea cererii de declarare a nulității — Nepronunțare asupra fondului”)

32

2015/C 026/41

Cauza T-320/13: Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – DelSolar (Wujiang)/Comisia [„Dumping — Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule și plachete) originare sau expediate din China — Taxă antidumping provizorie — Nepronunțare asupra fondului”]

33

2015/C 026/42

Cauza T-125/14: Ordonanța Tribunalului din 21 octombrie 2014 – Gappol Marzena Porczyńska/OAPI – Gap (ITM) (GAPPol) („Marcă comunitară — Procedura opoziției — Revocarea deciziei atacate — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

33

2015/C 026/43

Cauza T-674/14 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – SEA/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Obligație de a recupera un ajutor acordat de operatorul public al unui aeroport în favoarea unei societăți filiale însărcinate cu servicii de administrare — Lichidarea societății respective — Constituirea unei noi societăți însărcinate cu servicii de administrare — Decizie a Comisiei de deschidere a procedurii oficiale de investigare în materia ajutoarelor de stat în vederea examinării existenței unei continuități economice între cele două societăți — Cerere de suspendare a executării — Inadmisibilitate vădită a acțiunii principale — Inadmisibilitate — Lipsa urgenței”)

34

2015/C 026/44

Cauza T-688/14 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 28 noiembrie 2014 – Airport Handling/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Obligație de a recupera un ajutor acordat de operatorul public al unui aeroport în favoarea unei societăți filiale însărcinate cu servicii de gestiune — Intrarea în lichidare a respectivei societăți — Constituirea unei noi societăți însărcinate cu servicii de gestiune — Decizia Comisiei de a deschide procedura oficială de investigare în materie de ajutoare de stat în scopul de a examina existența unei continuități economice între cele două societăți — Cerere de suspendare a executării — Inadmisibilitate vădită a acțiunii principale — Inadmisibilitate — Lipsa urgenței”)

35

2015/C 026/45

Cauza T-703/14 R: Ordonanța judecătorului delegat cu luarea măsurilor provizorii din 27 octombrie 2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Comisia [„Procedură privind măsurile provizorii — Subvenții — Al Șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) — Notă de debit adresată unui cocontractant — Cerere de suspendare a executării — Cauză care nu poate face obiectul adoptării de măsuri provizorii”]

35

2015/C 026/46

Cauza T-750/14: Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2014 – Segimerus/OAPI – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Cauza T-753/14: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2014 – Ice Mountain Ibiza/OAPI – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Cauza T-755/14: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2014 – Herbert Smith Freehills/Comisia

37

2015/C 026/49

Cauza T-764/14: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2014 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Comisia

38

2015/C 026/50

Cauza T-770/14: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2014 – Italia/Comisia

39

2015/C 026/51

Cauza T-774/14: Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2014 – Ica Foods/OAPI – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Cauza T-777/14: Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2014 – Fon Wireless/OAPI – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Cauza T-778/14: Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2014 – Ugly/OAPI – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Cauza T-781/14: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2014 – TVR Automotive/OAPI – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Tribunalul Funcției Publice

2015/C 026/55

Cauza F-4/13: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 decembrie 2014 – Cwik/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport de evaluare — Exercițiul de evaluare 1995/1997 — Executarea unei hotărâri a Tribunalului de Primă Instanță — Cerere de anulare a raportului de evaluare — Nesesizarea Comitetului paritar de evaluare — Întârziere în întocmirea raportului de evaluare — Acțiune în despăgubiri)

43

2015/C 026/56

Cauza F-109/13: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 3 decembrie 2014 – DG/ENISA (Funcție publică — Agent temporar — Rezilierea contractului — Nemotivare — Nerespectarea procedurii de notare — Eroare vădită de apreciere)

43

2015/C 026/57

Cauza F-110/13: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 decembrie 2014 – Migliore/Comisia (Promovare — Procedură de certificare — Exercițiul 2013 — Excluderea reclamantului din lista definitivă a funcționarilor autorizați să urmeze programul de formare — Articolul 45a din Statut)

44

2015/C 026/58

Cauza F-142/11 DEP: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 decembrie 2014 – Erik Simpson/Consiliul (Funcție publică — Procedură — Stabilirea cheltuielilor de judecată)

45

2015/C 026/59

Cauza F-106/14: Acțiune introdusă la 9 octombrie 2014 – ZZ/Comisia

45

2015/C 026/60

Cauza F-108/14: Acțiune introdusă la 10 octombrie 2014 – ZZ/Comisia

46

2015/C 026/61

Cauza F-110/14: Acțiune introdusă la 15 octombrie 2014 – ZZ/Comisia

46

2015/C 026/62

Cauza F-112/14: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2014 – ZZ și alții/Comisia

47

2015/C 026/63

Cauza F-116/14: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2014 – ZZ/Comisia

47

2015/C 026/64

Cauza F-118/14: Acțiune introdusă la 23 octombrie 2014 – ZZ/Consiliul

48


RO

 

Top