Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:311:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 311, 12 septembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 311

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
12 septembrie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 498-a sesiune plenară a CESE din 29 și 30 aprilie 2014

2014/C 311/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Măsuri intergeneraționale și interculturale pentru promovarea integrării sociale a tinerilor cetățeni ai UE care muncesc într-un alt stat membru (aviz din proprie iniţiativă)

1

2014/C 311/02

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind capacitatea de inserție profesională a tinerilor – adaptarea formării profesionale la necesitățile mediului economic într-o epocă de austeritate

7

2014/C 311/03

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Relocalizarea industriilor în UE în cadrul procesului de reindustrializare”

15

2014/C 311/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Mutații industriale în sectorul farmaceutic european”

25

2014/C 311/05

Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema Combaterea muncii forțate în Europa și în lume: care este rolul UE – Contribuția CESE la Conferința OIM din 2014 (aviz din proprie inițiativă)

31

2014/C 311/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind protecția consumatorilor și tratamentul adecvat al îndatorării excesive pentru prevenirea excluziunii sociale (aviz exploratoriu)

38


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 498-a sesiune plenară a CESE din 29 și 30 aprilie 2014

2014/C 311/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor – Pentru o renaștere industrială europeană [COM(2014) 14 final]

47

2014/C 311/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 în ceea ce privește reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele rutiere [COM(2014) 28 final – 2014/0012 (COD)]

55

2014/C 311/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor de abordare a consecințelor privării de dreptul de vot pentru cetățenii Uniunii care își exercită dreptul la liberă circulație [COM(2014) 33 final]

59

2014/C 311/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe [COM(2013) 812 final – 2013/0398 (COD)]

63

2014/C 311/11

Avizul Comitetul Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea ce privește obligația de debarcare [COM(2013) 889 final – 2013/0436 (COD)]

68

2014/C 311/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole [COM(2013) 0892 final – 2013/0433 (COD)], propunerea de directivă a Consiliului privind introducerea pe piață a alimentelor provenite de la animale rezultate din clonare [COM(2013) 0893 final – 2013/0434 (APP)], propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi [COM(2013) 894 final – 2013/0435 (COD)]

73

2014/C 311/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei – Construirea rețelei centrale de transport: coridoarele rețelei centrale și Mecanismul pentru interconectarea Europei [COM(2013) 940 final]

82


RO

 

Top