EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 177, 11 iunie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 177

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
11 iunie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 495-a sesiune plenară a CESE, din 21 și 22 ianuarie 2014

2014/C 177/1

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Consumul colaborativ sau participativ: un model de dezvoltare durabilă pentru secolul XXI” (aviz din proprie inițiativă)

1

2014/C 177/2

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „O strategie de combatere a economiei subterane și a muncii fără forme legale” (aviz din proprie inițiativă)

9

2014/C 177/3

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Accesibilitatea – un drept al omului pentru persoanele cu handicap” (aviz din proprie inițiativă)

15

2014/C 177/4

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Accesibilitatea” serviciilor de interes economic general (SIEG): definiție, evaluare, provocări, inițiative europene (aviz din proprie iniţiativă)

24

2014/C 177/5

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR)” (aviz exploratoriu)

32

2014/C 177/6

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE)]

40

2014/C 177/7

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii [COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)]

41


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 495-a sesiune plenară a CESE, din 21 și 22 ianuarie 2014

2014/C 177/8

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare [COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)]

42

2014/C 177/9

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control [COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)]

48

2014/C 177/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind noile substanțe psihoactive [COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)]

52

2014/C 177/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind pachetul NAIADES II, alcătuit din următoarele trei documente: Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare [COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD)] Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD)] Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Spre transporturi de calitate pe căile navigabile interioare – NAIADES II [COM(2013) 623 final]

58

2014/C 177/12

Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema „Noi măsuri privind piața unică europeană a telecomunicațiilor” cu referire la următoarele două documente: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 [COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD)] și Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind piața unică a telecomunicațiilor [COM(2013) 634 final]

64

2014/C 177/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind învățământul superior european în lume [COM(2013) 499 final]

71

2014/C 177/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicare consultativă privind utilizarea durabilă a fosforului [COM(2013) 517 final]

78

2014/C 177/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive [COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)]

84

2014/C 177/16

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională [COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)]

88


RO

 

Top