EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:068E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 068, 7 martie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CE2014.068.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 68E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
7 martie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2011-2012
Ședința din 23 octombrie 2012
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 10 E, 15.1.2013.
Textele adoptate din 23 octombrie 2012 privind descărcările de gestiune referitoare la exercițiul financiar 2010 au fost publicate în JO L 350, din 20.12.2012.
TEXTE ADOPTATE

 

Marți, 23 octombrie 2012

2014/C 068E/01

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 susținând atingerea unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020 (COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

1

2014/C 068E/02

Restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky
Recomandarea Parlamentului European din 23 octombrie 2012 adresată Consiliului referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Serghei Magnițki (2012/2142(INI))

13

2014/C 068E/03

Punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european (2012/2005(INI))

15

2014/C 068E/04

Drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport (2012/2067(INI))

21

2014/C 068E/05

Viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la o agendă a schimbării: viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării (2012/2002(INI))

30

2014/C 068E/06

IMM-uri: competitivitate și oportunități de afaceri
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile): competitivitate și oportunități de afaceri (2012/2042(INI))

40

2014/C 068E/07

Relațiile comerciale și economice cu Statele Unite
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la relațiile comerciale și economice cu Statele Unite (2012/2149(INI))

53


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 23 octombrie 2012

2014/C 068E/08

Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Martin Ehrenhauser
Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind cererea de ridicare a imunității lui Martin Ehrenhauser (2012/2152(IMM))

61

2014/C 068E/09

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 - toate secțiunile
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 – toate secțiunile (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

63

2014/C 068E/10

Alegerile în biroul unei comisii (interpretarea articolului 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)
Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind alegerile în biroul unei comisii (interpretarea articolului 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

77


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 23 octombrie 2012

2014/C 068E/11

Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS))

78

2014/C 068E/12

Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

80

P7_TC1-COD(2010)0395
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 octombrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului

81

Anexă la rezoluția legislativă

81

2014/C 068E/13

Proiect de buget rectificativ nr. 4/2012
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))

82

2014/C 068E/14

Materialul forestier de reproducere ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește includerea materialului forestier de reproducere din categoria „calificat” în domeniul de aplicare al respectivei decizii, precum și actualizarea numelor autorităților responsabile de autorizarea și controlul producției (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – 2012/0172(COD))

84

P7_TC1-COD(2012)0172
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 octombrie 2012 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului pentru a include materialul forestier de reproducere din categoria „calificat” și a actualiza numele autorităților responsabile de autorizarea și controlul producției

85

2014/C 068E/15

Anul european al cetățenilor (2013)***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al cetățenilor (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

85

P7_TC1-COD(2011)0217
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 octombrie 2012 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al cetățenilor (2013)

86

2014/C 068E/16

Numirea unui membru al Curții de Conturi (Leonard Orban)
Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de numire a lui Leonard Orban ca membru al Curții de Conturi (C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE))

86

2014/C 068E/17

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2012/001 IE/Talk Talk
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/001 IE/Talk Talk, introdusă de Irlanda) (COM(2012)0423 – C7-0204/2012 – 2012/2157(BUD))

87

ANEXĂ

90

2014/C 068E/18

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/015 SE/AstraZeneca depusă de Suedia) (COM(2012)0396 – C7-0191/2012 – 2012/2155(BUD))

90

ANEXĂ

93

2014/C 068E/19

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, depusă de Spania) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

93

ANEXĂ

96

2014/C 068E/20

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, din Țările de Jos) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

96

ANEXĂ

99

2014/C 068E/21

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/021 NL/Zalco
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/021 NL/Zalco, depusă de Țările de Jos) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

100

ANEXĂ

103

2014/C 068E/22

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2010/015 FR/Peugeot
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/015 FR/Peugeot introdusă de Franța) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

103

ANEXĂ

106

2014/C 068E/23

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/003 DK/VESTAS - Danemarca
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/003 DK/Vestas introdusă de Danemarca) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

106

ANEXĂ

109

2014/C 068E/24

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/002 DE/manroland din Germania
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/002 DE/manroland din Germania) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))

109

ANEXĂ

112

2014/C 068E/25

Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

112

P7_TC1-COD(2011)0310
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 octombrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

113

2014/C 068E/26

Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

118

P7_TC1-COD(2011)0239
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 octombrie 2012 în vederea adoptării Directivei 2012/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor

119

2014/C 068E/27

Protocol adițional la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri CE-Isreal și privind un acord CE-Israel privind evaluarea conformității și acceptării produselor industriale (ECA) ***
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ECA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

119


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top