Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:439:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 439, 8 decembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 439

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
8 decembrie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 439/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 439/02

Cauzele conexate C-359/11 și C-400/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 23 octombrie 2014 (cererile de decizie preliminară formulate de Bundesgerichtshof – Germania) – Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG și Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Trimitere preliminară — Directivele 2003/54/CE și 2003/55/CE — Protecția consumatorilor — Piața internă a energiei electrice și a gazelor naturale — Reglementare națională care stabilește conținutul contractelor încheiate cu consumatorii care intră sub incidența obligației generale de aprovizionare — Modificare unilaterală a prețului serviciului de către un vânzător sau furnizor — Informare în timp util, înainte de intrarea în vigoare a acestei modificări, cu privire la motivele, la condițiile și la întinderea acesteia)

2

2014/C 439/03

Cauza C-326/12: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf – Germania) – Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd (Trimitere preliminară — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 63 TFUE — Impozitarea veniturilor rezultate din fonduri de investiții — Obligații de comunicare și de publicare a anumitor informații de către un fond de investiții — Impozitare forfetară a veniturilor rezultate din fonduri de investiții care nu se conformează obligațiilor de comunicare și de publicare)

3

2014/C 439/04

Cauza C-104/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākās tiesas Senāts – Letonia) – AS „Olainfarm”/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra [Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Politica industrială — Directiva 2001/83/CE — Medicament de uz uman — Articolul 6 — Autorizație de introducere pe piață — Articolul 8 alineatul (3) litera (i) — Obligația de a anexa la cererea de autorizare rezultatele testelor farmaceutice și preclinice, precum și ale studiilor clinice — Derogări privind testele preclinice și studiile clinice — Articolul 10 — Medicamente generice — Noţiunea de medicament de referinţă — Drept subiectiv al titularului autorizației de introducere pe piață a unui medicament de referință de a se opune autorizării introducerii pe piață a unui produs generic al acestui prim medicament — Articolul 10a — Medicamente ale căror substanțe active sunt în uz medical bine stabilit în Uniune de cel puțin 10 ani — Posibilitatea utilizării unui medicament pentru care autorizaţia a fost eliberată ținând seama de derogarea prevăzută la articolul 10a ca medicament de referinţă pentru obţinerea unei autorizaţii de introducere pe piață a unui medicament generic]

3

2014/C 439/05

Cauza C-222/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Teleklagenævnet – Danemarca) – TDC A/S/Erhvervsstyrelsen (Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/22/CE — Articolul 32 — Servicii suplimentare obligatorii — Mecanism de compensare a costurilor legate de furnizarea acestor servicii — Noțiunea „instanță” în sensul articolului 267 TFUE — Necompetența Curții)

4

2014/C 439/06

Cauza C-252/13: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 22 octombrie 2014 – Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directivele 2002/73/CE și 2006/54/CE — Egalitate de tratament între bărbați și femei — Încadrare în muncă și muncă — Acces la încadrarea în muncă — Întoarcerea din concediul de maternitate — Cerințe de formă ale cererii de sesizare a instanței — Expunere coerentă a motivelor — Formulare neechivocă a concluziilor)

5

2014/C 439/07

Cauza C-268/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Sibiu – România) – Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Trimitere preliminară — Securitate socială — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf — Asigurări sociale de sănătate — Tratament spitalicesc acordat în alt stat membru — Refuzul de a elibera o autorizație prealabilă — Lipsa medicamentelor și a materialelor medicale de primă necesitate)

5

2014/C 439/08

Cauza C-299/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Grondwettelijk Hof – Belgia) – Isabelle Gielen/Ministerraad [Fiscalitate — Directiva 2008/7/CE — Articolul 5 alineatul (2) și articolul 6 — Impozitare indirectă a majorării de capital — Impozit pe conversia titlurilor la purtător în titluri nominative sau în titluri de valoare dematerializate]

6

2014/C 439/09

Cauza C-302/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākās tiesas Senāts – Letonia) – AS flyLAL-Lithuanian Airlines, în lichidare/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 31 — Cerere de recunoaștere și de executare a unei hotărâri prin care se dispun măsuri provizorii sau de conservare — Articolul 1 alineatul (1) — Domeniu de aplicare — Materie civilă și comercială — Noțiune — Cerere de reparare a prejudiciului care rezultă din pretinsele încălcări ale dreptului concurenței al Uniunii Europene — Reduceri aplicate tarifelor de aeroport — Articolul 22 punctul 2 — Competențe exclusive — Noțiune — Litigiu în materie de societăți și de persoane juridice — Hotărâre de acordare a reducerilor — Articolul 34 punctul 1 — Motive de refuz al recunoașterii — Ordinea publică a statului solicitat]

7

2014/C 439/10

Cauza C-305/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, în calitate de lichidator al Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA [Trimitere preliminară — Convenția de la Roma privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale — Articolul 4 alineatele (1), (2), (4) și (5) — Legea aplicabilă în absența alegerii părților — Contract de comision de transport — Contract de transport de mărfuri]

8

2014/C 439/11

Cauzele conexate C-344/13 și C-367/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione tributaria provinciale di Roma – Italia) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (Trimitere preliminară — Libera prestare a serviciilor — Restricții — Legislație fiscală — Venituri provenite din câștiguri din jocuri de noroc — Diferență de impozitare între câștigurile obținute în străinătate și cele provenite de la săli de jocuri naționale)

8

2014/C 439/12

Cauza C-428/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA (Trimitere preliminară — Dispoziții fiscale — Armonizarea legislațiilor — Directivele 95/59/CE și 2011/64/UE — Structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat — Stabilirea unei accize — Principiu care stabilește o rată a accizei pentru toate țigaretele — Posibilitatea statelor membre de a stabili o valoare minimă a accizei — Țigarete din categoria celor cu prețul cel mai mic — Reglementare națională — Categorie specifică de țigarete — Stabilirea accizei la 115 %)

9

2014/C 439/13

Cauza C-429/13 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 22 octombrie 2014 – Regatul Spaniei/Comisia Europeană (Recurs — Fondul de coeziune — Reducerea sprijinului financiar — Nereguli în aplicarea legislației privind achizițiile publice — Adoptarea deciziei de către Comisia Europeană — Nerespectarea termenului stabilit — Consecințe)

10

2014/C 439/14

Cauza C-437/13: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 23 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën (Trimitere preliminară — Codul vamal comunitar — Recuperarea taxelor la import — Originea mărfurilor — Mijloace de probă — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la apărare — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Autonomia procedurală a statelor membre)

10

2014/C 439/15

Cauza C-492/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Traum EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Trimitere preliminară — Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 138 alineatul (1) — Scutiri pentru operațiunile intracomunitare — Persoană care achiziționează bunurile neidentificată în scopuri de TVA — Obligația vânzătorului de a proba autenticitatea semnăturii persoanei care achiziționează bunurile sau a reprezentantului acesteia — Principiile proporționalității, securității juridice și protecției încrederii legitime — Efect direct]

11

2014/C 439/16

Cauza C-522/13: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Spania) – Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol [Cerere de decizie preliminară — Concurență — Ajutoare de stat — Articolul 107 alineatul (1) TFUE — Noțiunea „ajutor de stat” — Impozit pe bunurile imobile cu construcții și fără construcții — Scutire fiscală]

12

2014/C 439/17

Cauza C-541/13: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg – Germania) – Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover (Trimitere preliminară — Uniune vamală și Tarif vamal comun — Clasificare tarifară — Poziția 3822 — Noțiunea „reactivi de diagnostic sau de laborator” — Indicatori de expunere la o temperatură de răspuns predeterminată)

12

2014/C 439/18

Cauza C-565/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hovrätten för västra Sverige – Suedia) – Procedură penală împotriva Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Trimitere preliminară — Relații externe — Acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc — Excluderea oricărei posibilități pentru navele comunitare de a exercita activități de pescuit în zonele de pescuit marocane în temeiul unei licențe emise de către autoritățile marocane fără intervenția autorităților competente ale Uniunii Europene)

13

2014/C 439/19

Cauza C-620/13 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 octombrie 2014 – British Telecommunications plc/Comisia Europeană, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Recurs — Ajutor de stat — Scutire a unui fond de pensii de obligația de a plăti, pentru anumiți salariați, o contribuție la un fond de protecție a pensiilor — Caracter selectiv al măsurii)

13

2014/C 439/20

Cauza C-641/13 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 9 octombrie 2014 – Regatul Spaniei/Comisia Europeană (Recurs — Fondul de coeziune — Reducere a asistenței financiare — Contracte de achiziţii publice de lucrări — Directiva 93/37/CEE — Criterii de atribuire — Experiența în lucrări anterioare — Criterii de selecție calitativă)

14

2014/C 439/21

Cauza C-376/14 PPU: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 9 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court – Irlanda) – C/M [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgenţă — Cooperare judiciară în materie civilă — Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Reținere ilicită — Reședința obișnuită a copilului]

14

2014/C 439/22

Cauza C-369/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgerichts Köln (Germania) la 31 iulie 2014 – Sommer Antriebs- și Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Cauza C-382/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) la 11 august 2014 – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Cauza C-409/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 28 august 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Cauza C-419/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 8 septembrie 2014 – WebMindLicenses Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Cauza C-423/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 15 septembrie 2014 – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

20

2014/C 439/27

Cauza C-424/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 15 septembrie 2014 – Balogh Jácint Gábor/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Cauza C-443/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 25 septembrie 2014 – Kreis Warendorf/Ibrahim Alo

21

2014/C 439/29

Cauza C-444/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 25 septembrie 2014 – Amira Osso/Region Hannover

22

2014/C 439/30

Cauza C-445/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 25 septembrie 2014 – Seusen Sume/Landkreis Stade

23

2014/C 439/31

Cauza C-456/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spania) la 2 octombrie 2014 – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Cauza C-457/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale ordinario di Cagliari (Italia) la 2 octombrie 2014 – Procedură penală împotriva Claudia Concu, Isabella Melis

24

2014/C 439/33

Cauza C-463/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Аdministrativen sad – Varna (Bulgaria) la 8 octombrie 2014 – Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika” – Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

24

2014/C 439/34

Cauza C-468/14: Acțiune introdusă la 13 octombrie 2014 – Comisia Europeană/Regatul Danemarcei

25

 

Tribunalul

2014/C 439/35

Cauza T-29/11: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2014 – Technische Universität Dresden/Comisia („Clauză compromisorie — Program de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice — Contract de finanțare a unui proiect — Acțiune în anulare — Notă de debit — Natura contractuală a litigiului — Act care nu este supus căilor de atac — Inadmisibilitate — Recalificarea acțiunii — Costuri eligibile”)

26

2014/C 439/36

Cauza T-543/12: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2014 – Grau Ferrer/OAPI – Rubio Ferrer (Bugui va) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de marcă comunitară figurativă Bugui va — Marca figurativă națională anterioară Bugui și marca figurativă comunitară anterioară BUGUI — Motiv relativ de refuz — Respingerea opoziției — Articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Existența mărcii anterioare — Neluare în considerare a unor elemente de probă prezentate în susținerea opoziției în fața camerei de recurs — Putere de apreciere a camerei de recurs — Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr.o207/2009 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv”]

27

2014/C 439/37

Cauza T-706/14 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 octombrie 2014 – Holistic Innovation Institute/REA („Măsuri provizorii — Proiecte finanțate de Uniunea Europeană în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice — Decizie de respingere a participării la anumite proiecte — Cerere de suspendare a executării — Nerespectarea cerințelor de formă — Inadmisibilitate”)

27

2014/C 439/38

Cauza T-350/14: Acțiune introdusă la 12 mai 2014 – Arvanitis și alții/Parlamentul European și alții

28

2014/C 439/39

Cauza T-413/14: Acțiune introdusă la 30 mai 2014 – Grigoriadis și alții/Parlamentul European și alții

29

2014/C 439/40

Cauza T-646/14: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2014 – Micula și alții/Comisia

29

2014/C 439/41

Cauza T-671/14: Acțiune introdusă la 19 septembrie 2014 – Bayerische Motoren Werke/Comisia

30

2014/C 439/42

Cauza T-672/14: Acțiune introdusă la 19 septembrie 2014 – August Wolff și Remedia/Comisia

31

2014/C 439/43

Cauza T-680/14: Acțiune introdusă la 19 septembrie 2014 – Lupin/Comisia

33


RO

 

Top