Help Print this page 

Document C:2013:353E:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 353, 3 decembrie 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CE2013.353.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 353E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
3 decembrie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2012-2013
Ședințele dintre 11 și 13 septembrie 2012
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 370 E, 30.11.2012.
TEXTE ADOPTATE

 

Marți, 11 septembrie 2012

2013/C 353E/01

Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieriRezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri: monitorizarea raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UERezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013Rezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celuleRezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la donările voluntare și neremunerate de țesuturi și celule (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Rolul femeilor în cadrul economiei ecologiceRezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la rolul femeilor în economia ecologică (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilorRezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la condițiile de muncă ale femeilor din sectorul serviciilor (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Educația, formarea și Europa 2020Rezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la educație și formare în contextul strategiei Europa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Distribuirea online a operelor audiovizuale în UERezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la distribuirea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană (2011/2313(INI))

64

 

Miercuri, 12 septembrie 2012

2013/C 353E/09

Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de executare: sistemul de bord pentru evitarea coliziunii la anumite aeronave nou-construiteDecizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la proiectul de decizie al Comisiei de autorizare a Republicii Franceze să acorde o derogare de la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1332/2011 al Comisiei cu privire la utilizarea unei noi versiuni de soft a sistemului de bord pentru evitarea coliziunii (ACAS II) la anumite aeronave nou-construite (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: cooperarea transnațională și negocierile în sectorul laptelui și al produselor lactateDecizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 iunie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește cooperarea transnațională și negocierile contractuale ale organizațiilor de producători în sectorul laptelui și al produselor lactate (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780(RPS)

76

2013/C 353E/11

Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comunăRezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună (12562/2011 -2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicoleRezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la obligațiile de raportare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (2011/2291 (INI))

99

2013/C 353E/13

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului - comunicare generalăRezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la reforma politicii comune din domeniul pescuitului – comunicare generală (2011/2290(INI))

104

 

Joi, 13 septembrie 2012

2013/C 353E/14

Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010)Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Strategia UE privind politica de coeziune pentru zona AtlanticuluiRezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situația din SiriaRezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la situația din Siria (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Utilizarea justiției în scopuri politice în RusiaRezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU)Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU) (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevăRezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la masacrarea minerilor greviști în Africa de Sud (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Persecuția musulmanilor rohingya în BirmaniaRezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la persecutarea musulmanilor rohingya în Birmania/Myanmar (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbaidjan: cazul lui Ramil SafarovRezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la Azerbaidjan: cazul Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Lupta impotriva sclerozei multipleDeclarația Parlamentului European din 13 septembrie 2012 privind lupta împotriva sclerozei multiple

151


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 11 septembrie 2012

2013/C 353E/23

Ridicarea imunității parlamentare a lui Jarosław Leszek WałęsaDecizia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 privind cererea de ridicare a imunității lui Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Birgit Collin-LangenDecizia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 privind cererea de ridicare a imunității lui Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

153

 

Joi, 13 septembrie 2012

2013/C 353E/25

Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comuneDecizia Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (2012/2069(ACI))

156

ANEXĂ

159


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 11 septembrie 2012

2013/C 353E/26

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din DanemarcaRezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

ANEXĂ

172

2013/C 353E/27

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/017 ES/AragonRezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2011/017 ES/Aragón Construction, Spania) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

ANEXĂ

175

2013/C 353E/28

Eficiența energetică ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea adoptării Directivei 2012/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

177

Anexă la rezoluția legislativă

177

2013/C 353E/29

Standardizarea europeană ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului

179

2013/C 353E/30

Etichetarea electronică a bovinelor ***IAmendamentele adoptate de Parlamentul European la 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește farmacovigilența (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea adoptării Directivei 2012/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE, în ceea ce privește farmacovigilența

192

2013/C 353E/32

Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește farmacovigilența (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004, în ceea ce privește farmacovigilența

193

2013/C 353E/33

Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili marini (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea adoptării Directivei 2012/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini

194

2013/C 353E/34

Schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor

195

2013/C 353E/35

Cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”)

196

2013/C 353E/36

Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (reformare) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Miercuri, 12 septembrie 2012

2013/C 353E/37

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unor standarde minime privind drepturile, sprijinul acordat și protejarea victimelor criminalității (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2012 în vederea adoptării Directivei 2012/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului

202

2013/C 353E/38

Modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri ***IAmendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite Comisiei ***IAmendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2008/97, (CE) nr. 779/98 și (CE) nr. 1506/98 în domeniul importului de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite Comisiei (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje dintre Comunitatea Europeană și Australia ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Australia de modificare a Acordului privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje dintre Comunitatea Europeană și Australia (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri în scopul conservării stocurilor de pește aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil

212

2013/C 353E/43

Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

213

ANEXA I

241

ANEXA II

242

ANEXA III

245

 

Joi, 13 septembrie 2012

2013/C 353E/44

Reînnoirea acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Acordul UE-Algeria privind cooperarea științifică și tehnologică ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile

249

ANEXĂ

252

2013/C 353E/47

Mecanismul de schimb de informații privind acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2012 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei

253

2013/C 353E/48

Sistemele din domeniul calității produselor agricole ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

255

Anexă

255

2013/C 353E/49

Fondurile europene de antreprenoriat social ***IAmendamente adoptate de Parlamentul European la 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Fondurile europene cu capital de risc***IAmendamente adoptate de Parlamentul European la 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru ***IAmendamente adoptate de Parlamentul European la 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală ***IAmendamente adoptate de Parlamentului European la 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Utilizări permise ale operelor orfane ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2012 în vederea adoptării Directivei 2012/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane

323

2013/C 353E/54

Preferințele comerciale autonome de urgență pentru Pakistan ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan

324


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top