Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:170:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 170, 5 iunie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 170

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
5 iunie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 494-a sesiune plenară a CESE din 10 și 11 decembrie 2013

2014/C 170/01

Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema „Către o strategie macroregională a UE de dezvoltare a coeziunii economice, sociale şi teritoriale în zona mediteraneeană” (aviz din proprie iniţiativă)

1

2014/C 170/02

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind instrumentele statistice de măsurare a voluntariatului (aviz din proprie inițiativă)

11

2014/C 170/03

Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema „Măsurarea impactului social” (aviz din proprie inițiativă)

18

2014/C 170/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind venitul european minim şi indicatorii sărăciei (aviz din proprie iniţiativă)

23

2014/C 170/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind provocările sectorului european al ingineriei (construcțiile mecanice, electrotehnica, electronica și prelucrarea metalelor) într-o economie mondială în schimbare (aviz din proprie inițiativă)

32

2014/C 170/06

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind sectorul european al întreținerii, reparării și transformării navelor: o industrie rezistentă, competitivă pe plan mondial și angajată în politicile UE pentru creștere durabilă (aviz din proprie inițiativă)

38


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 494-a sesiune plenară a CESE din 10 și 11 decembrie 2013

2014/C 170/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Regulamentul Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene [COM(2013) 522 final – 2013/0248 (COD)]

45

2014/C 170/08

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile de piață monetară [COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD)]

50

2014/C 170/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European „Sistemul bancar paralel – abordarea noilor surse de risc din sectorul financiar”[COM(2013) 614 final]

55

2014/C 170/10

Avizul Comitetului Economic şi Social European referitor la Pachetul privind investițiile în inovare [COM(2013) 494 final, COM(2013) 493 final – 2013/0232 (COD), COM(2013) 495 final – 2013/0240 (NLE), COM(2013) 496 final – 2013/0241 (NLE), COM(2013) 497 final – 2013/0242 (COD), COM(2013) 498 final – 2013/0243 (COD), COM(2013) 500 final – 2013/0233 (COD), COM(2013) 501 final – 2013/0234 (NLE), COM(2013) 503 final – 2013/0237 (NLE), COM(2013) 505 final – 2013/0244 (NLE), COM(2013) 506 final – 2013/0245 (NLE)]

61

2014/C 170/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor „Către un cadru orizontal la nivel european pentru acțiunile colective”[COM(2013) 401 final]

68

2014/C 170/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului [COM(2013) 512 final – 2013/0246 (COD)]

73

2014/C 170/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card [COM(2013) 550 final – 2013/0265 (COD)] și propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE [COM(2013) 547 final – 2013/0264 (COD)]

78

2014/C 170/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European [COM(2013) 534 final]

85

2014/C 170/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind planul de acțiune pentru industria siderurgică europeană [COM(2013) 407 final]

91

2014/C 170/16

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Anul european pentru dezvoltare (2015)

98

2014/C 170/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sănătatea animalelor [COM(2013) 260 final – 2013/0136 (COD)], propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) [COM(2013) 262 final – 2013/0137 (COD)] şi propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor [COM(2013) 267 final – 2013/0141 (COD)]

104

2014/C 170/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [COM/2013/0521 final – 2013/0247 (COD)]

110

2014/C 170/19

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri [COM(2013) 516 final – 2013/0239 (COD)]

113

2014/C 170/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al managementului traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a Cerului unic european (reformare) și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pe tema „Accelerarea implementării Cerului unic european”[COM(2013) 408 final – COM(2013) 409 final – 2013/0187 (COD) și COM(2013) 410 final – 2013/0186 (COD)]

116


RO

 

Top