Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:264E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 264, 13 septembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CE2013.264.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 264E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
13 septembrie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2012-2013
Ședințele dintre 22 și 24 mai 2012
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 223 E, 27.7.2012.
TEXTE ADOPTATE

 

Marți, 22 mai 2012

2013/C 264E/01

Strategia de securitate internă a Uniunii EuropeneRezoluția Parlamentului European din 22 mai 2012 referitoare la Strategia de securitate internă a Uniunii Europene (2010/2308 (INI))

1

2013/C 264E/02

Abordarea UE privind dreptul penalRezoluția Parlamentului European din 22 mai 2012 referitoare la abordarea UE privind dreptul penal (2010/2310(INI))

7

2013/C 264E/03

O strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabiliRezoluția Parlamentului European din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili (2011/2272(INI))

11

2013/C 264E/04

Tabloul de bord al pieței interneRezoluția Parlamentului European din 22 mai 2012 referitoare la Tabloul de bord al pieței interne (2011/2155(INI))

18

2013/C 264E/05

Femeile din Turcia în anul 2020Rezoluția Parlamentului European din 22 mai 2012 referitoare la femeile din Turcia în anul 2020 (2011/2066(INI))

25

 

Miercuri, 23 mai 2012

2013/C 264E/06

UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale?Rezoluția Parlamentului European din 23 mai 2012 referitoare la UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale? (2010/2301(INI))

33

2013/C 264E/07

Dreptul de anchetă al Parlamentului EuropeanPropunere adopatată de către Parlamentul European la 23 mai 2012, referitoare la un regulament al Parlamentului European privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European și de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei (2009/2212(INI))

41

Propunere de regulament al Parlamentului European
referitor la modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European și de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei

41

 

Joi, 24 mai 2012

2013/C 264E/08

Situația din Ucraina, cazul Iuliei TimoșenkoRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la Ucraina (2012/2658(RSP))

51

2013/C 264E/09

Combaterea homofobiei în EuropaRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la combaterea homofobiei în Europa (2012/2657(RSP))

54

2013/C 264E/10

O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselorRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor (2011/2068(INI))

59

2013/C 264E/11

Inițiativa privind oportunitățile pentru tineriRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri (2012/2617(RSP))

69

2013/C 264E/12

Aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și femeilor pentru muncă egală sau muncă de valoare egalăRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 conținând recomandări adresate Comisiei privind aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și a femeilor pentru muncă egală sau muncă de valoare egală (2011/2285(INI))

75

ANEXĂ

81

2013/C 264E/13

Contingentele elvețiene referitoare la numărul de permise de ședere acordate resortisanților din Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Slovacia, Republica Cehă și UngariaRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la contingentele elvețiene privind numărul de permise de ședere acordate resortisanților din Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Slovacia, Republica Cehă și Ungaria (2012/2661(RSP))

85

2013/C 264E/14

Venezuela: posibila retragere din Comisia interamericană pentru drepturile omuluiRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la posibila retragere a Venezuelei din Comisia interamericană pentru drepturile omului (2012/2653(RSP))

88

2013/C 264E/15

AzerbaidjanRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la situația drepturilor omului din Azerbaidjan (2012/2654(RSP))

91

2013/C 264E/16

Situația refugiaților din Coreea de NordRezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la situația refugiaților nord-coreeni (2012/2655(RSP))

94

2013/C 264E/17

Continuarea și mărirea sprijinului pentru vaccinări în țările în curs de dezvoltareDeclarația Parlamentului European din 24 mai 2012 privind continuarea și mărirea sprijinului pentru vaccinări în țările în curs de dezvoltare

96


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 22 mai 2012

2013/C 264E/18

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește implementarea Inițiativei cetățenești europeneDecizia Parlamentului European din 22 mai 2012 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește implementarea inițiativei cetățenești europene (2011/2302(REG))

98


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 22 mai 2012

2013/C 264E/19

Valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 mai 2012 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (COM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))

101

2013/C 264E/20

Emiterea de monede euro ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 mai 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind emiterea de monede euro (COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0131
Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 22 mai 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind emiterea de monede euro

103

 

Miercuri, 23 mai 2012

2013/C 264E/21

Stocurile de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 mai 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD))

104

P7_TC1-COD(2011)0144
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 mai 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

104

Anexă la rezoluția legislativă

105

2013/C 264E/22

Introducerea cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 mai 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (reformare) (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

105

P7_TC1-COD(2011)0243
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 mai 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (reformare)

106

2013/C 264E/23

Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mozambic ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 mai 2012 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind stabilirea posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

106

2013/C 264E/24

Sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 mai 2012 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

107

 

Joi, 24 mai 2012

2013/C 264E/25

Dispoziții generale privind acordarea de asistență macrofinanciară țărilor terțe ***IAmendamentele adoptate de Parlamentul European la 24 mai 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind acordarea de asistență macrofinanciară țărilor terțe (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

119


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top