Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:421:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 421, 24 noiembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 421

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
24 noiembrie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 421/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 421/02

Cauza C-374/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – „Valimar” OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna [Trimitere preliminară — Dumping — Cabluri și fire din fier sau din oțel originare din Rusia — Regulamentul (CE) nr. 384/96 — Articolul 2 alineatele (8) și (9) și articolul 11 alineatele (2), (3), (9) și (10) — Reexaminare intermediară — Reexaminare în temeiul expirării măsurilor antidumping — Validitatea Regulamentului (CE) nr. 1279/2007 — Stabilirea prețului de export pe baza vânzărilor către țări terțe — Fiabilitatea prețurilor de export — Luarea în considerare a angajamentelor privind prețurile — Schimbarea circumstanțelor — Aplicarea unei metode diferite de cea utilizată în cadrul anchetei inițiale]

2

2014/C 421/03

Cauza C-399/12: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 7 octombrie 2014 – Republica Federală Germania/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Acțiunea externă a Uniunii Europene — Articolul 218 alineatul (9) TFUE — Stabilirea poziției care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul unui organism creat printr-un acord internațional — Acord internațional la care Uniunea Europeană nu este parte — Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV) — Noțiunea „acte cu efecte juridice” — Recomandări ale OIV)

3

2014/C 421/04

Cauza C-426/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 2 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Țările de Jos) – X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst [Trimitere preliminară — Directiva 2003/96/CE — Impozitarea produselor energetice și a electricității — Articolul 2 alineatul (4) litera (b) — Dubla utilizare a produselor energetice — Noţiune]

3

2014/C 421/05

Cauza C-441/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA [Trimitere preliminară — Dreptul societăților comerciale — Directiva 2003/71/CE — Articolul 3 alineatul (1) — Obligativitatea publicării unui prospect în cazul unei oferte publice de valori mobiliare — Vânzarea valorilor mobiliare executate silit]

4

2014/C 421/06

Cauza C-487/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Contencioso-Administrativo – Spania) – Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia [Trimitere preliminară — Transport aerian — Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene în Uniunea Europeană — Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 — Libertatea de stabilire a tarifelor — Înregistrarea bagajelor — Supliment de preț — Noțiunea „tarife pentru transportul aerian de pasageri” — Protecția consumatorilor — Aplicarea unei amenzi transportatorului în temeiul unei clauze contractuale abuzive — Normă de drept național potrivit căreia transportul pasagerului și înregistrarea bagajului trebuie să fie cuprinse în prețul de bază al biletului de avion — Compatibilitate cu dreptul Uniunii]

5

2014/C 421/07

Cauza C-562/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee [Trimitere preliminară — Fonduri structurale — Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 — Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Programul operațional vizând promovarea cooperării teritoriale europene între Republica Estonia și Republica Letonia — Decizie de respingere a unei finanțări adoptată de comitetul de supraveghere — Dispoziție care prevede că deciziile acestui comitet nu pot face obiectul unei căi de atac — Articolul 267 TFUE — Act adoptat de o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție a Uniunii — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Punere în aplicare a dreptului Uniunii — Articolul 47 — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Dreptul de acces la instanțele judecătorești — Determinarea statului membru ale cărui instanțe sunt competente să se pronunțe cu privire la o acțiune]

5

2014/C 421/08

Cauza C-3/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus [Trimitere preliminară — Antidumping — Regulamentul (CE) nr. 661/2008 — Taxă antidumping definitivă la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia — Condiții de scutire — Articolul 3 alineatul (1) — Primul client independent din Uniune — Achiziția de îngrășăminte cu nitrat de amoniu printr-o societate intermediară — Acordarea liberului de vamă mărfurilor — Cerere de invalidare a declarațiilor vamale — Decizia 2008/577/CE — Codul vamal — Articolele 66 și 220 — Eroare — Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 — Articolul 251 — Control ulterior]

6

2014/C 421/09

Cauza C-7/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Förvaltningsrätten i Stockholm – Suedia) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket (Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Grup TVA — Facturare internă pentru serviciile furnizate de o societate principală cu sediul într-o țară terță către sucursala sa care aparține unui grup TVA într-un stat membru — Caracterul impozabil al serviciilor furnizate)

7

2014/C 421/10

Cauza C-47/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht – Germania) – Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Trimitere preliminară — Politica agricolă comună — Norme comune pentru sistemele de ajutor direct — Schemă de plată unică — Noțiunea „pășuni permanente” — Teren destinat producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee care nu fac parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație de cel puțin cinci ani — Teren arat și însămânțat în această perioadă cu o plantă furajeră erbacee diferită de cea cultivată anterior pe acest teren)

8

2014/C 421/11

Cauza C-101/13: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 2 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Germania) – U/Stadt Karlsruhe [Spațiul de libertate, securitate și justiție — Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 — Partea 1 din Documentul 9303 al Organizației Internaționale a Aviației Civile (OACI) — Standarde minime de securitate pentru pașapoarte și documente de călătorie emise de statele membre — Pașaport care poate fi citit automat — Menționarea numelui avut la naștere pe pagina cu date biografice a pașaportului — Prezentarea numelui fără risc de confuzie]

9

2014/C 421/12

Cauza C-127/13 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 octombrie 2014 – Guido Strack/Comisia Europeană (Recurs — Dreptul de a fi ascultat — Dreptul la judecarea cauzei de către instanța stabilită de lege — Acces la documentele instituțiilor — Refuz parțial de a acorda reclamantului accesul la documentele în cauză — Decizie inițială de refuz — Nașterea unei decizii implicite de refuz — Înlocuirea unei decizii implicite de refuz prin decizii explicite — Interesul de a exercita acțiunea după adoptarea deciziilor explicite de refuz — Excepții de la accesul la documente — Apărarea interesului unei bune administrări — Protecţia datelor cu caracter personal și a intereselor comerciale)

10

2014/C 421/13

Cauza C-205/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S și alții [Mărci — Directiva 89/104/CEE — Articolul 3 alineatul (1) litera (e) — Refuz sau nulitate a înregistrării — Marcă tridimensională — Scaun pentru copii reglabil „Tripp Trapp” — Semn constituit exclusiv din forma impusă de natura produsului — Semn constituit din forma care dă valoare substanțială produsului]

10

2014/C 421/14

Cauza C-242/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV [Trimitere preliminară — Concurență — Ajutoare de stat — Articolul 107 alineatul (1) TFUE — Noțiunea de ajutor — Garanții acordate de o întreprindere publică unei bănci în scopul acordării de credite unor împrumutați terți — Garanții acordate în mod deliberat de directorul acestei întreprinderi publice cu nerespectarea dispozițiilor statutare ale acesteia — Prezumție de opoziție din partea entității publice proprietare a întreprinderii menționate — Imputabilitatea garanțiilor în sarcina statului]

11

2014/C 421/15

Cauza C-254/13: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 2 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij (Trimitere preliminară — Taxe cu efect echivalent unei taxe vamale — Impozite interne — Prelevare la importul de efluenți zootehnici importați în Regiunea Flamandă — Articolele 30 TFUE și 110 TFUE — Prelevare datorată de importator — Prelevări diferite după cum efluenții zootehnici sunt importați sau provin din Regiunea Flamandă)

12

2014/C 421/16

Cauzele conexate C-308/13 P și C-309/13 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 18 septembrie 2014 – Società Italiana Calzature SpA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Vicini SpA [Recursuri — Mărci comunitare — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Înregistrarea mărcilor figurative care cuprind elementele verbale „GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” și „BY GIUSEPPE ZANOTTI” — Opoziția titularului mărcilor verbală și figurativă, comunitară și națională, care cuprinde elementul verbal „ZANOTTI” — Respingerea opoziției de către camera de recurs]

13

2014/C 421/17

Cauza C-341/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) [Trimitere preliminară — Protecția intereselor financiare ale Uniunii — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Articolul 3 — Urmărirea în justiție a abaterilor — Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA) — Recuperarea restituirilor la export primite nejustificat — Termen de prescripție — Aplicarea unui termen de prescripție național mai lung — Termen de prescripție de drept comun — Măsuri și sancțiuni administrative]

13

2014/C 421/18

Cauza C-393/13 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 octombrie 2014 – Consiliul Uniunii Europene/Alumina d.o.o., Comisia Europeană [Recurs — Dumping — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 464/2011 — Import de pudră de zeolit A originară din Bosnia și Herțegovina — Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Articolul 2 — Determinarea valorii normale — Noțiunea „operațiuni comerciale normale”]

14

2014/C 421/19

Cauza C-436/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Regatul Unit) – E/B [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Articolele 8, 12 și 15 — Competența în materia răspunderii părintești — Procedură privind încredințarea unui copil care are reședința obișnuită în statul membru de reședință al mamei sale — Prorogare de competență în favoarea unei instanțe din statul membru de reședință al tatălui acestui copil — Întindere]

14

2014/C 421/20

Cauza C-446/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franța) – Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances [Trimitere preliminară — A șasea directivă TVA — Articolul 8 alineatul (1) litera (a) — Stabilirea locului unei livrări de bunuri — Furnizor care are sediul într-un alt stat membru decât cel în care este stabilit clientul — Transformarea bunului în statul membru în care este stabilit clientul]

15

2014/C 421/21

Cauza C-478/13: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 2 octombrie 2014 – Comisia Europeană/Republica Polonă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2001/18/CE — Diseminare deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG) — Introducere pe piață — Articolul 31alineatul (3) litera (b) — Localizarea OMG cultivate — Obligația de informare a autorităților competente — Obligația de stabilire a unui registru public — Cooperare loială]

15

2014/C 421/22

Cauza C-525/13: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 2 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van Cassatie van België – Belgia) – Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck [Trimitere preliminară — Politica agricolă comună — Regulamentul (CE) nr. 2419/2001 — Sistem integrat de gestionare și control privind anumite scheme de ajutor — Cerere de ajutor pe suprafață — Articolul 33 — Sancțiuni — Neregularități comise intenționat]

16

2014/C 421/23

Cauza C-549/13: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 18 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Vergabekammer Arnsberg – Germania) – Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund (Trimitere preliminară — Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Restricții — Directiva 96/71/CE — Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii — Reglementare națională care impune ofertanților și subcontractanților lor obligația de a se angaja să plătească personalului care execută prestațiile care fac obiectul contractului de achiziții publice un salariu minim — Subcontractant stabilit în alt stat membru)

17

2014/C 421/24

Cauza C-501/13 P: Recurs introdus la 18 septembrie 2013 de Page Protective Services Ltd împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a cincea) din 9 iulie 2013 în cauza T-221/13, Page Protective Services Ltd/Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

17

2014/C 421/25

Cauza C-246/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia (Italia) la 21 mai 2014 – Vittoria De Bellis și alții/Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Cauza C-380/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) la 8 august 2014 – Dorothea Eckert şi Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Cauza C-408/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal du travail de Bruxelles (Belgia) la 28 august 2014 – Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Cauza C-421/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spania) la 10 septembrie 2014 – Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

Cauza C-422/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spania) la 12 septembrie 2014 – Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L. y Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Cauza C-427/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 18 septembrie 2014 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Veloserviss”

21

2014/C 421/31

Cauza C-429/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 2014 – AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą

21

2014/C 421/32

Cauza C-430/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 19 septembrie 2014 – Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

Cauza C-440/14 P: Recurs introdus la 23 septembrie 2014 de National Iranian Oil Company împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 16 iulie 2014 în cauza T-578/12, National Iranian Oil Company/Consiliul

22

2014/C 421/34

Cauza C-441/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Højesteret (Danemarca) la 24 septembrie 2014 – DI [Dansk Industri] care acționează în numele Ajos A/S/Patrimoniul succesoral al lui Karsten Eigil Rasmussen

24

2014/C 421/35

Cauza C-447/14 P: Recurs introdus la 25 septembrie 2014 de Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 16 iulie 2014 în cauza T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Comisia Europeană

25

 

Tribunalul

2014/C 421/36

Cauza T-68/09: Hotărârea Tribunalului din 10 octombrie 2014 – Soliver/Comisia [„Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a sticlei auto — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Acorduri de împărțire a piețelor și schimburi de informații comerciale sensibile — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Încălcare unică și continuă — Participare la încălcare”]

27

2014/C 421/37

Cauza T-177/10: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Alcoa Trasformazioni/Comisia („Ajutoare de stat — Energie electrică — Tarif preferențial — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestuia — Avantaj — Obligația de motivare — Cuantumul ajutorului — Ajutor nou”)

27

2014/C 421/38

Cauzele conexate T-208/11 și T-508/11: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – LTTE/Consiliul [„Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului — Înghețarea fondurilor — Aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 în situațiile de conflict armat — Posibilitatea ca o autoritate a unui stat membru să fie calificată drept autoritate competentă în sensul Poziției comune 2001/931/PESC — Baza factuală a deciziilor de înghețare a fondurilor — Referirea la acte de terorism — Necesitatea unei decizii a unei autorități competente în sensul Poziției comune 2001/931”]

28

2014/C 421/39

Cauza T-291/11: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Portovesme/Comisia („Ajutoare de stat — Energie electrică — Tarif preferențial — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă — Noțiunea de ajutor de stat — Ajutor nou — Egalitate de tratament — Termen rezonabil”)

29

2014/C 421/40

Cauza T-308/11: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Eurallumina/Comisia („Ajutoare de stat — Energie electrică — Tarif preferențial — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă — Noțiunea de ajutor de stat — Ajutor nou”)

30

2014/C 421/41

Cauza T-542/11: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2014 – Alouminion/Comisia („Ajutoare de stat — Aluminium — Tarif preferențial la energie electrică acordat prin contract — Decizie prin care ajutorul este declarat nelegal și incompatibil cu piața internă — Rezilierea contractului — Suspendare judiciară, pe calea procedurii privind măsurile provizorii, a efectelor rezilierii contractului — Ajutor nou”)

30

2014/C 421/42

Cauza T-297/12: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Evropaïki Dynamiki/Comisia („Răspundere extracontractuală — Contracte de achiziții publice de servicii — Comunicarea către terți de către Comisie de informații pretins prejudiciabile pentru reputația reclamantei — Prejudiciu moral — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)

31

2014/C 421/43

Cauza T-342/12: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2014 – Fuchs/OAPI OHMI – Les Complices (Stea într-un cerc) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative reprezentând o stea într-un cerc — Mărci comunitară și națională figurative anterioare reprezentând o stea într-un cerc — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Caracter distinctiv al mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Decăderea din drepturile asupra mărcii comunitare anterioare — Menținerea interesului de a exercita acțiunea — Inexistența unei nepronunțări parțiale asupra fondului”]

32

2014/C 421/44

Cauza T-444/12: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Novartis/OAPI – Tenimenti Angelini (LINEX) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale LINEX — Marcă națională verbală anterioară LINES PERLA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 76 alineatul (1) in fine din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul 1 litera (b) din regulamentul nr. 207/2009”]

32

2014/C 421/45

Cauza T-515/12: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2014 – El Corte Inglés/OAPI – English Cut (The English Cut) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale The English Cut — Mărcile națională verbală și comunitare figurative anterioare El Corte Inglés — Motive relative de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa riscului de asociere — Legătură între semne — Lipsa similitudinii între semne — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009”]

33

2014/C 421/46

Cauza T-517/12: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Alro/Comisia [„Ajutoare de stat — Electricitate — Tarife preferențiale — Decizie de deschidere a procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) TFUE — Acțiune în anulare — Act care nu este supus căilor de atac — Măsură de ajutor pusă în aplicare în întregime, în parte la data deciziei și în parte la data introducerii acțiunii — Inadmisibilitate”]

34

2014/C 421/47

Cauza T-529/12 P: Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2014 – Bermejo Garde/CESE („Recurs — Funcţie publică — Funcţionari — Recrutare — Anunţ pentru ocuparea unui post vacant — Numire într-un post de director — Retragerea candidaturii reclamantului — Numirea unui alt candidat — Cereri în anulare — Anulare în primă instanţă a anunţului pentru ocuparea unui post vacant atacat pentru necompetenţa autorului actului — Lipsa unui răspuns explicit la ansamblul motivelor şi al argumentelor formulate de părţi — Principiul bunei administrări — Inadmisibilitatea concluziilor având ca obiect anularea deciziilor adoptate în temeiul anunţului pentru ocuparea unui post vacant atacat — Articolul 91 alineatul (2) din statut — Cerere de despăgubire — Dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă — Obligaţia de motivare a Tribunalului Funcţiei Publice — Litigiu în stare de judecată — Respingerea acţiunii”)

34

2014/C 421/48

Cauza T-530/12 P: Hotărârea Tribunalului din 9 octombrie 2014 – Bermejo Garde/CESE („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Hărțuire morală — Activități ilegale care aduc atingere intereselor Uniunii — Încălcare gravă a obligațiilor funcționarilor — Articolele 12a și 22a din statut — Denunțare de către reclamant — Schimbarea repartizării în urma acestei denunțări — Lipsa sesizării OLAF de către superiorul ierarhic care a primit informații — Acte care lezează — Bună-credință — Dreptul la apărare — Competența autorului actului”)

35

2014/C 421/49

Cauza T-129/13: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Alpiq RomIndustries și Alpiq RomEnergie/Comisia [„Ajutoare de stat — Electricitate — Tarife preferențiale — Decizie de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) TFUE — Acțiune în anulare — Act care nu este supus căilor de atac — Măsură de ajutor pusă în aplicare în totalitate la data introducerii acțiunii — Inadmisibilitate”]

36

2014/C 421/50

Cauza T-262/13: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2014 – Skysoft Computersysteme/OAPI – British Sky Broadcasting Group și Sky IP International (SKYSOFT) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de marcă comunitară verbală SKYSOFT — Marca comunitară verbală anterioară SKY — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

37

2014/C 421/51

Cauza T-297/13: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Junited Autoglas Deutschland/OAPI – Belron Hungary (United Autoglas) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale United Autoglas — Marcă națională figurativă anterioară AUTOGLASS — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

37

2014/C 421/52

Cauza T-340/13: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Federación Española de Hostelería/EACEA [„Acțiune în anulare — Program în domeniul învățării pe tot parcursul vieții — Contract cu privire la proiectul «Simulator virtual pentru învățarea de limbi străine pentru profesioniștii din turism (e-client)» — Scrisoare de pre-informare — Natura contractuală a litigiului — Act nesupus căilor de atac — Lipsa recalificării contractului — Inadmisibilitate”]

38

2014/C 421/53

Cauza T-444/13 P: Hotărârea Tribunalului din 10 octombrie 2014 – EMA/BU („Recurs — Funcție publică — Agenți temporari — Contract pe durată determinată — Decizie de neprelungire — Competența Tribunalului Funcției Publice — Articolul 8 primul paragraf din RAA — Obligația de solicitudine”)

39

2014/C 421/54

Cauza T-458/13: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Larrañaga Otaño/OAPI (GRAPHENE) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale GRAPHENE — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

39

2014/C 421/55

Cauza T-459/13: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Larrañaga Otaño/OAPI (GRAPHENE) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale GRAPHENE — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

40

2014/C 421/56

Cauza T-479/13: Hotărârea Tribunalului din 10 octombrie 2014 – Marchiani/Parlamentul („Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Indemnizație de asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod nedatorat”)

40

2014/C 421/57

Cauza T-663/13 P: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2014 – Curtea de Conturi/BF („Recurs — Funcție publică — Recrutare — Numire într-un post de director de resurse umane — Respingerea candidaturii — Obligație de motivare a raportului prezentat de comitetul de preselecție”)

41

2014/C 421/58

Cauza T-26/14 P: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Schönberger/Curtea de Conturi („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiu de promovare 2011 — Coeficienții de multiplicare de referință — Contradicție”)

41

2014/C 421/59

Cauza T-215/12: Ordonanța Tribunalului din 2 octombrie 2014 – MPM-Quality și Eutech/OAPI – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă MANUFACTURE PRIM 1949 — Mărci internaționale și naționale anterioare PRIM — Rea-credință — Articolul 165 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolele 41 și 56 din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 — Lipsa utilizării serioase a mărcii anterioare — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”]

42

2014/C 421/60

Cauza T-410/13: Ordonanța Tribunalului din 30 septembrie 2014 – Bitiqi și alții/Comisia și alții [„Acțiune în anulare — Politica externă și de securitate comună — Misiunea «Statul de drept» desfășurată de Uniunea Europeană în Kosovo (Eulex Kosovo) — Agenți contractuali — Decizii ale șefului misiunii de a nu prelungi contracte de muncă — Necompetență vădită”]

43

2014/C 421/61

Cauza T-447/13 P: Ordonanța Tribunalului din 2 octombrie 2014 – Marcuccio/Comisia [„Recurs — Funcție publică — Funcționari — Rambursarea cheltuielilor recuperabile — Articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice — Excepția acțiunii paralele — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”]

43

2014/C 421/62

Cauza T-706/14: Acțiune introdusă la 3 octombrie 2014 – Holistic Innovation Institute/REA

44

 

Tribunalul Funcției Publice

2014/C 421/63

Cauza F-55/10 RENV: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 octombrie 2014 – Moschonaki/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Trimitere la Tribunal spre rejudecare după anulare — Recrutare — Anunț pentru ocuparea unui post vacant în cadrul instituţiei — Condiţii de eligibilitate cuprinse în anunţul pentru ocuparea unui post vacant — Puterea de apreciere a AIPN)

46

2014/C 421/64

Cauza F-103/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 iulie 2014 – CG/BEI (Funcție publică — Personalul BEI — Hărțuire morală — Procedura de anchetă — Decizia președintelui de a nu da curs unei plângeri — Avizul comitetului de anchetă — Definirea eronată a hărțuirii morale — Caracterul intenționat al comportamentelor — Constatarea existenței unor comportamente și a unor simptome de hărțuire morală — Identificarea legăturii de cauzalitate — Absență — Incoerența avizului comitetului de anchetă — Eroare vădită de apreciere — Greșeli de serviciu — Obligația de confidențialitate — Protecția datelor cu caracter personal — Acțiune în despăgubire)

46

2014/C 421/65

Cauza F-115/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 iulie 2014 – CG/BEI (Funcție publică — Personalul BEI — Numire — Post de șef de divizie — Numirea unui alt candidat decât reclamanta — Neregularități ale procedurii de selecție — Obligația de imparțialitate a membrilor comitetului de selecție — Comportamente condamnabile ale președintelui comitetului de selecție în privința reclamantei — Conflict de interese — Prezentare orală comună tuturor candidaților — Documente furnizate pentru prezentarea orală de natură să îl favorizeze pe unul dintre candidați — Candidat care a participat la redactarea documentelor furnizate — Încălcarea principiului egalității — Acțiune în anulare — Cerere de despăgubire)

47

2014/C 421/66

Cauza F-26/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 18 septembrie 2014 – Cerafogli/BCE (Funcție publică — Personalul BCE — Accesul personalului BCE la documentele privind raporturile de muncă — Norme aplicabile cererilor personalului BCE — Procedură precontencioasă — Regula concordanței — Excepție de nelegalitate ridicată pentru prima dată în acțiune — Admisibilitate — Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă — Consultarea comitetului pentru personal în privința adoptării normelor aplicabile cererilor personalului BCE de acces la documentele privind raporturile de muncă)

48

2014/C 421/67

Cauza F-153/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 6 mai 2014 – Forget/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Alocații familiale — Alocația pentru locuință — Condiție de acordare — Parteneriat înregistrat în dreptul luxemburghez — Cuplu de parteneri stabili în cadrul unei uniuni consensuale care au acces la căsătorie civilă — Funcționari care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (c) punctul (iv) din anexa VII la statut)

49

2014/C 421/68

Cauza F-157/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 iunie 2014 – BN/Parlamentul (Funcție publică — Funcționari — Acțiune în anulare — Funcționar de gradul AD 14 care ocupă provizoriu un post de consilier al unui director — Pretinsă hărțuire morală din partea unui director general — Concediu medical de lungă durată — Decizie de numire într-un post de consilier într-o altă direcție generală — Obligația de solicitudine — Principiul bunei administrări — Interesul serviciului — Regula corespondenței dintre grad și post — Acțiune în despăgubire — Prejudiciu care decurge dintr-un comportament nedecizional)

49

2014/C 421/69

Cauza F-7/13: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 18 septembrie 2014 – Radelet/Comisia Europeană (Funcție publică — Funcționari repartizați într-o țară terță — Articolele 5 și 23 din anexa X la statut — Punerea la dispoziție a unei locuințe de către instituție — Autorizație acordată funcționarului de a închiria o locuință — Acțiune în despăgubire — Prejudiciu moral — Atribuirea unei locuințe incomode și insalubre — Lipsa probelor)

50

2014/C 421/70

Cauza F-42/13: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 mai 2014 – CU/CESE (Funcție publică — Agent temporar — Contract pe perioadă nedeterminată — Decizie de reziliere a contractului)

50

2014/C 421/71

Cauza F-48/13: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 iulie 2014 – CW/Parlamentul (Funcție publică — Funcționari — Raport de evaluare — Aprecieri și comentarii care figurează în raportul de evaluare — Erori vădite de apreciere — Abuz de putere — Inexistență)

51

2014/C 421/72

Cauza F-54/13: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 septembrie 2014 – CV/CESE (Funcție publică — Acțiune în despăgubire — Anchete administrative — Procedură disciplinară — Hărțuire morală)

52

2014/C 421/73

Cauza F-107/13: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 octombrie 2014 – de Brito Sequeira Carvalho/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Funcționar pensionat — Procedură disciplinară — Sancțiune disciplinară — Reținere din pensie — Ascultarea martorului acuzării de către consiliul de disciplină — Neascultarea funcționarului vizat — Nerespectarea dreptului de a fi ascultat)

52

2014/C 421/74

Cauza F-15/14: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Judecător unic) din 15 octombrie 2014 – De Bruin/Parlamentul (Funcție publică — Funcționar aflat în perioada de probă — Articolul 34 din Statut — Raport privind perioada de probă prin care se stabilește inaptitudinea funcționarului aflat în perioada de probă — Prelungirea perioadei de probă — Concediere la sfârșitul perioadei de probă — Motive de concediere — Eficiență — Celeritate în activitatea prestată — Erori vădite de apreciere — Neregularități ale procedurii — Termen stabilit de comitetul pentru rapoarte de evaluare pentru a da avizul său)

53

2014/C 421/75

Cauza F-35/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 septembrie 2014 (Camera a doua) – DM/OAREC (Funcție publică — Agent contractual — Condiții de angajare — Vizită medicală de angajare — Articolul 100 din RAA — Rezervă medicală — Concediere la încheierea perioadei de probă — Concluzii în anulare rămase fără obiect — Impunerea unei rezerve medicale la angajarea persoanei interesate de către o altă agenție a Uniunii Europene — Irelevanță — Nepronunțare asupra fondului)

54

2014/C 421/76

Cauza F-9/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 9 noiembrie 2013 – Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Termen de introducere a acțiunii — Tardivitate — Acțiune vădit inadmisibilă)

54

2014/C 421/77

Cauza F-22/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 iulie 2014 – Mészáros/Comisia (Funcție publică — Concurs — Anunț de concurs EPSO/AD/207/11 — Candidat care a reușit la concurs înscris pe lista de rezervă — Verificarea de către AIPN a condițiilor de participare la un concurs de gradul AD 7 — Experiență profesională cu o durată inferioară minimului cerut — Eroare vădită de apreciere a comisiei de evaluare — Retragerea de către AIPN a ofertei de angajare — Competență nediscreționară a AIPN)

55

2014/C 421/78

Cauza F-33/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 20 martie 2014 – Marcuccio/Comisia [Funcție publică — Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură — Cerere introductivă transmisă prin fax în termenul de introducere a acțiunii — Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive adresate prin poștă — Tardivitatea acțiunii — Inadmisibilitate vădită]

55

2014/C 421/79

Cauza F-71/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 februarie 2014 – CL/AEM (Funcție publică — Agent temporar — Obligația de asistență — Articolul 24 din Statut — Hărțuire morală de către superiorul ierarhic — Respingerea cererii de deschidere a unei anchete administrative — Acțiune vădit inadmisibilă)

56

2014/C 421/80

Cauza F-75/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 13 februarie 2014 – Probst/Comisia (Funcție publică — Funcționar — Indemnizație de expatriere — Articolul 4 din anexa VII la statut — Cerere de reexaminare — Fapte noi și esențiale — Acțiune vădit inadmisibilă)

56

2014/C 421/81

Cauza F-98/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 9 septembrie 2014 – Moriarty/Parlamentul (Funcție publică — Promovare — Exercițiul de promovare 2012 — Neînscrierea pe listă a funcționarilor promovați — Cerere introductivă vădit nefondată)

57

2014/C 421/82

Cauza F-118/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 septembrie 2014 – Lebedef/Comisia (Funcție publică — Incidente de procedură — Inadmisibilitate vădită)

57

2014/C 421/83

Cauza F-39/14: Acțiune introdusă la 25 aprilie 2014 – ZZ/Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe (AEVMP)

58

2014/C 421/84

Cauza F-53/14: Acțiune introdusă la 12 iunie 2014 – ZZ/Comisia

58

2014/C 421/85

Cauza F-55/14: Acțiune introdusă la 17 iunie 2014 – ZZ/Comisia

59

2014/C 421/86

Cauza F-57/14: Acțiune introdusă la 25 iunie 2014 – ZZ/Comisia

60

2014/C 421/87

Cauza F-60/14: Acțiune introdusă la 30 iunie 2014 – ZZ/Comisia

60

2014/C 421/88

Cauza F-61/14: Acțiune introdusă la 7 iulie 2014 – ZZ/Comisia

61

2014/C 421/89

Cauza F-63/14: Acțiune introdusă la 11 iulie 2014 – ZZ/Comisia

61

2014/C 421/90

Cauza F-85/14: Acțiune introdusă la 26 august 2014 – ZZ și alții/Comisia

62

2014/C 421/91

Cauza F-89/14: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2014 – ZZ/Comisia

62

2014/C 421/92

Cauza F-91/14: Acțiune introdusă la 5 septembrie 2014 – ZZ și ZZ/Consiliul

63

2014/C 421/93

Cauza F-95/14: Acțiune introdusă la 17 septembrie 2014 – ZZ/BCE

63

2014/C 421/94

Cauza F-121/11: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 31 martie 2014 – BO/Comisia

64

2014/C 421/95

Cauza F-3/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 31 martie 2014 – CK/Comisia

64

2014/C 421/96

Cauza F-83/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 aprilie 2014 – Lecolier/Comisia

64

2014/C 421/97

Cauza F-105/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 7 mai 2014 – Deweerdt și alții/Curtea de Conturi

65

2014/C 421/98

Cauza F-123/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 aprilie 2014 – Lecolier/Comisia

65

2014/C 421/99

Cauza F-2/14: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 7 mai 2014 – Deweerdt şi Lebrun/Curtea de Conturi

65

2014/C 421/00

Cauza F-18/14: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 aprilie 2014 – Lecolier/Comisia

65


RO

 

Top