EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:202:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 202, 30 iunie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 202

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
30 iunie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 202/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 202/02

Cauza C-43/12: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 mai 2014 – Comisia Europeană/Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene. [Acțiune în anulare — Directiva 2011/82/UE — Schimb transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră — Alegerea temeiului juridic — Articolul 87 alineatul (2) litera (a) TFUE — Articolul 91 TFUE — Menținerea efectelor directivei în caz de anulare]

2

2014/C 202/03

Cauza C-347/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 8 mai 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Luxemburg) – Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, [Trimitere preliminară — Securitate socială — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Regulamentul (CEE) nr. 574/72 — Prestații familiale — Alocații familiale — Alocație pentru educație — „Elterngeld” — „Kindergeld” — Calcularea suplimentului diferențial]

3

2014/C 202/04

Cauza C-414/12 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 8 mai 2014 – Bolloré/Comisia (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața hârtiei autocopiative — Imputarea încălcării săvârșite de filială societății mamă — Participare directă a societății-mamă la încălcare — Egalitate de tratament — Durata procedurii administrative și jurisdicționale — Termen rezonabil — Dreptul la apărare)

4

2014/C 202/05

Cauza C-483/12: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 mai 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Grondwettelijk Hof – Belgia) – Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV și alții (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Principiile egalității și nediscriminării — Punere în aplicare a dreptului Uniunii — Domeniu de aplicare al dreptului Uniunii — Lipsă — Necompetența Curții)

4

2014/C 202/06

Cauza C-591/12 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 mai 2014 – Bimbo, SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Panrico, SA [Recurs — Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale BIMBO DOUGHNUTS — Marca verbală spaniolă anterioară DOGHNUTS — Motive relative de refuz — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Apreciere globală a riscului de confuzie — Poziție distinctivă autonomă a unui element al unei mărci verbale compuse]

5

2014/C 202/07

Cauza C-604/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 mai 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court – Irlanda) – H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Directiva 2004/83/CE — Standarde minime referitoare la condițiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară — Directiva 2005/85/CE — Standarde minime cu privire la procedurile din statele membre privind acordarea și retragerea statutului de refugiat — Normă națională de procedură care condiționează examinarea unei cereri de protecție subsidiară de respingerea prealabilă a unei cereri de acordare a statutului de refugiat — Admisibilitate — Autonomie procedurală a statelor membre — Principiul efectivității — Dreptul la bună administrare — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 41 — Imparțialitatea și celeritatea procedurii)

6

2014/C 202/08

Cauza C-15/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 8 mai 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Germania) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Contracte de achiziții publice de bunuri — Directiva 2004/18/CE — Atribuirea contractului fără desfășurarea unei proceduri de cerere de ofertă — Atribuire așa-numită „in house” — Adjudecatar distinct din punct de vedere juridic de autoritatea contractantă — Condiție privind „controlul analog” — Autoritate contractantă și adjudecatar între care nu există un raport de control — Terț care este autoritate publică și care exercită un control parțial asupra autorității contractante, iar asupra adjudecatarului, un control care ar putea fi calificat drept „analog” — „Operațiune orizontală internă”)

7

2014/C 202/09

Cauza C-35/13: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 8 mai 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino” și alții [Agricultură — Produse agricole și alimentare — Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 — Articolul 2 — Protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine — Domeniu de aplicare material — Protecție pe teritoriul național — Lipsa unei înregistrări comunitare — Consecințe — Protecția denumirilor aferente produselor pentru care nu există o legătură specială între caracteristicile lor și originea geografică — Condiții]

8

2014/C 202/10

Cauza C-161/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 8 mai 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Italia) – Idrodinamica Spurgo Velox și alții/Acquedotto Pugliese SpA (Achiziții publice — Sectorul apei — Directiva 92/13/CEE — Proceduri eficiente și rapide privind căile de atac — Termene de introducere a acțiunii — Data de la care încep să curgă aceste termene)

9

2014/C 202/11

Cauza C-162/14: Acțiune introdusă la 4 aprilie 2014 – Comisia Europeană/Republica Polonă

10

2014/C 202/12

Cauza C-179/14: Acțiune introdusă la 10 aprilie 2014 – Comisia Europeană/Ungaria

10

2014/C 202/13

Cauza C-526/11: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 16 aprilie 2014 – Skatteministeriet mod DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Cauza C-189/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipru) la 16 aprilie 2014 – Bogdan Chain/Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Cauza C-198/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Helsingin hovioikeus (Finlanda) la 22 aprilie 2014 – Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Cauza C-202/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de cour administrative d'appel de Nantes (Franța) la 13 februarie 2014 – Adiamix/Direction départementale des finances publiques – Pôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Cauza C-207/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 25 aprilie 2014 – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Republica Slovenia – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

15

2014/C 202/18

Cauza C-209/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 25 aprilie 2014 – NLB Leasing d.o.o./Republica Slovenia – Ministrstvo za finance

15

2014/C 202/19

Cauza C-633/13: Ordonanța președintelui Curții din 13 martie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, cu participarea: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

16

 

Tribunalul

2014/C 202/20

Cauza T-406/09: Hotărârea Tribunalului din 14 mai 2014 – Donau Chemie/Comisia Europeană [Concurență — Înțelegeri — Piața carburii de calciu și a magneziului pentru industriile oțelului și gazului în SEE, cu excepția Irlandei, a Spaniei, a Portugaliei și a Regatului Unit — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Amenzi — Articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Circumstanțe atenuante — Cooperare pe parcursul procedurii administrative — Obligația de motivare — Egalitate de tratament — Proporționalitate — Capacitate de plată]

17

2014/C 202/21

Cauza T-30/10: Hotărârea Tribunalului din 14 mai 2014 – Reagens/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a stabilizatorilor termici de staniu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul SEE — Stabilirea prețurilor, repartizarea piețelor și schimbul de informații comerciale sensibile — Durata încălcării — Amenzi — Orientările din 2006 privind calcularea amenzilor — Cuantum de bază — Circumstanțe atenuante — Capacitate de contribuție — Egalitate de tratament — Proporționalitate — Competențe de fond — Caracter adecvat al cuantumului amenzii”)

17

2014/C 202/22

Cauzele conexate T-458/10-T-467/10 și T-471/10: Hotărârea Tribunalului din 13 mai 2014 – McBride și alții/Comisia („Pescuit — Măsuri de conservare a resurselor piscicole — Restructurarea sectorului — Cereri de extindere a obiectivelor programului de orientare multianual în vederea ameliorării securității la bord — Cererea Irlandei referitoare la diferite nave — Decizie luată în urma anulării de către Tribunal a deciziei inițiale referitoare la aceeași procedură — Nouă cerere de respingere — Necompetența Comisiei”)

18

2014/C 202/23

Cauza T-160/12: Hotărârea Tribunalului din 14 mai 2014 – Adler Modemärkte/OAPI – Blufin (MARINE BLEU) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale MARINE BLEU — Marca comunitară verbală anterioară BLUMARINE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

19

2014/C 202/24

Cauza T-198/12: Hotărârea Tribunalului din 14 mai 2014 – Germania/Comisia („Apropierea legislațiilor — Directiva 2009/48/CE — Siguranța jucăriilor — Valori limită pentru nitrozamine, substanțe nitrozabile, plumb, bariu, arsen, antimoniu și mercur prezente în jucării — Decizia Comisiei de a nu aproba în întregime menținerea dispozițiilor naționale care derogă de la aceste valori limită — Aprobare limitată în timp — Dovada asigurării unui nivel de protecție mai ridicat pentru sănătatea umană oferit de dispozițiile naționale”)

20

2014/C 202/25

Cauza T-247/12: Hotărârea Tribunalului din 20 mai 2014 – Argo Group International Holdings/OAPI – Arisa Assurances (ARIS) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative ARIS — Marca comunitară figurativă anterioară ARISA ASSURANCES S. A. — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Coexistența mărcilor anterioare pe piață — Principiul de drept american denumit «Morehouse defense» — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

20

2014/C 202/26

Cauza T-366/12: Hotărârea Tribunalului din 15 mai 2014 – Katjes Fassin/OAPI (Yoghurt-Gums) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Yoghurt-Gums — Motive absolute de refuz — Caracter distinctiv — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

21

2014/C 202/27

Cauza T-200/13 P: Hotărârea Tribunalului din 20 mai 2014 – De Luca/Comisia [Recurs — Funcție publică — Funcționari — Numire — Încadrare în grad — Numire într-un post dintr-un grup de funcții superior în urma unui concurs general — Respingerea acțiunii în primă instanță după trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare — Intrare în vigoare a noului statut — Dispoziții tranzitorii — Articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]

22

2014/C 202/28

Cauza T-419/13: Ordonanța Tribunalului din 6 mai 2014 – Unión de Almacenistas de Hierros de España/Comisia [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente privind două proceduri spaniole în materie de concurență — Respingere implicită a cererii de acces — Decizie explicită adoptată după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului”]

22

2014/C 202/29

Cauza T-103/14 R: Ordonanța Tribunalului din 6 mai 2014 – Frucona Košice/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Băuturi alcoolice și spirtoase — Anularea unei datorii fiscale în cadrul unei proceduri colective de insolvență — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea acestuia — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței — Lipsa fumus bonus juris”)

23

2014/C 202/30

Cauza T-200/14: Acțiune introdusă la 27 martie 2014 – Ben Ali/Consiliul

23

2014/C 202/31

Cauza T-207/14: Acțiune introdusă la 28 martie 2014 – Aluwerk Hettstedt/ECHA

24

2014/C 202/32

Cauza T-208/14: Acțiune introdusă la 28 martie 2014 – Richard Anton/ECHA

25

2014/C 202/33

Cauza T-217/14 R: Acțiune introdusă la 9 aprilie 2014 – Gmina Kosakowo/Comisia

26

2014/C 202/34

Cauza T-231/14 P: Recurs introdus la 15 aprilie 2014 de Agenția Europeană pentru Medicamente împotriva Hotărârii din 5 februarie 2014 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-29/13, Drakeford/EMA

27


RO

 

Top