Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:031:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 031, 1 februarie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2014.031.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 31

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
1 februarie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 031/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 24, 25.1.2014

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 031/02

Cauza C-566/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalia) la 5 noiembrie 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Cauza C-577/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Regatul Unit) la 14 noiembrie 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Cauza C-580/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 18 noiembrie 2013 — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Cauza C-584/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 19 noiembrie 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Cauza C-602/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spania) la 25 noiembrie 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta și María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Cauza C-610/13 P: Recurs introdus la 26 noiembrie 2013 de Regatul Țărilor de Jos împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 16 septembrie 2013 în cauza T-343/11, Țările de Jos/Comisia

5

2014/C 031/08

Cauza C-623/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 28 noiembrie 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Cauza C-632/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 3 decembrie 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Cauza C-641/13: Recurs introdus la 4 decembrie 2013 de Regatul Spaniei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 16 septembrie 2013 în cauza T-2/07, Spania/Comisia

6

2014/C 031/11

Cauza C-663/13: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Austria

7

 

Tribunalul

2014/C 031/12

Cauza T-116/11: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — EMA/Comisia [„Clauză compromisorie — Al șaselea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de demonstrare care contribuie la realizarea Spațiului European de Cercetare și la inovare (2002-2006) — Contractele Dicoems și Cocoon — Neconformitatea cu stipulațiile contractuale a unei părți dintre cheltuielile declarate — Rezilierea contractelor — Rambursarea unei părți dintre sumele plătite — Daune interese — Cerere reconvențională — Răspundere extracontractuală — Îmbogățire fără justă cauză — Acțiune în anulare — Act care nu este supus căilor de atac — Act care se înscrie într-un cadru pur contractual de care nu poate fi disociat — Notă de debit — Inadmisibilitate”]

8

2014/C 031/13

Cauza T-467/11: Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2013 — Colgate-Palmolive/OAPI — dm-drogerie markt (360o SONIC ENERGY) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale 360° SONIC ENERGY — Marcă internațională verbală anterioară SONIC POWER — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

8

2014/C 031/14

Cauza T-591/11: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/OAPI — Henkel (SUPER GLUE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative SUPER GLUE — Marca Benelux verbală anterioară SUPERGLUE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Caracterul distinctiv al mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

9

2014/C 031/15

Cauza T-79/12: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Cisco Systems și Messagenet/Comisia („Concurență — Concentrări — Piețe europene ale comunicațiilor prin internet — Decizie de declarare a concentrării ca fiind compatibilă cu piața internă — Erori vădite de apreciere — Obligația de motivare”)

9

2014/C 031/16

Cauza T-123/12: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Smartbook/OAPI (SMARTBOOK) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SMARTBOOK — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

10

2014/C 031/17

Cauza T-487/12: Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2013 — Eckes-Granini/OAPI — Panini (PANINI) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative PANINI — Mărci națională și comunitară verbale anterioare GRANINI — Motiv relativ de refuz — Lipsa unui risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

10

2014/C 031/18

Cauza T-540/13: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2013 — Société européenne des chaux et liants/ECHA

10

2014/C 031/19

Cauza T-566/13: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2013 — Hostel Tourist World/OAPI — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Cauza T-575/13: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2013 — Lesaffre et Compagnie/OAPI — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Cauza T-591/13: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2013 — Groupe Canal + și Canal + France/OAPI — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Cauza T-593/13: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2013 — Siemag Tecberg Group/OAPI (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Cauza T-600/13: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2013 — Bimbo/OAPI (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Cauza T-614/13: Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2013 — Romonta/Comisia

13

2014/C 031/25

Cauza T-621/13: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2013 — Pell Amar Cosmetics/OAPI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Cauza T-629/13: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2013 — Molda/Comisia

15

2014/C 031/27

Cauza T-630/13: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2013 — DK Recycling und Roheisen/Comisia

15

2014/C 031/28

Cauza T-631/13: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — Raffinerie Heide/Comisia

16

2014/C 031/29

Cauza T-634/13: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Comisia

17

2014/C 031/30

Cauza T-641/13: Acțiune introdusă la 3 decembrie 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Comisia

18

 

Tribunalul Funcției Publice

2014/C 031/31

Cauza F-117/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 11 decembrie 2013 — Teughels/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie dobândite într-un sistem național de pensii — Regulament de adaptare a ratei de contribuție la regimul de pensii al Uniunii — Adaptarea valorilor actuariale — Necesitatea adoptării unor dispoziții generale de aplicare — Aplicarea în timp a noilor dispoziții generale de aplicare)

19

2014/C 031/32

Cauza F-130/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — Verile și Gjergji/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul drepturilor de pensie dobândite într-un sistem național de pensii — Regulament de adaptare a ratei de contribuție la regimul de pensii al Uniunii — Adaptarea valorilor actuariale — Necesitatea adoptării unor dispoziții generale de aplicare — Aplicarea în timp a noilor dispoziții generale de aplicare — Retragerea unei propuneri privind sporul de ani de plată a contribuțiilor — Legalitate — Condiții)

19

2014/C 031/33

Cauza F-125/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — Sesma Merino/OAPI (Funcție publică — Funcționari — Raport de evaluare — Obiective 2011/2012 — Act care nu cauzează prejudicii — Acțiune inadmisibilă)

20

2014/C 031/34

Cauza F-142/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2013 — A/Comisia (Funcție publică — Securitate socială — Accident sau boală profesională — Articolul 73 din statut — Invaliditate permanentă parțială — Cerere de despăgubiri)

20

2014/C 031/35

Cauza F-58/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2013 — Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Decizie de pensionare din motive de invaliditate — Anulare de către Tribunal pentru lipsă de motivare — Cerere de executare a hotărârii — Cerere de reintegrare — Anularea hotărârii Tribunalului — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Articolul 266 TUE — Răspundere extracontractuală a instituției — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

20

2014/C 031/36

Cauzele conexate F-137/12, F-138/12, F-139/12 și F-141/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 decembrie 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis și Hotz/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Procedură de certificare 2010-2011 — Excludere din lista funcționarilor certificați — Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului — Termen de depunere a reclamației — Reclamație depusă după împlinirea termenului — Noțiunea de eroare scuzabilă — Diligență cerută din partea unui funcționar mediu informat — Informații obținute prin telefon — Probă — Inadmisibilitate)

21

2014/C 031/37

Cauza F-2/13: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 decembrie 2013 — Marcuccio/Comisia [Funcție publică — Termen de introducere a acțiunii — Limba în care se respinge reclamația — Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură — Copie a unei cereri semnate transmise prin fax în termenul de introducere a acțiunii — Lipsa identității între această copie și originalul semnat transmis ulterior — Tardivitatea acțiunii — Inadmisibilitate vădită]

21

2014/C 031/38

Cauza F-79/13: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2013 — ZZ/OEDT

22

2014/C 031/39

Cauza F-111/13: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2013 — ZZ/Comisia

22

2014/C 031/40

Cauza F-115/13: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — ZZ/Agenția Europeană de Mediu (AEM)

22

2014/C 031/41

Cauza F-117/13: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2013 — ZZ/Frontex

23


RO

 

Top