Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:367:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 367, 14 decembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.367.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 367

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
14 decembrie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 367/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 359, 7.12.2013

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 367/02

Cauza C-280/11 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 octombrie 2013 — Consiliul Uniunii Europene/Access Info Europe, Republica Elenă, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord [Recurs — Dreptul de acces la documentele instituțiilor — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf — Protecția procesului decizional al instituțiilor — Notă a Secretariatului General al Consiliului cu privire la propunerile prezentate în cadrul procedurii legislative de revizuire a Regulamentului nr. 1049/2001 — Acces parțial — Refuzul acordării accesului la datele referitoare la identitatea statelor membre autoare ale propunerilor]

2

2013/C 367/03

Cauza C-510/11 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 24 octombrie 2013 — Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața instalării și a întreținerii ascensoarelor și a scărilor rulante — Amenzi — Comunicarea privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri — Cale de atac jurisdicțională efectivă)

2

2013/C 367/04

Cauza C-533/11: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 octombrie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Hotărâre a Curții prin care se constată o neîndeplinire a obligațiilor — Neexecutare — Articolul 260 TFUE — Sancțiuni pecuniare — Impunere a unei sume forfetare și a unei penalități cu titlu cominatoriu)

3

2013/C 367/05

Cauza C-555/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Symboulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis „SPATE”, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)/Ypourgos Anaptyxis, Antagonistikotitas kai Naftilias, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados (Directiva 2002/92/CE — Intermediere de asigurări — Excluderea activităților realizate de o întreprindere de asigurare sau de un angajat care acționează sub răspunderea acesteia — Posibilitatea angajatului respectiv de a realiza ocazional activități de intermediere de asigurări — Cerințe profesionale)

4

2013/C 367/06

Cauze conexate C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 și C-640/11: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Iberdrola, SA, Gas Natural SDG SA (C-566/11), Gas Natural SDG SA (C-567/11), Tarragona Power SL (C-580/11), Gas Natural SDG SA, Bizcaia Energía SL (C-591/11), Bahía de Bizcaia Electricidad SL (C-620/11), E.ON Generación SL și alții (C-640/11) (Trimitere preliminară — Protecția stratului de ozon — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Comunitate — Metodă de alocare a cotelor — Alocare a cotelor cu titlu gratuit)

4

2013/C 367/07

Cauza C-22/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajský súd v Prešove — Slovacia) — Katarína Haasová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová [Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule — Directiva 72/166/CEE — Articolul 3 alineatul (1) — Directiva 90/232/CEE — Articolul 1 — Accident rutier — Decesul unui pasager — Drept la despăgubire al soțului și al copilului minor — Prejudiciu moral — Despăgubire — Acoperire de asigurarea obligatorie]

5

2013/C 367/08

Cauza C-77/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 octombrie 2013 — Deutsche Post AG/Comisia Europeană, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG [Recurs — Ajutoare de stat — Decizie a Comisiei de deschidere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE — Acțiune în anulare — Acte susceptibile să fie atacate cu acțiune în anulare — Acte care vizează producerea unor efecte juridice obligatorii — Decizie de deschidere anterioară care privește aceleași măsuri]

6

2013/C 367/09

Cauza C-85/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Franța) — LBI hf, fostă Landsbanki Islands hf/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux (Trimitere preliminară — Reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit — Directiva 2001/24/CE — Articolele 3, 9 și 32 — Act al legiuitorului național prin care unele măsuri de reorganizare produc efectele unei proceduri de lichidare — Prevedere legislativă prin care se interzice sau se suspendă orice acțiune în justiție împotriva unei instituții de credit ulterior intrării în vigoare a unui moratoriu)

6

2013/C 367/10

Cauza C-95/12: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 octombrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Hotărâre a Curții de constatare a neîndeplinirii obligațiilor — Reglementare națională care prevede o minoritate de blocaj de 20 % pentru adoptarea anumitor decizii de către acționarii Volkswagen AG)

7

2013/C 367/11

Cauza C-101/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg [Trimitere preliminară — Agricultură — Regulamentul (CE) nr. 21/2004 — Sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină — Obligația de identificare individuală electronică — Obligația de ținere a unui registru al exploatației — Validitate — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Libertatea de a desfășura o activitate comercială — Proporționalitate — Egalitate de tratament]

7

2013/C 367/12

Cauzele conexate C-105/12-C-107/12: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 octombrie 2013 (cereri de decizie preliminară formulate de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Staat der Nederlanden/Essent NV și alții (Trimitere preliminară — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 63 TFUE — Regimuri de proprietate — Articolul 345 TFUE — Gestionarea rețelelor de distribuție de energie electrică sau de gaz — Interdicție de privatizare — Interdicție privind legăturile cu întreprinderi care produc, furnizează sau comercializează energie electrică sau gaz — Interdicție privind activitățile care pot deservi gestionarea rețelei)

8

2013/C 367/13

Cauza C-137/12: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 octombrie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Decizia 2011/853/UE a Consiliului — Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat — Directiva 98/84/CE — Temei juridic — Articolul 207 TFUE — Politica comercială comună — Articolul 114 TFUE — Piața internă)

8

2013/C 367/14

Cauza C-151/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 octombrie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2000/60/CE — Cadrul comunitar pentru o politică comunitară în domeniul apei — Transpunerea articolului 4 alineatul (8), a articolului 7 alineatul (2), a articolului 10 alineatele (1) și (2), precum și a punctelor 1.3 și 1.4 din anexa V la Directiva 2000/60 — Bazine hidrografice intracomunitare și intercomunitare — Articolul 149 alineatul 3 in fine din Constituția spaniolă — Normă supletivă]

9

2013/C 367/15

Cauza C-175/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht München — Germania) — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg [Uniunea vamală și tariful vamal comun — Regim preferențial pentru importul de produse originare din statele din Africa, din Caraibe și din Pacific (ACP) — Articolele 16 și 32 din Protocolul nr. 1 din anexa V la Acordul de la Cotonou — Importul de fibre sintetice din Nigeria în Uniunea Europeană — Neregularități în certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 întocmit de autoritățile competente din statul de export — Ștampilă neconformă cu specimenul comunicat Comisiei — Certificate a posteriori și certificate înlocuitoare — Codul vamal comunitar — Articolele 220 și 236 — Posibilitatea aplicării a posteriori a unui tarif vamal preferențial care nu mai este în vigoare la data cererii de rambursare — Condiții]

9

2013/C 367/16

Cauza C-177/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxemburg) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb [Trimitere preliminară — Securitate socială — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Prestație familială — Bonificație pentru copil — Reglementare națională care prevede acordarea unei prestații drept bonificație din oficiu pentru copil — Interdicția cumulării prestațiilor familiale]

10

2013/C 367/17

Cauza C-180/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Trimitere preliminară — Dispariția unui temei juridic al deciziei în discuție în litigiul principal — Lipsa de pertinență a întrebărilor adresate — Nepronunțare asupra fondului)

11

2013/C 367/18

Cauza C-181/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Yvon Welte/Finanzamt Velbert (Libera circulație a capitalurilor — Articolele 56 CE-58 CE — Impozite pe succesiuni — De cuius și moștenitor rezidenți într-o țară terță — Masă succesorală — Bun imobiliar situat într-un stat membru — Drept la reducerea bazei de impozitare — Tratament diferit al rezidenților și al nerezidenților)

11

2013/C 367/19

Cauza C-184/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van Cassatie van België — Belgia) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare [Convenția de la Roma privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale — Articolul 3 și articolul 7 alineatul (2) — Libertate de alegere a părților — Limite — Norme de aplicare imediată — Directiva 86/653/CEE — Agenți comerciali independenți — Contracte de vânzare sau de cumpărare de produse — Rezilierea contractului de agenție de către comitent — Reglementare națională de transpunere care prevede o protecție mai extinsă decât cerințele minime ale directivei și care prevede de asemenea protecția agenților comerciali în cadrul contractelor de furnizare de servicii]

12

2013/C 367/20

Cauza C-203/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Högsta domstolen — Suedia) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket (Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Amendă pentru depășirea emisiilor — Noțiunea de depășire a emisiilor — Asimilare cu o neîndeplinire a obligațiilor a obligației de a restitui, în termenele prevăzute de directivă, cote suficiente pentru acoperirea emisiilor din anul precedent — Inexistența cauzei exoneratorii în cazul deținerii efective a cotelor nerestituite, cu excepția forței majore — Imposibilitatea adaptării amenzii — Proporționalitate)

12

2013/C 367/21

Cauza C-210/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundespatentgericht — Germania) — Sumitomo Chemical Co. Ltd/Deutsches Patent- und Markenamt [Dreptul brevetelor — Produse fitosanitare — Certificat suplimentar de protecție — Regulamentul (CE) nr. 1610/96 — Directiva 91/414/CEE — Autorizație de introducere pe piață de urgență în temeiul articolului 8 alineatul (4) din această directivă]

13

2013/C 367/22

Cauzele conexate C-214/12 P, C-215/12 P și C-223/12 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 octombrie 2013 — Land Burgenland, Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Republica Austria/Comisia Europeană, Republica Austria [Recurs — Concurență — Ajutoare de stat — Ajutor declarat ilegal și incompatibil cu piața comună — Ajutor acordat grupului Grazer Wechselseitige (GRAWE) cu ocazia privatizării Bank Burgenland AG — Stabilirea prețului de piață — Procedură de cerere de ofertă — Condiții nelegale care nu au incidență asupra ofertei celei mai ridicate — Criteriul denumit al „vânzătorului privat” — Distincție între obligațiile care incumbă statului atunci când își exercită prerogativele de putere publică și cele care îi incumbă atunci când acționează în calitate de acționar — Denaturarea unor elemente de probă — Obligația de motivare]

14

2013/C 367/23

Cauza C-218/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Saarbrücken — Germania) — Lokman Emrek/Vlado Sabranovic [Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 15 alineatul (1) litera (c) — Competență în materia contractelor încheiate de consumatori — Limitare eventuală a acestei competențe la contractele încheiate la distanță — Legătură de cauzalitate între activitatea comercială sau profesională direcționată spre statul membru de domiciliu al consumatorului prin intermediul internetului și încheierea contractului]

14

2013/C 367/24

Cauza C-220/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover (Cetățenia Uniunii — Articolele 20 TFUE și 21 TFUE — Dreptul de liberă circulație și de ședere — Resortisant al unui stat membru — Studii efectuate în alt stat membru — Acordarea unui ajutor pentru formare — Condiția domiciliului permanent — Situarea locului de formare în statul de domiciliu al solicitantului sau într-un stat vecin — Excepție limitată — Împrejurări specifice solicitantului)

15

2013/C 367/25

Cauza C-263/12: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 17 octombrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Deciziei a Comisiei prin care se dispune recuperarea unui ajutor — Neexecutare)

15

2013/C 367/26

Cauza C-275/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln (Cetățenia Uniunii — Articolele 20 TFUE și 21 TFUE — Dreptul de liberă circulație și de ședere — Resortisant al unui stat membru — Studii efectuate într-un alt stat membru — Ajutor pentru formare — Condiții — Durată a formării mai mare sau egală cu doi ani — Obținerea unei diplome profesionale)

16

2013/C 367/27

Cauza C-276/12: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (Directiva 77/799/CEE — Asistență reciprocă acordată de autoritățile din statele membre în domeniul impozitării directe — Schimb de informații la cerere — Procedură fiscală — Drepturi fundamentale — Limita întinderii obligațiilor statului membru solicitant și ale statului membru solicitat în raport cu persoana impozabilă — Inexistența obligației de a informa persoana impozabilă cu privire la cererea de asistență — Inexistența obligației de a invita persoana impozabilă să participe la audierea unor martori — Dreptul contribuabilului de a repune în discuție informația trimisă — Conținut minim al informației trimise)

16

2013/C 367/28

Cauza C-277/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākās tiesas Senāts — Letonia) — Vitālijs Drozdovs/AAS „Baltikums” [Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule — Directiva 72/166/CEE — Articolul 3 alineatul (1) — Directiva 90/232/CEE — Articolul 1 — Accident rutier — Decesul părinților solicitantului minor — Drept la despăgubire al copilului — Prejudiciu moral — Despăgubire — Acoperire prin asigurarea obligatorie]

17

2013/C 367/29

Cauza C-291/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Germania) — Michael Schwarz/Stadt Bochum [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Pașaport biometric — Amprente digitale — Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 — Articolul 1 alineatul (2) — Validitate — Temei juridic — Procedură de adoptare — Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Dreptul la respectarea vieții private — Dreptul la protecția datelor cu caracter personal — Proporționalitate]

17

2013/C 367/30

Cauza C-344/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 17 octombrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor unui stat membru — Ajutoare de stat — Ajutor acordat de Republica Italiană în favoarea Alcoa Trasformazioni — Decizia 2010/460/CE a Comisiei prin care se constată incompatibilitatea acestui ajutor și se dispune recuperarea sa — Neexecutare în termenul stabilit)

18

2013/C 367/31

Cauza C-391/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH [Directiva 2005/29/CE — Practici comerciale neloiale — Domeniu de aplicare ratione personae — Omisiuni înșelătoare în reportajele publicitare — Reglementare a unui stat membru care interzice orice material publicat cu titlu oneros fără mențiunea „anunț” („Anzeige”) — Armonizare completă — Măsuri mai stricte — Libertatea presei]

18

2013/C 367/32

Cauza C-431/12: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție — România) — Agenția Națională de Administrare Fiscală/SC Rafinăria Steaua Română SA (Fiscalitate — Taxă pe valoarea adăugată — Rambursarea excedentului de TVA prin compensare — Anularea notelor de compensare — Obligația de a plăti dobânzi de întârziere persoanei impozabile)

19

2013/C 367/33

Cauza C-440/12: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 24 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg — Germania) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (Fiscalitate — TVA — Jocuri de noroc — Reglementare a unui stat membru care supune exploatarea aparatelor de tip slot machine cu posibilități limitate de câștig în mod cumulativ TVA ului și unei taxe speciale — Admisibilitate — Bază de impozitare — Posibilitatea persoanei impozabile de a recupera TVA-ul)

19

2013/C 367/34

Cauza C-519/12: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 17 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Kúria — Ungaria) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtief Solution AG [Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competențe speciale — Articolul 5 punctul 1 litera (a) — Noțiunea „materie contractuală”]

20

2013/C 367/35

Cauza C-597/12: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 17 octombrie 2013 — Isdin, SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Bial-Portela & Ca SA [Recurs — Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cererea de înregistrare a mărcii comunitare verbale ZEBEXIR — Marca verbală anterioară ZEBINIX — Motive relative de refuz — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Obligația de motivare]

20

2013/C 367/36

Cauza C-470/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 2 septembrie 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

21

2013/C 367/37

Cauza C-497/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Țările de Jos) la 16 septembrie 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV

21

2013/C 367/38

Cauza C-499/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 16 septembrie 2013 — Marian Macikowski — Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

22

2013/C 367/39

Cauza C-500/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 16 septembrie 2013 — Gmina Międzyzdroje/Ministrowi Finansów

23

2013/C 367/40

Cauza C-512/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 25 septembrie 2013 — X, cealaltă parte: Staatssecretaris van Financiën

23

2013/C 367/41

Cauza C-514/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgerichts München I (Germania) la 26 septembrie 2013 — Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve

23

2013/C 367/42

Cauza C-516/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 27 septembrie 2013 — Dimensione Direct Sales s.r.l., Michele Labianca/Knoll International S.p.A.

24

2013/C 367/43

Cauza C-518/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit) la 26 septembrie 2013 — The Queen on application of Eventech Ltd/The Parking Adjudicator

24

2013/C 367/44

Cauza C-522/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Spania) la 1 octombrie 2013 — Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol

25

2013/C 367/45

Cauza C-524/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Karlsruhe (Germania) la 3 octombrie 2013 — Eycke Braun/Land Baden-Württemberg

25

2013/C 367/46

Cauza C-528/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal administratif de Strasbourg (Franța) la 8 octombrie 2013 — Geoffrey Léger/Ministre des affaires sociales et de la santé, Etablissement français du sang

25

2013/C 367/47

Cauza C-542/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour constitutionnelle (Belgia) la 17 octombrie 2013 — Mohamed M'Bodj/Conseil des ministres

26

 

Tribunalul

2013/C 367/48

Cauza T-512/09: Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2013 — Rusal Armenal/Consiliul [Dumping — Importuri de anumite folii de aluminiu originare din Armenia, Brazilia și China — Aderarea Armeniei la OMC — Statut de întreprindere care funcționează în condiții de economie de piață — Articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 — Compatibilitate cu acordul antidumping — Articolul 277 TFUE]

27

2013/C 367/49

Cauza T-378/12: Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2013 — Capitalizaciones Mercantiles/OAPI — Leineweber (X) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative X — Marca comunitară figurativă anterioară X — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Caracter distinctiv al mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2013/C 367/50

Cauza T-451/12: Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2013 — Stromberg Menswear/OAPI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) [„Marcă comunitară — Procedura de decădere — Marca comunitară verbală anterioară STORMBERG — Renunțarea titularului la marca contestată — Decizie de închidere a procedurii de decădere — Cerere de restitutio in integrum — Obligația de motivare — Articolul 58 alineatul (1), articolul 76 alineatul (1) și articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”]

28

2013/C 367/51

Cauza T-457/12: Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2013 — Stromberg Menswear/OAPI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) („Marcă comunitară — Marca comunitară verbală STORMBERG — Cale de atac împotriva cererii de transformare a unei mărci comunitare în cereri de înregistrare a unor mărci naționale — Inadmisibilitatea căii de atac din fața camerei de recurs — Acțiune vădit nefondată”)

28

2013/C 367/52

Cauza T-403/13: Acțiune introdusă la 2 august 2013 — APRAM/Comisia Europeană

28

2013/C 367/53

Cauza T-409/13: Acțiune introdusă la 2 august 2013 — Companhia Previdente și Socitrel/Comisia

30

2013/C 367/54

Cauza T-439/13: Acțiune introdusă la 20 august 2013 — Fard și Sarkandi/Consiliul

31

2013/C 367/55

Cauza T-512/13 P: Recurs introdus la 20 septembrie 2013 de AN împotriva Hotărârii din 11 iulie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-111/10, AN/Comisia

31

2013/C 367/56

Cauza T-528/13: Acțiune introdusă la 30 septembrie 2013 — Kenzo/OAPI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

32

2013/C 367/57

Cauza T-535/13: Acțiune introdusă la 7 octombrie 2013 — Vakoma/OAPI — VACOM (VAKOMA)

32

2013/C 367/58

Cauza T-537/13: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2013 — Roeckl Sporthandschuhe/OAPI — Roeckl Handschuhe & Accessoires (reprezentarea unei mâini)

33

2013/C 367/59

Cauza T-543/13: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2013 — Three-N-Products/OAPI — Munindra (PRANAYUR)

33

2013/C 367/60

Cauza T-546/13: Acțiune introdusă la 20 octombrie 2013 — Šumelj și alții/Uniunea Europeană

34

2013/C 367/61

Cauza T-547/13: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2013 — Rosian Express/OAPI (Forma unei cutii)

34

2013/C 367/62

Cauza T-548/13: Acțiune introdusă la 15 octombrie 2013 — Aderans/OAPI — Ofer (VITALHAIR)

35

2013/C 367/63

Cauza T-549/13: Acțiune introdusă la 14 octombrie 2013 — Franța/Comisia

35

2013/C 367/64

Cauza T-551/13: Acțiune introdusă la 15 octombrie 2013 — Radecki/OAPI — Vamed (AKTIVAMED)

36

2013/C 367/65

Cauza T-553/13: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2013 — European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy

36

2013/C 367/66

Cauza T-556/13: Acțiune introdusă la 22 octombrie 2013 — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln/OAPI (Original Eau de Cologne)

37

2013/C 367/67

Cauza T-561/13: Acțiune introdusă la 24 octombrie 2013 — Spania/Comisia

37

2013/C 367/68

Cauza T-563/13: Acțiune introdusă la 24 octombrie 2013 — Belgia/Comisia

38

2013/C 367/69

Cauza T-570/13: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2013 — Agriconsulting Europe/Comisia

38

 

Tribunalul Funcției Publice

2013/C 367/70

Cauza F-91/13: Acțiune introdusă la 19 septembrie 2013 — ZZ/Comisia

40

2013/C 367/71

Cauza F-96/13: Acțiune introdusă la 23 septembrie 2013 — ZZ/Comisia

40

2013/C 367/72

Cauza F-98/13: Acțiune introdusă la 3 octombrie 2013 — ZZ/Parlamentul European

40

2013/C 367/73

Cauza F-99/13: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2013 — ZZ/BCE

41

2013/C 367/74

Cauza F-101/13: Acțiune introdusă la 7 octombrie 2013 — ZZ/SEAE

41

2013/C 367/75

Cauza F-103/13: Acțiune introdusă la 14 octombrie 2013 — ZZ/EMA

41


RO

 

Top