EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:088:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 088, 27 martie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2014.088.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 88

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
27 martie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Consiliu

2014/C 088/01

Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2014/C 088/02

Rata de schimb a monedei euro

5

2014/C 088/03

O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

6

2014/C 088/04

O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

7

2014/C 088/05

O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

8


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

2014/C 088/06

Anunț de concurs general

9

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de justiție a AELS

2014/C 088/07

Hotărârea Curții din 15 noiembrie 2013 în cauza E-10/13 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Nerespectarea de către un stat SEE/AELS a obligațiilor care îi revin – Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă)

10

2014/C 088/08

Hotărârea Curții din 15 noiembrie 2013 în cauza E-9/13 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Regatul Norvegiei (nerespectarea de către un stat SEE a obligațiilor care îi revin – Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora)

11

2014/C 088/09

Hotărârea Curții din 15 noiembrie 2013 în cauza E-11/13 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Nerespectarea de către o parte contractantă a obligațiilor care îi revin – Directiva 2002/92/CE din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări)

12

2014/C 088/10

Hotărârea Curții din 27 noiembrie 2013 în cauza E-6/13 – Metacom AG/Rechtsanwälte Zipper & Collegen (Libertatea avocaților de a presta servicii transfrontaliere – Directiva 77/249/CEE – Autoreprezentare – Obligația de notificare prevăzută în dreptul național – Consecințele nerespectării obligației de notificare)

13

2014/C 088/11

Hotărârea Curții din 6 decembrie 2013 în cauza E-15/13 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor)

14

2014/C 088/12

Hotărârea Curții din 6 decembrie 2013 în cauza E-16/13 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către o parte contractantă a obligațiilor care îi revin – Neaplicare – Directiva 2008/122/CE privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb)

15

2014/C 088/13

Hotărârea Curții din 6 decembrie 2013 în cauza E-17/13 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către o parte contractantă a obligațiilor care îi revin – Directiva 2009/44/CE – Neaplicare)

16

2014/C 088/14

Hotărârea Curții din 6 decembrie 2013 în cauza E-18/13 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către o parte contractantă a obligațiilor care îi revin – Directiva 2001/81/CE – Neaplicare)

17

2014/C 088/15

Cerere de obținere a unui aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS înaintată de Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein la data de 29 octombrie 2013 în cauza Casino Admiral AG/Wolfgang Egger (Cauza E-24/13)

18

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2014/C 088/16

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.7153 – BNPP/LaSer) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

19

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2014/C 088/17

Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

20

2014/C 088/18

Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

25


 

Rectificări

2014/C 088/19

Rectificare la autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (JO C 50, 21.2.2014)

30


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top